Religijų dialogas | Religija

Indijoje švenčiama „Navaratri“ - devynių naktų šentė

Rugsėjo 21–29 d. Indijoje švenčiama „Navaratri“ šventė.

Viešai diskusijai susitinka zen budistų vienuolis, katalikų kunigas ir krišnaitų Svamis5

Visi, norintys pasiklausyti šių charizmatiškų asmenybių, kviečiami spalio 7 d. apsilankyti šių vyrų pokalbyje – pasisemti iš jų dvasinės jėgos ir įkvėpimo.

Islamo pareiga savo viduje kovoti prieš ekstremizmo pagundą2
vatikano radijas

Šv. Jonas Paulius II, Benediktas XVI, Pranciškus, kaip ir jų pirmtakai, primygtinai yra pabrėžę, kad visos didžiosios religijos, nėra smurtingos iš prigimties ir turi tai liudyti.

Sunitai ir šiitai: du islamo veidai1

Neseniai grupė arabų sunitų lyderių Rijade priėmė griežtą poziciją šiitiško Irano, vėliau ir Kataro atžvilgiu, kaltindama šalis parama terorizmui. Už šių kaltinimų – ilga ir sudėtinga religinė bei socialinė sunitų bei šiitų priešpriešos istorija.

Daugiau nei 130 imamų atsisako laidoti Londono teroristus5

Tūkstančiai musulmonų pasaulyje pasmerkė pastarųjų metų terorizmą, kaip tai liudija 712 puslapių Google dokumentas, kurį nuolat pildo vienas JAV musulmonas studentas.

Tarpreliginio dialogo taryba sveikina musulmonus su Ramadanu
vatikano radijas

Pirmasis sveikinimas musulmonams Ramadano mėnesio proga buvo paskelbtas lygiai prieš 50 metų, 1967-aisiais, praėjus trims metams po Tarpreliginio dialogo tarybos įsteigimo Pauliaus VI potvarkiu. 

Musulmonų kraštuose prasidėjo ramadanas

Gegužės 27-ąją prasidėjo Ramadanas – musulmonų dvasinio atsinaujinimo mėnuo, kuris tęsis iki birželio 25-osios. Ramadano metu prisimenamas pirmųjų Korano eilučių apreiškimas.

Popiežius Al-Azharo universitete: „Tik taika Dievo vardu yra šventa“
vatikano radijas

Nebus taikos be deramo jaunosios kartos ugdymo, sakė popiežius ir pirmoje savo kalbos dalyje palietė jaunosios kartos ugdymo svarbą.

Popiežiaus vizitas Egipte: Ekumenizmas, tarpreliginis dialogas ir saugumas

Ekumenizmas, tarpreliginis dialogas ir saugumas yra trys pagrindiniai dalykiai, kurių nereikia pamiršti, norint suprasti šios kelionės motyvus.

Egiptas – sudėtingiausias popiežiaus Bergoglio vizitas1

Kelionė – itin svarbi daugeliu aspektų, komentatorių teigimu, – tai sudėtingiausias lig šiol vykęs pontifikato vizitas. Pažvelkime, kodėl.

Henri Boulad SJ: ko reikia, kad pakeistume pasaulį?5
vatikano radijas

Kad pakeistume pasaulį, reikia pakeisti žmogaus širdį. Žmonijos ateitis priklauso nuo mūsų, nuo mūsų atsivertimo, nuo mūsų asmeninio gyvenimo pakeitimo.

Stebuklas Izraelyje? Krikščionės, musulmonės ir žydės – kartu66
Bernardinai.TV

Žiniasklaida visiškai ignoravo faktą, kad tūkstančiai žydžių, musulmonių ir krikščionių moterų kartu žygiavo per Izraelį, reikalaudamos taikos.

Marokas: apostatai nebebus baudžiami mirties bausme1
vatikano radijas

Maroke apostazija nebebus politinis klausimas, tačiau vien religinis, tad tie, kurie palieka islamą negalės būti baudžiami mirties bausme.

Popiežiaus užuojauta po išpuolio prieš Kvebeko musulmonų bendruomenę
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus asmeniškai ir per savo Valstybės sekretorių kardinolą Petro Paroliną pareiškė užuojautą Kvebeko arkivyskupui kardinolui Lacroix po ginkluoto išpuolio sekmadienį Kvebeko musulmonų kultūros centre.

Išpuolis Kvebeko mečetėje. Kanados katalikų užuojauta ir solidarumas
vatikano radijas

Kanados katalikų bendruomenė, priblokšta išpuolio Kvebeko mečetėje, malda ir užuojautos gestais liudija artumą šalies musulmonų bendruomenei.

Sausio 1-ąją musulmonų bendruomenė tvarkė Katedros aikštę Vilniuje24

Asociacijos „Ahmadija“ nariai sausio 1-osios naktį tvarkė pagrindinę sostinės, Katedros, aikštę.

Švenčiant žydų Chanuką, Vilniuje uždegta Didžioji Menora

Vakar sostinės Vinco Kudirkos aikštėje, švenčiant žydų Chanuką, iškilmingai uždegta Didžioji Menora.

Kalėdos Filipinuose be musulmonų – žingsnis atgal
vatikano radijas

Geri musulmonai ir geri krikščionys kenčia dėl šios radikalios nuostatos, kuri keičia tradiciją kartu švęsti svarbiausias religines šventes ir visiems dalintis vienos religinės bendruomenės džiaugsmu.

Visų religijų išpažinėjų malda ir pasninkas, idant 2017-ieji būtų Taikos metai
vatikano radijas

Raginame visų religijų tikinčiuosius 2017 m. sausio 1 d. pasninkauti ir melstis už taiką“. 

Arkivysk. Pizzaballa: „Karas tarp musulmonų, pasitraukę krikščionys nebegrįš“
vatikano radijas

Karas visų pirma tarp musulmonų, tačiau kiekvienas jį mato iš savo perspektyvos. Krikščionys Sirijoje ir Irake jaučiasi esą pasaulio neapykantos objektu. Kita vertus,  ir musulmonai tai jaučia ir jaučiasi pasaulio neapykantos objektu.

Šventasis Sostas ir Mauritanija užmezgė diplomatinius ryšius
vatikano radijas

Penktadienį paskelbta apie diplomatinių ryšių su Mauritanija užmezgimą.

Tiesa yra ten, kur yra atleidimas3

Knygoje autorius pateikia paprastas gyvenimo istorijas, kuriose žėri išmintis, paprastumas ir humoras.

Ar bendravimas tarp skirtingų religinių bendruomenių Lietuvoje didina jų toleranciją?20

„Žmonės, kurie žino savo išankstinius nusistatymus ir jų gėdijasi, yra pakeliui į jų atsikratymą“, – teigė humanistinės psichologijos pradininkas.

Konstantinopolio patriarchas: krikščionys pašaukti būti vilties ženklu
vatikano radijas

Konstantinopolio patriarchui Baltramiejui I įteikta Apulijos teologijos fakulteto ekumeninė Šv. Mikalojaus premija.

Popiežius priėmė rabiną Steinsaltzą, prof. Weigelį ir naują Maroko ambasadorių
vatikano radijas

Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė garsųjį žydų teologą, Talmudo komentuotoją ir vertėją rabiną Adiną Eveną Israelį Steinsaltzą.  

Musulmonų lyderis: naikinti civilizacinį paveldą yra barbariška ir neislamiška2
vatikano radijas

Ekstremistai ardo ir nelegaliai pardavinėja civilizacinį paveldą, kad finansuotų savo veiklą. Kolekcionieriai įsigyja senovinius artefaktus norėdami praplėsti savo rinkinius ar, kartais, manydamiesi, jog daro gerą darbą.

Šventojo Sosto ir Izraelio rabinato komisija - prieš politinį istorijos neigimą
vatikano radijas

Prievartos ir barbarybės pateisinimas Dievo vardu yra šventvagystė, kurią stebime ar girdime pasaulyje beveik kasdien, tačiau yra ir priešingų pastangų, siekiančių dialogo ir pagarbos.

Jogos filosofija įtraukta į UNESCO nematerealųjį žmonijos paveldą35

Indijos jogos filosofiją UNESCO įtraukė į nematerealaus žmonijos paveldo sąrašą.

Anglikonų Bažnyčios ir musulmonų seniūnų tarybos sutikimas
vatikano radijas

Susitikime akcentuota, kaip svarbu puoselėti pilietiškumo principą žmonėms dalijantis tomis pačiomis teisėmis ir atsakomybėmis savo šalių ir bendruomenių atžvilgiu.

Popiežius: Baisu, kad Dievo vardu teisinamas smurtas
vatikano radijas

Tarpreliginis labdarių susitikimas buvo surengtas Gailestingumo jubiliejaus kontekste.

Alytaus sinagogoje atliekami tvarkybos darbai

Šiuo metu yra vykdomi Alytaus sinagogos stogo keitimo, perdangos ir stogą laikančio karkaso stiprinimo darbai. 

Katalikai sveikina induistus jų pagrindinės šventės proga: „remkime šeimą"1
vatikano radijas

Mes, krikščionys ir induistai, kartu su visais geros valios žmonėmis, turime vieningai remti šeima ir santuoką, turime padėti šeimoms būti vilties mokyklomis.

Uždaros visuomenės drama: Žmogžudystė „dėl garbės“ Pakistane
vatikano radijas

Vargingame kvartale jaunas, vos 24 metų vyras, vardu Mubeen Rajhu, nušovė dar jaunesnę, vos 18 metų sulaukusią seserį Tasleem už tai, kad ji ištekėjo už vaikino iš krikščioniškos šeimos ir sutepė šeimos garbę.

Indija: krikščionys ir induistai kartu dėl kūrinijos išsaugojimo
vatikano radijas

Induizmas ir krikščionybė puoselėja pagarbą kūrinijai ir rūpinasi ja: tą patvirtina seminaras, surengtas induistų instituto „K. J. Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham“. 

Mosulo užėmimas – ne vien ginklų klausimas
vatikano radijas

Operacija buvo ruošiama daug mėnesių, tačiau jos sėkmė tik iš dalies priklauso nuo ginklų, patrankų, tankų, gatvės mūšių ir lėktuvų antskrydžių.

Rabinas J. Sacksas: Dievas mus myli labiau nei mes patys save8

Tiems, kurie visiškai tam atsiveria, Jom Kipuras yra gyvenimą perkeičianti patirtis. Jis pasakoja mums, kad Dievas, kuris sukūrė visatą su meile ir atlaidumu, siekia mūsų meile ir atlaidumu, taip ragindamas ir mus mylėti bei atleisti kitiems. 

Centrinės Afrikos Respublikos pirmasis kardinolas – bebaimis taikytojas
vatikano radijas

„Dabar, su jumis kalbėdamas, esu „Penktajame kilometre“, (Bangui) musulmonų kvartale. Einu sutikti savo brolių ir seserų, kad pasakyčiau, jog vėl turime susitikti ir dirbti dėl taikos, teisingumo ir susitaikymo sugrįžimo.“

Popiežius žydų švenčių proga pasveikino Romos ir pasaulio bendruomenes
vatikano radijas

Aukščiausiasis tesuteikia mums taiką ir nesibaigiantį troškimą  ją puoselėti.

Popiežius Azerbaidžanui linkėjo skirtumų harmonijos ir taikos su kitais1
vatikano radijas

Tikros pažangos ir tautų laisvės prielaida yra ne vien vidinė harmonija, bet ir taikūs valstybių santykiai, drąsiai ir išradingai pasirenkant kelius ilgalaikei santarvei užtikrinti, išgydyti senas žaizdas.

Popiežius susitiko su Pasaulinės žydų tarybos atstovais: „Turime keliauti kartu“
vatikano radijas

„Geri mūsų tarpusavio santykiai labai svarbūs“, sakė Pranciškus. „Neįmanoma suprasti krikščionybės nematant jos žydiškų šaknų. Dėl to krikščionybės ir antisemitizmas yra nesuderinami dalykai.“

Nenugalėtas Tibetas

Šiomis dienomis minime 25-ąsias metines nuo pirmojo Jo Šventenybės Dalai Lamos XIV vizito Lietuvoje.

Zoroastrizmo atgimimas susiskaldžiusiame ir karo alinamame Irake97

Ilgą laiką buvusi įvairių valstybinių darinių paribiuose bei balansavusi ties išnykimu viena iš keturių „legalių“ religijų, minimų Korane, antroji seniausia pasaulyje monoteistinė bei senoji Persijos religija zoroastrizmas išgyvena atgimimą regione, kuriame atsirado. 

Religijų lyderių pasisakymai Asyžiuje: būti skirtingiems, būti draugais
vatikano radijas

„Man didelė garbė perteikti islamo balsą šioje aikštėje, kurioje visų tikėjimų vyrai ir moterys yra suvienyti tikro taikos troškulio“, - rugsėjo 20 dienos religijų Maldos už taiką Asyžiuje susitikime sakė Indonezijos ulemų tarybos pirmininkas Syamsuddinas.

Asyžiaus taikos žinia: Kare pralaimi visi, net ir nugalėtojai1
vatikano radijas

Iš viso 27 žvakės simbolizavo 27 karo kamuojamus pasaulio kraštus. Tariant šalies pavadinimą religijų atstovai uždegė po žvakę, simbolizuojančią vilties šviesą.

Asyžiuje – pasaulio religijos susivienijo dėl taikos

Rugsėjo 18–20 dienomis Šv. Pranciškaus mieste – Asyžiuje vyko visų pasaulio religijų atstovų susitikimas, kurio centre – bendra malda už taiką mūsų planetoje. 

Popiežius Pranciškus Asyžiuje: „Pasaulis tetampa tautų šeima“10
vatikano radijas

„Nepavargsime kartoję, kad Dievo vardas niekada negali pateisinti smurto. Šventa yra tik taika, o ne karas! Šiandien mes meldėme šventos taikos dovanos“.

Asyžius 2016: „Ar džiaugiuosi, išgirdęs apie nukautą ekstremistą?“2
vatikano radijas

Noriu prašyti, - sakė arkivyskupas Lebrun, - malonės tęsti dialogo kelią, stipresnio, tikresnio, vidujiškesnio dialogo. Prašau keturių malonių.

Popiežius Pranciškus: „Žudyti vardan Dievo – velniška“
vatikano radijas

Kaip būtų gerai, jei visos religinės konfesijos pasakytų: „žudyti vardan Dievo yra velniška“, sakė homilijoje popiežius.

Popiežius: liudykime įsipareigojmą taikai - skirkime laiko maldai
vatikano radijas

„Šį antradienį keliausiu į Asyžių dalyvauti Maldos už taiką susitikime. Kviečiu parapijas, bažnytinius sąjūdžius ir pavienius tikinčiuosius visame pasaulyje šią dieną išgyventi kaip Maldos už taiką dieną."

Religijų lyderių susitikime Asyžiuje dalyvaus Nobelio taikos premijos laureatai
vatikano radijas

Asyžiuje į visos planetos religijų lyderių susitikimą už taiką, kuriame dalyvaus popiežius, pakviesti taip pat Nobelio taikos premijos laureatai.