Šv. Pranciškus ir pasaulis | Religija

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Antanas Paduvietis

Būdamas 15 metų įstojo į augustinų vienuolyną, kuriame gavo gerą išsilavinimą ir 1219 metais buvo įšvęstas kunigu. Apie 1220 metus Ferdinandas tapo pranciškonu ir pasirinko vienuolišką Antano vardą.

Lietuvos jaunimo dienose įsikurs pranciškonų kaimelis1
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Šeštadienio popietę, teminių užsiėmimų metu, 14.30-17.30 val., Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios šventoriuje (Maironio g. 10) atsidarys tikras kaimelis.

Pal. Joakima, pasaulietė pranciškonė

Birželio 10 d. minime pal. Joakimą (1783-1854). Būdama 12-os metų, ji pareiškė norą tapti karmelite. Tačiau jos gyvenimas pasuko kita vaga – 16-os metų ji buvo ištekinta už jauno teisininko.

„Vieni iš mūsų“. Benediktas Jurčys: Nuo vegetaro ir kalnų žygeivio iki pranciškono6
Monika Midverytė OFS, Kostas Kajėnas, Gediminas Šulcas - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Br. Benediktas Jurčys nuo mažumės buvo pacifistas, o stebuklingas išsigelbėjimas kalnuose galutinai lėmė apsisprendimą padovanoti gyvenimą Dievui ir žmonėms.

Kūno teologija. Santuokinis gyvenimas – Švč. Trejybės ikona202

Problema su mūsų sekso prisotinta kultūra yra ne ta, kad kūnas ir lytiniai santykiai yra pervertinami. Problema ta, kad jie nepakankamai įvertinami – nematoma, kokie jie iš tikrųjų vertingi.

Kretinga savaitei taps dvasiniu ir kultūriniu Lietuvos centru
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kretingos muziejaus istorikas J. Kanarskas įsitikinęs, kad Kretingos parapijos jubiliejus yra reikšmingas visai Vakarų Lietuvai ir susijęs su dabartine katalikiška žemaičių tapatybe.

„Pranciškonai United“ ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms

Pranciškonų kaimelis „Saulės giesmė“ – yra dalis LJD programos. Dalyviai yra laukiami šeštadienį, birželio 24 d. 14.30-17.30 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios šventoriuje.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Simonas iš Lipnicos

Šv. Simonas gimė Lenkijos miestelyje Lipnicos Murovanos tarp 1435 ir 1440 metų. 1454 metais įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą.

„Vieni iš mūsų“. Tomas Žymantas. Pradžioje nepriėmė į seminariją, o dabar yra pranciškonas ir kunigas
Monika Midverytė OFS, Kostas Kajėnas, Gediminas Šulcas - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolis pranciškonas Tomas Žymantas jaunystėje nesielgė kaip pavyzdingas pilietis ir katalikas, tačiau Dievas turėjo savo planą ir šiandien jis dalijasi pašaukimo istorija.

Kultūros paveldo objekto Bernardinų vienuolyno ansamblio Vilniuje sutvarkymo III etapas

Pradedamas vykdyti projektas „Bernardinų vienuolyno ansamblio Vilniuje istorinio architektūrinio ansamblio tvarkybos III etapas“.

„Vieni iš mūsų“. S. Angelų Marija: nuo rytų kovos menų iki uždaro vienuolyno13
Monika Midverytė OFS, Kostas Kajėnas, Gediminas Šulcas - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Šv. Klaros sesuo Angelų Marija (Sigita Petkelytė) buvo gyvenimo džiaugsmu trykštanti mergina – vaikščiojo į diskotekas, užsiiminėjo Rytų kovos menais, dainavo dviejuose choruose. 

Paskutinis skambutis Pranciškonų gimnazijoje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Šiomis dienomis visoje Lietuvoje švenčiamos paskutinio skambučio šventės. Gegužės 25 dieną paskutinį simbolinį skambutį išgirdo ir Kretingos Pranciškonų gimnazijos abiturientai.

Pradedamas Kauno Šv. Jurgio konvento istorinio architektūrinio ansamblio tvarkybos III etapas

Pradedamas vykdyti Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų naujas tvarkybos darbų projektas yra tęstinis darbas.

Mažesnieji broliai vienijasi maldoje su Mančesterio aukomis ir jų artimaisiais1
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Broliai pranciškonai kviečia visus geros valios žmones nepasiduoti neapykantai, bet melstis už smurto aukas ir taiką pasaulyje.

Klaipėdoje įvyko dešimtasis „Vilties bėgimas“1

Gegužės 21 dieną Klaipėdoje įvyko jubiliejinis dešimtasis „Vilties bėgimas“.

Teofiliaus viešnagė Kretingoje 1934-aisiais
www.teofilius.lt

Prie pranciškonų vienuolyno jį pasitiko tėvai pranciškonai, Šv. Antano misijų seminarija ir didžiulė minia kretingiškių. Visi norėjo savo akimis pamatyti vyskupą, sugrįžusį iš Rusijos kalėjimų.

„Vilties bėgimas" – TIESIOGIAI (8.45 –17.00 val.)1

„Vilties bėgimas“, skirtas išreikšti solidarumą su onkologiniais ligoniais ir paremti nemokamas paslaugas teikiantį Šv. Pranciškaus onkologijos centrą.

„Vieni iš mūsų“. Paulius Vaineikis: Kaip Sovietų armijoje įtikėjęs paliko merginą ir tapo kunigu15
Monika Midverytė OFS, Kostas Kajėnas, Gediminas Šulcas - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolis pranciškonas Paulius Vaineikis iki devyniolikos metų buvo ateistas, tačiau neįprastas įvykis sovietinėje kariuomenėje aukštyn kojomis apvertė jo gyvenimą. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Bernardinas Sienietis4

Ber­nar­di­nas kaip pa­moks­li­nin­kas bu­vo ne­pa­pras­tas. Iš baž­ny­čių sa­kyk­lų, nuo grei­to­mis su­ręs­tų pa­ky­lų erd­vio­se Tos­ka­nos mies­tų aikš­tė­se jo pa­klau­sy­ti su­si­rin­ku­sioms mi­nioms jis sklei­dė sa­vo nuo­šir­dų, skvar­bų, kan­dų ir bet ko­kią ydą smer­kian­tį žo­dį.

„Vilties bėgimas“: šeštadienio programoje – treniruotės, vaikų bėgimas ir koncertas

Dieną užbaigs koncetras Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje. Sekmadienį – tiesioginė transliacija internetu.

Brolių pranciškonų inicijuotas „Vilties bėgimas“ išaugo į Klaipėdos maratoną
lrt

Vilties bėgimo idėja kilo 2008 metais, kai broliai pranciškonai su broliu Benediktu priešakyje nusprendė įkurti Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių informacijos ir pagalbos centrą.

Šv. Antano atlaidų ir Kretingos parapijos jubiliejaus programa1
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Birželio 11-18 dienomis Kretingos miestas savaitei taps dvasiniu ir kultūriniu Vakarų Lietuvos centru.

Šv. Adalberto-Vaitiekaus relikvijos Kaune4

Gegužės 21 d. šv. Adalberto-Vaitiekaus relikvijas Ordino riteriai perduos saugoti broliams pranciškonams, įsikūrusiems šalia Kauno pilies esančioje Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje.

„Vieni iš mūsų“. Pranciška Mačiulytė: „Atsivėrus mokslinio darbo perspektyvoms, pajutau dvasinio gyvenimo skurdumą“34
Monika Midverytė OFS, Gediminas Šulcas - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Apsigynusi daktaro disertaciją, s. Pranciška galėjo sėkmingai siekti mokslinės karjeros. Visgi ji pradėjo jausti dvasinę tuštumą, o ankstesni pomėgiai – kultūrinis gyvenimas, teatras – prarado savo skonį.

„Vieni iš mūsų“. Ramūnas Mizgiris: „Vos nepaskendęs jūroje pradėjau ieškoti gyvenimo prasmės“1
Monika Midverytė OFS, Kostas Kajėnas - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris iš Kretingos buvo tikintis nuo vaikystės, tačiau apie vienuolinį gyvenimą pradėjo galvoti tik po gyvenimą sukrėtusios patirties.

„Angelų svetainė“ prie Kryžių kalno laukia piligrimų1
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Netoliese esančiame mažesniųjų brolių pranciškonų vienuolyne tikintieji gali švęsti Mišias, priimti Atgailos sakramentą arba paprašyti dvasinio pokalbio su kunigu.

Benediktas Jurčys OFM: „Bėgimas suvienija ir skatina keisti gyvenimo būdą“8
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolis pranciškonas pasakoja, kaip pajuto pašaukimą dirbti su onkologiniais ligoniais, kodėl solidarumo renginiui prieš dešimt metų pasirinko būtent bėgimo formą ir kokios šiemet yra „Vilties bėgimo“ naujovės.

„Vieni iš mūsų“. Jolita Šarkaitė: nors „vežė“ fizika, pasirinko dvasinį kelią
Bernardinai.TV

Tęsiame ciklą „Vieni iš mūsų“ apie vienuolių gyvenimą. Šįkart savo istoriją pasakoja Švč. Nekaltosios M. Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Jolita Šarkaitė.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Zita4

Zita buvo tokia uoli darbininkė, kad kitos tarnaitės bandė ją visaip apšmeižti, tačiau Zitai pavyko savo pamaldumu ir geraširdiškumu nuraminti įsiliepsnojusį šeimininko pyktį.

Istorinis įvykis – Kauno Šv. Jurgio bažnyčiai dovanojama šv. Adalberto Vaitiekaus relikvija
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Gegužės 21 d. Kaune, Šv. Jurgio bažnyčioje Gniezno arkivyskupo ypatingasis pasiuntinys perduos šv. Adalberto Vaitiekaus relikviją. 

„Vieni iš mūsų“. Carlo Bertagnin: kaip menininkas tapo pranciškonu
Monika Midverytė OFS, Gediminas Šulcas - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Italas pranciškonas Carlo Bertagnin yra visų galų meistras – ikonografas, scenografas, puikus kulinaras, dar turintis ir išlavintą muzikinę klausą bei mokantis tvarkyti vienuolyno finansus.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Konradas

Praleidęs jaunystės dienas ūkyje, būdamas 31 metų, Konradas nusprendė atsisveikinti su pasaulietiniu gyvenimu. Išdalinęs labai didelį palikimą jis tapo vienuoliu kapucinu.

Br. Algirdas Malakauskis: „Jis yra mūsų prisikėlimas ir gyvenimas“6
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Jis nepanaikino kančios ir mirties, bet pažadėjo būti su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Jis yra prisikėlimas ir gyvenimas! Aleliuja! Su šv. Velykom!

Alepe pas pranciškonus vaikai ir pavalgo, ir muzikuoja
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Vienuolyno rūsyje berniukai ir mergaitės mokosi muzikos, groja trimitu, gieda chore, skaito katekizmą.

Popiežius pranciškonų generaliniams ministrams patvirtino vyksiantis į Egiptą3
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Popiežius Pranciškus labai domėjosi visų pranciškonų šakų glaudesnės vienybės klausimu. Michael Perry patvirtino, kad dedami konkretūs žingsniai vienybės link. 

Vieni iš mūsų. Evaldas Darulis: skautas, maratonininkas ir Bernardinų parapijos klebonas6
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Nors paauglystėje svajojo apie mažiausiai penkis vaikus ir ramų šeimos gyvenimą vienkiemyje, šiandien br. Evaldą supa šimtai žmonių, jis yra Vilniaus Bernardinų parapijos klebonas.

Klaipėdiečiai vienas kitą pamatyti bandė širdimi

Balandžiojo 2-ąją, pasaulinę autizmo supratimo dieną, Klaipėdoje vyko šventė „Vilties žvilgsnis“, inicijuota pranciškono br. Benedikto Jurčio. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Benediktas Mauras

Sekdamas šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu, jis pasninkaudavo septynis kartus per metus po keturiasdešimt dienų, miegojo po kelias valandas ant plikų grindų, dėvėjo labai skurdų abitą. Jis kruopščiai saugojo neturtą ir skaistybę.

Severinas Holocher OFM: „Mano Japonija ir Šventoji Žemė yra Lietuva“37
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Balandžio 2 d. tėvas Severinas švenčia kunigystės 50 metų sukaktį. Ta proga jis apžvelgia savo nueitą kelią nuo svajonės būti misionieriumi, pašaukimo krizės ir noro sukurti šeimą iki dabartinio gyvenimo Lietuvoje.

„Vieni iš mūsų“: pranciškonės misionierės Danutės Ančerytės pašaukimo istorija4
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Sesuo Danutė pasakoja, kaip nutiko, kad, jau turėdama sužadėtinį ir sutartą vestuvių datą, visgi nusprendė tapti vienuole. Nelaiminga meilė? Nieko panašaus.

Pranciškonas Evaldas Darulis kviečia į bėgimo treniruotes
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Evaldas Darulis kviečia visus norinčius sportuoti į atviras bėgimo treniruotes, kurios prasidės balandžio 11 d. ir vyks kiekvieną antradienį nuo 19 val. 

„Vieni iš mūsų“: pažintis su broliu pranciškonu Antanu Blužu16

Laimė – tai turėti gyvenimo prasmę, tiesą, kryptį. Aš visa tai turiu. 

Renkama „Vilties bėgimo“ savanorių komanda
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kovo 23 d., ketvirtadienį, organizatoriai kviečia visus esamus „Vilties bėgimo“ savanorius ir norinčius įsitraukti į savanorystę į antrąjį „Vilties bėgimo“ savanorių susitikimą. 

„Vieni iš mūsų“: pažintis su broliu pranciškonu Algirdu Malakauskiu2
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Kovo 18 d. startuoja ciklas „Vieni iš mūsų“ apie vienuolių gyvenimą.

Evaldas Darulis OFM: „Mirties bausmė yra susitapatinimas su agresoriais“46
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Visuomenė skaudžiai išgyvena dar vieną rezonansinį įvykį – Ievos Strazdauskaitės nužudymą. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas brolis Evaldas Darulis OFM teigia, kad šiuo atveju verčiau nukreipti pyktį teigiama linkme.

Knygos apie Pakutuvėnų kaimą sutiktuvės M. Mažvydo bibliotekoje

Kovo 14 d., antradienį, 18 val. nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Bendradarbystės erdvė, III a.) vyks knygos „Pakutuvėnai. Kaimo istorija“ sutiktuvės. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Anelis iš Pizos

Anglijos pranciškonų provincijos įkūrėją pal. Anelį į pranciškonų ordiną priėmė pats šv. Pranciškus, lankydamasis Pizoje.

Kapucinai atidarė naujus bendruomenės namus Paulių kaime1

Kovo 10 d. Lietuvos kapucinų istorijoje įvyko gana džiugus įvykis - atidaryti nauji bendruomenės namai Paulių kaime (Jurbarko r.)  

Pranciškonų vienuolyne Bolivijoje apsigyveno keturkojis brolis Ūsas7

Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas Kočabamboje (Bolivija) turi ypatingą talismaną – keturkojį brolį Ūsą.

Šv. Antano dienos centras kviečia dalyvauti solidarumo akcijoje

Dienos centre nuo 2007 m. šeimos gauna pagalbą, konsultacijas, išvykas, stovyklas ir vaikų užimtumą bei jų maitinimą visiškai nemokamai.