Šv. Pranciškus ir pasaulis | Religija

Gediminas Numgaudis OFM: noriu būti brolis kiekvienam12
Oksana Laurutytė - Etaplius.lt

„Pran­ciš­ko­nuo­se man svar­biau­sia bro­lys­tės cha­riz­ma, bro­lys­tės do­va­na. Man bro­liai yra vi­si gy­vi su­tvė­ri­mai, ir aš no­riu bū­ti bro­lis kiek­vie­nam su­tik­tam žmo­gui. Ne tik pran­ciš­ko­nui“, – sa­ko br. Ge­di­mi­nas.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas Kapestranas

Šis bernardinų šventasis aplankė ir Šventąją Žemę, kur vedė derybas su armėnais dėl galimybės susivienyti su Romos Katalikų Bažnyčia. Jis net buvo prisikvietęs keletą jų atstovų į ekumeninį Florencijos susirinkimą.

Jubiliejinis 15-asis Gospelo muzikos festivalis pasitiks gospelo hitų programa9

Vilniaus gospelo festivalis – pirmasis ir didžiausias Lietuvoje muzikinis renginys, kuriame atliekama tik gospelo muzika.

Atgimstantis Bernardinų ansamblis – it ištapytas „Silva Rerum“ tomas11

Bažnyčios lankytojai jau gali grožėtis freskomis su šv. Pranciškaus gyvenimo epizodais ant šiaurinės bažnyčios sienos. Žvelgiant į jas matyti didelė autorių saviraiškos laisvė.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Honoratas, kapucinas

Per trumpą laiką jis įkūrė apaštalinių bendruomenių tinklą, apėmusį visas Lenkijos karalystės žemes. XIX amžiaus pabaigoje 25 skirtingos jo įsteigtos religinės kongregacijos jau skaičiavo tūkstančius brolių ir seserų.

Pranciškonų gimnazijai 85: nuo misionierių kalvės iki lyderių ugdytojos

Kretingos pranciškonų gimnazija nuo spalio 4 d. pradėjo minėti savo įsteigimo 85 metų sukaktį. Nepriklausomos valstybės aušrą regėjusi gimnazija buvo unikali savo veiklos principais.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas XXIII1

Šventasis Jonas XXIII – popiežius ir pasaulietis pranciškonas, 2008 m. vasario 9 d. paskelbtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino globėju.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Danielius ir jo draugai kankiniai

Po to, kai Mažesniųjų brolių ordino broliai tapo pirmaisiais kankiniais, tarp šv. Pranciškaus pasekėjų kilo šventa konkurencija trokštant pralieti kraują dėl Kristaus Evangelijos.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tituliniai atlaidai
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Programos kulminacija tapo penktadienį vykęs maldos, šlovinimo, susitaikinimo ir užtarimo vakaras.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Pranciškus Asyžietis

Artėjant Kryžiaus išaukštinimo šventei, Pranciškui ant La Vernos kalno sparnuoto ir ugninio serafino pavidalu pasirodė nukryžiuotasis Kristus, kuris jo kūne įspaudė Viešpaties Kančios stigmas – atviras ir kraujuojančias žaizdas.

Šventųjų istorijos komiksuose: šv. Pranciškus Asyžietis3
Magnificat vaikams
Žurnaliukas „Magnificat vaikams“ pasakoja šventųjų istorijas per vaikų ypač mėgstamus komiksus. Šįkart kviečia susipažinti su garsiuoju Asyžiaus Neturtėliu.
„Šv. Pranciškaus taurės“ rezultatai – galės pamaitinti žmones net septynis mėnesius2
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Spalio 1 d. Kretingoje antrą kartą vykęs „Šv. Pranciškaus taurės“ bėgimas sulaukė didelio pasisekimo – buvo surinkta net 3940 Eur aukų.

Vilniuje prasideda Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai

Spalio 3–8 d. Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija švenčia titulinius atlaidus, į kuriuos kviečia visus vilniečius bei parapijos bičiulius. 

Kenebunko šv. Antano vienuolyno jubiliejus

2017 m. rugsėjį sukako 70 metų, kai lietuviai broliai pranciškonai apsigyveno Rytinėje Jungtinių Amerikos Valstijų pakrantėje, Kenebunke. 

Šv. Pranciškaus tranzitas1

Pranciškus, džiaugsmingai laukdamas susitikimo su ja, pakvietė mirtį tardamas „Sveika, mano sese mirtie“ (Šv. Pranciškaus antrasis gyvenimas, T. Celano).

Astijus Kungys OFM: „Kenebunko vienuolynas buvo mūsų, lietuvių pranciškonų, tėviškė“1

Įdomiausia, kad sugrįžome į Lietuvos pranciškoniškąją šeimą per Kenebunką. Kad ir kaip būtų keista, tuo metu mūsų, lietuvių pranciškonų, tėviškė tikrai buvo ne Lietuvos žemėje, bet ten, kur gyveno mūsų šeima. 

„Šv. Pranciškaus taurė“ sutelks bendruomenę ir padės pamaitinti alkstančiuosius
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Spalio 1 d. Kretingoje antrą kartą vyks solidarumo bėgimas „Šv. Pranciškaus taurė“. Jame bėgs ir pats socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, į Kretingą atvyksiantis su visa daugiavaike šeima.

Višta ir kiaušinis3

Kai mokinys nori daugiau žinoti už savo mokytoją, mėgstame sakyti: „Ak, kiaušinis nori būti protingesnis už vištą!“

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Vladislovas iš Gielniovo2

Rugsėjo 25 d. liturginiame kalendoriuje minimas palaimintasis Vladislovas iš Gielniovo miesto (Lenkija) – kunigas, pranciškonų observantų (bernardinų) ordino vienuolis, poetas, tikėjimo tiesų aiškintojas.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. tėvas Pijus, kapucinas145

1918 m. rugsėjo 20 d., penktadienio rytą, melsdamasis priešais Nukryžiuotąjį senos bažnyčios chore, jis gavo stigmas, Kristaus žaizdas, kurios kraujuojančios ir atviros išliko jo kūne pusę amžiaus, iki pat mirties.

LGBT+1

Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija kviečia tėvus, turinčius LGBT+ vaikus.

Vilniaus Bernardinų parapija ruošiasi švęsti titulinius atlaidus

Spalio 3–8 d. Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija švenčia titulinius atlaidus, į kuriuos kviečia visus vilniečius bei parapijos bičiulius. 

Br. Algirdas Malakauskis OFM kviečia dalyvauti „Šv. Pranciškaus taurės“ bėgime
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Spalio 1 d. Kretingoje antrą kartą vyks solidarumo bėgimas „Šv. Pranciškaus taurė“, kurio šūkis – „Nebėk nuo problemų – bėk maratoną“.

Išrinkta nauja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Rugsėjo 15-17 dienomis Kaune, svečių namuose „Domus Pacis“, vyko VI Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė rinkimų kapitula.

Šv. Juozapas iš Kupertino, pranciškonas

Kartą, lankydamas Šv. Pranciškaus baziliką, Juozapas pamatė Dievo Motinos paveikslą aukštai ant bažnyčios skliauto. Tą pat akimirką jo kūnas pakilo į orą, ir jis su atsidavimu pabučiavo Marijos atvaizdą.

Šv. Pranciškaus stigmų slėpinys55

Mažasis Neturtėlis iš Asyžiaus mus moko, kad esminis mūsų egzistencijos poreikis yra „ekologiško gyvenimo projektas“, kur įsipareigojimas dėl kitų gerovės yra derinamas su „vacare Deo” – o tai reiškia laiką, praleidžiamą su Dievu ir savimi.

Marijos legionas. Kas tai?48

Kretingos Marijos legionas rugsėjo 23 dieną švenčia savo 25-metį!

„Šv. Pranciškaus taurės“ bėgimas – jau spalio 1 dieną Kretingoje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Bėgimas skirtas atkreipti visuomenės dėmesį į socialinės atskirties grupes bendruomenėje ir paremti vienintelę visame pajūrio regione labdaros valgyklą „Rūpestėliai“.

Kretingoje vyko br. Adomo Vyšniausko OFM amžinieji įžadai28
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Davęs amžinuosius įžadus, br. Adomas Vyšniauskas OFM ateinančius dvejus metus studijuos magistrantūros studijas Romoje.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Bonaventūra iš Barselonos

Subrendęs dramatiškų įvykių dėka, jaunuolis rado drąsos atsispirti tėvų lūkesčiams ir būdamas dvidešimtmetis įstojo į mažesniųjų brolių vienuolyną.

Adomas Vyšniauskas OFM: „Pašaukimas yra stipresnis už merginas“36
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Būti broliu man pirmiausia reiškia būti šalia žmonių ir ne juos vesti, bet dalytis gyvenimo patirtimi, įsiklausyti į jų rūpesčius, pažinti jų gyvenimo istoriją ir eiti kartu, o ne priekyje.

Pranciškonų ekspedicija Sibire

Jungtinė mažesniųjų brolių, Kretingos pranciškonų gimnazijos, Nepaliaujamos pagalbos seserų ir pasauliečių grupė į Sibirą keliavo įamžinti kun. Augustino Dirvelės OFM atminimą. 

Kretingoje vyks br. Adomo Vyšniausko OFM amžinųjų įžadų šventė
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Rugsėjo 8 dieną 18 val. Kretingoje, Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, br. Adomas Vyšniauskas OFM duos amžinuosius evangelinio gyvenimo įžadus.

Pašventintas atgautasis pranciškonų (konventualų) vienuolynas6

Rugpjūčio 27 d. vyko pranciškonų (OFMConv.) po daugelio metų kovos atgauto vienuolyno pašventinimo iškilmė. 

Pečiorlago kankinio pėdomis – istorinė pranciškonų ekspedicija Sibire6
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Brolių pranciškonų suburta dvylikos žmonių ekspedicija rugpjūčio 13–25 d. vyko į sniego ir bekraštės tundros žemę įamžinti tikėjimo kankinio t. Augustino Dirvelės OFM atminimą.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Liudvikas IX, Prancūzijos karalius

Valdydamas jis liko ištikimas katalikų tikėjimui. Jam labai patiko dažnai lankytis konventuose, kur kartu su vienuoliais dalyvaudavo liturgijoje.

Mažesniųjų brolių Palapinių kapituloje vyko Edvino Jurgučio įvilktuvės
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Iš Kretingos kilęs postulantas Edvinas Jurgutis buvo apvilktas atgailos rūbu – mažesniųjų brolių abitu.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Klara Asyžietė
Katalikų pasaulio leidiniai

Pran­ciš­kaus at­si­ver­ti­mas stip­riai pa­vei­kė ir vie­ną gra­žią Asy­žiaus mer­gi­ną iš kil­min­gos gi­mi­nės – aš­tuo­nio­lik­me­tę Kla­rą Of­re­du­ci (Of­fre­duz­zi), gy­ve­nu­sią griež­to sti­liaus na­muo­se-tvir­to­vė­je San Ru­fi­no aikš­tė­je.

Kuklūs, bet iškalbingi šv. Klaros raštai1

Pasak s. Pranciškos Mačiulytės OSC, šv. Klarą iš jos rašytinio palikimo pažįstame kaip vidumi turtingą ir stiprią asmenybę.

Pasauliečiai pranciškonai kviečia į konferenciją Marijampolėje

Rugpjūčio 11 dieną, liturginiame kalendoriuje minint šv. Klarą Asyžietę, Marijampolės pasauliečių pranciškonų brolija kviečia į konferenciją „Būk, kas esi“.

Vilius Orvidas – Lietuvos meno perlas15

„Iki šiol žmonės nesupranta, kokį lobį turi Lietuvoje, Žemaitijoje. Įsteigus Viliaus Orvido muziejų ir jį šiuolaikiškai sutvarkius, Viliaus skulptūros užtikrintai taptų visos Lietuvos garbe“, – dalydamasis prisiminimais apie Vilių Orvidą sako Vaidotas Žukas.

Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygio į Porciunkulės atlaidus akimirkos1
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Liepos 28–rugpjūčio 2 dienomis vyko tradicinis Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus.

Kard. P. Parolin uždarė Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejų
vatikano radijas

Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolinas trečiadienį aukojo Porciunkulės atlaidų Mišias, kuriomis buvo užbaigtas šių atlaidų 800 metų jubiliejus.

 

Porciunkulės atlaidai Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Rugpjūčio 2 d. Asyžiuje ir visame pasaulyje bus minimi Porciunkulės atlaidai ir užbaigiamas jų įsteigimo 800 metų jubiliejus. Atlaidų renginiai vyks ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje.

Baigiasi Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejus
vatikano radijas

Piligrimai iš įvairių Italijos vietų šiomis dienomis pradeda tradicines eisenas pėsčiomis į Asyžiuje švenčiamus Porciunkulės atlaidus

Pranciškonų rengiama stovykla „Kretinga“ lietuviams vaikams Kanadoje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Šiemet ši stovykla švenčia savo 35 metų gimtadienį, o ją inicijavo pranciškonas vyskupas Paulius Baltakis. 

Šv. Kunigunda – Jono Pauliaus II duotasis pavyzdys jaunimui1

Gyvenimas tuometinėje Lenkijoje nebuvo ramus – kraštą puldinėjo totoriai, todėl Boleslovui su Kunigunda ir Gšymislava teko trauktis į Vengriją, vėliau ieškoti prieglobsčio Moravi

Renginiai Viliaus Orvido OFM 25-osioms mirties metinėms paminėti
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Rugpjūčio 5 dieną sueis 25 metai, kai pas Viešpatį iškeliavo pranciškonas menininkas Vilius Orvidas OFM.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Laurynas Brindizietis, kapucinas

Lauryno charakteryje puikiai derėjo talentas, žmogiška atjauta bei administraciniai sugebėjimai, kurie jam itin pasitarnavo, vykdant savo pareigas.

Kard. Parolinas: šv. Pranciškus turi ką pasakyti ir mūsų laikų žmonėms
vatikano radijas

Pasak kardinolo Parolino, pakaktų įgyvendinti tik nedidelę dalį tos žinios, kurią skelbė šv. Pranciškus ir būtų išspręsta didelė dalis pasaulį slegiančių problemų.