Religija

Egiptas: išpuolis prieš koptus ir kova su radikalizmu
Vatican News

Lapkričio 2 dieną apšaudytas autobusas, kuriuo koptų ortodoksų piligrimai grįžo iš dykumoje esančio šv. Samuelio Išpažinėjo vienuolyno. 

Svarbiausi Popiežiaus vizito momentai diskusijoje „Pranciškus. O kas toliau?“

Lapkričio 8 d., 18.30 val. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute vyks diskusija su vysk. D. Trijoniu, A. Jokubaičiu, L. Kojala ir R. Garškaite

Popiežius: Viešpačiui svarbu ne išvaizda, o širdis
Vatican News

Gyvenimo paslaptis glūdi tarnavimo gyvenime. Tarnavimas yra bilietas, kurį reikės parodyti įžengiant į amžinąsias vestuves.

Senąją maldaknygę atsivertus

Ką randame atvertę seną, XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje išleistą maldaknygę?

Kam reikalinga išpažintis?

Išpažintis šiuolaikiniam žmogui kelia nejaukumo jausmą. Dažnas atlieka ją tik kartą per metus, pareigos labiau verčiamas, nei širdies vedamas. Pokalbis su kun. Algirdu Toliatu.

Sekmadienio homilija. Atpažinti Dievo meilę savo ir tautos istorijoje
Kun. Francišek Jusiel - Bernardinai.TV

Dažnai įstatymuose įžvelgiame vien draudimus ir apribojimus, tačiau tikroji jų paskirtis ne ši.

Kodėl lapkričio 4 d. laiminami gyvūnai

Lapkričio 4 d. Dinante, Belgijoje, minint šv. Huberto dieną, po šv. Mišių laiminami gyvūnai.

Kaip katalikų kunigai laikydavo Mišias katorgoje
www.teofilius.lt
1935 m. straipsnis iš Amerikos lietuvių leidžiamo laikraščio „Draugas“. 
„Pakark Asia!“: protestai Pakistane prieš krikščionės išteisinimą
Vatican News

Pakistano federalinio aukščiausiojo teismo sprendimas išlaisvinti Asia Bibi, nuteistą mirti už tariamą piktžodžiavimą prieš islamą ir pranašą Mahometą, sukėlė islamo radikalų įniršį.

Praktiškas patarimas dėl skaistybės
Ralph Martin - Katalikų pasaulio leidiniai

Šventieji pataria šioje srityje labai aiškiai suvokti tiesą, prašyti Dievo pagalbos, gyventi pagal Jo valią ir išmintingai elgtis susidūrus su seksualiniais gundymais.

Kaip prie bažnyčios kareivis simpatizavo E. Pliaterytei

Rėkyvos bažnyčios prieigose buvo sustojęs 1830 m. sukilimo kariuomenės pulkas, vadovaujamas Emilijos Pliaterytės.

Kaip Vėlines minėjo Lietuvos partizanai

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Algirdo Varkalos-Daumanto 1947 m. spalio 24 d. įsakymas Vėlinių proga.

Ką reiškia krikščionių tikėjimas amžinuoju gyvenimu
Kard. Joseph Ratzinger - Bažnyčios žinios

Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo“ tariame per kiekvieno sekmadienio liturgiją kalbėdami Didįjį tikėjimo išpažinimą. Tačiau ar iš tikro laukiame?

Palaimintasis vysk. Teofilius – Dievo gailestingumo apaštalas

Pal. Teofilius nepaminėtas šv. Faustinos raštuose, bet jo pastangos pritaikyti ir skleisti pamaldumą lietuviškai kalbantiems tikintiesiems reiškė pasaulinio paplitimo pradžią.

Gedulinių giesmių giedotojai tiesia tiltus tarp gyvenimo ir mirties

Gedulinių giesmių giedotojų grupę „De profundis“ susiburti paskatino noras išsaugoti prasmingą giedojimo laidotuvėse tradiciją ir atlikti įvairų iš klasikų kompozicijų sudarytą gedulinį repertuarą.

Sunykimui nepriklausome

Viešpatie, gelbėk mus nuo pragaro, kuris traukia nuodėmių pavergtuosius kaip laužo ugnis peteliškes... 

Popiežius: paleistuvis – nebrandus žmogus
Vatican News

Kas gi yra neištikimas žmogus, svetimautojas, paleistuvis? Tai nebrandus žmogus, kuris rūpinasi tik savimi ir viską vertina tik pagal savo gerovę ir pasitenkinimą.

Laiškas Tėčiui

Štai ir norisi klausti: kaip sugebėjai neprarasti tos vidinės ramybės ir giedros, meilės gyvenimui, kuris tikrai per dažnai žeidė labai skaudžiai? 

Šventųjų iškilmės ir Vėlinių prasmė

Apie tikrąją Visų Šventųjų iškilmės prasmę ir maldos už mirusiuosius Vėlinių aštuondienį svarbą pasakoja br. kun. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus CSJ.

Dvidešimt minučių, skirtų mirčiai

Kodėl asmeninė patirtis dalyvauti kam nors mirštant tokia mums svarbi? Komentuoja garsus amerikiečių teologas Johnas Behras.

Ką turėtume žinoti apie šventųjų gerbimą

Kanonizacijos pirmaisiais krikščionybės amžiais nevyko, buvo gerbiami persekiojimų metu nukankinti krikščionys.

Jungtinis sostinės parapijų šlovinimas „Viena Kristuje“

Tradicija tampantis jungtinis sostinės parapijų šlovinimas „Viena Kristuje“ – lapkričio 8 d. 18 val. po bernardinų skliautais.

Ingė Lukšaitė apie Reformaciją: suvokti modernumo jėgą ir silpnybes

Liuteris pirmiausia turėjo nepaprastą pojūtį, ko reikia žmonėms, kaip turi keistis Bažnyčia, kaip  pritraukti bendražygius, pasakoja mokslininkė. 

Paskaitų ciklas „Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje“

Lapkričio 8–10 d. Bažnytinio paveldo muziejuje vyks visiems atviras studijų savaitgalis „Krikščioniškas menas sekuliariame pasaulyje“.

Paroda „Nugalėk blogį gerumu: palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)“

Lapkričio 6 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda, skirta paminėti Vilniaus vyskupo pal. Jurgio Matulaičio konsekracijos šimtmetį.

Sinodas jaunimui: daugiausiai „prieš“ susilaukę baigiamojo dokumento punktai

Nors visi 249 dokumento punktai dviejų trečdalių balsavusiųjų dauguma buvo patvirtinti, keletas, sulaukusių daugiausiai balsų „prieš”, skatina į juos atkreipti dėmesį.

Kiek lietuvių tiki reinkarnacija, palaiko abortus ir vienalytes santuokas?
Vatican News

68 procentai apklaustųjų Lietuvoje tiki lemtimi, 51 procentas „piktos akies“ galia ir 32 procentai reinkarnacija.

Prof. S. Kregždė: Reformacija yra bendravimo kelias
XFM Radijas

Apie tai, kiek reformacijos idėjos gyvos šiandien, savo įžvalgomis dalinasi ilgametis Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos garbės pirmininkas – prof. Sigitas Kregždė.

Trys arkivysk. L. Virbalo klausimai dėl „Matuko“ reformos

Gal geriau būtų stengtis ir ieškoti būdų, kaip ugdyti ir įgalinti, o ne drausti, visus prilyginant nepajėgiausiems?

Pasaulio žmogus iš Dubingių

Minime lietuvio jėzuito, visą gyvenimą dirbusio Montevideo (Urugvajus) Fatimos Nekalčiausios Mergelės Marijos Širdies lietuvių parapijoje, dvidešimtąsias mirties metines.

Pirmoji lietuviška moterų vienuolija: seserys inteligentės

„Rūpinkitės, kad į Vienuoliją stotų daugiau inteligenčių su pašaukimu. Kol nebus seserų inteligenčių, sunku bus seselėms tinkamai plėtotis“, – rašė  Vilniaus vyskupas Jurgis Matulaitis. 

Reformacijos dieną pasitinkant
Kęstutis Pulokas - XFM Radijas

Reformacija keitė Bažnyčios sampratą, o kartu buvo ir reikšmingas visuomenės raidos veiksnys, skatinęs švietimą, gimtosios kalbos vartojimą. Taip pat ir Lietuvoje.

Nėra tobulos šeimos, nes nėra tobulo žmogaus

Bendravimas yra gyvybės šaltinis, o kad jis netaptų nuodingas, reikia taisyklių, tačiau nepakanka tik žinoti – jas reikia nuolat taikyti!

Vysk. D. Trijonis: „Padėti jaunimui surasti savo kelią“
Vatican News

Apie ką tik pasibaigusį Vyskupų Sinodą ir jo rezultatus pasakoja Lietuvos Vyskupų konferencijai atstovavęs Vilniaus augziliaras vysk. Darius Trijonis.  

Tėvo Stanislovo gimimo ir krikšto 100 metų sukakties minėjimas

Apie tėvą Stanislovą su savo netektimis ir vargeliais glaudėsi paklydėliai ir priklydėliai, nes dar pulsavo troškimas pakilti iš nuopolių, suvokti ir susivokti. 

Airiai balsavo už šventvagystės draudimo pašalinimą iš Konstitucijos

Penktadienį vykusiame referendume 64,85 proc. airių balsavo, kad jų valstybėje būtų atšauktas šventvagystės draudimas.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Restituta Kafka

Kai jai sukako 19 metų, buvo vadinama „krikščioniškos meilės pranciškone“ ir įgijo vienuoliškąjį vardą Marija Resituta bei tarnavo Vienos ligoninės operacinėje, kur Marija buvo mylima už savo draugiškumą.

Baigėsi Vyskupų Sinodas jaunimui
Vatican News

Sinodas buvo tarsi nuimtas geras vynuogių derlius, žadantis gerą vyną, sakė popiežius Pranciškus. 

Kun. A. Toliatas: menas liečia širdis

Igorio Gubskio parodoje apsilankęs kunigas pripažįsta, kad menas liečia žmonių širdis, todėl provokuoja dvasinius ieškojimus ir padeda rasti atsakymus.

Kaip Eucharistiją suvokė pirmieji krikščionys žydai
Scott Hahn - Katalikų pasaulio leidiniai

Eucharistijos negalėsime priimti iki galo, kol nepamatysime, kokia ji buvo „pradžioje“, kaip ją suvokė pirmieji žydų krikščionys, matę išnykstant senąjį, jiems pažįstamą pasaulį ir iškylant naująjį. 

Baigiamasis Vyskupų Sinodo dokumentas
Vatican News

Vyskupų Sinodo tėvai patvirtino baigiamąjį dokumentą, kuris tampa ir oficialiu Bažnyčios mokymo dokumentu. 

Sekmadienio homilija. Kada gyvenimas teikia džiaugsmą
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Tarp elgetų, kurie tikėjosi išmaldos – ir mūsų herojus, aklasis Bartimiejus, Timiejaus, tai yra, „išdidžiojo“ sūnus.

Išsilavinusių moterų atsakymas Prancūzijos prezidentui

„Parodykite man moterį, gavusią puikų išsilavinimą, ir nusprendusią turėti septynis, aštuonis ar devynis vaikus“, – sakė Emmanuelis Macronas. Ir moterys parodė.

Rabinas Sacksas po išpuolio Pitsburge: toliau stengtis rinktis gyvenimą

Pitsburgo mieste, Pensilvanijos valstijoje, Šabo dieną, tikintiesiems meldžiantis, į sinagogą įsiveržė užpuolikas ir ėmė šaudyti. Žuvo 11 žmonių, keli sužeisti.

Ant Sinajaus kalno

Sinajaus kalnas – 2285 m. aukštyje esanti viršukalnė Egipte, Sinajaus pusiasalyje. Ji ypač pamėgta piligrimų ir turistų dėl religinės ir istorinės reikšmės, įstabių saulėtekių.

Visuotinės Bažnyčios veidas
Antanas Gailius - Artuma

Ką tikrai atminsime – tai veidą. Veidą žmogaus, atnešusio mums į Lietuvą Visuotinės Bažnyčios dvelksmą, kuris, kaip labai tikiuosi, stiprins mus tada, kai pasijusime atsidūrę kokiame nors paribyje.

Dvasinė trumparegystė

Piktnaudžiavimas regėjimu, kai žiūrima į dalykus, kurie žadina geismus ir aptemdo individo mintis, sukelia dvasinės trumparegystės ligą.

Sinodo diskusijos: jaunimas ragino vyskupus nenutylėti homoseksualumo temos

Nuomonių apklausos rodo, kad jaunimas nesunkiai priima vienalytes santuokas ir kitas LGBT žmonių teises. Ore kybojo klausimas, kaip Sinodas jaunimo tema diskutuos šiais klausimais.

Biblija į kinų kalbą išversta tik prieš 50 metų
Vatican News

Pirmojo viso Šventojo Rašto vertimo autorius pranciškonas misionierius t. Gabriele Maria Allegra 2012 m. popiežiaus Benedikto XVI buvo paskelbtas palaimintuoju. 

Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos

Lapkričio 5 d. Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje vyks Vėlinių koncertas. Pokalbis su vienu iš koncerto kūrėjų gitaristu, kompozitoriumi Juozu Milašiumi.