Religija

Indonezijoje – teroro išpuoliai prieš krikščionis

Antrame pagal dydį Indonezijos mieste Surabajoje sekmadienio rytą vietos laiku užpultos trys krikščionių bažnyčios.

Įžengusysis laukia grįžtančiųjų

Šeštinės – Viešpaties žengimas į dangų. Tik Jėzus mums suteikia šio gyvenimo prasmę, savo pavyzdžiu ir mokymu rodydamas kelią ne į kapines, o į dangų.

Klarisėms Lietuvoje 20 metų: visiems artimos uždaros seserys
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

1998 m. gegužės 13-ąją per šv. Mišias Kretingos bažnyčioje Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventino kertinį Šv. Klaros seserų vienuolyno akmenį.

Šeštinių vaizdo homilija. Kur prasideda dangus
Kun. Jurgis Czarniawski - Bernardinai.TV

Jėzaus žengimo į dangų šventė suteikia progą pamąstyti apie tai, ką Jėzus mums apreiškia apie dangų, ką kalba apie save, savo ryšį su Tėvu.

Fatima ir Rusija

Fatimos Marijos minėjimas, susipažįstant su ikona „Vienijančioji“: „Dievo Motina palinkusi prie besikreipiančio žmogaus, o jos rankos pasiruošusios apkabinti ir laiminti.“

„Tiesa padarys jus laisvus“. Fake news ir taikos žurnalizmas
Bažnyčios žinios

Popiežiaus Pranciškaus žinia 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga.

Stasio Šalkauskio pėdomis

Stasys Šalkauskis buvo tikra Dievo dovana tarpukario Lietuvai. Ne mažiau aktualus jis ir šiandien.

Kanadiečiai žygiavo už gyvybę

Per 15 tūkst. žmonių dalyvavo nacionalinėje eisenoje už gyvybę gegužės 10 d. Kanados sostinėje Otavoje. 

Pranašiškas Jono Pauliaus II prakeiksmas mafijai
vatikano radijas

Ganytojų vieši prakeiksmai dabartiniais laikais – retas atvejis Bažnyčios gyvenime, juo labiau iš popiežiaus lūpų. 1993 m. Jonas Paulius II grūmodamas pirštu pasmerkė mafiją.

Nematyti Italijos šedevrai Lietuvos šventajam

Gegužės 18 d. Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda „Šv. Kazimiero gerbimo istorijos šedevrai: Lietuva – Italija“. Joje – niekada nerodyti šventajam skirti kūriniai iš Florencijos, Palermo muziejų, Medičių lobyno ir Šv. Lauryno bazilikos archyvo. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Leopoldas Mandič, kapucinas

Leopoldas buvo giliai atsidavęs Mergelei Marijai, kurią vadino „mano šventoji viršininkė“. Kartą jis pasakė apie kunigus: „Kunigas privalo mirti nuo sunkaus apaštalinio darbo; nėra kitos kunigo vertos mirties.

Pranciškonų gimnazija – geriausiųjų keturiasdešimtuke
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Jau 85 metus Kretingoje veikianti Pranciškonų gimnazija išlieka stipriausiųjų Lietuvos mokyklų gretose, kasmet paruošianti respublikinių olimpiadų ir konkursų laureatų. 

Kaip pasirengti popiežiaus vizitui?

Lietuvos vyskupai parengė siūlymus tikintiesiems, norintiems pasiruošti popiežiaus Pranciškaus apsilankymui Lietuvoje. 

Dangiški apdarai: kai susitinka religija ir mada

Metropoliteno muziejuje Niujorke atidaryta paroda „Dangiški kūnai: mada ir katalikiška vaizduotė“, skirta aukštosios mados ir katalikybės ryšiui.

Katalikai kviečiami melstis Sekminių noveną1

Gegužės 11 d. katalikai pradeda noveną Šventajai Dvasiai. Tai devynių dienų malda, padedanti pasiruošti Bažnyčios gimimo šventei – Sekminėms.

Visa, kas gražiausia – Marijai

Tėvo Juozo Vaišnoro MIC (1905–1987) tekstas apie gegužinių pamaldų istoriją – kilmę, paplitimą pasaulyje bei Lietuvoje.

Dirigentas V. Lukočius: „Padėkime vaikams Ugandoje, Zimbabvėje ir Malavyje“

„Padėkime vaikams Ugandoje, Zimbabvėje ir Malavyje savo kuklia auka“, – kviečia dirigentas Vytautas Lukočius, vienas iš socialinės akcijos „Well4Africa“ globėjų. 

Naujas dokumentinis filmas pasakoja apie liuteronybę Lietuvoje

LRT pristato naują dokumentinį filmą „Prisilietimas“, pasakojantį apie liuteronybės prisilietimus prie Lietuvos istorijos bei Romualdo Kvinto sukurtos Martyno Liuterio skulptūros gimimą.

Krikštas – atnaujintas gyvenimas
vatikano radijas

Bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezę apie Krikšto sakramentą, apie centrinę krikšto apeigų dalį – apliejimą.

XXI a. Žana d'Ark

Prancūzijos Orleano mieste kiekvienais metais dešimt dienų minima šventosios mergelės Jeanne d'Arc šventė. Šiemet ją įkūnijusią merginą dėl kilmės užsipuolė kraštutiniai dešinieji.

Sveika, Marija, Karžyge nenugalimoji

Dievo Motinos pagalbos kovose su priešais būdavo prašoma jau nuo V amžiaus.  Lietuvoje Mergelė Marija pradėta garbinti po XV a., iškart po krikšto. 

Lietuvoje viešėsiantis Dalai Lama XIV skaitys paskaitą „Laimės menas“

„Širdis – štai mūsų bažnyčia, gerumas – štai mūsų filosofija“, – sako Dalai Lama XIV ir priduria, kad tikrasis džiaugsmas yra gyvenimo būdas, o ne trumpalaikė emocija.

Vilties liudijimas: jaunuoliai iš Alepo priėmė Sutvirtinimo sakramentą
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Tikinčiųjų bendruomenės gyvenimas tęsiasi ir Alepo Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje 35 jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą.

Atvirų durų diena Vilniaus kunigų seminarijoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 2018 m. gegužės 12 d. kviečia į Atvirų durų dieną.

„Šventadienio mintys“ apie sąmoningą pasiruošimą sakramentams

Laida „Šventadienio mintys“ vieši Jonavoje Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje ir Bukonyse.

Velnias nugalėtas, bet vis dar pavojingas
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje kalbėjo: „Nesileiskime į kalbas su velniu, nesiartinkime prie jo.“

Dangiškieji kūnai: mada ir katalikiška vaizduotė

„Dangiškieji kūnai: mada ir katalikiška vaizduotė“ – taip vadinasi gegužės 10 dieną Niujorko Metropoliteno muziejaus Kostiumo meno institute atidaryta paroda, kurioje dalyvauja pagrindinių mados dizainerių kūriniai, įkvėpti bažnytinio meno.

Su M. Valančiaus „Vaikų knygele“ šiandien

Prieš 150 metų Tilžėje buvo išleistas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus parašytas pirmas Lietuvoje vaikams skirtas kūrinys „Vaikų knygelė“.

Kryžius ir Meilės bedugnė

Meditacija apie meilę ir kryžiaus mirtį: ką Tėvui reiškia Sūnaus mirtis? Ar kas nors išdrįstų atsakyti?

Bažnyčios gyvenime – ne pinigai svarbiausia. Ištrauka iš knygos „Kitoks Pranciškus“
Deborah Castellano Lubov - Katalikų pasaulio leidiniai

Šioje knygoje apie popiežių Pranciškų prabyla autoritetingos Romos kurijos asmenybės, taip pat įvairioms šalims atstovaujantys Katalikų Bažnyčios veikėjai, Jorgės Mario Bergoglio giminaičiai ir bičiuliai. 

Paskelbta popiežiaus Pranciškaus vizito Ženevoje programa
vatikano radijas

Popiežiaus piligrimystė į Ženevą yra „vilties ženklas visiems išsiilgusiems vienybės, taikos ir teisingumo sulaužytame ir padalytame pasaulyje“.

Įdomios detalės apie krikščionybę: Žodžio „krikščionis“ kilmė
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Kada Kristų išpažįstantieji buvo pradėti vadinti „krikščionimis“ ir ką tai reiškė?

Kuo reikšminga prezidento E. Macrono kalba Prancūzijos vyskupams?
Povilas Aleksandravičius - Mažoji studija

Dalyvaudamos socialiniame dialoge, religinės konfesijos turi sugebėti išreikšti savo vidinius įsitikinimus racionaliais universaliais argumentais.

Meilė nėra tas pat, ką pamatome filme
vatikano radijas

Sekmadienio popietę Pranciškus lankėsi vienoje Romos parapijoje ir kalbėjo apie konkrečią meilę, kurią matome darbuose, ne žodžiuose.

Neokatechumenai – brangi Dievo dovana Bažnyčiai
vatikano radijas

Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su Neokatechumenų kelio judėjimo atstovais iš viso pasaulio, mininčiais įsikūrimo penkiasdešimtąsias metines.

Mūsų Motina – Mokytoja

O ką daro gera savo vaikų motina? Kai ji vis kelia savo maldingą širdį į Dievo Motiną ir Jėzų, atsakingą savo motinystės pašaukimo misiją atlieka geriausiai...

Vaizdo homilija. „Jus aš draugais vadinu“
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Kas slypi žodžiuose: aš tave myliu, esi man brangus, negaliu be tavęs gyventi?

Šventosios motinos

Dešimt šventosiomis paskelbtų motinų, tikrų dorybingo gyvenimo pavyzdžių.

Išbandymų metu mus paguodžia viltis

Šventasis Ambraziejus kalba apie viltį: „Išbandymo metas ir yra mūsų sielos nužeminimo laikas. Tačiau šiuose išbandymuose ji gaivinama Dievo žodžiu.“

Kai Dievas tyli
Luis M. Martínez - Katalikų pasaulio leidiniai

Knygoje arkivyskupas Luisas M. Martínezas rašo, kad Dievas ir tylėdamas moko mus kaip Juo pasitikėti net ir tada, kai atrodo, kad yra nutolęs. Sužinosime kada Dievas yra arčiausiai mūsų ir kodėl Jis dažnai su mumis kalbasi tik tyliai.

Tikėjimas perduodamas liudijimu
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus Šv. Mortos namų koplyčioje kalbėjo apie tikėjimo perdavimą.

Įdomios detalės apie krikščionybę: Ką reiškia sėdėti dešinėje?
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Tardami tikėjimo išpažinimo žodžius, mes sakome: „Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje.“

Egzorcistų poreikis auga: grįžtama į pagonybės laikus?

Italijos katalikų vyskupai drauge su kitų šalių hierarchais jau kurį laiką stebi nerimą keliantį reiškinį: vis dažniau žmonės kreipiasi pagalbos, manydami, jog asmenį kamuoja apsėdimas.

Meldžiamės už tikinčiuosius pasauliečius
vatikano radijas

Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui.

Kodėl, norint susituokti, reikalingas Sutvirtinimo sakramentas?

Pokalbis su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu apie naują Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarką, kai ruošiamasi santuokai, sakramentų prasmę ir praktinius pakeitimų padarinius.

Pranciškonų gimnazija – čia verta mokytis
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Tėvai, kurie leidžia savo vaikus mokytis į Pranciškonų gimnaziją, pasakoja, kodėl savo vaikams parinko būtent šią mokyklą.

Solistas Liudas Mikalauskas kviečia prisidėti prie akcijos „Well4Africa“

Akcijos tikslas – surinkti lėšų vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Malavio kaimuose.

Rožinio malda apjuosė ir Britų salas

Lenkų ir airių pavyzdžiu pasiekė ir britai, rožinio malda praėjusį sekmadienį apjuosę Britų salas.

Krikštas – „ne“ piktajai dvasiai; „taip“ Dievui
vatikano radijas

Tęsdamas bendrųjų audiencijų katechezę apie Krikšto sakramentą, popiežius Pranciškus kalbėjo apie maldą, taip pat piktosios dvasios atsižadėjimą bei tikėjimo išpažinimą.

Nors dalis kaltinimų atmesta, kardinolui G. Pellui teks stoti prieš teismą

Australijoje nagrinėjama seksualinės prievartos byla, kurioje bus teisiamas ir kardinolas, einantis aukštas pareigas Vatikane.