Religija

Popiežius: solidarumas ir gailestingumas – atsakas į migracijos iššūkius
Vatican News

Popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje prie Katedros altoriaus penktadienio rytą aukojo Mišias už migrantus. Dalyvavo apie 200 žmonių – migrantų ir juos globojančių organizacijų atstovų. 

Mirė kardinolas Tauran, Bažnyčios Kamerlingas
Vatican News

Kardinolas Jean-Louis Tauran, būdamas pirmuoju iš kardinolų diakonų, 2013 metų kovo 13 paskelbė iš Vatikano bazilikos balkono apie kardinolo Bergoglio išrinkimą popiežiumi ir naujo Romos vyskupo vardą, Pranciškų.

Apie ką susimąstęs Kristus
Aušra Vasiliauskienė - Naujasis židinys

Retas susimąsto apie tai, kad rūpintojėlio terminas atsirado ir įsitvirtino tik XX a. trečiame dešimt­metyje. Iki tol skulptūrėlės liaudyje buvo vadinamos „smūtkeliais“, „rūpintoju“, „aprūpintoju“. 

Radviliškio varpinės istorijos peripetijos

Dažnas, būdamas Radviliškio centre, nežino, kad šio miesto varpinė – tai sudėtinė medinio komplekso drauge su bažnyčia, kuri išgyveno iki Antrojo pasaulinio karo, dalis.

Atlaiduose meldėsi už sergančiuosius, tikybos mokytojus, policininkus ir „Caritas“ darbuotojus

2018 m. liepos 3 dieną Didžiųjų atlaidų metu melstasi už visus „Caritas“ savanorius ir sergančiuosius. Ši diena taip pat buvo skirta ir Skuodo dekanato tikinčiųjų piligrimystei.

7 punktai, reikalingi religijos laisvei
Vatican News

Religijos laisvės rėmimas ir gynimas nėra „pirmenybės teikimas“ vienai ar kitai religinei grupei, o kiekvieno asmens lygaus orumo pripažinimas. 

Būsime išgelbėti pamokslu

Popiežiaus Pranciškaus pontifikatas padovanojo pasauliui ir Bažnyčiai senokai prarastą dalyką, kuris krikščionijai iš esmės svarbiausias – susidomėjimą žodžiu.

P. Sorrentino kurs serialą „Naujasis popiežius“

Žiūrovų susidomėjimo sulaukęs italų režisieriaus Paolo Sorrentino serialas Jaunasis popiežius turės tęsinį. Jis vadinsis Naujasis popiežius, filmavimas Italijoje prasidės šių metų lapkritį.

Sekmadienį prasidės pal. J. Matulaičio minėjimas ir atlaidai

Liepos 8 d., sekmadienį, Marijampolėje, Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, 12:00 val. šv. Mišiomis prasidės pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Ši diena skirta padėkai už palaimintojo užtarimu patirtas malones ir maldai už šeimas.

Paskelbta popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje programa

Susitikti su popiežiumi Lietuvoje bus galima rugsėjo 22–23 d. Vilniuje ir Kaune. Šventojo Sosto spaudos salė skelbia vizito programą.

Šventosios Žemės vienuoliai ir būsimi kunigai pasakoja savo pašaukimo istorijas
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

„Aš didžiuojuosi, tarnaudamas ir būdamas Šventojoje Žemėje, kurioje buvo ne tik pradėtas kunigystės sakramentas, bet čia Jėzus mirė prikaltas ant kryžiaus už kiekvieną žmogų.“

Naujas dokumentas apie pašvęstųjų mergelių misiją Bažnyčioje
Vatican News

Siūlyti Bažnyčiai šią gyvenimo formą gali atrodyti kaip anachronizmas, tačiau iš tiesų tai gyvenimas pasitikint Šventąja Dvasia, kuri skatina moteris rinktis tokį šventumo siekimo kelią.

Kaip nepasimesti atlaidų spūstyje

Minios spūstyje daug žmonių lietėsi prie Kristaus, bet tik vienos moters prisilietimas buvo atviras malonei. 

Liepą popiežius kviečia melstis už kunigus
Vatican News

Melskimės visi kartu, kad kunigai, kuriuos slegia sielovados tarnystės sunkumai ir vienatvė, jaustų Viešpaties ir brolių pagalbą ir bičiulystę.

Popiežiaus vizito metu viešasis transportas Vilniuje ir Kaune bus nemokamas

Vilniuje į susitikimus su popiežiumi nemokamai bus galima vykti rugsėjo 22 d., šeštadienį, o Kaune – rugsėjo 23 d., sekmadienį.

Žemaičių Kalvarijoje prasidėjo Didieji Lietuvos šimtmečio atlaidai

Šie metai ypatingi – švenčiame Lietuvos valstybingumo šimtmetį, minime Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo trijų šimtų metų karūnavimo jubiliejų.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Elžbieta Portugalė4

Elžbieta (1271-1336) – karalienė. Būdama 12 metų ji ištekėjo už Portugalijos karaliaus Deniso.

Tiesa apie mokslą viduramžiais

Nuo XIX a. pradžios mokslas iš laboratorijos pašalino Dievą. Priešingai, viduramžių gamtos filosofui Dievas visada buvo bet kokio svarstymo apie gamtą centre.

Slaptųjų krikščionių paveldui Japonijoje – UNESCO apsauga

Krikščionybė Japonijoje buvo uždrausta ir jos išpažinėjai persekiojami nuo XVII iki XIX a. Tačiau krikščionys neišsižadėjo tikėjimo, jį praktikavo slapta. 

Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys
Artuma

Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė prieš 20 metų labai rimtai priėmė apaštalo Pauliaus žodžius: „Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos“ (1 Kor 9, 16).

Kun. Algirdas Jurevičius paskirtas Kauno vyskupu augziliaru
Vatican News

Popiežius Pranciškus liepos 2 dieną Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskyrė mons. Algirdą Jurevičių, Kaišiadorių vyskupijos generalinį vikarą.

Artėjant popiežiaus vizitui Telšių vyskupas K. Kėvalas kviečia atlikti gerą darbą

„Brangieji, prisidėkime prie akcijos, kad mūsų broliai ir seserys Afrikoje turėtų gėlą vandenį ir arti savo namų galėtų naudotis tuo, kuo mes taip įprastai naudojamės čia, Europoje.“

Šventieji – vilties liudytojai
Kataliko balsas

Ketvirtasis mąstymas, skirtas pasiruošti popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Mąstymą parengė iniciatyvos „Kataliko balsas“ bendradarbiai.

Ite, Missa est!

Kas yra krikščioniškoji pasiuntinybė, koks siuntimas vyksta kiekvienų šv. Mišių pabaigoje?

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Juniperas, pranciškonas

Pal. Juniperas Šiaurės Amerikoje įkūrė 21 misiją ir į Katalikų tikėjimą atvertė tūkstančius indėnų.

Sekmadienio meditacija. Jaunas gyvenime, kelkis!

Jėzus eina namų link, kuriuose mirtimi vaduojasi dvylikametė. Eina greta tėvo skausmo. 

Šventumas pagal Pranciškų (3): Kokią žinią Dievas trokšta perteikti pasauliui tavo gyvenimu?

Kiekvienas šventasis yra žinia, kurią Šventoji Dvasia semia iš Jėzaus Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai. 

Kun. Gabrielius Satkauskas: „Tebūsiu naudingas įrankis ten, kur labiausiai reikės“
Žurnalas „Ateitis“

Matau, kad kai atsiduodu Dievui, Jis gali mane naudoti kaip įrankį liedamas savo malones visiems žmonėms. Trokštu būti geras įrankis. 

Tikėjimas – bilietas į išgydymą bei Išganymą

Sekmadienio Evangelijos meditacija apie gydantį, išlaisvinantį ir apvalantį Jėzaus prisilietimą.

Sustingusi muzika bažnyčios architektūroje

Videoreportaže – apie Meškuičių miestelio įvaizdžio neatskiriamą dalį – mūrinę neogotikinę bažnyčią.

Vilniaus cerkvių garsai

Garso ir vaizdo dizaineris Tomas Dabašinskas siūlo ne tik pažvelgti į Vilniaus stačiatikių šventoves, bet ir jas išgirsti.

Popiežius naujiems kardinolams: tikra valdžia – tarnavimas
Vatican News

Popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje vadovavo iškilmingai viešajai konsistorijai, kurios metu Kardinolų kolegiją papildė 14 naujų narių.

Šv. Petras ir Paulius – garbingi žemės kunigaikščiai
Palendriai.lt

Švenčiame dviejų šventųjų iškilmę: Petras mums – tikėjimo vadas, o Paulius – jo tiesų aiškintojas ir gynėjas.

Europa: atvirumas ir krikščionybė

Europos Sąjunga ėmė formuotis tada, kai jos tautos suprato, kad kariaudamos tarpusavyje jos lieja vieną ir tą patį kraują.

Vatikano tyrimų centras atsiveria visuminiam požiūriui į gyvybę

Katalikų terpėje susiformavę judėjimai „Už gyvybę“ jau kuris laikas sulaukdavo kritikos. 

Būkime Kristaus ir Bažnyčios žmonės
Kauno arkivyskupija

Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir Arkivyskupijos dangiškojo globėjo dieną.

Atsvara pasaulietinei valdžiai

Koks yra sveikas valstybės ir Bažnyčios santykis? Dviejų filosofų mintys apie Emmanuelio Macrono vizitą pas popiežių Pranciškų. 

Dalai Lamos laimės menas

Tibeto dvasinio lyderio Dalai Lamos XIV mintys apie tai, kaip būti laimingam ir siekti vidinės ramybės bei taikos.

Pasaulyje sumažėjo moterų vienuolių skaičius
Vatican News

Mažėja vienuolių, visų pirma moterų vienuolijų narių bendras skaičius. 2010–2016 m. laikotarpiu moterų vienuolių skaičius padidėjo tik Afrikoje ir Azijoje, kitur sumažėjo.

Mano Tėvelis

Viskas prasidėjo dar man negimus. Tėveliui rūpėjo, kad laukiamas (-a) augtų sveikas (ar sveika), pagamino lovytės čiužinį iš švariausių šiaudų.

Kiek seni ir tradiciniai yra „senovės baltai“?
Tomas Daugirdas - Naujasis židinys

Lieka neaišku, kurį valstybiškai svarbų „dvasinį, kultūrinį ir socialinį palikimą“ valstybė įsipareigotų saugoti, judėjimą „Romuva“ teisiškai pripažindama.

Sportas – Jam skiriamo gyvenimo dalis

Stebint Pasaulio futbolo čempionatą, prisimename, ką apie sportą kalba Bažnyčia.

KTF kviečia į katalikiškas universitetines studijas

Galbūt studijos VDU Katalikų teologijos fakultete kaip tik Jums?

Šv. Jokūbo keliai ir... šunkeliai

Lietuviškųjų Šv. Jokūbo kelių ambasadoriai pasakoja apie keliones šventaisiais keliais. Daugiau nei 600 jaunų žmonių jau įveikė savo lietuviškąjį maršrutą ir gavo tai liudijantį sertifikatą.

Koks mano tikėjimas?
Vatican News

Išmokime pasitikėti Dievu, tylėti jo slėpinių akivaizdoje, nuolankiai kontempliuoti didžiuosius darbus, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje.

Krikščionybė ir lyderystė, arba Padrąsinimas kiekvienam krikščioniui
XFM Radijas

XFM radijo stoties laidoje „Lyderystės klubas“ viešėjo liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Pasak jo, sekimas Jėzumi Kristumi yra ne visada sėkmingas.

Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo kvietimas: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“

Šiemet Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedros bazilikai – 605 metai. Pasakojimas apie reikšmingiausius pastarųjų dešimtmečių įvykius, susijusius su šia šventove.

Sekmadienio homilija. Vardas ir virsmas
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Kaip parenkame vardus savo vaikams? Neretai ieškome populiaraus arba itin originalaus vardo, pernelyg negalvodami, ką jis vėliau reikš pačiam vaikui.

Šventumas pagal Pranciškų (2): atrask, ką savyje turi geriausio

Svarbu tai, kad kiekvienas tikintysis įžvelgtų savo kelią ir išgautų iš savęs geriausia, ką Viešpats asmeniškai į jį įdėjo, ir nešvaistytų jėgų mėgindamas pamėgdžioti tai, kas buvo sumanyta ne jam.

Ar valstybė turėtų pripažinti neopagonių bendriją?

Prof. V. Ališausko teigimu, „Romuvos“ propaguojamas tautiškumo ir religijos mišinys gali būti žalingas visuomenei.