Religija

Popiežiaus Pranciškaus posinodinis apaštališkasis paraginimas „Christus vivit“ – jau ir lietuviškai

Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus Pranciškaus posinodinį apaštališkąjį paraginimą jaunimui ir visai Dievo tautai „Christus vivit“.

Kard. Wyszynskis (1901–1981) bus skelbiamas palaimintuoju
Vatican News

Istorinis Bažnyčios Lenkijoje primas kardinolas Steponas Wyszynskis bus skelbiamas palaimintuoju. 

Šv. Pranciškus Asyžietis: naujos epochos Bažnyčioje pradininkas

Artėjant Kryžiaus išaukštinimo šventei, Pranciškui ant La Vernos kalno sparnuoto ir ugninio serafino pavidalu pasirodė nukryžiuotasis Kristus, kuris jo kūne įspaudė Viešpaties Kančios stigmas – atviras ir kraujuojančias žaizdas.

Natūralus šeimos planavimas – Dievo dovana, kurią katalikai ignoruoja?

„Pasakoju privalumus, sakau žmonėms, kad tai mokslu pagrįsti metodai, kad NŠP – patikimiau už bet kurią kontracepciją“, – sako NŠP mokytoja E. Kosaitė-Čypienė. 

Šv. Pranciškaus tranzitas1

Pranciškus, džiaugsmingai laukdamas susitikimo su ja, pakvietė mirtį tardamas „Sveika, mano sese mirtie“ (Šv. Pranciškaus antrasis gyvenimas, T. Celano).

Knygos, kurias turi perskaityti kiekvienas šv. Pranciškaus gerbėjas
Karolina Bagdonė - Magnificat

Šv. Pranciškus Asyžietis – populiarus ir mylimas Lietuvoje. Tik ar užtektinai pažįstamas? Ką apie šv. Pranciškų galime perskaityti lietuviškai?

Vatikanas – mažas pasaulis, kuriame svarbi kiekviena detalė. Pokalbis su vatikanistu A. Gagliarducci

Kiekvienas ženklas Vatikane turi prasmę, dažnai dviejų tūkstantmečių senumo, sako daugiau nei dešimtmetį apie Vatikaną rašantis italas žurnalistas.

Popiežiaus maldos intencija spaliui – už naujas misijas Bažnyčioje
Vatican News

„Šiandien reikia naujo impulso Bažnyčios misionieriškajai veiklai, kad drąsiai būtų skelbiamas miręs ir prisikėlęs Jėzus“, – vaizdo įraše sako Pranciškus.

5 popiežiaus Pranciškaus mintys apie maldą, misiją ir Mergelę Mariją
Magnificat

Trokšdamas užmegzti pokalbį su kiekvienu žmogumi, kad ir kur jis būtų, popiežius Pranciškus nuo 2013 m. kasdien rašo tviterio žinutes apie tai, kas svarbiausia.

Mahatma Gandhi aktualus ir šiandien
Vatican News

Spalio 2 d. minimos 150-osios Mahatma Gandhi gimimo metinės.

Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD: „Kai Dievas veikia, niekas Jo nesustabdys“
Lina Mikalauskienė - Kelionė

25 metų Paštuvos vienuolijos atkūrimo proga – pokalbis su to laikmečio liudininke s. Marija Juozapa.

Ko šiandien galime išmokti iš šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės

„Krikščionis negali pasitenkinti rūpindamasis vien savo kiemu. Mums viskam trūksta laiko, tačiau vis dėlto verta pastoviai savanoriauti, atiduoti bent dalelę savęs. “

Popiežius Šv. Petro aikštėje atidengė paminklą, skirtą migrantams ir pabėgėliams

Skulptūros autorius sėmėsi įkvėpimo iš Šventojo Rašto: „Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus.“ (Žyd 13:2).

Ratzingerio premijos laureatai – kanadietis filosofas Ch. Tayloras ir afrikietis teologas P. Béré
Vatican News

Šiais metais teikta pirmenybė filosofijai, kuri apmąsto tikėjimą dabartiniame pasaulyje; taip pat norėta išryškinti svarbią afrikietišką teologiją. 

Poezijos knygą išleidęs L. Poniškaitis: eilėraščiai gimė nakties tyloje
Arnoldas Matijošius - XFM Radijas

„Kartais tos eilės būdavo labai asmeniškos, ir jas rodyti kitiems nebuvo noro. Tačiau, kai paaiškėjo, jog ir kitus žmones sujaudina mano eilėraščiai, supratau, kad jie nebepriklauso vien tik man.“

Arti gamtos ir jos meilingo Kūrėjo

Mūsų aplinka tapo esminiu būdu gyventi tikėjimu ir kartu keliauti.

Meno istorikė R. Janonienė: „Absoliučiai kiekvienas gali būti pranciškonas“

Šventųjų pranciškonų kultas toks platus, nes jie su begaline meile žvelgia į savo aplinką, savo žmones, savo brolius kaip į potencialius šventuosius, užtikrindami savo veikla išganymą visai žmonijai.

Dievui ir Tėvynei

Meilė Lietuvai vienija politinius oponentus. Būtų geriausia, kad būtume viena „Lietuvos“ partija.

Naujovė Bažnyčioje: kasmet bus minimas Dievo Žodžio sekmadienis
Vatican News

Iniciatyva spontaniškai kilo vietinėse Bažnyčiose, kai patys jų ganytojai paprašė daugiau dėmesio ir laiko skirti Šventajam Raštui.

Kiekvienas katalikas – misionierius

„Šį spalį būti misionieriais į Lietuvą siunčiami visi katalikai. Net 2 milijonai!“,  – sako Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius, 21 metus Lietuvoje dirbantis italas kun. A. Barelli.

Andrea Bocelli: „Tikėjimas yra neįkainojama dovana“

Daugelio mylimas italų dainininkas Andrea Bocelli savo 61 gimtadienį sutiko pranciškonų kapucinų vienuolyne šalia šv. tėvo Pijaus. 

Fokoliarė S. Žiugždaitė: bendrystė neįmanoma be Dievo malonės

Apie Fokoliarų judėjimą, į Lietuvą atėjusį 7-ajame dešimtmetyje, kalbamės su jo nare, ilgamete Bernardinai.lt“ bendraautore S. Žiugždaite.

Popiežius: abejingumas pabėgėliams įspėja apie mūsų moralinį nuopuolį

Popiežiaus Pranciškaus žinia 105-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga.

Sekmadienio meditacija. Pilnatvės vartai
Aurimas M. Juozaitis - Bernardinai.TV

Kas yra vidinė pilnatvė? Kodėl dažnai tenka apgailestauti, kad gyvename tik dalinį gyvenimą?

Mūsų turtas – tuštuma, kurioje yra Dievas

Didžiausia nelaimė, kai žmogaus vienintelis lobis – jis pats, apie kurį viskas sukasi; kai Galaktikos ašis – ne Dievas, o šykštuolis.

Kanados lietuvių katalikių moterų draugijai – 70 metų. Buvusios pirmininkės atsiminimai

Agelika Sungailienė gyvena Toronto mieste. Iš 11 aukšte esančio jos buto gera akį paganyti po žaliuojančius parkus ir į aukštyn išsistiebusius dangoraižius. 

Gražiausioji Saliamono giesmė: „Imk mane su savimi!“
Valdas Mackela - Kelionė

Ketvirtasis straipsnis iš ciklo „Gražiausioji Saliamono giesmė“ parengtas pagal dr. Valdo Mackelos 2012 m. Šventosios Šeimos seserų vienuolijoje vestas paskaitas.

J. Kippas – vokiečių kunigas, nuo komunistų gelbėjęs A. Smetoną

Kauno jėzuitų gimnazijai sukanka 95 metai: pasakojimas apie pirmąjį šios įstaigos direktorių, neoficialų prezidento A. Smetonos patarėją Joną Kippą.

Tituliniai Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai Bernardinų bažnyčioje spalio 2–6 dienomis

Titulinių Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidų Bernardinų bažnyčioje programa.

Arkivysk. G. Grušas: dirbtinis intelektas be etikos gali tapti grėsme
Vatican News

„Nustebino, jog dabartinių didžiųjų bendrovių vadovai taip pat aiškiai mato etikos trūkumo problemą, dirbtinio intelekto ir kitose srityse; jiems reikia Bažnyčios patarimų ir liudijimų.

Mečetė Vilniuje – taikai, sąjungai ir ramybei

Mečetė ne tam, kad žmonės tarpusavyje peštųsi. Ji tam, kad čia jie susitiktų. Kad čia susijungtų skirtingos tautos, mentalitetai, kultūros, kad vienų žmonių nuomonė priartėtų prie kitų.

Atono kalno vienuolis: šventumas yra pats didingiausias nuotykis
Katalikų pasaulio leidiniai

„Joks krikščionis negali išvengti šventumo poreikio. Tad labai įdomu leistis į šį nuotykį – patį gražiausią ir didingiausią iš visų.“

Robotai kunigai: kodėl Bažnyčioje jie nelaukiami

Net jeigu įvyktų fantastinis scenarijus, ir vyskupas jūsų parapijos klebonu paskirtų robotą – teologai įžvelgia daugybę su tuo susijusių praktinių problemų.

Sąmoningumo meditacija nesuderinama su krikščionybe?

Ispanijos vyskupai perspėjo, kad sąmoningumo meditaciją praktikuojantys katalikai rizikuoja savo tikėjimu. Kodėl?

Adelė Dirsytė – kankinė, kurios žodžiais meldėsi popiežius
Kun. Marius Talutis - Magnificat

Vargu ar Adelė galėjo numatyti, kad jos surašytos maldos vėliau bus spausdinamos milijoniniais tiražais, jomis melsis ir žavėsis būsimasis popiežius šventasis Paulius VI.

Kasdienė vertingumo kova: kaip pamilti save?
Miglė Viselgaitė - Ateitis

Autentiškumas yra be galo gražus dalykas. Norėčiau padrąsinti būti autentiškais žmonėmis ir savo autentiškumą išlaikyti, pabrėžti, jo neslapstyti.

Kardinolas Parolinas: bioįvairovės nykimas – grėsmė mūsų planetai
Vatican News

Visi matome, kiek daug problemų sukelia tyčinis miškų naikinimas, daugiausia tiems, kurių gyvenimas, kultūrinis paveldas ir socialinės struktūros priklauso nuo miškų.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Vladislovas iš Gielniovo2

Rugsėjo 25 d. liturginiame kalendoriuje minimas palaimintasis Vladislovas iš Gielniovo miesto (Lenkija) – kunigas, pranciškonų observantų (bernardinų) ordino vienuolis, poetas, tikėjimo tiesų aiškintojas.

Kun. Izidorius Tamošaitis – mąstytojas apie žmogų ir tautą

Filosofo manymu, gyvenimo pertvarkymas priklauso nuo ugdymo, tad krizės įveikimo svarbiausias būdas – ugdyti žmogaus idealus ir vertybes. 

Lietuva ir Kinija: ekonominiai interesai ar sąžinė?

Trumpa apžvalga apie religiją išpažįstančiųjų persekiojimus Kinijoje.

S. Tamkevičių paminėjęs popiežius: „Nesigėdykime, kad mūsų nedaug“
Vatican News

Vakar Vatikane popiežius kalbėdamas paminėjo ir S. Tamkevičių: „Kiek metų tas vyras praleido kalėjime? Savo liudijimu, kentėjimu jis daug nuveikė. Bažnyčios gyvybė yra mūsų kankiniai.“

Šeimos gyvenimą pakeitęs popiežiaus vizitas: sūnus Pranciškus, išaugusi drąsa ir kova dėl romantikos

Monika ir Justas Tekučiai – pora, kuri prieš metus Katedros aikštėje miniai žmonių liudijo apie tikėjimą ir viltį. Kuo ši šeima gyvena šiandien ir ką jai davė popiežiaus vizitas?

Šmaikšti daina „Papa Frančesko“ kviečia prisiminti popiežiaus vizitą

„Daina gimė išlydint popiežių Pranciškų Vilniaus oro uoste. Viskas įvyko labai spontaniškai, norėjosi džiugiai ir smagiai atsisveikinti“, – pasakoja dainos autorius Julius Vaicenavičius.

Kas lemia katalikų poliarizaciją? Žvelgiant dar kartą

Verta ieškoti senesnių ir gilesnių katalikų poliarizacijos priežasčių, išeinančių už popiežiaus Pranciškaus pontifikato ribų

Mirė kunigas Alfonsas Babonas

Kun. A. Babonas buvo ne tik aktyvus lietuvių sielovados bendradarbis išeivijoje, bet ir palaikė lietuvių tautines tradicijas, puoselėjo visuomeninę veiklą.

Metai po Pranciškaus vizito: 7 nepamirštamos popiežiaus citatos

Praėjusių metų rugsėjo 22-23 dienomis Lietuvoje viešėjo popiežius Pranciškus. Minint šio istorinio vizito metines, kviečiame prisiminti popiežiaus mums pasakytas kalbas.

Apie laimę gyventi bendruomenėje

Jeigu tiki, kad Bažnyčia gyvuoja Dievo valia ir Jo palaikoma, tada ji ištvers bet kokią schizmą, nors, aišku, būtų smagiau, jeigu netektų to ištverti.

Sekmadienio meditacija. Kaip neapsigauti?
s. Viktorija Voidogaitė - Bernardinai.TV

Evangelija mažais laiko ne smulkmenišką tradicijų paisymą ar kasdienes pamaldumo praktikas.

Arkivysk. G. Grušas: popiežiaus vizito dvasia man priminė Sąjūdžio laikus

Sekmadienį šalies katedrose ir bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios prašant reikalingų Dievo malonių Šventajam Tėvui.

Vaižgantas ir Jakštas: du bičiuliai idealistai, ginčijęsi dėl literatūros

Kai Vaižgantas aplanko savo draugą Jakštą, kaimynystėje gyvenantis kun. poetas Mykolas Vaitkus išgirsta didelį triukšmą. Vadinasi – prelatas kažką garsiai bara...