Religija

„Dvasinis imunitetas“
Gabrielius Lukošius - Evangelija.lt

Ką daryti, kad turėtume vidinį palaikymą, kilus įvairioms gyvenimo audroms?

COVID-19 – ne prakeikimas, o galimybė

Covid-19 ir kitos bėdos – ne prakeikimai, o įspėjimas daugeliui, kad, kol turime laiko, skubėkime darbais įprasminti gyvenimą.

Kun. A. Lipniūnas. Gyventi ne sau

Kovo 28-ąją minime 75-ąsias šventumo ir laisvės šauklio, Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno mirties metines.

Kryžiaus kelias su koronavirusu. Pirmoji stotis: Jėzus pasmerkiamas mirti

Kas žino, kas apie mirties nuosprendį praneš man: gal gydytojas, gal šeimos narys, o gal veriantis infarkto skausmas.

Dvasinė pagalba karantino metu – kada ir į ką kreiptis? (pildoma)

Sąrašas kunigų, vienuolių ir pasauliečių katalikų, pasirengusiusių suteikti sielovadinę pagalbą koronaviruso pandemijos metu. 

Lietuvos vyskupai: Didžioji savaitė – be viešų pamaldų, nukeliamos Lietuvos jaunimo dienos

Remdamiesi Šventojo Sosto nurodymais, Lietuvos vyskupai nusprendė, kad visą Didžiąją savaitę šv. Mišios vyks be žmonių, atsisakoma visų procesijų. 

Popiežius: manėme, kad sergančiame pasaulyje išliksime sveiki
Vatican News

Bebaimiai skverbėmės pirmyn, manydami, kad sergančiame pasaulyje išliksime sveiki. Dabar, plaukdami audringa jūra, maldaujame tave: „Pabusk, Viešpatie!“

Taizé bendruomenė transliuoja pamaldas internetu: „Esame glaudžioje bendrystėje su jumis visais!“

Taizé brolių bendruomenė kasdien, 21.30 val. Lietuvos laiku, tiesiogiai transliuoja vakarines pamaldas.

„Laikai yra tokie, kokie esame mes“

Laikydamiesi režimo ir saugodami aplinkinius, priimkime šią gavėnią kaip galimą malonę sustoti ir susitikti save bei Kitą. 

Penktadienį popiežius suteiks ypatingąjį palaiminimą Miestui ir pasauliui (tiesiogiai transliuos LRT)

Pranciškus iš Šv. Petro aikštės suteiks ypatingąjį palaiminimą Urbi et Orbi. Popiežius šitaip reaguoja į nepaprastąją padėtį, kurioje šiuo metu yra visa žmonija dėl COVID-19 pandemijos.

Gailestingumo ribos

Ar žmogaus nuodėmės nubraukia jo gerus darbus? Šį klausimą aktualizuoja J. Komasos filmas „Kristaus kūnas“.

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (V). Tremtis, tapusi Dievo palaima

V dalis apie kardinolo Vincento Sladkevičiaus (1920–2000) gyvenimo kelią.

Popiežiaus maldos intencija: už sergančius ir kenčiančius žmones
Vatican News

„Dėkoju visiems krikščionims, visiems geros valios žmonėms, kurie meldžiasi šiuo metu visi vieningi, nepriklausomai nuo to, kokioms religinėms tradicijoms jie priklauso.“

Kodėl ortodoksai meldžiasi už valdžią ir kariuomenę?

Jei krikščionys – dangaus piliečiai, o Kristus – Karalius, tai kodėl jie meldžiasi už kariuomenę ir dalyvauja pilietiniuose reikaluose?

Kontempliatyvios vienuolės patarimai, kaip gyventi neišeinant iš namų

„Pastaruosius 29 metus aš pasirinkau laikytis socialinės distancijos“, – sako sesuo M. C. Perry, priklausanti kontempliatyvioms dominikonų ordino seserims.

„Sveika, Marija“ – vienas apmąstymas širdimi

Tradicija yra jėga, kuria galime nugalėti piktojo pagundas tuomet, kai to padaryti nepajėgiame protu. Tradicija bendruomenei virsta įpročiu asmeniui.

Popiežius Pranciškus kviečia trečiadienį ir penktadienį susivienyti išskirtinei maldai (papildyta)

Pranciškus kovo 25 d. krikščionis kviečia sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą už koronaviruso paveiktą žmoniją. O kovo 27 d. popiežius suteiks išskirtinį palaiminimą Urbi et Orbi.

Mažoji studija. Apie pamaldumą Mergelei Marijai

Ką reiškia pamaldumas Marijai, ir kodėl kartais sunku pagerbti Švenčiausiąją Mergelę?

Pan-dieniniai pamąstymai. Apie Komuniją ir virusus

Kai kurie katalikai galvoja, kad Komunija savaime turėtų apsaugoti nuo koronaviruso pernešimo. Tačiau toks požiūris vargu ar yra krikščioniškas.

Italijoje nuo koronaviruso mirė kunigas, atsisakęs medicininės įrangos dėl kito paciento

Tėvas Giuseppe Berardelii, sulaukęs 72 metų, mirė kovo 15 dieną Lovere, Šiaurės Italijoje esančioje ligoninėje.

Ar susilaikymas nuo Eucharistijos gali būti į naudą? Popiežiaus Benedikto XVI atsakymas

Dvasiniam gyvenimui nesveika virsti gryna rutina – bukoje rutinoje nesusimąstome, kodėl ką nors darome, joje nėra vidinės aistros ir sąmoningo pasirinkimo. 

Vertėja J. Grunskienė: šiuolaikiniai krikščionių autoriai nevengia pataikauti skaitytojui
XFM Radijas

Krikščionys rašytojai stengiasi vis atrasti naujų būdų įtikti visiems. Ir nemanau, kad tai labai gerai. Tada kyla pavojus nukrypti nuo Biblijos tiesų. 

Kun. A. Peškaitis OFM: iš šios krizės galime išeiti stipresni

Kun. Arūnas Peškaitis OFM – apie tai, kodėl neverta pulti į paniką dėl koronaviruso pandemijos.

Sekmadienio šv. Mišių transliacijos iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios

Sekmadieniais nuo 10 val. 30 min. „Bernardinai.lt“ feisbuko paskyroje.

Šv. Ignaco Lojolos laiškas dėl koronaviruso nerimaujantiems žmonėms
Nikolaas Sintobin SJ - jezuitai.lt

Nikolaas Sintobin SJ užrašytas šv. Ignaco Lojolos laiškas dėl koronaviruso nerimaujantiems žemės gyventojams

Skylanti koronaviruso karūna

Nors daugybė žmonių atsidūrė karantine, jie gali pradėti sugrįžti į save – ir savo širdyje atrasti Dievui skirtą buveinę.

Sekmadienio meditacija. Trys džiaugsmo motyvai

Pačiame gavėnios viduryje įsiterpia džiaugsmo sekmadienis. 

Martyno Liuterio mintys, kaip saugotis nuo maro

Vengsiu vietų ir žmonių susibūrimų, kur man nėra būtina būti tam, kad nesusiterščiau ir neužkrėsčiau kitų, ir kad dėl savo lengvabūdiškumo nesukelčiau mirčių. 

Tikybos pamoka – atgaiva sielai

Esu tikybos mokytoja ir prasidėjus karantinui norėjau savo mokiniams nusiųsti viltingą nuotolinę pamoką. 

Visuotiniai ypatingieji atlaidai pandemijos metu

Popiežius Pranciškus suteikia visuotinius atlaidus koronavirusu sergantiesiems, jų artimiesiems, už juos besimeldžiantiems žmonėms ir medikams.

Lietuvos ortodoksų metropolitas: tikėkime Dievo gailestingumu ir atgailaukime

Koronaviruso pandemijos akivaizdoje į Lietuvos ortodoksus kreipiasi Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inocentas.

Išpažintis automobilyje – tikinčiuosius sužavėjo netikėta kunigo iš JAV idėja

JAV kunigas kūrybingai išsprendė dilemą, kaip užtikrinti tikinčiųjų saugumą išpažinties metu.

Teologas A. Lukaševičius: ne, koronavirusas nėra Dievo bausmė

„Tai yra neteisinga, nekatalikiška, prietarų persunkta Dievo samprata“, – šitaip į teiginį, kad koronavirusas yra Dievo bausmė, atsako teologas Artūras Lukaševičius.

Marijos sužadėtinis Juozapas – šventasis mūsų laikams

Juozapas yra puikus pavyzdys ir bičiulis pirmiausia katalikams vyrams, kurie stengiasi sekti Kristumi ir atremti šio laikmečio išbandymus bei iššūkius.

Gyvenimo ir tikėjimo institutas kviečia į nuotolinio mokymo programas

Priverstinis buvimas namuose tevirsta praturtinančia savišvieta.

Tikintieji kviečiami kasdien drauge melstis šv. Juozapo malda

Lietuvos vyskupai kasdien 20.00 val. kviečia melstis Šv. Juozapo malda. Tikintieji ja nuo amžių kreipdavosi į Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose.

V. Lapienis – aukštaitis, prisidėjęs prie „Kronikos“ stebuklo

Atsiminimai apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbį Vladą Lapienį.

Lietuvos vyskupai – apie pasikeitusią sielovadą karantino sąlygomis

Pasak Lietuvos vyskupų konferencijos, viešos pamaldos Lietuvoje ir toliau sustabdytos, tačiau kunigai bus pasiekiami. 

Gyvename malonės laiku

Apreiškimo šviesoje konstatuojame sukrečiantį, o kartu ir paradoksalų faktą: gyvename malonės laiku.

Arkivyskupas G. Grušas: branginkime ir saugokime vieni kitus
Vilniaus arkivyskupija

„Buvo ir dar gali būti sunkių ir skaudžių momentų ir įvykių. Jei neprarasime vienybės ir ramybės, laikui praėjus pamatysime, kad tai buvo ypatingas malonės metas.“

Malda, susiduriant su koronaviruso iššūkiu
Vilniaus arkivyskupija

Kardinolų Angelo Bagnasco ir Jeano-Claude Hollericho SJ siūloma malda susiduriant su koronaviruso iššūkiu.

Prof. R. Gaillardetzas: jaunimui nebepakanka pasakyti, kad Mišios sekmadienį – būtinos

Pokalbis su amerikiečiu teologijos profesoriumi apie iššūkius, kylančius Katalikų Bažnyčiai pasaulyje ir Lietuvoje. 

Dienos peržvalga akistatoje su koronavirusu
Susan Haarman - jezuitai.lt

Dienos arba sąžinės peržvalga yra tradicinis ignaciškojo dvasingumo maldos būdas, kviečiantis apmąstyti savo dieną ir labiau įsisąmoninti, kur jaučiate Dievo veikimą.

Prisikėlimo link. Abraomo meilė

Abraomo ranka, laikanti peilį, buvo sustabdyta. Atėjus laiko pilnatvei, Tėvas pats paaukojo savo Mylimąjį Sūnų už mus visus. Visada meilė. 

Kas yra dvasinė Komunija ir kaip ją priimti?

Dvasinę Komuniją gali priimti visi pakrikštytieji, nes Krikštu esame suvienijami su Kristumi ir Bažnyčia. 

Patarimai, kaip dalyvauti šv. Mišiose stebint transliaciją

Kunigai pataria, kaip dalyvauti šv. Mišiose nuotoliniu būdu.

Laimė koronaviruso metu

Gyvenimas ir literatūra taip susipina, kad jau nė nežinai, kuris eina pirma, kuris kurį pamoko apie tai, kas yra taip svarbu, kad net neapsakoma. 

Sekmadienio meditacija. Kada tampu vertas Dievo?

Šiandienos epizode Jėzus yra tarsi jaunikis, ieškantis savo nuotakos. Tos, kuriai pats galėtų pažadėti „gyvojo vandens“. Tačiau ar jo sutiktoji samarietė tikrai yra gera nuotaka?

Popiežius: dvasinė Komunija – svarbi ir patartina praktika
Vatican News

Dabartiniu sunkiu metu, kai esame priversti apriboti tiesioginius kontaktus, turime atsiminti, kad mus visus, Bažnyčios narius, jungia bendrystės ryšiai.