Religija

Velykų šviesos proveržis

Kai Jėzus paskelbė, kad savęs atsižadėjimas yra neatskiriama Jo sekėjų dalia, savo artimiausiems mokiniams atvėrė dangaus kraštelį – Velykų paslapties šydo dalį...

Penki muzikos kūriniai gavėniai

Siūlome penkis muzikos kūrinius, kurie galėtų praturtinti pasiruošimo šv. Velykoms laiką. 

10 kultūrinių nuostatų, su kuriomis susiduria nūdienos apaštalas (II)
Kun. Charles Pope - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Krikščionims, kurie vis dar mėgina skelbti Evangeliją, svarbu suvokti, kokiomis prielaidomis remiasi jų pašnekovai.

Du būdai vaikams papasakoti apie gavėnią

Du būdai vaikams papasakoti  apie gavėnią – žinantiems, jog žmonės miršta ir tiems, kurie pamažu turės tai suprasti. 

Sudėti visą savo tikėjimą ir viltis

„Dievas negali nieko nuveikti tuose, kurie atsisako į ji vieną sudėti visą savo tikėjimą ir viltis.“

Pasninkas – kam jis reikalingas?

Pasninkas – tai ne dieta. Pasninkas yra susilaikymas nuo bet ko, kas mums labai malonu. O ko nors atsisakymas – tai įrodymas, kad kažką kitą laikome svarbesniu.

Išpuolis Naujoje Zelandijoje – neapykantos pasekmės (papildyta)

Naujosios Zelandijos vyskupai išreiškė solidarumą su šalies musulmonų bendruomene po šaudymų mečetėse penktadienio rytą.

Vysk. A. Jurevičius: Marija moko atsivertimo greičio
Kauno arkivyskupija

Marija nedelsė su atsakymu angelui Gabrieliui. Ji buvo greita vykdyti Dievo valią, Jo reikaluose nieko neatidėliojanti.

Broliškos meilės tobulumas

„Kas gi, girdėdamas anuos nuostabius žodžius, kupinus švelnumo, atlaidumo ir nepaprastos ramybės: Tėve, atleisk jiems, iškart neapgaubs savo priešų meile?“

Sielas pagaunantis džiaugsmo tinklas

Kaip atrodo sėkminga jaunimo evangelizacija? Pokalbis su JAV įsikūrusios katalikų studentų draugijos Focus Missionaries nariu.  

Gdanske pašalinta kunigo skulptūra

Gdanske nukelta žymaus „Solidarumo“ veikėjo kunigo Henryko Jankowskio skulptūra po to, kai buvo paviešinti kaltinimai dėl seksualinio vaikų išnaudojimo.

Laida „Šventadienio mintys“ apie fizinį aklumą ir dvasios stiprybę

Laidą „Šventadienio mintys“ bus galima žiūrėti sekmadienį, 7.00 per LRT televiziją ir 15.35 per LRT plius.

Tikėjimas ir tapyba
Agnė Kulbytė - Krantai

Tapytoja ir filosofė A. Kulbytė aptaria krikščioniškojo tikėjimo raišką dabartinėje tapyboje. Autorės mintys klostėsi kalbantis su tapytoja J. Šalkauskaite.

Bažnyčia turi pati gydyti savo narių padarytas žaizdas
Vilniaus arkivyskupija

Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkime svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai.

Kaip su vaikais kalbėtis apie gavėnią: pasiruošimas

Pradėjome gavėnios kelionę. Vis sulaukiame klausimų, o kaip su visai mažais vaikais apie tai kalbėtis ir kaip tuo gyventi paprastoje kasdienybėje?

Kurių vardas reiškia žmogiškumą

„Jūs, kurie esate krikščionys ir kurių vardas reiškia žmogiškumą, sekite Kristaus meile.“

Kard. G. Pellas dėl seksualinio išnaudojimo nuteistas 6 metams kalėjimo

Kardinolas Georgas Pellas buvo Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato prefektas, popiežiui Pranciškui padėjęs vykdyti Vatikano valstybės finansų reformą.

Kas toliau, Šventasis Tėve?

Praėjo dar vieni metai su popiežiumi Pranciškumi. Sveikindami jį apžvelgiame, kokius uždavinius Šventasis Tėvas kelia katalikų bendruomenei.

Maldos sunkumai
Salvador Ros García - Katalikų pasaulio leidiniai

Malda nėra įrankis daryti spaudimą Dievui ir pasiekti, kad Jis nusileistų žmogaus troškimams; ji skirta keisti ne Dievą, o besimeldžiantįjį.

Žmogaus teisių „Oskaruose“ nominuotas br. Evaldas Darulis

Prasideda internetinis balsavimas, kuriame gyventojai gali spręsti, kas labiausiai nusipelnė Nacionalinio lygybės ir įvairovės apdovanojimo.

Akimirkos iš popiežiaus Pranciškaus pontifikato
Vatican News

2013 m. kovo 13 d. vakare Šv. Petro aikštėje nuskambėjo naujo popiežiaus Pranciškaus vardas. Kviečiame pažiūrėti videomontažą, kuris primins šešerių metų popiežystės akimirkas.

Šeštosios pontifikato metinės
Vatican News

Kovo 13 dieną sukanka šeštosios popiežiaus Pranciškus pontifikato metinės.

Per vargą einama į poilsį

„Tegu niekas nesibaimina kentėti dėl teisybės, tegu neabejoja pažadėtu atlygiu, nes per vargą einama į poilsį, per mirtį – į gyvenimą.“

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Anelis iš Pizos - pirmasis Anglijos provincijolas

Anglijos pranciškonų provincijos įkūrėją pal. Anelį į pranciškonų ordiną priėmė pats šv. Pranciškus, lankydamasis Pizoje.

Gavėnios „sakramentas“
Vatican News

Bažnyčia nesudvejojo gavėnią ir Velykas pavadinti „sacramentum“, kad primintų, jog čia ir dabar pats Jėzus stoja šalia mūsų ir kartu su mumis eina dykumoje.

Politika ir religija Ukrainoje: tarp bizantiškos nostalgijos ir LDK patirties

Gal ir numanėte, kad Lietuva glaudžiai susijusi su Ukrainos valstybingumo įtvirtinimu, tačiau tikriausiai nustebsite sužinoję apie vieną iš netikėtų būdų.

Kuriantys. „Ahmadija“ – mylėk kiekvieną, nekęsk nė vieno
TV Europa ir partneriai

„Ahmadijos“ asociacija padeda į visuomenę integruotis musulmonams, bando paneigti mitus apie islamo religiją, prisideda prie bendruomenės klestėjimo įvairiomis akcijomis.

Bernardinai.lt stiprybė – krikščioniškas pagrindas

Vyr. redaktorė Rosita Garškaitė, direktorė Veronika Kimbrytė ir skaitytoja Lina Šapauskienė dalijosi įžvalgomis apie dienraštį radijo XFM eteryje.

„Magnificat“ naujiena – gilesniam gavėnios išgyvenimui

Pasirodė pirmoji lietuviškai garsaus prancūzų rašytojo, diplomato Paulio Claudelio meditacijų knyga „Kryžiaus kelias“. 

„Islamo valstybės“ pabaiga ir viltys dėl įkaitų
Vatican News

Sirijos Baghuzo gyvenvietėje atsitraukė paskutiniai „Islamo valstybės“ teroristinės grupuotės kovotojai.

Kad eitume gyvenimo keliu

„Jis pats ateina, mums atveria ir parodo kelią, kad mes anksčiau akli, be tikslo klajoję mirties šalyje, eitume gyvenimo keliu.“

Leiskite mažutėliams
Dalia Janušaitienė - Evangelija.lt

Suvokę savo nuodėmingumą, nei tėvai iš vaikų, nei vaikai iš tėvų jau nebegali reikalauti, laužti, spausti ar bandyti išmušti tobulumo, juk ir patys yra netobuli. 

„Prarasti šventumo troškimą yra baisiau, nei prarasti laisvės troškimą“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pamokslas 2019 m. Kovo 11-ąją Vilniaus arkikatedroje bazilkoje. 

Vatikano žurnalistai komentuoja pal. T. Matulionio albumo 82 puslapį

„Vatican News“ žinių tarnyba rusiškų laidų redakcija išspausdino straipsnį „Rusijos Katalikų Bažnyčios istorijos puslapis: Rytų apeigų katalikai ir moterų heroizmas“.

Esi tapęs lyg Dievas

„Iš kur gavai tai, kad esi Dievo Sūnus, Kristaus dalininkas, ir, drąsiai sakant, esi tapęs lyg Dievas?“

Kad Mišios keistų gyvenimą

Penki naudingi patarimai katalikams, kaip sąmoningai ir aktyviai dalyvauti šv. Mišiose. 

Apie tarnystę Dievui, sielos sveikatą bei ramybę
Sonata Aleksandravičienė - Evangelija.lt

Pokalbis su sveikatos psichologu Aleksandru Anikinu, Švenčionėlių krikščionių evangelikų bažnyčios vyresniuoju.

Vartok vyną saikingai. Krikščioniškas blaivumas
Vatican News

Popiežius Pranciškus parašė pratarmę knygai „Vartok vyną saikingai. Krikščioniškas blaivumas“. 

Sekmadienio homilija. Gundymų valandą
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Krikščionio dvasinėje kelionėje netrūksta ir išbandymų. 

Pripildyti širdies tuštumas

Kai kovojame net su mažiausiomis savo priklausomybėmis, kartais jos paguldo mus ant menčių, bet mes vis tiek laimime.

Nuncijus – popiežiaus akys ir ausys

Pasakojimas apie tai, kokios apaštališkųjų nuncijų pareigos ir ką pavyko nuveikti Lietuvoje misiją atlikusiems nuncijams.

„Nežinojimo debesis“ – vadovėlis siekiantiems dvasinių aukštumų

Kelias į Dievą yra meilė, kurios dėka po truputėlį galime prasiskverbti per tą „nepažinimo debesį“, kad regėtume Tą, kurio alksta mūsų siela.

„Priklausomybė yra bendravimo stoka“
XFM Radijas

Beveik du dešimtmečius su reabilitantais dirbantis evangelikų liuteronų kunigas V. Miliauskas pažymi, kad didieji pokyčiai prasideda ryžtingai apsisprendus pačiam.

Priimdami malonę nuo šviesos ima spindėti

„Kurie yra šviesoje, tie šviesos neapšviečia, bet patys yra jos apšviečiami ir nutvieskiami; jie nieko jai neprideda, bet priimdami malonę nuo šviesos ima spindėti.“

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui
Vatican News

Melskimės, kad krikščionių bendruomenės, ypač persekiojamos, jaustų Kristaus artumą ir būtų pripažįstamos jų teisės.

Gavėnios iššūkis – pasninkas už klimatą

Tradicija kalba apie penktadienius be mėsos, bet šiandienė mūsų bendrųjų namų – Žemės – būklė rodo, kad to per mažai. 

Kardinolo Pello byla: atkurtas teisingumas ar raganų medžioklė?

Australijos prisiekusiųjų sprendimas dėl kardinolui pareikštų kaltinimų seksualiai išnaudojus nepilnamečius kelia abejonių.

Šventinis renginys Bernardinų bažnyčioje Kovo 11-ąją: motetų vėrinys J. Naujaliui

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia kovo 11 d. 17 val. kviečia į šv. Mišias už Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus ir koncertą, skirtą J. Naujaliui.

Kard. P. Barbarinas lygtinai nuteistas už lytinio išnaudojimo dangstymą
Vatican News

Liono teismas lygtinai nuteisė kardinolą Philippe'ą Barbariną, Liono arkivyskupą metropolitą, šešių mėnesių įkalinimo bausme.

Maldoje – viso pasaulio žmonių rūpesčiai

„Pašaukimą atpažįsti, kai pajunti palinkimą, kurio pirmas ženklas – intensyvi malda“, – sako sesuo Marija Teresė OCD.