Religija

Popiežiaus interviu grįžtant į Romą
vatikano radijas

„Dėkoju už šios tautos džiaugsmo, vilties, kantrybės kančioje liudijimą. Man tai davė daug gero“,– sakė jis.

„Šventadienio mintys" apie įvairių kartų ateitininkus

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė pasakoja apie ateitininkus Amerikoje, žiūrovų laukia siužetas iš Berčiūnų, kur daugiau negu 25-erius metus auginamos Lietuvos ateitininkų kartos.

Teofiliaus Matulionio gimnazijos direktorė V. Ališauskienė: „Mes padedame augti, bet neleidžiame tapti pasaulio centru“21

Apie pavadinimo keitimo motyvus ir mokyklos išskirtinumą pasakoja gimnazijos direktorė Violeta Ališauskienė ir pavaduotoja dvasiniam ugdymui Ses. Danguolė Gervytė RA.

„Šv. Pranciškaus taurės“ bėgimas – jau spalio 1 dieną Kretingoje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Bėgimas skirtas atkreipti visuomenės dėmesį į socialinės atskirties grupes bendruomenėje ir paremti vienintelę visame pajūrio regione labdaros valgyklą „Rūpestėliai“.

Popiežiaus potvarkiai kurijoje ir diplomatinėje tarnyboje
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus pavedė Kunigų kongregacijos pasekretoriaus pareigas kun. Andrea Ripa iš Šiaurės Italijos Rimini vyskupijos.

Išlaisvintas kun. Tomas Uzhunnalil
vatikano radijas

Po pusantrų metų nelaisvės išlaisvintas salezietis kunigas Tomas Uzhunnalil. 

Vilniuje – paminklas M. Liuteriui21

Minint 500-ąsias reformacijos metines, Vilniuje evangelikų liuteronų bažnyčios kiemelyje rugsėjo 9 d. atidengtas paminklas Martynui Liuteriui. Jį sukūrė skulptorius Romualdas Kvintas.

Pristatomas dokumentas, liudijantis Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios statybų pradžią1

Visuomenei pristatomas 1664 metų dokumentas, liudijantis apie pirmosios augustijonų bažnyčios statybų pradžią.

Mirė monsinjoras Ignas Jakutis2

2017 m. rugsėjo 11 d. mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas monsinjoras Ignas Jakutis.

Lietuva neturi kitų vaikų – mes neturime kitos Tėvynės5
Kauno arkivyskupija

Atsakomybė – tai žvelgti plačiu žvilgsniu. Matyti ne vien save ar savo naudą, bet ir kitus.

Šiluvoje malda su palaimintuoju Teofiliumi už lietuvius pasaulyje ir taiką
Kauno arkivyskupija

Lietuvos vyskupų kvietimu Šiluvoje melstasi ir už taikų gyvenimą dabartinius pasaulio neramumus patikint Marijos Taikos Karalienės užtarimui.

Pranciškus papildė kanonų straipsnį, liečiantį liturginių tekstų vertimus1
vatikano radijas

Paskelbtas apaštalinis laiškas Motu proprio forma „Magnum Principium“, kuriuo popiežius papildo kanonų teisės straipsnį.

Kolumbijoje atsisveikindamas popiežius: Teisingumas ir pagarba žmogui – tvarios taikos sąlygos
vatikano radijas

Jei Kolumbija nori tvirtos ir tvarios taikos, turi ryžtingai siekti bendro gėrio, lygybės, teisingumo, pagarbos žmogui, sakė popiežius Pranciškus.

Netikėtas susižalojimas nesutrukdė popiežiui melstis su Kartachenos jėzuitais
vatikano radijas

Sekmadienį, paskutinę vizito Kolumbijoje dieną, popiežius Pranciškus praleido Kartachenoje – uostamiestyje pačioje šalies šiaurėje.

Kretingoje vyko br. Adomo Vyšniausko OFM amžinieji įžadai28
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Davęs amžinuosius įžadus, br. Adomas Vyšniauskas OFM ateinančius dvejus metus studijuos magistrantūros studijas Romoje.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Bonaventūra iš Barselonos

Subrendęs dramatiškų įvykių dėka, jaunuolis rado drąsos atsispirti tėvų lūkesčiams ir būdamas dvidešimtmetis įstojo į mažesniųjų brolių vienuolyną.

Popiežiui artimas teologas: „Amoris Laetitia“ kritikai užstringa mirtinuose spąstuose“282

Autorius reziumuoja, kad dokumento kritikai yra įstrigę „mirtinų spąstų“ logikoje ir jų požiūris rizikuoja „išduoti Evangelijos esmę“.

Kaip katalikai supranta sąžinės viršenybę5

Kai kalbama apie etiką, pirmiausias rūpimas klausimas yra šis: ar egzistuoja gėris, kaip kažkas universalaus ir objektyvaus, gėris, kuris galioja visiems, nepaisant aplinkybių? 

Popiežius: pašaukimas tikras, jei matome džiaugsmą pašauktojo veide
vatikano radijas

Paskutinis popiežiaus Pranciškaus vizito Medeljino mieste įvykis buvo šeštadienio pavakare sporto ir pramogų arenoje „La Macarena“ vykęs susitikimas.

Pranciškus tarp vaikų: jūs ypač brangūs Jėzui
vatikano radijas

Popiežiaus Pranciškaus šeštadienio popietės apsilankymas „Hogar de San José – Šv. Juozapo namuose“ Medeljino mieste nebuvo ilgas, bet nuoširdus ir intensyvus.

Popiežius Medeljine: mokinystė nėra taisyklės, yra judėjimas Kristaus link
vatikano radijas

Savo homilijoje Šventasis Tėvas tarsi pratęsė ketvirtadienį Bogotoje švęstų Mišių temą apie krikščionišką gyvenimą kaip mokinystę.

Kada tapsime netikinčiais?85
Tomas Daugirdas - Naujasis židinys

Birželio pabaigoje mirusio religijos sociologo Peterio Bergerio idėjų raida rodo ant kokio netvirto pagrindo stovi mokslas apie religiją ir kaip sunkiai nuspėjama krikščioniškumo istorija. 

Sekmadienio homilija. Barti ar nutylėti?7
Kun. Mykolas Sotničenka - Bernardinai.TV

Bažnyčios tradicijoje „nusidėjėlio pabarimas“ laikomas vienu iš dvasinių gailestingumo darbų. Svarbu vėl atrasti šį krikščioniškosios artimo meilės matmenį.

Kankiniai, iki galo saugoję išpažinties paslaptį3

Kunigai išpažinties slaptumą priima labai rimtai, o kaip iliustraciją „Catholic News Service“ aprašo keturis kunigus, kurie paaukojo savo gyvybę gindami išpažinties slaptumą.

XXIII eilinis sekmadienis3
vatikano radijas

Šiandien girdime Jėzų kalbant apie dialogą ir susitikimą: „jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių“. 

Popiežius Kolumbijoje: nebijokite pasiūlyti ir prašyti atleidimo!
vatikano radijas

Atvykau čia su pagarba, – sakė popiežius Pranciškus, – ir su aiškiu supratimu, kad esu, kaip Mozė, ant šventos žemės. 

Du Kolumbijos palaimintieji, kankinyste įkūniję pasitikėjimą Dievu
vatikano radijas

Šventumas kartais aprašomas kaip supanašėjimas su Kristumi, savo darbais, savo mintimis.

Malda – pasitikintis Dievu atkaklumas

Tik atviras prisipažinimas Jam, kad esame riboti žmonės, kurie be malonės negalime suvokti kūrinio būtį perkeičiančios tiesos, iš tikrųjų mus veda į praregėjimą.

Karolis Kergė laidojamas Joniškėlyje

Lietuvis keliautojas Karolis Kergė, kurio kūnas buvo rastas Altajaus kalnuose rugpjūčio pabaigoje, bus laidojamas Joniškėlyje šeštadienį, rugsėjo 9 d., po 12 val. šv. Mišių Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčioje.

Popiežius aukojo Mišias Bogotoje.:Kolumbija, „irkis į gilumą“!1
vatikano radijas

Daugiau kaip milijonas žmonių dalyvavo ketvirtadienį po pietų Bogotos Simono Bolivaro parke popiežiaus Pranciškaus aukotose votyvinėse Mišiose už taiką ir susitaikinimą Kolumbijoje. 

Lietuvos vyskupų kvietimas melstis už taiką25

Nesiliaujant karui Artimuosiuose Rytuose, kylant įtampai Pietryčių Azijoje, Europą vis supurtant terorizmo aktams, nerimstant ir mūsų regionui, melskime Švč. Dievo Motiną taikos pasauliui ir mūsų šaliai.

Kun. dr. Nerijus Vyšniauskas: „Rašiau, kad ir ateistui būtų aišku“34

Šilinės atlaidai  paskatino susitikti su Kavarsko Šv. Jono Krikšytojo parapijos klebonu Romoje apgynusiu disertaciją apie Šiluvos šventovę.

Adomas Vyšniauskas OFM: „Pašaukimas yra stipresnis už merginas“35
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Būti broliu man pirmiausia reiškia būti šalia žmonių ir ne juos vesti, bet dalytis gyvenimo patirtimi, įsiklausyti į jų rūpesčius, pažinti jų gyvenimo istoriją ir eiti kartu, o ne priekyje.

Ką reiškia „taika“ Kolumbijoje ir kaip jai gali padėti popiežius?
vatikano radijas

Kad suprastume, ką reiškia Pranciškaus kelionės į Kolumbija siekis, pirmiausia turime prisiminti pilietinio karo Kolumbijoje kainą: 263 000 nužudytųjų.

Pranciškus Kolumbijos katalikams: apkabinu jus visus
vatikano radijas

Pirmas oficialus popiežiaus Pranciškaus susitikimas įvyko ketvirtadienio rytą (Lietuvoje tuo metu jau buvo popietis) Kolumbijos prezidentūroje.

Kard. P. Parolin: Popiežius padės Kolumbijai susitaikinti
vatikano radijas

„Ženkime pirmą žingsnį“ – tai ką tik prasidėjusios popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės moto.

Kard. Rodriguez Maradiaga: Popiežius yra puikus tiltų statytojas
vatikano radijas

Popiežius, kaip matome iš visų iki šiol jo nuveiktų darbų, yra puikus tiltų statytojas, o tai nepaprastai svarbu visai Lotynų Amerikai.

Minios Bogotos gatvėse pasitiko atvykusį popiežių
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus pradėjo savo vizitą Kolumbijoje.

Į Šilines šįmet su ypatingu piligrimu – palaimintuoju Teofiliumi!

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje švenčiami didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai.

Apie sąžinės viršenybę7

Būtent sąžinės plotmėje visi žmonės – tikintieji ir netikintieji – turėtų stotis vienas kito akivaizdon ir išgirsti vienas kitą, kad galėtų keliauti drauge.

Popiežiaus sveikinimai XXV Bose konferencijai apie ortodoksų dvasingumą
vatikano radijas

Rugsėjo 6 dieną Bose vienuolyne, Italijos šiaurėje, prasidėjo XXV tarptautinė ekumeninė ortodoksų dvasingumo konferencija, kuri truks tris dienas.

Mirė kard. Carlo Caffarra1
vatikano radijas

Trečiadienį Bolonijoje mirė buvęs šios Bažnyčios ganytojas kardinolas C. Caffarra, plačiai žinomas moralinės teologijos specialistas, aktyvus diskusijų šeimos etikos temomis dalyvis.

Popiežius išvyko į Kolumbiją
vatikano radijas

Prasidėjo dvidešimtoji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. 

Kun. Bosko Dvasinis vadovavimas1
kun. Jacek Paszenda SDB - KUN. BOSKO BLOGAS

Be dvasinio vadovavimo jis nebūtų tiek daug pasiekęs auklėjime, nebūtų išauklėjęs tiek daug šventųjų, jo dvasinė šeima nebūtų tokia didelė. 

Iš Pranciškaus pratarmės knygai apie Motiną Teresę1
vatikano radijas

Prieš metus, 2016 metų rugsėjo 4-ąją, Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus šventąja paskelbė Motiną Teresę.

Kolumbija: nėra taikos be teisingumo ir tiesos
vatikano radijas

Kolumbijos prezidentas Juan Manuel Santos pelnė šiemetinę Nobelio taikos premiją, susitaręs su didžiausia sukilėlių grupe FARC dėl taikos sudarymo po pusės amžiaus trukmės konflikto.

Tikinčiųjų išbandymai8

Kas kyla iš Dievo Dvasios, atneša džiaugsmą, taiką, dvasios ramybę, romumą, paprastumą, šviesą. Ir priešingai, kas randasi iš piktojo, sukelia nusiminimą, nesantaiką, blaškymąsi, nerimą, painiavą, tamsybę“.

Popiežiaus žinia Kolumbijai: atvykstu kaip vilties ir taikos piligrimas1
vatikano radijas

„Brangioji Kolumbijos tauta, netrukus lankysiuos jūsų šalyje. Atvyksiu kaip vilties ir taikos piligrimas“, – sakė popiežius Pranciškus.

Motinos Teresės iš šiukšlinės ištrauktas kūdikis – šiandien seminaristas10
vatikano radijas

„Sužinojau savo istoriją, - toliau pasakojo Emanuelis, - būdamas septynerių metų amžiaus, kai mano įtėviai ją papasakojo.

Audiencijos vyskupams iš Honduro, Kiko Arguello ir „Shalom“ bendruomenei
vatikano radijas

Po vasaros Pranciškaus dienotvarkė vėl pripildyta didesniais ir mažesniais susitikimais.