Religija

Popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką
vatikano radijas

Vasario 23-iąją, pirmosios gavėnios savaitės penktadienį, popiežius Pranciškus kviečia pasninkauti ir melstis už taiką.

Vaizdo homilija. Pamilti iš naujo
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Neužsidarykime savo susikurtame dvasingume, o sekime tuo, ko mus moko Evangelija.

Vienuolių įvilktuvės – it vestuvės

Vien nuotakos, o kur jaunikiai? Nesupainiokite, vestuves primenančios apeigos – „vienuolinės vedybos“. Penkios moterys išteka už Kristaus!

Jis keldavosi auštant

Geras rytas prasideda vakare. Šios išminties mus moko šio sekmadienio Evangelija.

Kam eiti į bažnyčią, jei Dievas mano sieloje?

Kiekvienas turime pažįstamų ir net giminių, kurie nesupranta, kodėl mes einame į bažnyčią. Jų veiduose atsispindi ne tik nesupratimas, bet kartais ir nusistebėjimas.

Vysk. Kazimieras Paltarokas: reikėjo kurti valstybę

Vysk. Kazimiero Paltaroko indėlis į nepriklausomos Lietuvos kūrimą yra Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo propagavimas ir Katalikų akcijos organizavimas.

Lietuvos bažnyčių istorijos. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
Bernardinai.TV

Videointeriu kultūros istorikas Vilius Puronas atskleidžia įdomiausias Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios praeities ir architektūros detales.

Kaip vienuoliai išgelbėjo civilizaciją
Thomas E. Woodsas - Katalikų pasaulio leidiniai

Ištrauka iš Thomaso E. Woodso knygos „Kaip Katalikų bažnyčia sukūrė Vakarų civilizaciją“. Pasakojimas apie vienuolių nuopelnus Europai.

Daugiau nei įžeisti religiniai jausmai ar kūrybos laisvė

Religinių simbolių naudojimas viešojoje erdvėje nėra tik teisinis klausimas. Teismo sprendimas – dar viena galimybė diskutuoti ne tik apie konkrečius atvejus, bet apie visuomenės kultūrą.

Arkivysk. G. Grušas: EŽTT sprendimas atveria kelią verslui pelnytis iš kitų orumo

LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo komentaras dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą. 

Nepajudinama katalikybės sandara

Įspūdis, kad pagaliau sutikau tikrą krikščionį, tiesa, vakarietiško sukirpimo, aiškiai „iškrentantį“ iš sovietų sistemos konteksto, man susidarė susipažinus su tėvu Stanislovu.

Vyskupai paaukos Lietuvą Nekaltajai Marijos Širdžiai

Vasario 11 dieną Trakuose vyskupai paaukos Lietuvą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. 

Kodėl „kieta“ būti krikščioniu?

Laikui bėgant, savo jauna galva pradėjau suprasti, kad pirmasis įspūdis apie žmogaus išorę neatitinka realybės ir galiausiai po truputį pradėjo ryškėti – kas iš tikro žmogų daro KIETU ŽMOGUMI. 

Telšiuose vyks antrasis Palaiminimų sekmadienis
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Konferencijas ves Telšių vyskupas J. E. Kęstutis Kėvalas ir Pakutuvėnų klebonas pranciškonas Gediminas Numgaudis.

Vatikano diplomatija

Vatikanas bei Kinija sutarė vykdyti meno mainų programą. Vatikano muziejaus vadovė tai vadina „meno diplomatija“.

Biblija mano gyvenime

Gavęs kaip močiutės dovaną, aš su didžiuliu susidomėjimu, greitu skaitymo tempu bei savo iniciatyva įėjau į šį Abraomo, Izaoko ir Jokūbo tikėjimo pasaulį.

EŽTT: Reklamos su Jėzumi ir Marija ribojimas buvo nepagrįstas

EŽTT antradienį paskelbė, kad 2012 metais Vilniaus mieste ir internete skelbos dizainerio Roberto Kalinkino drabužių reklamos, kuriose vaizduojami Jėzus ir Marija, nėra žeidžiančios visus krikščionis ir buvo apribotos nepagrįstai.

Popiežius apie antisemitizmą: atmeskime blogį, kurkime gėrį
vatikano radijas

Globalizuotas kontekstas turėtų mums padėti suprasti, kad nei vienas nesame sala ir kad nei vienas neturės taikios ateities be orios ateities visiems.

„Apie žmones ir dievus“ – septynių kankinių istorija

2010 m. sukurtas filmas „Apie žmones ir dievus“ pasakoja istoriją apie 7 trapistų brolius kankinius.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Hiacinta Mariskotti1

Hiacinta įkūrė Marijos oblates, pasišventusias tarnystei senyvo amžiaus vargšams ir skurstantiems.

Pergamentas su trijų Radvilų parašais

Tai Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos Rudojo raštas, išduotas Vilniuje 1577 m. vasario 15 d., kuriuo patvirtinama Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenei pardavus sklypą bažnyčios statybai.

Tikybos mokytojų ir pranciškonų iniciatyva – 100 vilties miesto darbų Lietuvai
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Į projektą įsijungė daugiau nei 30 ugdymo įstaigų: mokyklos, keli vaikų darželiai,  Klaipėdos apskrities šaulių 3-ioji rinktinė, Europos ir Lietuvos skautai, Nazareto šeimų bendruomenė.

Praūžė katalikiškų mokyklų festivalis
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Sausio 26–28 d. Kretingos pranciškonų gimnazijoje vyko trečiasis katalikiškų mokyklų festivalis, kuriame dalyvavo 75 moksleiviai iš Panevėžio, Telšių, Klaipėdos ir pačios Kretingos.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Angelė Meriči

Angelė subūrė apie save grupelę jaunų moterų iš Trečiojo ordino ir kitų draugių, jos mokė mergaites tikėjimo tiesų, padėjo vargšams ir rūpinosi ligoniais.

Filosofo kelias į kunigų seminariją

Pokalbis su ortodoksų dvasinėje seminarijoje Varšuvoje studijuojančiu Gintaru Sungaila. 

Reformacija ir lietuviškų bažnyčių kunigai Mažojoje Lietuvoje XVII a. pirmojoje pusėje
Ingė Lukšaitė - Žurnalas „Liaudies kultūra“

Straipsnyje nagrinėjamas ryšys tarp besikeičiančio Prūsijos kunigaikštystės politinio statuso ir evangelikų liuteronų bažnyčios vidaus politikos.

Kai tikėjimas keitė pasaulį

Reformacija, kaip religinis sąjūdis, kilęs prieš 500 metų, pakeitė ne tik religijos istoriją. Reformuota krikščionybė įsitvirtino daugyje Europos šalių pakeisdama žmonių požiūrį ne tik į Dievą, bažnyčią, valstybę, bet ir į kasdienius dalykus – darbą, mokslą, gimtąją kalbą.

Religija šeimą išskyrė, teroras suartino

Pirmasis islamistų nužudyto kunigo Jacques Hamelio vardo prizas paskirtas straipsnio apie šeimą, susipykusią dėl musulmonu tapusio sūnaus ir susitaikiusią po teroro Paryžiuje, autorius.

Vaizdo homilija. Kaip turintieji galią
Kun. Jurgis Czarniawski - Bernardinai.TV

Argi nenuostabu: Visagalis Dievas mus moko. Tas, kuris turi visą galią priversti mus, kad padarytume, kalbėtume tai, ko Jis nori...

Ilgesys kaip kelias

Nėra tokios žmogaus širdies, kuri nepažintų ilgesio. 

Išsaugoti savo šalį ateičiai

Meditacija apie krikščionio pareigą savo Tautai: „Mes neturime taip Dieve paskęsti, kad nebeprisimintume žemės, kurioje privalome darbuotis.“

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas

Šventumo garsas, įgijęs, kaip minėta vox populi išraišką, nenuslūgo. Jis plito nuo pat arkivyskupo mirties (net anksčiau), ir ne vien Kaune, bet taip pat Romoje, Vilniuje, Varšuvoje, Gdanske, Lvove, Miunsteryje, Čikagoje.

Ekumeniniai mišparai Šv. Pauliaus bazilikoje. Visi esame Dievo namiškiai
vatikano radijas

Užbaigiant šiemetinę maldos savaitę už krikščionių vienybę, popiežius Pranciškus kartu su kitų krikščioniškų Bažnyčių atstovais meldėsi mišparus.

Ištikimybė

Jeigu aš ištikima Dievui – ištikima ir žmonėms. Jeigu aš ištikima žmonėms, tai galiu labiau būti ištikima Dievui. Ištikimam būti visai nesunku, jeigu myli.

Apokalipsė

Tačiau, jei Dievas būtų tik neprieinamas, apskritai neturėtume vilties jį pažinti. Geroji naujiena ta, kad Dievas yra pažinus ir per Kristų prieinamas. 

Popiežius Pranciškus: Kaip gintis nuo melagingų žinių?
vatikano radijas

Sausio 24 d., liturgijoje minint žurnalistų dangiškąjį globėją šv. Pranciškų Salezą, buvo paskelbta Pasaulinei žiniasklaidos dienai skirta popiežiaus Pranciškaus žinia.

Ekumeninio judėjimo istorinė reikšmė prilygsta reformacijai

Ekumenizmas vis dar buvo nešvarus žodis iki Vatikano II Susirinkimo, kurio dokumentas apie ekumenizmą pagaliau leido ir katalikams šokti į šią valtį.

Vasario 16-osios aktas: penkios dienos ir šimtas metų...

Tęsiame šimtmečio diskusiją apie Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą bei jį supusias istorines aplinkybes.

Šv. Pranciškus Salezas: žmogiškas šventasis
Bažnyčios žinios

Sausio 24 dieną Katalikų Bažnyčia mini šventąjį Pranciškų Salezą, kuris taip pat yra ir žurnalistų globėjas. Vienoje iš trečiadienio audiencijų, popiežius Benediktas XVI kalbėjo apie šį šventąjį.

Popiežius Davoso forumui: pasaulio pažangai reikia naujos krypties
vatikano radijas

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos vadovas kard. Peteris Turksonas perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą Šveicarijos Davose prasidėjusiam Pasaulio ekonomikos forumui.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Pranciškus Salezas

Įveikęs tėvo pasipriešinimą Pranciškus atsiliepė į Viešpaties kvietimą ir 1593 metais buvo įšventintas kunigu.

Lenkijos vyskupų vadovas apie nacionalizmo pavojus ir patriotizmo grožį

Šie Lenkijos katalikų hierarchų pasisakymai itin reikšmingi, matant jau kurį laiką stiprėjančias šalyje kraštutinio nacionalizmo formas.

Kretingos Pranciškonų gimnazija renka pirmokų klasę
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Ugdymas šioje klasėje vyks nuo 8.00 iki 15.00 val., bus sudarytos sąlygos ne tik mokytis, bet ir bendrauti, poilsiui, žaidimams ir kūrybinei veiklai. 

Sovietmečiu suniokota Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia Vilniuje, kažkada buvusi didinga ir graži, sovietmečiu patyrė daugelio bažnyčių Lietuvoje likimą.

Popiežius Pranciškus Čilėje ir Peru: susivieniję vardan vilties

Šešias dienas trukusios popiežius Pranciškus apaštalinės kelionės į Čilę ir Peru apžvalga.

Maldos už krikščionių vienybę savaitė: Ekumeninės pamaldos Vilniuje
Vilniaus arkivyskupija

Ekumeninės pamaldos Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje.

LDK šventasis, mokantis jaunuolius įveikti „dvasinį tingumą“
vatikano radijas

2018-ieji kaimyninėje Lenkijoje paskelbti šventojo Stanislovo Kostkos metais. Šis XVI a. gyvenęs jėzuitas, miręs labai jaunas, yra studentų ir jaunuolių globėjas.

Jėzuitiškas švietimas: siekiame žmogiško tobulumo
Laiškai bičiuliams

Mūsų pasaulis yra globalus. Vadinasi, turime ugdyti savo mokinius ir mokytojus būti pasaulio piliečiais. Ir patys jėzuitai turi mokytis veikti naujoje realybėje.

Vaizdo homilija. Dievui reikia tavo bendradarbiavimo

Kaip į pašaukimą atsiliepti? Kaip jo neišsigąsti? Kaip atpažinti jame slypinčią išskirtinę dovaną?

Trys išsipildžiusios Pauliaus VI pranašystės

Pasak vysk. R. Barrono, prieš 50 m. parašytoje enciklikoje „Humanae Vitae“ apie prideramą tvarką teikiant žmogaus gyvybę popiežius Paulius VI numatė tris šiandien paplitusius reiškinius.