Religija

Iš sovietų armijos į kunigystę
Vatican News

Septyniasdešimt trejų Viktoras Pogrebnii, kunigaujantis septynetą metų, iki įšventinimo į kunigystę buvo sovietų karininkas, taip pat vyras ir tėvas.

Popiežius Pranciškus – kaip geras tėvas
Artuma

Vysk. L. Vodopjanovas prisimena popiežiaus Pranciškaus susitikimą su kunigais, seminaristais ir pašvęstaisiais Kauno arkikatedroje.

Ligonių lankymo atmintinė krikščionims

Susimildami, vos tik įžengėte į palatą nesakykite: „Viešpats Tave išgelbės!“ vietoj pirmojo: „Labas rytas, džiaugsme! Kaip jautiesi?“

Sekmadienio meditacija. Šv. Bonaventūro patarimai, tiems, kurie jaučiasi ne savo vietoje

Pamokslauju, o viduje kirba klausimas, ar jie žino, kaip nekantriai vairavau pakeliui į bažnyčią? Arba kaip kvailai supykau, kai šįryt per pusryčius apdegė mano skrebutis?

Alfa. Kas yra Bažnyčia?

Kartais žmonėms kyla klausimas, ar nebūtų įmanoma būti krikščionimi ir nevaikščioti į bažnyčią, nes jiems žodis ‘bažnyčia’ nekelia labai teigiamų emocijų. 

Įkvepiančios šv. Jono Marija Vianėjaus mintys apie tikėjimą

Šiandien minimas šv. Jonas Marija Vianėjus. Kunigas, daugelį metų buvęs Arso, mažo miestelio Prancūzijoje, klebonu, pas kurį plūsdavo minios maldininkų – pasiklausyti jo žodžių, o ypač atlikti išpažintį.

Vysk. A. Poniškaitis apie santuoką: meilė įveikdama sunkumus bręsta ir stiprėja

„Nors santuoka – atsakingas sprendimas, tai nėra pragmatiška sutartis, kurioje viskas smulkmeniškai apskaičiuota ir apdrausta. Šiame įsipareigojime yra daug vilties ir pasitikėjimo.“

Nuo antitarybinių eilėraščių iki „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“. P. Plumpos istorija

„Būdamas penktoje klasėje pradėjau rašyti antisovietinius eilėraščius“, – pasakoja disidentas Petras Plumpa. 

M. Liuteriui būtų patikę Porciunkulės atlaidai

Nuo pat pradžių visas šis reikalas buvo „ardomoji veikla“, nes prasidėjo nuo laikmečiui negirdėtos žinios: „Noriu visus nusiųsti į Dangų.“

Žolinės atlaidai Pivašiūnuose

2019 m. rugpjūčio 14-22 d. Pivašiūnuose vyks Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai. 

Rugpjūtį popiežius kviečia melstis už šeimas
Vatican News

„Rūpinkimės šeimomis, nes jos yra ateičiai rengiančios mokyklos, laisvės erdvės, humaniškumo židiniai.“

Moterys Katalikų Bažnyčioje

Katalikų Bažnyčioje vis dažniau girdimi kvietimai skatinti moterų lyderystę. Ką tai reiškia?

Vysk. A. Jurevičius: geras kunigas pirmiausia turi būti geras žmogus

„Panašiai kaip mokymosi visą gyvenimą idėja sklando visuomenėje, taip ir kunigų gyvenime svarbi nuolatinė formacija.“

Apie krikščionybę šiuolaikinėje literatūroje
XFM Radijas

Pokalbis apie Dalios Čiočytės, Astos Gustaitienės, Dalios Jakaitės ir Marijaus Šidlausko monografiją „Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra“.

Popiežius: prostitucija – vergovė, klientai – nusikaltėlių bendrininkai
Vatican News

Popiežius Pranciškus parašė pratarmę italų kunigo knygai, kurioje pasakojama apie iš priverstinės prostitucijos išvaduotas moteris.

Popiežiaus žinia Lietuvai. Bendrystės krizė Bažnyčioje
Artuma

Diskusija apie popiežiaus Pranciškaus kalbą Baltijos šalių kunigams, seminaristams ir vienuoliams 2018 m. rugsėjį Kauno arkikatedroje. 

Sekmadienio meditacija. Kur eina Bažnyčia

Bažnyčios kaip brolijos sąvoka po IV amžiaus išnyko. Tačiau šiandien labiau nei bet kada jaučiama būtinybė vėl sugrįžti prie brolystės ekleziologijos.

Velniškai užsiėmę

Jei Dievas būtų sovietmečio laikų mama, papriekaištautų: „Aš tiek dėl tavęs vargau, o tu...“

Vysk. A. Poniškaitis: Krikštas – geriausia, ką tėvai gali padovanoti vaikui

„Per Krikštą žmogus yra glaudžiai suvienijamas su Jėzumi Kristumi: jis yra tarsi šakelė įskiepijama į kamieną, per kurį gauna gyvybės syvus.“

Benedikto XVI iškyla į Romos apylinkes
Vatican News

92 m. popiežius emeritas Benediktas ketvirtadienio popietę lankėsi Albano kalnuose Castelli Romani, į pietryčius nuo Romos.

Dievo tarno kun. J. Hamelio nužudymo trečiosios metinės
Vatican News

Liepos 26-ąją sukako treji metai nuo islamistų nužudyto kunigo Jacques’o Hamelio mirties.

Prie altoriaus patarnaujantis filosofijos doktorantas: Mišios visada išliks slėpiniu

Beveik aštuonerius metus Mišiose patarnaujančiam Dovydui tradicinėje liturgijoje labiausiai patinka tyla, geriausiai išreiškianti Mišių slėpinį.

Alfa. Ar Dievas gydo šiandien?

Kai Dievas ką nors stebuklingu būdu išgydo, mums tuo momentu prasiskleidžia laiko uždanga ir švysteli ateitis, kai galutinai bus atpirkti mūsų kūnai. 

Kas buvo Jėzaus seneliai

Šventųjų Joakimo ir Onos diena – puiki proga prisiminti savo senelius. Aplankyti gyvuosius ir pasimelsti už mirusiuosius.

Kaip pralaužti priklausomybės ratą? Interviu apie tyrimą reabilitacinėje bendruomenėje

Praleidusi keletą savaičių vienoje iš reabilitacijos bendruomenių, autorė dalijasi įžvalgomis, padedančiomis geriau suprasti priklausomybės reiškinį.

Keletas pastabų diskusijai apie krikščioniškas vertybes

Jei norisi sąvoką „krikščioniškos vertybės“ į ką nors konvertuoti, geriausias pasirinkimas – „pamatinių gėrių“ sąvoka.

Viduramžių popmuzika Šv. Jokūbo kelyje

Pokalbis su muzikologu dr. Giedriumi Gapšiu apie Šv. Jokūbo kelyje gimusią viduramžių liturginę muziką rankraštyje Codex Calixtinus.

Generolo Jono Žemaičio-Vytauto skvere Palangoje – krikščioniškos giesmės ir meninė programa

Liepos 27 dieną Palangoje vyks jau šeštasis Palaiminimų šeštadienis – renginys, skirtas ne vien tikintiesiems, bet ir visiems, norintiems pažinti krikščionybę.

Džiaugsmas dalintis: vienuolės, turinčios Dauno sindromą
Cyprien Viet - Vatican News

Prancūzijoje veikia pirmoji pasaulyje kontempliatyvi vienuolija, kuri priima moteris, turinčias Dauno sindromą.

Šventasis Kristoforas – tarp legendos ir tikrovės

Liepos 25 d. Bažnyčia tradiciškai pagerbia šv. Kristoforą – vieną iš ankstyvosios Bažnyčios kankinių, kuris taip pat yra ir Vilniaus miesto globėjas.

Tikėjimas pogrindžio metais. Dievo rankos vedami

Vyskupų emeritų Jono Kaunecko ir Sigito Tamkevičiaus pasakojimai apie sovietinę tikrovę ir joje gyvenančių laisvų žmonių pasiaukojimą Dievui ir tėvynei.

In memoriam mons. Vincentui Jalinskui (1925–2019)

Liepos 21 dieną, eidamas 95-uosius metus, į Tėvo namus išėjo Kauno arkikatedros bazilikos altaristas monsinjoras Vincentas Jalinskas.

Kun. V. Jezukevičiaus atsiminimai apie XX a. pradžios šeimos gyvenimą
Būdas

Ištrauka iš knygos „Kunigo Vlado Jezukevičiaus gyvenimo kryžkelės: Dievo valios kelias“.

Balstogės arkivyskupas: vertybes reikia ginti su artimo meile derančiomis priemonėmis

Kiaušiniai, akmenys, buteliai ir petardos liepos 20-ąją skriejo į pirmųjų eitynių „Už lygybę“ dalyvius Balstogėje. 

I. Gudauskienė: visa Biblija kalba apie žmogaus stilių
Bendrakeleiviai

„Biblija yra Dievo kalbėjimas žmogui apie save, Dievo kalbėjimasis su žmogumi istorijoje, Dievo nueitas kelias, bandant žmogų prakalbinti – ką tu manai ne tik apie mane, bet ir apie save?“

„Mažoji studija“: Europietiškumas – mąstymo būdas

Krikščionybė – europietiškojo mąstymo kūrėja, tik ar toks mąstymas šiandien aktualus Europoje? Pokalbis su dr. P. Aleksandravičiumi ir prof. V. Šlapkausku.

Sekmadienio meditacija. Gudrūs kaip žalčiai

Žaltys tradiciškai siejamas su blogiu, demonišku gudrumu. Žinoma, kad ne šitai turėjo omenyje Jėzus, kai kviesdamas mokinius skelbti Gerąją naujieną palygino juos su žalčiais.

Kodėl pagonys ir krikščionys nesimeldžia tam pačiam Dievui?

Malda yra įrašyta žmogaus širdyje – tai prigimtinio įstatymo dalis, pareiga, kurią žmogaus protas gali aptikti savo jėgomis. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Laurynas Brindizietis, kapucinas

Lauryno charakteryje puikiai derėjo talentas, žmogiška atjauta bei administraciniai sugebėjimai, kurie jam itin pasitarnavo, vykdant savo pareigas.

Palaimingiau imti, nei duoti

Jėzaus artimumas ir Jo žodžių maloningumas yra tikrosios vaišės, pasotinančios egzistencinius kiekvieno individo širdies troškimus.

Arkivysk. S. Tamkevičius: Dievas rėmė nešusius sunkų bolševikinio teroro kryžių
Socialiniai rašiniai

Dievas nesielgia, kaip elgėsi prievartą naudoję komunistai; jis tyliai beldžiasi į žmogaus širdį ir laukia, kol bus įsileistas.

Kokia vienintelė mūsų viltis gyvenant ir mirštant?
Darius Širvys - Evangelija.lt

„Kaip atėjimas į šį pasaulį, taip ir išėjimas iš jo nėra grynai asmeninis ar individualus reikalas.“

„Mėnulis yra paslaptingas, bet žmogus dar paslaptingesnis“
Vatican News

Vienas iš tų, kurie su entuziazmu, smalsumu, džiaugsmu ir pasididžiavimu per televiziją stebėjo pirmąjį žmogaus išsilaipinimą Mėnulyje, buvo popiežius Paulius VI. 

Nauja interneto svetainė apie misijas

Sukurta interneto svetainė, padėsianti pasiruošti popiežiaus Pranciškaus paskelbtam spalio Ypatingajam misijų mėnesiui.

Konstantinopolio patriarchas: Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios savarankiškumas nebuvo nupirktas
Vatican News

2018 metų gruodžio 15 d. buvo įsteigta Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia, atskira nuo Maskvos patriarchato.

Alfa. Kodėl ir kaip apie tikėjimą turėčiau kalbėti kitiems?

Kartais žmonės sako, kad geriausias krikščionis yra tas, kuris tuo gyvena, bet niekada apie tai nekalba. Bet jei pirmieji krikščionys nebūtų skelbę, mes apie Kristų nieko nežinotume.

Trakų Dievo Motina: vaizdas, gimęs iš žodžio

Kitoje paveikslo pusėje užrašyta legenda pasakoja apie bizantinę atvaizdo kilmę: esą stebuklingą Dievo Motinos ikoną Vytautui Didžiajam dovanojęs pats Bizantijos imperatorius.

Penkios pal. J. H. Newmano citatos apie dvasinį gyvenimą

Spalio 13 d. Romoje bus kanonizuotas britų kardinolas Johnas Henry Newmanas (1801–1890). 

Ekologija Vatikane
Vatican News

Per pastaruosius keletą metų, ypač po 2015 m. popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si’“, Vatikane įdiegtos naujos gamtą tausojančiios priemonės.

Kun. A. Saulaitis SJ: visada buvau su žmonėmis

Interviu su neseniai 80-metį atšventusiu tėvu Antanu Saulaičiu SJ.