Religija

Ekologija Vatikane
Vatican News

Per pastaruosius keletą metų, ypač po 2015 m. popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si’“, Vatikane įdiegtos naujos gamtą tausojančiios priemonės.

Kun. A. Saulaitis SJ: visada buvau su žmonėmis

Interviu su neseniai 80-metį atšventusiu tėvu Antanu Saulaičiu SJ.

Pasaulio medis ir jį graužianti gyvatė

Jei pasaulis, kurį matote, nėra toks, kokio norite, atėjo metas peržiūrėti savo vertybes.

Krikščionių persekiojimai pasaulyje įgauna beveik genocido mastą
Vatican News

Liepos 15 d. Romoje pristatyta Didžiosios Britanijos vyriausybės užsakymu parengta ataskaita apie krikščionių persekiojimus mūsų laikais.

G. Nausėdos dovana Lenkijos prezidentui – Trakų Dievo Motinos atvaizdo kopija

Lenkijos prezidentui padovanota Trakų Dievo Motinos atvaizdo, esančio Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, kopija ir albumas „Ave Marija Stella“.

Devocionalijos – katalikiški amuletai?

Devocionalijos – tai pamaldumą išreiškiantys daiktai, Bažnyčios įsteigti, palaiminti ir skirti ugdyti dvasinį gyvenimą bei pašventinti kasdienybę.

Naujasis dominikonų vyresnysis – iš Filipinų (Papildyta)
Vatican News

Dominikonų generalinėje kapituloje išrinktas naujas ordino vyresnysis filipinietis Gerardas Francisco Parco Timoner III O.P.

Gyvosios amžinybės filosofas. Pokalbis apie Henri Bergsoną

Povilas Aleksandravičius kalbina Camille'į Riquierą apie Henri Bergsono filosofiją, trukmės sampratą, laiko svarbą, posūkį į krikščionybę, santykį su Dievu. 

Amazonijos regiono sinodą lydi viltys ir kritika

Kai kurie apžvalgininkai Amazonijos regionui skirtą sinodą nurodo kaip vieną iš popiežiaus Pranciškaus propaguojamo sinodiškumo pavyzdžių, tačiau ši politika sulaukia ir nemažai kritikos.

„Mažoji studija“: lietuvių klebonas lenkų užimtame Vilniuje

Pokalbis apie Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje, vienintelėje lietuviškoje lenkmečiu, dirbusį kunigą Vladą Jezukevičių.

Vatikane dingusios merginos detektyvas atvedė į Teutonų kapines

Norint sužinoti daugiau apie Emanuelos Orlandi dingimą buvo atverti du Teutonų kapinėse, šalia Teutonų koledžo, esantys kapai.

Trys pal. Jurgio Matulaičio raktai į šventumą

Nesiderėti su Viešpačiu, nesipriešinti Dievo valiai, nedaryti kliūčių Dievui veikti. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Bonaventūras

Kartu su Jonu Dunsu Škotu Bonaventūras laikomas intelektualinės pranciškonų tradicijos svarbiausiu akademiniu teologu.

Sekmadienio meditacija. Babelio bokštas ir Sekminės

Babelio bokšto statytojai nebuvo, kaip kažkada manyta, blogi žmonės, sumanę mesti iššūkį Dievui. Ne, jie buvo pamaldūs bei religingi. Bokštas buvo dievybei skirtoji šventykla.

Ortodoksų Bažnyčios poezija (4): bohohlasnikas ir dvasinės giesmės
Gintaras Sungaila - Šiaurės Atėnai

Būti poetu Ortodoksų Bažnyčioje dabar yra ir nemaloniausia, ir daugiausia žadanti veikla.

7 Prezidentės Dalios Grybauskaitės susitikimai su popiežiumi Pranciškumi

Kadenciją baigusi  Prezidentė Dalia Grybauskaitė – susitikimų su popiežiumi Pranciškumi rekordininkė.

Kun. V. Vaišvilas: Bažnyčia nieko neturi pasivyti ir prie nieko neturi prisitaikyti
Laima Rekevičienė - Mano Druskininkai

Pokalbis su iš Vilniaus Dievo Gailestingumo Bažnyčios į Druskininkų Švč. Mergelės Škaplierinės bažnyčią dirbti atvykusiu kunigu Vaidu Vaišvilu. 

Meilė sau – artimo meilės sąlyga?

Jei mūsų širdis ir gyvenimas jau yra užpildyti, jei mūsų užrašų knygutė pilnutėlė – ten nebus vietos Dievui. 

„Prezidentas pradeda naują savo pašaukimo etapą“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Mes turime už ką dėkoti – už beveik 30-ties metų laisvės kelią, už mūsų narystę laisvų šalių sąjungose, už demokratinę santvarką.

Ar tikėjimas į Dievą gali būti svarbesnis nei pats gyvenimas?
Ravi Zacharias, Vince Vitale - Katalikų pasaulio leidiniai

Aktyvus tikėjimas į Dievą arba aktyvus netikėjimas daugiau lemia mūsų vertybes bei santykius nei kuri nors kita pažiūrų sritis.

Birželio 14-ąją Seimas paskelbė atmintina pal. Teofiliaus Matulionio diena

Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą – birželio 14-oji paskelbta atmintina palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio diena. 

Kun. A. Barelli SDB paskirtas Popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniu direktoriumi

Daug metų Lietuvoje gyvenantis salezietis kunigas Alessandro Barelli penkeriems metams paskirtas keturių Popiežiškųjų misijų draugijų Lietuvos nacionaliniu direktoriumi.

„Tu mane pašaukei“: konsultantas Aurimas Juozaitis
Bernardinai.TV

„Kai išgirdau Viešpaties kvietimą, galiausiai supratau, kur mano pašaukimas“, – sako konsultantas vadybos ir švietimo klausimais dr. Aurimas Juozaitis.

Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolėje

Liepos 7 d. Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje prasidėjo Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. 

Kaip vysk. Jurgis Tiškevičius Žemaičių Kalvariją įkūrė

„Vyskupas Jurgis Tiškevyčia, žinodamas, jog per minėjimą kančios Viešpaties Jėzaus širdys žmonių veikiai gali užsidegti meile Dievo, išsimanė Garduose įsteigti Kalvariją“.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Veronika Giuliani: nuo plieninės širdies iki mistikės

1697 m., Didįjį penktadienį, Veronika gavo stigmas – penkias Kristaus žaizdas kojose, rankose ir šone. 

Viltį nešanti kelionė motociklu – 1000 kilometrų per Lietuvą dėl kitų gerovės

Jau dešimt metų būrys motociklininkų keliauja 1000 kilometrų per Lietuvą su misija skleisti žinią apie Šv. Pranciškaus onkologijos centrą ir jam rinkti aukas. 

Ar humoras ir krikščionybė suderinami?

Sarkazmas, ironija ir satyra pastebimi ne tik Senajame, bet ir Naujajame Testamente. Pats Jėzus neretai naudodavo įvairių šokiruoti ir pritraukti dėmesį skirtų būdų. 

Į Lietuvą atvyko naujasis apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Rajičius

Antradienį Lietuvos vyskupai ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai Vilniaus oro uoste pasitiko popiežiaus Pranciškaus paskirtą naująjį Šventojo Sosto atstovą. 

Jėzuitas E. Puzynia: didžiausia vertybė – laisvas ir mylintis žmogus

„Jei kaip peiliais žarstotės žinojimu, nurodinėjate, kad kiti turi kažką daryti, primygtinai siūlote kokį nors gyvenimo modelį, tai rodo, kad jūs dar nesuprantate, kas yra dvasingumas.“

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. 19 Gorkumo kankinių: religinių karų aukos1

Liepos 9 d. naktį visi 19 tikinčiųjų atiduoti susirinkusiai įtūžusiai miniai, kuri žiauriai visus išniekino ir nužudė. Mirusių kankinių kūnai buvo neatpažįstamai sudarkyti.

Sėkmingos dienos paslaptis pagal garbingąjį arkivysk. F. Sheeną

Vieną dalyką garbingasis arkivyskupas Fultonas Sheenas darė kasdien, ši praktika teikė jėgų jo kunigystei.

Lenkas kunigas, kuris svajojo apie Lietuvą: nenorėčiau gyventi niekur kitur

Ar sunku lenkui būti kunigu Lietuvoje, kuo skiriasi gyvenimas čia ir Lenkijoje, kaip atrodo kaimo parapijos klebono kasdienybė?

Penki būdai augti svetingumu
Magnificat

Svetingumo patirtis yra svarbi tiek skirtingų bažnyčių krikščionims, tiek kitų tikėjimų atstovams, tiek visai netikintiesiems.

Apie krikščioniškas vertybes
Toma Bružaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Kai politinėse diskusijose jau minėtus tikrovės aspektus apibendriname, pavadindami juos „krikščioniškomis vertybėmis“, prarandame jų universalumą, visuotinumą.

Egiptas siekia įtraukti Šventosios Šeimos kelią į UNESCO paveldo sąrašą
Vatican News

Šventosios Šeimos piligriminis kelias yra vienas iš pačių seniausių, jei ne seniausias pasaulyje krikščionių piligriminis kelias. 

Pokalbis apie tris didybes

Kas sieja mus visus, tikinčiuosius ir netikinčiuosius, vyrus ir moteris?

Pal. Jurgis Matulaitis: „Žiburys nežibės, jei nebus jame žibalo“

Pal. J. Matulaičio minėjimo dienomis iš jo dvasinio paveldo mokomės „į viską žiūrėti iš amžinumos aukštybių ir viską amžinumos svarsčiais sverti...“

Plati širdis – geriausias masalas

Apaštalas Paulius mus moko, kad Dievo žodžio skelbimas turi atitikti dvasinio gyvenimo ugdymo pagreitį. 

Gyventi ir mirti oriai

Beveik 10 metų trunkanti dramatiška vienos prancūzų šeimos istorija dar kartą iškelia klausimų apie eutanazijos etiškumą ir mūsų požiūrį į negalią.

Popiežiaus ir Ukrainos graikų katalikų susitikimas
Vatican News

„Saugau jus širdyje ir meldžiuosi už jus, brangieji broliai ukrainiečiai“, – sakė popiežius Pranciškus ir pridūrė, kad kartais meldžiasi taip, kaip jį išmokė ukrainietis vyskupas S. Chmilas.

Alfa. Kaip galiu pasipriešinti blogiui?

Naujajame Testamente kalbama apie dvasines blogio jėgas ir apie tai, kad pasaulyje vyksta kova tarp gėrio ir blogio jėgų; tarsi dvasinis karas.

M. Krutulis apie pašvęstąjį gyvenimą: mokausi tam, ką darau, atiduoti visą širdį
Laurynas Būda - Ateitis

Interviu su M. Krutuliu – seminarijoje Italijoje pašvęstajam gyvenimui besirengiančiu jaunuoliu.

Žemės drebėjimo nuniokotos Akvilos katedros durys – vėl atvertos tikintiesiems
Vatican News

Katedros atidarymas po didžiulę žalą padariusio 2009 metų žemės drebėjimo Abrucų regiono gyventojams ir Akvilos arkivyskupijos tikintiesiems yra atgimimo simbolis.

Liepą popiežius kviečia melstis už teisėjus, advokatus, prokurorus
Vatican News

Melskimės, kad visi tie, kurie užtikrina teisingumą, išliktų moraliai vientisi ir kad neteisingumas pasaulyje netartų paskutinio žodžio.

In memoriam vysk. Paulius Baltakis OFM
Irena Vaišvilaitė - Naujasis Židinys-Aidai

Nors daug teko bendrauti su šiaip jau labai reiklia ir kritiška senąja lietuviška išeivija, jei kalba užeidavo apie vyskupą Baltakį – atsiliepiama būdavo tik palankiai.

Gražiausioji Saliamono giesmė: Gyvenimas bučinyje
Valdas Mackela - Kelionė

Ką bučinys simbolizuoja Biblijoje, teologijoje ir liturgijoje? Jis turi labai daug simbolinių prasmių.

Popiežius Pranciškus susitiko su Vladimiru Putinu
Vatican News

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį, liepos 4 d., privačioje audiencijoje priėmė Rusijos Federacijos prezidentą Vladimirą Putiną, šeštąjį kartą apsilankiusį Vatikane.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Elžbieta Portugalė - taikintoja4

Elžbieta (1271-1336) – karalienė. Būdama 12 metų ji ištekėjo už Portugalijos karaliaus Deniso.

Kančią sunku suvokti, dar sunkiau pakelti
Giedrius Saulytis - Bičiuliams

Mes, kaip ir kiti gyvi kūriniai, visais įmanomais būdais vengiame kančios, bėgame nuo mirties.