Religija

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Antanas Galvao

1761 m. duodamas iškilmingus amžinuosius įžadus, Antanas pagal ano meto paprotį prisiekė ginti Marijos „Nekaltai pradėtosios“ titulą.

Adelės Dirsytės adventas ir Kalėdos už storų lagerio sienų

Vilties Mokytoja Adelė Dirsytė žvilgsnio į dangų mokė kartu kalinčiąsias, juo dalijosi su savo giminaičiais ir pažįstamais. 

Kalėdinis laiškas nuodėmklausiams
Vatican News

Kardinolas Mauro Piacenza artėjančių šv. Kalėdų proga kreipiasi į Romos bazilikų ir visų kitų bažnyčių nuodėmklausius: „Esame gyvenimo, gailestingumo, vienintelės meilės tarnai.“

Sekmadienio meditacija. Išdrįsti pasitikėti
Dalia Mackelienė - Bernardinai.TV

Viešpaties angelas paragino nebijoti. Negirdime, ką Juozapas atsakė, bet žinome, ką jiedu su Marija padarė.

Jis mus mylėjo, kai mūsų nebuvo

„Adventas skirtas tam, kad išgrynintume dvasines vertybes ir drauge su šv. Juozapu atsivestume Mariją ir Jėzų į savo širdies namus.“

Didžiosios advento O antifonos: „O Rex gentium“

O tautų Karaliau, jų pasiilgtasis, kertinis akmenie, iš dviejų darantis viena, ateik ir išgelbėk žmogų, kurį iš žemės padarei!

Kodėl prašome Mariją melsti už mus?
Jean-Marie Lustiger - Katalikų pasaulio leidiniai

Kokia Mergelės Marijos vieta krikščionio gyvenime ir maldoje? Ištrauka Jeano-Marie Lustigerio knygos „Pirmieji žingsniai į maldą“.

Popiežius ir JTO vadovas: kovokime kartu už taiką ir harmoniją
Vatican News

Gruodžio 20 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Jungtinių Tautų Organizacijos generalinį sekretorių Antonio Guterresą.

Didžiosios advento O antifonos: „O Oriens“

O ryto aušra, amžinosios šviesos atspindy ir teisybės saule: ateik ir apšviesk sėdinčius tamsybėje ir mirties ūksmėje.

Religijos laisvės pasaulyje mažėja. Ar galime ką nors padaryti?

Net 52 valstybės pasaulyje smarkiai ir labai smarkiai riboja sąžinės laisvę. Ką Lietuva ir patys asmeniškai galime padaryti? 

Kodėl švęsti Kalėdas, kai pasaulyje tiek neteisybės?

Pasaulyje, kuriame kas minutę iš alkio kas nors miršta, o žmoniją negailestingai maitoja žiaurūs karai, šventinė pompastika atrodo tarsi paniekos pilnas gestas. 

Didžiosios advento O antifonos: „O Clavis David“

O Dovydo rakte, Izraelio namų skeptre, Tu atveri, ir niekas nebeužrakins, Tu uždarai, ir niekas nebeatidarys. Ateik ir išvesk surakintąjį iš kalėjimo, sėdintį tamsoje ir mirties šešėlyje!

Šiuolaikinis menas keliauja į bažnyčias

Krikščioniška ikonografija nėra vien apmusijusi senovė – ji ir įdomi, ir aktuali, ir moderni, ir kalbanti apie tvirtas menininkų bei dvasininkų bičiulystes.

Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas

Mažoji akademija 2020 m. pavasario semestre kviečia studijuoti visus, norinčius įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

Didžiosios advento O antifonos: „O Radix Iesse“

O Jesės šaknie, tapusi ženklu tautoms, prieš kurį karaliai užčiaups savo burnas, kurį pagonys maldaus, ateik mus išvaduoti, jau nebedelsk!

Patirti adventą. Juozapo išbandymas

„Kai atrodo, jog viskas prarasta ir baigta, – ateik į pagalbą, ištvermingasis Juozapai.“

Trijų Karalių iškilmė į sekmadienį perkeliama nebus

Kristaus Apsireiškimo (Trijų karalių) iškilmė bus švenčiama sausio 6-ąją, neperkeliant jos į sekmadienį, neprivaloma tvarka. 

Didžiosios advento O antifonos: „O Adonai“

O Viešpatie, Izraelio namų Vadove, kuris pasirodei Mozei liepsnojančio krūmo ugny ir kurs jam davei įstatymą ant Sinajaus kalno: ateik mus atpirkti ištiesta ranka.

Kaip neišprotėti prieš Kalėdas?

Pirmoji „Bernardinai.lt“ tinklalaidė – apie (ne)ramų šv. Kalėdų laukimą. Tomos Bružaitės ir Simono Bendžiaus pašnekovas – fotografas, šešių vaikų tėtis Evaldas Lasys.

„Šliūbas“ tarpukariu: tarp pasaulietinės ir bažnytinės valdžios
Norbertas Černiauskas - Naujasis Židinys-Aidai

Ar civilinės metrikacijos (ne)įvedimo problema buvo priklausoma tik nuo Katalikų Bažnyčios ir kunigų pozicijos? 

Kaip kovoti?

Gyvenimo rūpesčiai, baimės ir skuba pamažu užgriozdina žmogaus širdį tokiais susidomėjimais, kad domėjimasis Dievo valia paprasčiausiai išnyksta. Tad kur rasti priešnuodį?

„Ero cras“ – „Ryt būsiu su jumis“: didžiosios advento O antifonos

Antrasis advento tarpsnis, prasidedantis nuo gruodžio 17 d., mus tiesiogiai rengia Viešpaties Gimimo iškilmei ir primena pirmąjį – tylų ir nuolankų – Išganytojo atėjimą į žemę.

Panaikinta popiežiškoji paslaptis seksualinio išnaudojimo bylose
Vatican News

Nuo šiol bažnytinių teismų bylų medžiaga, susijusi su seksualinio išnaudojimo atvejais, bus prieinama ir pasaulietiniams teismams. 

Popiežiai prieš filmavimo kamerą. Septynių dešimtmečių istorija
Vatican News

Knyga pasakoja apie septynių popiežių ryšius su televizija ir jų bendravimą su tikinčiaisiais ir netikinčiaisiais per šią svarbią žiniasklkaidos priemonę. 

Pranciškui – 83-eji. Už ką mylėti šį popiežių?

Šiandien Šventajam Tėvui suėjo 83-eji metai. Šį mėnesį jis šventė ir kunigystės 50 metų jubiliejų. 

Ar ateiviams reikės Dievo?

Jei sužinotume, kad visatoje egzistuoja nežemiška protinga gyvybė – ar krikščioniškasis tikėjimas nuo to keistųsi? Pokalbis su teologu diak. Benu Ulevičiumi.

Ką Aurelijaus Augustino „Išpažinimai“ šiandien reiškia pedagogui? Atsako V. Ališauskas

Augustinas tikrai kalba apie žmogaus prigimtį. Nors šiandien galbūt tai nepopuliarus žodis, tačiau tai, kas juo nusakoma, nedingo.

Gazos Ruožo krikščionims per Kalėdas neleista keliauti į Betliejų ir Jeruzalę

Gazoje gyvenantys krikščionys galės keliauti į užsienį, tačiau ne į Izraelį ir Vakarų Kranto teritorijas.

Popiežius Pranciškus: prakartėlė yra tikėjimo perdavimo proceso dalis

Šventojo Tėvo apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Pranciška Schervier

Motina Pranciška ir jos pirmosios seserys, kurių greitai jau buvo dvidešimt trys, 1851 metais įkūrė naują kongregaciją. Jos pasivadino Šv. Pranciškaus neturtėlėmis seserimis.

Sekmadienio meditacija. Mūsų džiaugsmo priežastis
Rūta Šalaševičienė - Bernardinai.TV

Trečiasis advento sekmadienis pratrūksta džiaugsmu.

Šimto prakartėlių paroda Vatikane

Iki sausio 12 Vatikano prieigose vyksta tarptautinė paroda „100 prakartėlių“, kurią aplankyti galima nemokamai. Ji rengiama jau 43-iąjį kartą.

Dėmesingumas Kristui išskleidžia sielos sparnus

„Sąžiningai bei nuoširdžiai darydami net mažus dalykus, panašėsime į Kristų, harmoningai palaikantį pasaulio, kosmoso ir anapusybės tvarką.“

Kompiuterinis žaidimas apie Jėzų – drąsus lenkų žingsnis

Lenkų įmonė „SimulaM“ anonsuoja kompiuterinį žaidimą „I am Jesus Christ“. Ar Geroji Naujiena taps populiari ir šioje virtualioje erdvėje?

Religijos atsivėrimas filosofijoje pagal A. Maceiną

Dievas yra filosofijos išsipildymas ir jos galutinis taškas, teigė Antanas Maceina. Kaip jis suvokė religijos ir filosofijos santykį?

Bernardinų Kalėdų koncertas „Dievas mums gimė“

Broliai pranciškonai kviečia į tradicinį šv. Kalėdų koncertą, vyksiantį gruodžio 28 d., 19 val., Bernardinų bažnyčioje.

„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės Lietuvoje įkūrėja: šiame kelyje silpnieji keičia mūsų širdis

Su „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės Lietuvoje įkūrėja Irena Morkuviene kalbamės apie baimę, sunkumus ir bendrystės džiaugsmą.

R. Šimašius siūlo kun. J. Sasnauskui suteikti Vilniaus garbės piliečio apdovanojimą

Sostinės meras R. Šimašius sostinės tarybai siūlo suteikti 2020-ųjų Vilniaus garbės piliečio apdovanojimą kunigui, poetui ir disidentui J. Sasnauskui.

Pasaulio pabaiga – jau čia pat?

Neskubėkime skaičiuoti ir skelbti, kada gi ateis pasaulio pabaiga – Jėzus Kristus ragina dėmesį sutelkti į kiek kitokius dalykus.

Kai muziejininkystė Lietuvoje trimituoja, Bažnytinio paveldo muziejui norisi klauzūros

Bažnytinio paveldo muziejus švenčia dešimtmetį ir kviečia į tris naujas parodas. Pokalbis su jo vadove S. Maslauskaite-Mažyliene apie tai, koks buvo praėjęs etapas ir koks laukia ateinantis.

Katalikybės pavasaris – Afrikoje, vilties žemyne

Ar žinote, kuriose dešimt pasaulio valstybių gyvena daugiausia krikščionių? O kaip šis dešimtukas atrodys po gerų keturiasdešimties metų?

Tautų Evangelizavimo kongregacijos prefektu tapo kardinolas, vadinamas „Azijos Pranciškumi“

Vienos svarbiausių ir didžiausių Romos kurijos institucijų vadovu tapo charizmatiškas 62-ejų metų kardinolas, Filipinų sostinės Manilos arkivyskupas Luisas Antonio Tagle.

Patirti adventą. Paslėptas Elžbietos džiaugsmas

Jono Krikštytojo motina Elžbieta gali išmokyti branginti akimirkas, kai pas mus apsilanko Viešpats. Meditacija II advento savaitei.

Mergelės Marijos nekaltasis prasidėjimas – kas tai?
Vysk. Robert Barron - Katalikų pasaulio leidiniai

JAV vyskupas Robertas Barronas aiškina Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmą. Ištrauka iš autoriaus knygos „Katalikybė“.

Ką šiandien Augustino „Išpažinimai“ reiškia dvasininkui? Atsako arkivysk. L. Virbalas

Augustinas visada buvo ir liko tikėjimo vyras, ieškantis atsakymų, ieškantis tiesos ir į ją vedančių kelių. Jam labai aišku, kad vienintelė ir nesikeičianti Tiesa – pats Dievas. 

Sekmadienį popiežius meldėsi už Ukrainą

Popiežius ragino melstis, kad politinio dialogo iniciatyva galėtų atnešti taikos vaisių Ukrainai ir jos žmonėms.

Sekmadienio meditacija. Tikrasis širdies ilgesys
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Nors mūsų širdims mieliau girdėti apie Jėzų – Avinėlį, gailestingąjį ir neatstumiantį nė vieno, tačiau jis yra ir Judo Liūtas.

Melchizedeko giminė
Julius Sasnauskas OFM - Šiaurės Atėnai

„Šio kunigo žvilgsnis traukia. Daug visko matęs, nepaslėpsi. Laikas, kuris jam teko, nebuvo dvasinio atgimimo, Bažnyčios šlovės metai.“

Ieškau Dievo

Dievas duoda daug nuorodų, kur Jį rasti. Dievas žymi kelią pas Save, kol pradeda šviesti mano širdis. Iki tol turiu ruoštis. O rengti savo širdį man padeda nuolatinė malda.

Advento prasmė – Kalėdų šviesa širdyje

„Svarbu kalbėti ir daryti tai, kas aplinkiniams įžiebia naują viltį, teikia dvasinių jėgų, ramybės ir gyvybės. Tai – tikroji Kalėdų dvasia“.