Sankirtos

Atviras laiškas dėl vaiko teisių apsaugos: nenubraukime to, ką pavyko pasiekti

Teisingas kelias yra tobulėti patiems ir tobulinti sistemą, o ne nubraukti visa, ką pavyko pasiekti, rašo 7 vaiko teisių bei pagalbos šeimoms srityje dirbančios krikščioniškos organizacijos. 

Ką reikia žinoti apie JTO migracijos paktą?

Trumpai apie JTO migracijos paktą: ko siekia? Kodėl kritikuojamas? Kokia Bažnyčios pozicija?

„Lietuva, Tėvyne mano“. Adomo Mickevičiaus pėdsakais

Jokia mūsų dienų Europos tauta neturi tokio epo kaip „Ponas Tadas“. Čia Don Kichotas susilieja su Iliada.

Apie laimę peštis su broliais ir seserimis

Katalikai gali – ir netgi turi – nesutarti dėl to, ką žemiškais klausimais laikyti siektinu gėriu ir kokiomis priemonėmis jo pasiekti. 

A. J. Greimo ateities programa Lietuvai – mūsų kultūra turi tapti universali
VU naujienos

Bene svarbiausia ir, man atrodo, dar neišgirsta Greimo žinia yra ta, kad lietuvių kultūros turinys turi tapti universalus, sako prof. Arūnas Sverdolas. 

Draudimas kalbėti apie savižudybes neatitinka pasaulinių rekomendacijų
VU naujienos

Diskusija apie naujas įstatymo pataisas, reguliuojančias informacijos apie savižudybes viešinimą.

J. Dementavičius: per vyčius nebematome rūpintojėlių?
Antanas Terleckas - Naujasis Židinys-Aidai

Galbūt per mažai mąstome apie intelektualus, kaip darančius poveikį? Per vyčius nebematome rūpintojėlių?

Ekologinės problemos yra labiau moralinis nei technologinis iššūkis
Vatican News

Gruodžio 3–14 d. Katovicuose, Lenkijoje, vyksta 24-oji Klimato konferencija (COP24), kurioje dalyvauja apie 150 valstybių vadovų.

Kaip netapti krikščioniškais diktatoriais

Šio komentaro tikslas – tęsti diskusiją apie tai, kokie veikimo modeliai krikščionims būtų tinkamiausi šiandienos mūsų kultūriniame kontekste.

Kibernetinės grėsmės tyko ne tik valstybės, bet ir piliečių
Bernardinai.TV

Didžiausi saugumo iššūkiai šiandien kyla dar gana naujoje žmogaus sukurtoje kibernetinėje erdvėje. 

Istorikas A. Anušauskas: A. Ramanauskas-Vanagas buvo valstybės vadovas

Ne Sniečkus ir ne Paleckis tuo metu buvo valstybės vadovai, o žmonės, kurie kovojo, tarp jų ir Adolfas Ramanauskas. Okupacija nepagimdo teisės, sako knygos „Aš esu Vanagas“ autorius.

Ar tikėjimas gali sumažinti politinį susipriešinimą?

Ar religingumas yra susipriešinimą skatinantis veiksnys? O gal atvirkščiai – jis skatina žmones pagarbiai žiūrėti į politinius priešininkus?

Vatikano stebėtojas JTO ragina uždrausti „robotus žudikus“
Vatican News

Kai naudojama žalojanti ar mirtina jėga, sprendimus turi priimti žmogus, teigia Vatikano stebėtojas JT agentūrose Ženevoje Ivanas Jurkovicius.

Lietuvoje gyvenanti Rusijos opozicionierė: abejingumas ir tyla yra mirtini

Žinau, kad toks gyvenimo būdas man atnešė skurdą ir begalę kitų sunkumų, bet priešingu atveju aš likčiau gyventi mele, sako Irina Kalmykova.

Už jūsų ir mūsų laisvę: XIX amžiaus romantikų ir pozityvistų pamokos

A. Mickevičiaus asmenybė yra langas, pro kurį atsiveria plati XIX amžiaus panorama.

Nusikaltimas ir bausmė. Apie smurto sąvoką vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme

Stebint Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisų proponentų ir oponentų diskusiją, susidaro kognityvinio disonanso įspūdis.

Vaikų teisės ir pagalba šeimai – tarptautinės patirtys ir Lietuvos situacija

Būtų didžiulė klaida, jei būtų iš esmės keičiamos arba atšaukiamos smurtą draudžiančios įstatymo nuostatos.

Kodėl man ir tau rūpi Asia Bibi

Kol kas nežinome, ar Asia, jos vyras ir penki vaikai dar Pakistane. Minioms reikalaujant neleisti jai išvykti, Prancūzija, Ispanija, Vokietija, o pirmiausia – Australija bei kelios kitos šalys pasiūlė prieglobstį šeimai.

Ir visgi – kas tie pinigai?

Pinigai ir vulgarūs, ir kilnūs, ir fikcija, ir tikrovė. Jie jungia ir skiria žmones, gąsdina tiek pertekliumi, tiek stygiumi. Tai bloga darantis gėris ir gera darantis blogis. 

Ko tikėtis Europoje 2019 metais?
VU naujienos

Diskusija pie ES ateitį, netikras naujienas, hibridinius karus ir lyčių lygybę.

Smurtas smurtui nelygus

Atrodo, baimė ir neviltis sukaustė Lietuvą, besiruošiančią svarstyti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų projektą.

Atgimimo žmonės buvo vilties ir džiaugsmo žmonės.

Mintys iš Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo 30-mečio minėjimo Kaune, 2018 m. spalio 17 d.

Kalbėti ar tylėti?

Apie vienas kito supratimą bei gydančią žodžių ir tylos galią.

A. Ramanauskas: žurnalistas turėtų jausti gėdą būdamas beraštis
lrt

Kalbą prižiūrinčios institucijos neturėtų taikyti draudimų ir baudimų žiniasklaidai, joje reikia savireguliacijos – patiems žurnalistams turėtų būti gėda nemokėti rašyti.

Popiežiaus švelnumas ir gėjų eitynės

Ar „Baltijos pasididžiavimo“ eitynės yra tik pagarbos ir meilės reikalaujanti akcija, ar čia susiduriame ir su „lobizmu“ bei „lygių teisių“ reikalaujančia „politine manifestacija“?

„Fake news“: melas ir tiesa, kuri išlaisvina
Augminas Petronis - Ateitis

Internetas yra nepaprastai galinga priemonė skleisti informaciją, tik jam visai nesvarbu – teisinga ji ar melaginga. 

L. Kukuraitis: nepritariu bandymams keisti smurto prieš vaiką sąvoką

Bet baimė, nerimas, pyktis yra patys blogiausi patarėjai diskusijoje apie vaikų gerovę. O kaip tik racionalios diskusijos dėl vaikų mums šiuo metu labiausiai ir reikia Lietuvoje.

Fantomas, kuris būtinas
Vanda Ibianska - Artuma

Keisti dalykai nutinka su ta sąžine. Teisingumo dėlei tenka liūdnai konstatuoti, kad daugybės mūsų piliečių sąžinė yra komos būklės.

Ar yra kas bendra tarp mokslo ir meno?

Teatro režisieriaus, sukūrusio spektaklius apie Visaginą ir Šalčininkus, ir šiuos miestus tyrinėjusios mokslininkės pokalbis.

 

Nuo žodžių prie dialogo

Stiprinkime, ugdykime ir remkime šeimas! Vykdykime prevencines programas, kurios yra daug efektyvesnės už intervencines – smurtinį prievartinį vaikų atskyrimą nuo jų šeimų.

Apie sąžinę ir politiką
Antanas Gailius - Artuma

Tai, kas vyksta Lietuvoje, yra tamsos ir šviesos kova ne vien metų laikų prasme. Man kartais atrodo, kad esame atsidūrę didesnėje krizėje nei per Rolando Pakso apkaltą.

Br. Emadas Kamelis OFM: krikščionys Betliejuje jaučiasi kaip kalėjime po atviru dangumi
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Betliejų juosia siena, kuri izoliuoja krikščionis ir musulmonus, gyvenančius šiame mieste, nuo Izraelio. Šeimos susiduria su dideliais iššūkiais.

Rašytojas A. Lightmanas: vidiniam „aš“ yra reikalinga vienatvė, tyla, lėtumas

„Man labai svarbu pabūti vienumoje, tyloje. Tai labai svarbu mąstymui ir bandymui susivokti, kas aš esu. Taip pat šis laikas yra labai svarbus mano kūrybinei veiklai.“

Apie pasaulio stogą, šilkinį diržą ir kinų uostą Pirėją

Ištrauka iš spaudai rengiamos pokalbių su Europos Parlamento nare dr. Laima Andrikiene knygos „Europos saulėlydis atšaukiamas“.

Kintantys medijų vartojimo įpročiai – gera žinia katalikiškai žiniasklaidai

Vartotojai yra linkę gręžtis į „lėtą“ žiniasklaidą, nes su naujausiomis informacinėmis technologijomis užaugusi karta jau pradeda jausti nuovargį nuo greitos medijos.

Specialistės: svarbi ne tik savižudybių prevencija, bet ir tolesnė pagalba

Kaip padėti į juodą etapą pakliuvusiam žmogui ilgame gijimo procese, kai aplinkybės tam trukdo?

Koks likimas ištiks lietuvių kalbą emigracijoje?
Vilniaus universiteto žurnalas „Spectrum“

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslininkai atlieka tyrimus apie lietuvių kalbos vartojimą emigracijoje, bando prognozuoti, kokia galėtų būti lietuvių kalbos ateitis.

Nepasirašysiu

Ar nėra taip, kad užduotį „ginti tikėjimą, Bažnyčią, Bažnyčios mokymą“ patys sau pasiskyrėme? 

Savitas Margaret Thatcher konservatizmas

Dėl savito konservatizmo ideologijos pritaikymo praktikoje M. Thatcher laikome konservatyvia mąstytoja, kurios antspaudas yra paliktas pasaulio istorijoje. 

Australijos lietuviai ir kintanti lietuvybė

Istorinių bei politinių aplinkybių sukurta ir toliau gilėjanti praraja tarp pokario, vėliau atvykusių ir Australijoje gimusių lietuvių kilmės atstovų, nebeužsitrauks.

Mokytojų balsas – puikūs vaistai nuo moderniųjų laikų susvetimėjimo ir egoizmo

Klaipėdos dramos teatro meno vadovo G. Grajausko pranešimas, skaitytas Šanchajaus Didžiajame Kinijos teatre, gastrolių metu rodant E. Nekrošiaus režisuotus „Kalės vaikus“.

Vaikų apsaugos reformos spindesys ir skurdas

Liepos 1 d. startavusi naujoji Vaiko teisių apsaugos tvarka apnuogino tarnybų nepasirengimą ir poįstatyminių teisės aktų spragas.

Kaip tampama vidiniu migrantu?

Nematomieji patys palieka įprastas vietas – gyvenimas per brangus, arba tiesiog jam nebeliko laiko.

Šiapus ir anapus. Teatriniai svarstymai apie migraciją

Tai yra kūrinys, kurį privalu pamatyti kiekvienam, kuris ieško atsakymo į klausimą, kodėl dalis žmonių palieka Lietuvą.

Kaip JAV krikščionys balsavo vidurio kadencijos rinkimuose?

2018 metų lapkričio 6 dieną JAV vyko vidurio kadencijos rinkimai. Kaip šiuose rinkimuose balsavo krikščionys? Netikintys žmonės?

Vegetarai vs visavalgiai: ar įmanoma taika?
Virtuvė nuo... iki...

Net ir mokslininkai vis dar neprieina vieningos nuomonės, kas sveikiau – ar į savo valgiaraštį įtraukti vieną kitą mėsišką patiekalą, ar visiškai jų atsisakyti.

Konstitucija ir Lietuva: griniškoji ir voldemariškoji vizijos šiandien

Kas bendro tarp Kazio Griniaus idealų ir dabartinės valdančiosios partijos veiksmų Konstitucijos atžvilgiu? 

Darkart apie Žaliojo tilto skulptūras, Lukiškių aikštę ir MO – susitikime su architektu A. Ambrasu

M. K. Čiurlionio namų pokalbių-susitikimų cikle su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais savo kūrybą pristatė vienas ryškiausių šiandienos lietuvių architektų A. Ambrasas.

Antropologas J. H. Eriksenas: pasaulis keičiasi per greitai

Apie perkaitimą, greitėjančią žmoniją ir nacionalizmą  pokalbis su antropologu iš Norvegijos Thomu Hyllandu Eriksenu.

Kai menama grėsmė svarbiau už tikrą vaiko skausmą

Proporcingumo principo įsisąmoninimo trūksta visoje vaiko teisių apsaugos sistemoje – nuo viršaus iki apačios.