Sankirtos

Sado-populizmas kaip naujos politikos kursas

Šiandien, kalbant apie radikalių politinių jėgų iškylima dažnai naudojamas populizmo terminas. Tačiau, pasak istoriko T. Snyderio, tai nėra tikslus, dabartinę politinę realybę atspindintis apibūdinimas, ir siūlo vartoti sado-populizmo sąvoką.

„Era po tiesos“: kaip veikia dezinformacija viešojoje terpėje

Kaip laikui bėgant keitėsi dezinformacijos ir propagandos formos? Kodėl istorija tampa manipuliacijų ir dezinformacijos taikiniu? Kaip melagingų naujienų („fake news“) fenomenas keičia žiniasklaidos erdvę.

Nebekalbėkime apie „lenkų tautą“

„Tauta“ yra burtas, kuris nesmurtaujančius žmones paverčia žudikais be skrupulų, įsitikinusiais savo teisumu. Rašo naująjį Lenkijos įstatymą kritikuojantys du istorijos mokytojai iš Varšuvos. 

Nematoma Egipto kova: audros Sinajaus dykumose

Šių dviejų – faraonizmo ir islamo idėjų sintezė vedant Al-Azharui rodo Egipto potencialą bei ambiciją tapti regiono lyderiu ir vadovaujančia valstybe islamiškajame pasaulyje.

Gender Stambulo konvencijoje: vertimo ar suvokimo problema?
Ramūnas Aušrotas - Laisvos visuomenės institutas

Kaip reikėtų suprasti konvencijoje vartojamą sąvoką gender? Ar kaip sociokultūrinę lyties raišką, ar kaip socialinę lytį? Ar tai tik tinkamo vertimo problema?

Kova už laisvę dar nesibaigė

Kadangi ne tik politikai, bet ir kiti visuomenės veikėjai tampa taikiniais, svarbu galvoti ir apie tai, kaip stiprinti kritinį mąstymą, gebėjimus atskirti propagandą ir identifikuoti grėsmes. Šių namų darbų dar vis nepadarėme.

E. Raila: Lietuva bus iš tiesų laisva, jei Vilnius nebus lituanizuotas

Lenkų diskusijų klubo (PKD) surengtame Vasario 16-osios minėjime diskutavo istorikas dr. Eligijus Raila ir rašytojas Herkus Kunčius.

(De)Šimtmečio kartotė: tautybė, patriotizmas ir lietuvių tautos pašaukimas

Kaip ir visur, taip ir pas mus Lietuvoje, kraštutinis nacionalizmas ir populizmas yra radęs taip pat šiokių tokių atbalsių, kurie gviešiasi privatizuoti Lietuvos meilę tik sau.

Šimtą, dar šimtą, dar tūkstantį

Eitano Finkelšteino, vieno iš Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų, sveikinimas valstybės šimtmečio jubiliejaus proga, linkint gerovės bei klestėjimo.

Prof. L. Mažylis: Patriotiškumas – visiškai paprasta pareiga
Martynas Pilkis - „Apžvalga“

Berlyno archyvuose Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą radęs profesorius Liudas Mažylis ir pats tapo tikru atradimu Lietuvai.

Monsinjoras R. Makrickas: „Už Lietuvos šimtmetį turime būti dėkingi ir Šventajam Sostui“

Galite įsivaizduoti, kad Lietuvos vardas buvo minimas visame pasaulyje, kiekvienoje vyskupijoje bei parapijoje. Parama buvo ne tik materialinė, bet ir ne mažiau moralinė.

Lietuvos 100-mečiui – pilietinių teisių bylos

2017 m. rugpjūčio 21 d. Kaune įvykęs pilietinis incidentas, kada grupė kauniečių bandė sustabdyti A. Smetonos alėjoje pjaunamus medžius, garsiai nuskambėjo viešojoje erdvėje.

V. Adamkus: Vasario 16-oji neatsirado iš niekur

Tai yra prezidento Valdo Adamkaus kalba iškilmingame minėjime, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Dalinuosi

Vasario 15 dieną Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanojo poetą, Šeduvos žydų memorialinio fondo steigėjas Sergejus Kanovičius.

Kęstutis K. Girnius: Jie jautė savo tautos vertę

Tauta yra tarpgeneracinė bendruomenė. Lietuvių tauta neaprėpia tik tų žmonių, kurie dabar gyvena, bet ir tuos žmones, kurie kadaise gyveno, ir tuos, kurie dar gyvens. 

„Matuko“ reforma: paslaugų vaikams gali net sumažėti

Vaikų dienos centrai, kurie dirbtų vaikams ir būtų saugi stotelė jų gyvenime, turi ne tik išlikti, bet ir būti sustiprinti. 

Šv. Valentino globos meldžiant. Epilepsija – 20 tūkst. žmonių kasdienybė Lietuvoje

Epilepsija priklauso ligoms, kurios sudaro puikias sąlygas socialinei izoliacijai, atstūmimui ir pasitraukimui į „savo kiautą“. Socialinė izoliacija yra baimės, kad epilepsijos priepuolis įvyks visuomenės akivaizdoje, pasekmė. 

Nesprendžiamos problemos Lietuvos lenkus stumia Rusijos link

Siekdama pakenkti dvišaliams Lietuvos ir Lenkijos santykiams, Maskva gana sumaniai išnaudoja Lietuvos lenkų tautinės mažumos problemas.

Apie visuotinės karinės tarnybos visuotinumą

Visuotinė karinė tarnyba tam tikru atžvilgiu atimtų gynybos monopolį iš kariuomenės, nes politiškai/pilietiškai aktyvuoti gyventojai reikalautų didesnio žodžio ir vaidmens šioje srityje.

Seksualinis priekabiavimas: kaip ir kur rasti problemos sprendimus

Seksualinis priekabiavimas yra įvardijamas kaip viena dažniausiai patiriamų diskriminacijos lyties pagrindu formų ir neigiamai veikia asmens psichologinę ir fizinę sveikatą.

Apie kultūrinės spaudos ateitį : protestai, viltys, realybė

Facebookas nutraukia daug kūrybinės energijos, o  žmonės dabar nori staigios šlovės, čia ir dabar, toks jau metas. Man gaila, kad daugybė puikių tekstų nepasiekia viešos erdvės.

Pagaliau Vokietija suformavo vyriausybę!

Vokietijai pasisekė sukurti koalicinę vyriausybę tarp centro dešinės ir centro kairės, tačiau su didžiuliais sunkumais ir, kaip sakė Angela Merkel, ne be „skausmingų nuolaidų.

Apie etiką ir moralę politikoje

Manykime, kad šventinis turi būti kitas savaitgalis, o šį pasikalbėkime rimtai. Apie vieną reiškinį, kuris man jau kuris laikas neduoda ramybės.

Irena Vaišvilaitė: norėtųsi, kad #metoo istorija skatintų apgalvoti taisykles

Ambasadorė prie UNESCO Irena Vaišvilaitė prognozuoti, kaip gali baigtis seksualinio priekabiavimo skandalas Lietuvoje nesiimtų, tačiau mato dvi problemas – viešos informacijos patikimumą ir nuoseklios taisyklių sistemos trūkumą.

Kaip žemę pardavęs...

„Vis labiau senėjantis kaimas gali atimti ir paskutinę viltį. Dažnai kalbuosi su kaimiečiais – savo broliais ir seserimis. Jie dažnai viską, kas juos supa, nužvelgia liūdnu žvilgsniu. Tarsi žemę būtų pardavę...“ – rašo Č. Skaržinskas.

#Me Too ir aš

Menotyrininkės A. Narušytės komentaras, transliuotas per LRT RADIJĄ sausio 20 d., kai Lietuvoje apie seksualinio priekabiavimo skandalą buvo tylu, ir komentaro komentaras vasario 6 d., kai pūlinys pratrūko.

Pilietinė pilnametystė

Leisti ar neleisti balsavimą nuo šešiolikos?

#MeToo: prasikaltusieji, aukos, stebėtojai

#MeToo bangai, kalbančiai apie seksualinį moterų išnaudojimą ir priekabiavimą, pasiekus ir Lietuvą, ilgą laiką buvau tiesiog stebėtojas, kuriam ramybės nedavė du esminiai klausimai.

Kuo skiriasi Rytų ir Vakarų populizmas?
lrt

Tik pokomunistinėje Rytų Europoje populistai geba lyg niekur nieko įveikti tradicines partijas.

Ukrainos naktis: žvilgsnis į revoliuciją iš miesto aikštės

Revoliucija arba laiko įtrūkis įvyksta dėl žmogiškojo poreikio ir noro gyventi laiko rutinoje. Tai laiko nuspėjamumo ilgesys. Tokį nuspėjamumą garantuoja įstatymo viršenybė, kai kiekvienas pilietis gali planuotis savo gyvenimą, išleisti vaikus į mokyklą.

Smurtautojo išpažintis: aš ją palaužiau psichologiškai

Jeigu kažko nenoriu daryti, aš įsivaizduoju, kad žmona turi ateiti ir padaryti tai už mane. Žmona privalo paversti mano gyvenimą tokiu, kad būčiau laimingas.

Grįžtantys. Ten ne mano šalis

Emigracijos ir grįžimo į Lietuvą istoriją pasakoja sutuoktinių pora – fotografas, grafikos dizaineris Tadas Kazakevičius ir jo žmona architektė Ieva Folk

Neatlikta misija

„Paprasčiausiai dauguma nuoširdžiausių sąjūdininkų buvo išstumti, sumenkinti, užmiršti anos santvarkos nomenklatūros. Galima sakyti, per trumpai gyvavo Sąjūdis, nors jį ir ne kartą bandyta gaivinti.“

Ar pavyks „nulaužti“ žmogų?

Tėvas Stanislovas mėgdavo sakyti: kai užklumpa depresija, reikia imti kastuvą ir eiti į daržą. Ar nykstančių Lietuvos kaimų močiučių gyvenimas nebus žmonijai reikalingos teigiamos ramybės provaizdis?

Daugiau nei įžeisti religiniai jausmai ar kūrybos laisvė

Religinių simbolių naudojimas viešojoje erdvėje nėra tik teisinis klausimas. Teismo sprendimas – dar viena galimybė diskutuoti ne tik apie konkrečius atvejus, bet apie visuomenės kultūrą.

Ekologinis rūpestis ir pilietiškumas Lietuvoje
Doxa

Ekologinių problemų refleksiją politiniame, filosofiniame ir sociologiniame diskurse – pokalbis su projekto „Rūpesčio aplinka praktikos Lietuvoje“ vykdytojomis Aiste Bartkiene ir Renata Bikauskaite.

#METOO. Bausti (,) negalima (,) pasigailėti

Kaip turėtume vertinti meną, kai žiauriai talentingas žmogus pasirodo esantis ir žiauri asmenybė – kūrybos procesuose, gyvenime, darbe? Ar genialus kūrinys tampa nebe toks genialus, kai į viešumą iškyla nederami jo autoriaus veiksmai?

Arkivysk. G. Grušas: EŽTT sprendimas atveria kelią verslui pelnytis iš kitų orumo

LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo komentaras dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje UAB „Sekmadienis“ prieš Lietuvą. 

#Vaikščiotojai-100 M. Šnipas – patriotas, kuris nemojuoja vėliava

Dienraštis „Bernardinai.lt“ kartu su Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos „Vaikščiotojų“ klubu, vadovaujamu mokytojo Vytauto Toleikio, pradeda Lietuvos šimtmečiui skirtą projektą.

R. Kalinkino byla: kas laukia „Keulė Rūkė“?

Anot Vilniaus universiteto Teisės klinikos teisininkės Julijos Miliun, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas taps svarbiu precedentu, jei į teismą persikeltų ginčas dėl skandalingos „Keulė Rūkė“ reklamos.

Grįžtantys. Kas talentingus jaunuolius iš pasaulio centro paskatino grįžti į tėvynę?

Antroje ciklo „Grįžtantys“ laidoje savo patirtimis emigracijoje ir tėvynėje dalinasi kino ir reklamos režisierius Pijus Mickus ir kompoziorius, audiovizualinių instaliacijų kūrėjas Domas Morkūnas. 

EŽTT: Reklamos su Jėzumi ir Marija ribojimas buvo nepagrįstas

EŽTT antradienį paskelbė, kad 2012 metais Vilniaus mieste ir internete skelbos dizainerio Roberto Kalinkino drabužių reklamos, kuriose vaizduojami Jėzus ir Marija, nėra žeidžiančios visus krikščionis ir buvo apribotos nepagrįstai.

Politike, pasitikrink savo humoro jausmą

Humoras, anot S. Popovičiaus, ne tik padeda visuomenei įveikti režimo baimę, tačiau ir atskleidžia visą autoritarizmo tragikomiškumą. Trumpai tariant, jis ne tik parodo, bet galiausiai ir vis daugiau žmonių leidžia išsakyti, kad karalius yra nuogas.

Mokslininkė, kultūros atminties kūrėja

Dar gūdžiu sovietmečiu dr. I. Lukšaitė pradėjo tyrinėti tam laikui sudėtingas temas –  lietuvių kalbos ir Reformacijos istoriją, o tai buvo didžiulis iššūkis. Mokslininkei niekada nereikėjo daryti  savo darbų ir pažiūrų „revizijos“. 

Schemos ir skeletai

Baimė dėl įvairovės yra kažkoks alogizmas 27-aisiais postsovietijos metais. Jei to bijomasi, vadinasi, dar esame postsovietai.

Drąsūs žmonės

Aną kartą užsienio spaudos apžvalgoje pasakojome apie 1973 m. mirusį Earlą Browderį, ilgametį Jungtinių Amerikos Valstijų kompartijos vadovą, pasaulinės reikšmės politinį veikėją, jaunystėje savo herojui Leninui spaudusį ranką.

Pradėję dirbti išvien, laimėtojų šalyje turėsime daugiau

Pasaulio ekonomikos forume Davose daugiau kaip trys tūkstančiai politikų, verslo vadovų ir  mokslininkų svarsto, kaip išspręsti didžiausias šių laikų problemas.

Konkurencijos pažeidimai ir korupcija: kur veda turinio panašumai?

Teoriškai atrodytų, nieko tokio, kad korupcijos ir konkurencijos pažeidimai yra panašūs savo elementais. Tačiau svarbu ne vien teoriniai svarstymai, bet ir tokių pažeidimų užkardymas.

Respublikos dvelksmas

Katedros aikštė didingiausia, tikriausia tada, kai joje nėra šurmulio, nesigirdi tuščių lozungų. Ir didingiausia, kai į ją žmonės ateina susikaupti, apmąstyti valstybės, savo praeities bei dabarties.

Pokalbis apie emigraciją: ką reiškia išvykti, sugrįžti ir aktyviai veikti Lietuvoje?

Tradicinė edukacinių renginių ciklo „Pokalbiai apie emigraciją“, organizuojamo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, dalis yra gimnazistų susitikimas su emigracinės patirties turinčiais žmonėmis.