Šiandien

Šeštadienio, lapkričio 16-osios, skaitiniai

Lapkritis į Vilnių ir vėl atnešė nuo seno ne tik šio miesto gyventojams vieną svarbiausių ir brangiausių švenčių – Aušros Vartų Dievo Motinos Globos atlaidus. Šiame straipsnyje atskleidžiama nedidelė ir labai konkreti spalvingo veikėjo darbų sritis – Vaižganto leidybinė veikla Žemaitijoje. Saulena Žiugždaitė rašo apie Zagrebo arkivyskupą pal. Alojzije’ą Stepinacą. Tomas Taškauskas rašo apie Broniaus Krivicko lyriką iš kūno teologijos perspektyvos.

Penktadienio, lapkričio 15-osios, skaitiniai

Kol režisierius Šarūnas Bartas Prancūzijoje atlieka galutines savo naujo vaidybinio, istorinio filmo „Sutemose“ spalvų ir garso korekcijas – pokalbis su juo. Videopasakojimas apie „Betzatos“ namus. Patricijos Jurkšaitytės Palaimintasis šventumu spinduliuoja ne dėl šventiesiems įprastai priskiriamų atributų, bet dėl šilto žmogiškumo, kuriuo dvelkia kūrinys. „Jis mirė kaip popiežininkas“, – taip apie Williamą Shakespeare’ą rašė jo amžininkas, XVII a. gyvenęs anglikonų dvasininkas Richardas Daviesas.

Ketvirtadienio, lapkričio 14-osios, skaitiniai

Galima ar negalima politikams bei kitiems visuomenėje gerai žinomiems asmenims neduoti Komunijos, jeigu jų viešai deklaruojamos pažiūros ar veiksmai prieštarauja Bažnyčios mokymui? Interviu su politologe, ateitininke, diplomate Emilija Pundiūte-Gallois. Lapkričio 7 d. Lietuvos nacionalinis muziejus surengė Apolonijos Dalevskytės-Sierakauskienės, Zigmanto Sierakausko, vieno iš 1863-iųjų metų sukilimo vadų žmonos, „Atsiminimų“ pristatymą. Liturginiame kalendoriuje lapkričio 13 d. pažymėti visi benediktinų ordino šventieji, o lapkričio 14 d. prisimenami visi šio seniausiojo katalikų vienuolių ordino mirusieji.

Trečiadienio, lapkričio 13-osios, skaitiniai

Architektūros istorikė Marija Drėmaitė rašo apie Le Corbusier. Dariaus Indrišionio komentaras apie tendenciją kitokią nuomonę turinčius asmenis išvadinti stribais. Dirbate su jaunimu ir ieškote pagalbos? Kvieskite Lietuvos jaunimo dienų Misijų komandą! Gegužės 1-ąją gražiai dekoruotu automobiliu Vaižganto palaikai buvo atlydėti į Vytauto bažnyčią. Visas liūdnos eisenos kelias buvo nubarstytas eglių šakomis. Grojo keli orkestrai.

Antradienio, lapkričio 12-osios, skaitiniai

Pokalbis su kunigu Javier Luzón Peña, kuris teigia parašęs pirmąjį pasaulyje egzorcisto vadovėlį. Fotomenininkė Monika Požerskytė pasakoja apie savo pašaukimą. Apie protestus Bolivijoje ir prezidento Evo Moraleso atsistatydinimą rašo Donata Špokaitė. Ramūno Aušroto komentaras apie teisinę vaikų ugdymo namuose pusę.

Pirmadienio, lapkričio 11-osios, skaitiniai

Lapkričio 7-ąją literatūros festivalio „Vilniaus lapai“ metu rašytoją Kristiną Sabaliauskaitę Šv. Kotrynos bažnyčioje kalbino teatro režisierius Gintaras Varnas. Siūlome paskaityti keletą jųdviejų pokalbio dialogų. Vaikų ir paauglių psichologės Dovilės Prižginės pranešimas: „Tyliai kenčiantys vaikai: nukentėjusiųjų nuo seksualinės prievartos atsiskleidimas” IX Traumų psichologijos konferencijoje. Profesorių Alvydo Jokubaičio ir Andriaus Bielskio diskusija apie tai, ar religija yra ideologija. Būtų gerai, kad užsiimti turizmu, kuris būtų sąmoningas tiek aplinkos, tiek asmeniniu požiūriu, taptų kiekvieno keliaujančio žmogaus tikslu.

Sekmadienio, lapkričio 10-osios, skaitiniai

Pagrindinė šio sekmadienio Evangelijos žinia – Dievas yra gyvųjų, o ne mirusiųjų Dievas. Pokalbis su lamzdelininku, dumplinių instrumentų žinovu, Lietuvos nacionalinio kultūros centro folklorininku instrumentininku Arūnu Luniu. Povilas Aleksandravičius rašo apie Europos Sąjungos kūrėją Robertą Schumaną, kuris Bažnyčios yra paskelbtas „Dievo tarnu“. „Šventieji vienuoliai“ – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikos ir vizualiųjų menų skyriaus fonduose saugomi XIX a. grafikos kūriniai – 32 graviūrų ciklas.

Šeštadienio, lapkričio 9-osios, skaitiniai

Kaip 1989-ieji metai susiję su šiuolaikinėmis tendencijomis Rytų Europoje? Teatro „mechanizmas“ šiame spektaklyje ryškiausiai šifruoja žiūrovą: teatras – tai jausmų bordelis, į kurį kaskart einama patirti iliuzijos bei jos teikiamų emocijų. Lapai krinta po vieną, ir tas jų kritimas bobų vasaros dienomis – lyg laikrodžio tiksėjimas: niekaip nesustabdysi. Laikas ir tuomet eina, kai to ėjimo nejauti, kai regis, kad to niūraus, vėlyvojo rudens nė nebus. „Pasislėpti Dievo širdyje – tai pasislėpti Jo meilėje. Nuodėmė ten įžengti negali. Ji miršta prie meilės durų.“

Penktadienio, lapkričio 8-osios, skaitiniai

Negalime pasitenkinti žmogiškumu, bandome būti dievais vieni kitiems, pusdieviais, draskomės, įrodinėjame ir užgyvename įvairių ligų – tiek psichinių, tiek dvasinių, tiek fizinių, sako kunigas Kęstutis Dvareckas. Žvilgsnis į Trakų (Kaišiadorių) apskrities 1918–1940 metų valdžią ir savivaldą. Stepo Eitminavičiaus mintys apie rudenį, mokytojo profesiją, literatūrą. Liuteronė Vilma Sabutienė pristato šios krikščioniškosios konfesijos požiūrį į lytinį sutuoktinių gyvenimą ir kontracepciją.

Ketvirtadienio, lapkričio 7-osios, skaitiniai

„Jeigu norime įsivesti chaosą – užsirašyti vardus, kaip pageidaujame, nepaisydami lietuvių kalbos taisyklių – tai čia jau bus ne Lietuva. Čia bus kažkas“, – svarsto VU Filologijos fakulteto prof. Irena Smetonienė. Jungtinių Valstijų katalikiškos organizacijos išplatino pareiškimus, kuriuose smerkia D. Trumpo inicijuotą JAV išstojimą iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimo. Pokalbis su istorike dr. Monika Šipelyte apie Šveicarijos lietuvių indėlį atkuriant Lietuvos valstybę. Pokalbis su su trijų vaikų mama, laisvai samdoma rašytoja Viktorija Poviliene.

Trečiadienio, lapkričio 6-osios, skaitiniai

Pokalbis su Norvegijos smurto bei trauminio streso tyrimų centro psichologe prof. Siri Thorensen. Vilius Šimkus rašo apie užmirštą Vilniaus kavinę „Vaiva“. Kartu su D. Christodoulou klausiame, ar mokykloje mokyti žinių iš tiesų reiškia indokrinuoti pagal savo politinę darbotvarkę? Kitaip tariant, ar žinios mokykloje tėra „smegenų plovimas“?

Antradienio, lapkričio 5-osios, skaitiniai

Pokalbis su Kristina Sabaliauskaite apie naująjį jos romaną, meno kūrinių patirtį, skirtumus tarp „genialaus“ ir „vidutinio“ meno. Apie savo pašaukimą pasakoja aktorė, pedagogė Viktorija Kuodytė. Pokalbis su pirmąja „Bernardinai.lt“ vyr. redaktore Elvyra Kučinskaite. Komunistinis režimas Kinijoje užsiima milžiniško masto eksperimentu, rašo Mantas Adomėnas.

Pirmadienio, lapkričio 4-osios, skaitiniai

Apie išpažinties paslaptį, jos saugojimą bei bausmes šią paslaptį išdavusiems kalbamės su kanonų teisės specialistu kun. Mindaugu Bernotavičiumi. Rimantas Jokimaitis rašo apie štandartenfiurerį Karlą Jägerį, kuris vadovavo 3-iajam operatyviniam būriui, vykdžiusiam Lietuvos žydų žudynes. Profesoriaus Alvydo Jokubaičio komentaras apie tai, kad religija nėra ideologija. Kaip pastebėjo vienas pirmųjų šalies vietovardžių tyrinėtojų kalbininkas Kazimieras Būga, vietovardžiais kalba pati žemė.

Sekmadienio, lapkričio 3-iosios, skaitiniai

Vaizdingai Evangelijoje atpasakotas muitininko Zachiejaus ir Jėzaus susitikimas atskleidžia dvi tiesas. Šiandien Šeinių šeimos nariai negali nurodyti tikslios datos, kada Ignas Šeinius įsigijo fotoaparatą, tačiau žinoma, kad jis tą padarė Stokholme tarp 1920 ir 1922-ųjų. „Čia savadarbis tarybinių laikų maldynėlis. Pusė mokyklinio sąsiuvinio, kainavusio 8 kapeikas. “Kuo Evangelijos skleidimas elektroninėje ervėje skiriasi nuo gyvo apaštalavimo? Pokalbis su kun. Kęstučiu Briliumi MIC.

Šeštadienio, Vėlinių, skaitiniai

Mirtis – neišvengiama, ir jai reikia ruoštis, sako kun. R. Urbonavičius. Tačiau kaip nebijoti ir su viltimi pasitikti šį Didįjį egzaminą? Ištrauka iš Jean-Miguelio Garrigueso knygos „Mūsų mirties valandą. Priimti amžinąjį gyvenimą“. Apie mirtį nesinori galvoti, kai ji kažkur toli. Bet kartais ji ateina nekviesta, slankioja aplink. Dabar mirtis savomis akimis nebematoma, ilgos giesmės nebegiedamos, o ir senųjų mūsų giedotojų tik saujos likusios. Kokia gedulinių giesmių ateitis?

Penktadienio, Visų šventųjų dienos, skaitiniai

Pokalbis su Telšių vyskupu Kęstučiu Kėvalu apie Visų Šventųjų iškilmės prasmę. Monika Šipelytė aptaria Davido E. Fishmano knygą „Knygų gelbėtojai Vilniaus gete: Partizanai, poetai ir lenktynės su laikus gelbstint žydų kultūros vertybes nuo nacių“. Kristinos Alšauskienės kuriamos urnos – šviesių, natūralių, gamtiškų spalvų, jų formos ir faktūros griežtumo nesuvaržytos. „Man norisi įnešti kuo daugiau šviesos“, – teigia urnų kūrėja. Savaime stato ir kuria tik gamta. Pirminė gamtos architektūra – vaizdai, kraštovaizdžiai, ypač tie, kur veikia iškilios ir įdubios linijos, kur kalnai, akmenys, medžiai.

Ketvirtadienio, spalio 31-osios, skaitiniai

Apie patyčių kultūrą, klestinčią sveikatos įstaigose, kalbamės su Suicidologijos centro atstove psichologe Jurgita Rimkevičiene. „Žilaplaukis, iškelta galva, giedriu veidu, ei­davo dideliais skubiais žingsniais. Be jo neapsieidavo joks susi­rinkimas, joks minėjimas ar spektaklis, jokios iškilmės.“ Pokalbis su Reformatų sinodo direktore dr. Renata Bareikiene. Brolis pranciškonas Astijus Kungys, vienas iš „Bernadinai.lt“ įkūrėjų, prisimena dienraščio pradžią prieš 15 metų.

Trečiadienio, spalio 30-osios, skaitiniai

Amazonijos Sinodo tėvai šiame regione siūlo įvesti nuolatinę moterų diakonystę. Ar ši idėja neprieštarauja Bažnyčios mokymui ir istoriniams faktams? Jei norime suprasti Krymo aneksiją, turime žvelgti žymiai giliau į praeitį, nei vadinamųjų žaliųjų žmogeliukų pasirodymas. Taip teigia istorikas, knygos „#KrymasYraMūsų: rusiško mito istorija“ autorius Serhijus Hromenka. Švęsdami ypatingąjį Misijų mėnesį, sukluskime – kada liturgija labiausiai prabyla apie mūsų misiją? Jeigu Lietuvos valstybė neprisidės prie mečetės statybų, tikėtina, kad pinigai ateis iš kokios nors islamiškos šalies, todėl verta paklausti: o ką tai reiškia?

Antradienio, spalio 29-osios, skaitiniai

Vaizdo pasakojimas apie savanorį Kazimierą Aleliūną, pamirštą Lietuvos šimtmečio herojų. Kodėl Arvydo Šliogerio filosofiniuose tekstuose, nutolusiuose per daugiau nei tris dešimtmečius, pasikartoja kelios Rainerio Marijos Rilke's eilutės? Ar mokykloje populiarėjanti projektinė veikla yra vienintelis geras būdas mokytis ir paruošti vaiką „tikrajam gyvenimui“? Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras tikisi, kad mobilioji programėlė „VAJC“ jaunam žmogui padės iš naujo atrasti maldą ir jausti Bažnyčios pulsą.

Pirmadienio, spalio 28-osios, skaitiniai

Pokalbis su islamo kultūros tyrėju profesoriumi Egdūnu Račiumi apie Lietuvos musulmonų bendruomenės skilimą. Istorikas Liudas Jovaiša rašo apie tai, ką jėzuitai Lietuvoje nuveikė per 450 m. Nuo seksualinės priklausomybės kenčiantiems žmonėms seksas tampa pagalba, slopinant stresą, liūdesį, neigiamus jausmus. Pokalbis su Londono universiteto koledžo doktorante, odontologe, ateitininke, mama Egle Petrauskiene.

Sekmadienio, spalio 27-osios, skaitiniai

Rimvydas Laužikas svarsto apie skirtingus muziejų tipus – Jėzaus ir sokratiškąjį. Kas turi atsitikti žmogui, kad jis artėjant senatvei neprisimintų (ir nenorėtų prisiminti) savo gyvenimo? Apie tai yra naujausia Vilniaus mažojo teatro premjera. Moterys yra geresnės menininkės, bet vyrai padaro geresnius paveikslus. Kol kas. Muitininkas ir fariziejus - du asmenybės tipai, dvi laikysenos Dievo, savęs ir žmonių atžvilgiu.

Šeštadienio, spalio 26-osios, skaitiniai

Pranciškonai kapucinai renka parašus, kad būtų pradėta tėvo Stanislovo beatifikacijos byla. „Bernardinai.lt“ pašnekovai tikina – lengva nebus. Kaunas yra perlas. Kaunas net galėtų būti mažąja Ryga. Kaunas galėtų būti perlu, bet vis užsispiria toks netapti. Peteris Handke – ryškus, įdomus. Išskyrus Jugoslavijos istoriją, jo darbai ne publicistiniai, o filosofiniai – tai bandymas kontempliatyviai, sąmoningai priimti pasaulį, gamtą, poeziją, dailę. Pokalbis su gydytoja misioniere Viktorija Čirvinskaite, kuri gyvena ir dirba Talimo saloje, Filipinuose.

Penktadienio, spalio 25-osios, skaitiniai

Visais metų laikais Henrikas Gudavičius turi ką papasakoti svečiams Sode prie Krūčiaus. Ir tie pasakojimai kupini artumo gamtai, stebint jos atradimus ir praradimus puikybės prieš Gamtą netekusio žmogaus akimis. Pokalbis su dviem Vilniaus universiteto istorikais – Norbertu Černiausku ir Valdemaru Klumbiu apie kiek neįprastą temą: seksualinių normų ir elgesio kaitą XX a. Lietuvoje. Pokalbis su doc. dr. Deimantu Jastramskiu apie naują monografiją „Žiniasklaidos politika Lietuvoje“.

Ketvirtadienio, spalio 24-osios, skaitiniai

Išmintingas laiko ženklų skaitymas patvirtina, kad kvietimas atsiversti dažnai ateina iš „periferijų“, taip pat ir geografinių. Kaip ugdyti piliečių atsparumą melagienoms? Apie tai buvo diskutuojama diskusijų festivalio „Būtent“ diskusijoje. Neseniai pasirodžiusi „Lietuvos humanitarinių mokslų raudonoji knyga“ kelia klausimus apie tai, kaip humanitariniams mokslams išlikti pasaulyje, kuriame galioja ekonominės grąžos dėsniai. XFM radijo laidoje „Būk sveikas“ gimdymo tema kalbėjo Santaros klinikų akušerijos skyriaus akušerė ir Lietuvos akušerių sąjungos valdybos narė Inga Drūteikienė bei Dulų asociacijos valdybos narė dula Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė.

Trečiadienio, spalio 23-iosios, skaitiniai

Rytų krikščionys į lytinius santykius žiūri šiek tiek kitaip negu katalikai. Apie tai pasakoja ortodoksų diakonas G. Sungaila. Apaštališkasis ir misijinis vaisingumas nėra pirmiausia protingai parengtų ir veiksmingų sielovados programų bei metodų rezultatas – tai nepaliaujamos bendruomeninės maldos vaisius, rašo brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris. Architektas Vladas Švipas – tikroji Lietuvos jungtis su Bauhauzo mokykla. Jos tarptautiškumas, matyt, buvo susijęs su demokratiškumu, atvirumu visiems. Ekonomistai dažnai kaltinami, esą jiems rūpi tik abstraktūs modeliai, rodikliai, grafikai, formulės ir skaičiai. Tačiau tai netinka šių metų Nobelio ekonomikos premijos laureatams.

Antradienio, spalio 22-osios, skaitiniai

Amazonijos regione labai trūksta kunigų. Vienas iš galimų šios problemos sprendimų – vadinamojo viri probati įsteigimas. Kun. Robertas Urbonavičius klausia: ar kunigai be celibato – tikrai tinkamas kelias? Ar tikrai gebėjimai gali būti perkeliami ir ugdomi taip, kad būtų taikomi visiškai skirtingose srityse? Kardinolas S. Tamkevičius - apie savo titulą, pogrindžio veiklą sovietmečiu ir naujus raudonus drabužius. Penkios Karolinos Sadauskaitės mintys apie Vilnių ir jo atmintį.

Pirmadienio, spalio 21-osios, skaitiniai

„Nepatogaus kino“ festivalio dokumentinis filmas „El Padre Medico“ apie iškilų misionierių A. F. Bendoraitį sukėlė diskusijų ir prieštaravimų bangą tarp filmo herojų pažinojusių žmonių. Valdas Kilpys svarsto apie tai, kaip ekologijos judėjimas įgauna totalitarizmo priemaišų. Pokalbis su broliu pranciškonu Arūnu Peškaičiu apie dienraščio „Bernardinai.lt“ pradžių pradžią. Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijoje, kuri svarstys Petro Cvirkos paminklo sostinėje likimą, teks aptarti visuomenei nežinomus rašytojo gyvenimo faktus.

Sekmadienio, spalio 20-osios, skaitiniai

Ar verta melstis, jei Dievas mūsų neišklauso? Ir apskritai, kokia yra maldos prasmė? Ar nėra ji vien savotiška saviįtaiga, paguodos ieškojmas? Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės misijų dienos proga. Dailės istorikė Giedrė Jankevičiūtė: Romualdas Kvintas buvo labai geras pasakotojas, psichologas ir su jo skulptūromis galima sugyventi netgi jų nemėgstant. Visas Algimanto Puipos filmo „Kita tylos pusė“ grožis ir sėkmė – pagrindinės aktorės Viktorijos Kuodytės pastangos (veikia ir jos kūno kinestetika, prakaulus veidas, paprastumas).

Šeštadienio, spalio 20-osios skaitiniai

Istorija apie vieną didžiausių akibrokštų sovietmečio popmuzikos scenoje: grupė „Nuogi ant slenksčio“ 1973 m. Kauno sporto halėje atliko dainą apie... Dievą. Pasakojimas apie Bea Johnson – „Zero Waste“ filosofijos ir gyvenimo būdo pradininkę. Kad Majakovskis svarbus ir mums, dar iki spektaklio „Tryliktas apaštalas, arba Debesis kelnėse“ premjeros kalbėjo režisierius Jonas Vaitkus ir scenografas Jonas Arčikauskas. Pokalbis su jauna mama Rūta Mačiulyte-Valickiene, auginančia beveik keturių mėnesių sūnų Taurą ir trejų metų Tautę.

Penktadienio, spalio 19-osios skaitiniai

Šis vyskupų susitikimas liečia problemas, kurios nėra vien regioninės, jos – visuotinės. Marius Burokas apie „Poetinį Druskininkų rudenį“: „Atrodytų, ką poetai gali suorganizuoti – išgertuves ir skaitymus. Tačiau jau trisdešimt metų gyvuojantis festivalis įrodo, kad išradingumo jiems netrūksta.“ Kotryna Kriaučiūnaitė su skaitytojomis dalijasi dviem idėjomis apie vienatvę ir romantiškų santykių troškimą. Aptariame Toddo Phillipso filmą „Džokeris“, sukėlusį didžiulį susidomėjimą visame pasaulyje.

Ketvirtadienio, spalio 17-osios, skaitiniai

Apie psichologiją ir sielogydą kalbasi psichologas, Depresijos gydimo centro vadovas Antanas Mockus ir sielovadininkė, Šeimos ir asmens saviugdos centro konsultantė Elvyra Kučinskaitė. Žymus lenkų poetas ir eseistas rašo apie neseniai Lenkijoje išleistą knygą žydų pogromo Lvove tema. Kas galėtų mus suvienyti, klausia Tomas Daugirdas. „Poetinis Druskininkų ruduo“ primena ne tik graudžius verksmus vaikystės kaimo bažnyčioje. Bet šiemet pirmiausia juos.

Trečiadienio, spalio 16-osios, skaitiniai

Apie knygas vaikams ir paaugliams, literatūros programą mokykloje ir kodėl vaikystėje skaitytos knygos svarbios ir suaugus pokalbis su vaikų literatūros specialistu Kęstučiu Urba. „Dirbti madoje – tai tas pats, kas pakinkyti vėją. Labai sunku, bet nepaprastai įdomu. Man tai pavyksta“, – prisipažįsta Juozas Statkevičius. Laurynas Jacevičius pradeda pokalbių-koncertų ciklą „Apologetika.lt gyvai“. Pirmieji pašnekovai – Darius Žvirblis („Atika“) ir Šarūnas Mačiulis („Poliarizuoti stiklai“). Spalio 10 d. Krokuvoje, Lenkijoje, vyko katalikų pasauliečių organizuota protesto akcija prie Kurijos „Susigrąžinkime savo Bažnyčią“.

Antradienio, spalio 15-osios, skaitiniai

Pasakojimas apie savanorį Antaną Triabą, palikusį gilų pėdsaką Lietuvos laisvės istorijos puslapiuose. Kodėl svarbu suvokti, jog interneto paieškų sistemos negali atstoti žmogiškosios atminties? Pokalbis su vertėja, dula Asta Žukaite apie kūdikio netektį ir pagalbą su tokia situacija susidūrusioms šeimoms. Urtės Karalaitės tinklalaidė „Greito gyvenimo lėti pokalbiai“ su kun. Evaldu Daruliu OFM.

Pirmadienio, spalio 14-osios, skaitiniai

Pokalbis su apaštaliniu nuncijumi Petaru Rajičiu apie kelią Dievo link, tarnystę Bažnyčioje ir Lietuvą. Pokalbis apie jaunimą su klinikine psichologe, tarptautinių jaunimo mokymų vadove Ieva Sakalauskaite. Lietuvos kariuomenės atstovai kalba apie kariuomenės misiją, karių parengimą ir kovą su dezinformacija. Su gimtadieniu internetinį dienraštį Bernardinai.lt sveikina steigėjai, skaitytojai, draugai ir bendradarbiai.

Sekmadienio, spalio 13-osios, skaitiniai

Nežinome, kas buvo šie raupsuotieji. Nežinome, ko konkrečiai tikėjosi iš Jėzaus. Tačiau svarbiausia pasakojimo žinia juk ne ši. 2019-ųjų spalis turi išskirtinę misijinę reikšmę: visos vyskupijos, parapijos, bažnytinės bendruomenės yra kviečiamos prisiminti, kad Bažnyčia yra misionieriška iš prigimties. Ar mums patiems kankinio vainikas atrodo lengviau pasiekiamas ir labiau užtikrintas tikslas negu laimė? Gabrielės Gailiūtės-Bernotienės komentaras. Gerdos Jord grafiniame romane „Daugiabutis“ – daug kas ligi skausmo pažįstama iš gyvenimo blokiniuose namuose. Šiandien kardinolą Johną Henry Hewmaną skelbiant šventuoju, verti prisiminti jo gyvenimo virsmą, jį atvedusį į Katalikų Bažnyčią.

Šeštadienio, spalio 12-osios, skaitiniai

„Tikras rudens garsas. Dabar jau lauksime žiemos, o kai ji ateis, pradėsime galvoti apie pavasarį“, – savo dienoraštį tęsia Henrikas Gudavičius. Kryžius – tai amato, meno ir tikėjimo junginys, apimantis architektūros, kalvystės, tapybos, skulptūros elementus. Mažosios studijos laidoje „Kultūra ir religija“ – pokalbis apie O. Tokarczuk knygą „Bėgūnai“. Tai knyga skaityti ne vienu prisėdimu. V. Adomonytė: „Sielos gelmėje aš mokausi. Ten daug išminties, nes mano sielos gelmę yra pamilęs Dievas. Tegul tai būna Jam dar vieni namai.“

Penktadienio, spalio 11-osios, skaitiniai

Su dr. Austėja Landsbergiene interviu – kodėl rašant knygą toks svarbus autentiškumas, drąsa atverti savo patirtis ir kodėl tėvystė kuo toliau, tuo labiau atrodo vis sudėtingesnė. Trumpa Senjorų socialinės globos namų istorija R. Sakalauskaitės knygoje „Laiko rankoje. Keturi senjorų socialinės globos dešimtmečiai“. Kokia religija prasminga sekuliariame amžiuje? Kanadiečių filosofo Charleso Tayloro atsakymas. „Metallica“ subrendo – nebėra puikavimosi, noro būtinai pasirodyti kietiems. Dabar jie – kur kas paprastesni, tiesiog mėgaujasi tuo, ką daro, ir bando nešti muzikos džiaugsmą kitiems.

Ketvirtadienio, spalio 10-osios, skaitiniai

„Tobulybei ribų nėra. Ir klausimas, ar kada pasiekiame ją“, – interviu sako Andrius Mamontovas. Pokalbis su istorike profesore Tamara Bairašauskaite apie Vilniuje buvusią mečetę, Lietuvos totorių bendruomenę ir naujosios mečetės statybas. Juozo Tumo-Vaižganto veikimo stilius, judrus gyvensenos būdas, gebėjimas dirbti daugybę darbų vienu metu gali būti svarbus Tumą prie dabarties priartinantis veiksnys. Režisierius Jokūbas Vilius Tūras pasidalijo, ką jo pirmajam vaidybiniam filmui „Senas šautuvas“ ir jo paties pasaulėžiūrai davė sudėtinga, bet Lietuvai ypač svarbi tema.

Trečiadienio, spalio 9-osios, skaitiniai

Aptariame trečiąjį mitą iš Daisy Christodoulou knygos „Septyni mitai apie švietimą“: ar XXI a. iš tiesų esmingai keičia mokymosi poreikius ir metodus? Šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ vadovai: labiausiai „Gaidoje“ augina pasitikėjimas jauno žmogaus gebėjimais. Katarzyna Korzeniewska iš Krokuvos rašo apie lenkiškosios katalikybės pabaigą. Aptariame trečiąjį mitą iš Daisy Christodoulou knygos „Septyni mitai apie švietimą“: ar XXI a. iš tiesų esmingai keičia mokymosi poreikius ir metodus?

Antradienio, spalio 8-osios, skaitiniai

Čečėnų bendruomenės pirmininkė Eminat Saijeva į Lietuvą atvyko trumpam, o gyvena čia jau beveik 25 metus. Vyskupo K.Kėvalo pranešimas Seimo konferencijoje „Gerovės valstybės link – ar geru keliu einame?”. Pokalbis apie skirtingų kartų patirtis kuriant valstybę ir tai, kas formuoja jauno žmogaus dvasinio ir intelektinio gyvenimo pamatą su kun. Moze Mitkevičiumi. Martynas Darškus rašo apie filosofiją, auginant vaikus.

Pirmadienio, spalio 7-osios, skaitiniai

Pokalbis su kardinolu A. J. Bačkiu apie pranciškonų misiją Lietuvoje, atkūrus nepriklausomybę. Teorinės žinios mums neleidžia pažinti žmogaus. Nebent jo karkasą, už kurio slėptis gali bet kas – šventasis ar niekšas. Ar yra būdas, kaip iš tiesų pažinti žmogų? Taip. Tai – įsiklausyti į žmogaus pasakojimą. Povilo Aleksandravičiaus komentaras. Politines vertybes formuoja ne tik aplinka, socializacija ir asmenybės polinkiai, bet ir genetika bei biologija. Šventasis apie šventumą – kard. John H. Newmano, kuris spalio 13 d. bus paskelbtas šventuoju, pamokslas.

Sekmadienio, spalio 6-osios, skaitiniai

Viešpats kviečia mus į misiją ir galime jungtis prie jos ramia širdimi, nes tai jis – pjūties šeimininkas. Spalio 6–27 d. Vatikane pirmą kartą vyks ypatingasis sinodas, skirtas Amazonijos regionui. Lietuvoje vyksta oficiali muziejų reforma, pasikeitė daugelio šių kultūros įstaigų vadovai. Viena jų – Telšių Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė. Pastebima grakšti Alfonso Nykos-Niliūno poezijos linkmė kraštovaizdžiais perteikti būsenas, užšifruoti tam tikrus kompleksus.

Šeštadienio, spalio 5-osios, skaitiniai

Buvęs lietuvių kalbos mokytojas Stepas Eitminavičius pasakoja apie laiką, praleistą mokykloje. Nelaisvės metai – didžiulė Dievo dovana. Ištrauka iš naujojo kardinolo S. Tamkevičiaus atsiminimų knygos „Viešpats mano šviesa“ (2013). Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos prefektas, kardinolas Robertas Sarah praėjusią savaitę, rugsėjo 28-ąją, šventė savo kunigystės 50-metį ir vyskupystės 40-metį. Spalio 13 d. Vatikane bus kanonizuotas kardinolas Johnas Henry Newmanas. Šis naujas būsimas šventasis yra brangus ne tik katalikams, bet ir visam krikščioniškajam pasauliui, įskaitant tėvynainius anglikonus.

Penktadienio, spalio 4-osios, skaitiniai

„Šv. Pranciškaus ir Gubijo vilko istorijos autorius mums perteikia dvi esmines žinias: apie dangaus karalystę ir taiką su Dievu“ . Pokalbis su Ukrainos „Carito“ direktoriumi Andrevu Vaskovičiumi, apie jo šalies patirtį, paprastų žmonių vargą susidūrus su karo grėsme ir neįtikėtiną solidarumą, padedantį įveikti ir didžiausius iššūkius. „Kad ubagai po šiai dienai renkasi bažnyčias – logiška. Bet ir labai gražu, palaiminga. Tarsi patvirtinimas, jog čia gyvena geros širdies žmonės“, – „Šiaurės Atėnuose“ rašo kun. Julius Sasnauskas. Kiekvienam pirmasis Lietuvos atkūrimo dešimtmetis vis kitoks. Tai akcentuoja MO muziejaus naujosios parodos „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“ kuratoriai.

Ketvirtadienio, spalio 3-iosios, skaitiniai

„Pasakoju privalumus, sakau žmonėms, kad tai mokslu pagrįsti metodai, kad NŠP – patikimiau už bet kurią kontracepciją,“, – sako NŠP mokytoja E. Kosaitė-Čypienė. Praėjusį ketvirtadienį startavo kasmėnesinis ciklas „Pokalbiai ne apie teatrą“. Pirmoji ciklo diskusija buvo skirta istorinės atminties tematikai, kuri tapo itin aktuali nuvilnijus visuomenę supriešinusioms audringoms diskusijoms dėl Jono Noreikos atminimo lentos ir Kazio Škirpos gatvės pavadinimo likimų. Apie tai kalbėjomės su Vytautu Toleikiu ir Liudvika Pociūniene. Trečioji Czesławo Miłoszo premija įteikta Vytui Dekšniui už Andrzejo Franaszeko knygos „Miłoszas. Biografija“ vertimą iš lenkų kalbos. Kas vertėjui buvo sunkiausia verčiant ir ką dar jis svajoja išversti? „Kiekvieną minutę turime susimąstyti apie amžinąsias vertybes. Tai iš tikro yra svarbu. Kasdienybėje mus dažnai išblaško smulkmenos ir detalės“, – teigia Ray Bartkus.

Trečiadienio, spalio 2-osios, skaitiniai

Įžvalgomis apie Europos padėtį dalinasi Lenkijos istorikas, diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras, o dabar pareigas Europos Parlamente einanatis Witoldas Waszczykowskis. Marijos Drėmaitės pasakojimas apie Lazdynų mikrorajono atsiradimą ir vystymąsi Vilniuje. Marijos Keršanskienės tinklalaidėje – pokalbis su keturių vaikų mama, psichologe, dula, knygos „Motinystės kelias“ autore Sigita Valevičiene.

Antradienio, spalio 1-osios, skaitiniai

Su psichologe A.Kuriene kalbamės apie tai, kaip derėtų seneliams išlaikyti harmoningą pusiausvyrą tarp noro mylėti ir noro paauklėti tiek savo vaikus, tiek anūkus. Dažniausiai manoma, kad, jeigu mokytojas sukurs tinkamą mokymosi aplinką, mokiniai galės mokytis beveik be jokios mokytojo pagalbos, vedami patyrimo ir atradimo džiaugsmo. Videopasakojimas apie Joniškėlio mirties bataliono partizaną Petrą Jasiūną. 25 metų Paštuvos vienuolijos atkūrimo proga – pokalbis su to laikmečio liudininke s. Marija Juozapa.

Pirmadienio, rugsėjo 30-osios, skaitiniai

Šventųjų pranciškonų kultas toks platus, nes jie su begaline meile žvelgia į savo aplinką, savo žmones, savo brolius kaip į potencialius šventuosius, užtikrindami savo veikla išganymą visai žmonijai. „Mūsų aplinka tapo esminiu būdu gyventi tikėjimu ir kartu keliauti“, – rašo tėvas jėzuitas Antanas Saulaitis. Dariaus Indrišionio komentaras apie Laisvės kalvą sostinės Lukiškių aikštėje. Gintautas Vaitoška rašo apie naują buriamą krikdeminę politinę jėgą.

Sekmadienio, rugsėjo 29-osios, skaitiniai

Kas yra vidinė pilnatvė? Kodėl dažnai tenka apgailestauti, kad gyvename tik dalinį gyvenimą? Popiežiaus Pranciškaus žinia 105-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Apie Fokoliarų judėjimą, į Lietuvą atėjusį 7-ajame dešimtmetyje, kalbamės su jo nare, ilgamete „Bernardinai.lt" bendraautore Saulena Žiugždaite. Pokalbis apie rašytojo amatą, pirmąją knygą ir būsimus kūrybinius planus su Australijos lietuve Kristina Dryža.

Šeštadienio, rugsėjo 28-osios, skaitiniai

Į Vilniaus bernardinų bažnyčią atkeliavo garsieji Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, fotografo Romualdo Požerskio „Atlaidai“. Kauno jėzuitų gimnazijai sukanka 95 metai: pasakojimas apie pirmąjį šios įstaigos direktorių, neoficialų prezidento A. Smetonos patarėją Joną Kippą. Ketvirtoji a.a. Valdo Mackelos Giesmių giesmės komentaro dalis. Dauno sindromą turinčios mergaitės mamos istorija.