Šiandien

Šeštadienio, rugpjūčio 4-osios, skaitiniai

Redakcijos nariai aptaria šiuo metu skaitomas knygas. Ištrauka iš „Katalikų pasaulio leidinių“ naujos knygos „Popiežius Pranciškus: Aštuoniasdešimt trumpų istorijų“. Henrikas Gudavičius siunčia savo naują laišką iš kaimo. Cikle „Lietuvos bažnyčios“ šįkart pristatome pasakojimą apie Pakruojo šv. Jono Krikštytojo bažnytėlę.

Pirmojo rugpjūčio penktadienio skaitiniai

Maria Montessori sukūrė ugdymo metodą, pagrįstą vaiko raidos stebėjimu. Kodėl Mussolini išvarė ją iš Italijos? Pastaruoju metu Vatikanas ignoruoja Ukrainos katalikus ar toleruoja juos puldinėjančią Rusijos Ortodoksų Bažnyčią, kunigo Raymondo de Souzos pastebėjimai. „Nedalyvauk tame, kas šiame pasaulyje yra negerai“, – ragina dirbtuves aktoriams surengę teatralai iš Lenkijos. Remdamasis ilgamete patirtimi ir daugybe pokalbių su klero ir vienuolinių bendruomenių nariais, kunigas jėzuitas James Martinas pateikia šešias tarpusavyje susijusias priežastis.

Ketvirtadienio, rugpjūčio 2-osios, skaitiniai

Liepos 31 d. Vilniuje apie atnaujintus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios užstatymo sprendinius, neseniai sukėlusius didelį visuomenės nepasitenkinimą, diskutavo architektai, menotyrininkai ir visuomenės atstovai. Ištrauka iš Tomo Vilucko knygos „Popiežiaus Pranciškaus tiltai”. Ramūnas Čičelis kalbina rašytoją Antaną Šileiką.

Trečiadienio, rugpjūčio 1-osios, skaitiniai

Pačių žiauriausių sovietinių represijų metais nemaža dalis Lietuvos tikinčiųjų nepasidavė ir bandė išsaugoti tai, kas brangu: bažnyčias, religines tradicijas, savo dvasininkus. Pasakoja istorikė Regina Laukaitytė. Garsus amerikiečių teologas Johnas Beras, Niujorko valstijos Šv. Vladimiro dvasinės seminarijos patristikos profesorius, – apie tai, kas neduoda ramybės šiuolaikiniam krikščioniui Vakaruose. Videoreportažas apie Lietuvos kooperatyvų sąjungos administracinį pastatą. Kas yra sionizmas? Išsami Geršono Taico apžvalga.

Antradienio, liepos 31-osios, skaitiniai

Mokslininkai pastebėjo, kad nuo 2012 m. smarkiai išaugęs naudojimasis išmaniaisiais telefonais didina paauglių depresijos ir savižudybių riziką. Vaidotas Žukas rašo apie kunigo Česlovo Kavaliausko ir popiežiaus Pranciškaus panašumą. Pokalbis su žurnalistu Mykolu Drunga. Rabinas Sacksas rašo, kad, norėdami sumažinti žmonijos kančias, privalome pastebėti Dievo dovanas.

Pirmadienio, liepos 30-osios, skaitiniai

Didžiausia viešai pristatyto įstatymo projekto dėl tautinių mažumų švietimo lietuvių kalba pokyčių bėda, kad jis Lietuvai ne padeda, bet jau dabar kenkia ardydamas mažumų pasitikėjimą valstybe, rašo Justinas Dementavičius. Apie iniciatyvą, kuria siekiama, kad ne tik didžiųjų miestų, bet ir atokesnių rajonų vaikai turėtų galimybę tinkamu būdu pažinti savo vaisingumą.Valdo Papievio romano „Brydė“ recenzija. Kaip tai galėjo nutikti? Kaip žmogus, apie kurio lytinį priekabiavimą ir galimą nepilnamečių tvirkinimą buvo žinoma, galėjo sparčiai kilti bažnytinės karjeros laiptais?

Sekmadienio, liepos 29-osios, skaitiniai

Duonos padauginimas yra toks svarbus, kad tai vienintelis stebuklas randamas visose keturiose Evangelijose. Interviu su knygų iliustratore ir dizainere Inga Dagile apie menkai pažįstamą knygų kūrybos pusę – dizainą ir maketavimą. Jėzus labai paprastai paaiškino, ką reiškia būti šventam, palikdamas Palaiminimus. Jie yra tarsi krikščionio tapatybės chartija. Tad ką reiškia būti beturčiu dvasia? Vytauto Balsio istorija apie daugelį metų lageriuose ir dalyvavimą Norilsko sukilime.

Šeštadienio, liepos 28-osios, skaitiniai

Apie tai, ką gražiausia galima pamatyti keliaujant po Airiją. „Gėlė – dorybės simbolis, – sako Bernardinų bažnyčią gėlėmis dekoruojanti menininkė. – Juk kam altoriai puošiami – kad besimeldžiančiam žmogui, žvelgiančiam į gėlę, skleistųsi geri jausmai, apimtų palaimos būsena.“ Videoreportažas apie Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios istoriją ir dar žmonių lūpose gyvas legendas. Malda yra kelias, taigi kvaili ir beprasmiški prašymai gali būti žingsnis gilesnės maldos link.

Penktadienio, liepos 27-osios, skaitiniai

Daugelį metų sunkumų patiriančias poras konsultuojantis J. M. Gottmanas vardina santuokinius mitus, kurie ypatingai žalingi santykių darnai. Apie iliustratorę J. Pakalnytę, kurios ekslibrisas popiežiui Klemensui XI tarptautiniame ekslibrisų konkurse, skirtame Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo jubiliejui, laimėjo III vietą. Ištrauka iš klinikinės vaikų psichologijos specialistės dr. Elizabeth Kilbey knygos „Vaikystė tarp ekranų“. Naujausia amerikiečių tyrimų instituto „Pew Reasearch Center“ analizė rodo, kad Lenkija sekuliarizuojasi sparčiausiai pasaulyje.

Ketvirtadienio, liepos 26-osios, skaitiniai

Pokalbis su istoriku dr. Sauliumi Grybkausku, išleidusiu knygą „Epochų virsmo sūkuriuose: Algirdo Brazausko politinė biografija“. Pokalbis su keliomis NaPro (Natūrali prokreacinė technologija) poromis, tėvystę pradėjusiomis praradimo skausmu. Šv. Jono XXIII dienoraščio ištraukos apie senatvę ir mirtį. Kol lietuvių literatūra braunasi į anglakalbių skaitytojų širdis, lietuvių kilmės kanadiečių rašytojas Antanas Šileika žaismingu stiliumi supažindina pasaulį su Lietuva, jos istorija, gyventojų mentalitetu.

Trečiadienio, liepos 25-osios, skaitiniai

Rengiantis 9-ajam Pasaulio šeimų susitikimui Dubline 2018 m. rugpjūtį pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“. Gabrielius Zaveckas svarsto, kaip lyderystę suvokia šiuolaikinis žmogus. Videoreportažas apie sostinės Žvėryno rajone esančius Lietuvos kompozitorių sąjungos namus – vienus pirmųjų skandinaviškojo modernizmo stiliaus pastatų Lietuvoje. Milda Vitkutė rašo apie encikliką „Humanae Vitae“, kurios 50-metį minime.

Antradienio, liepos 24-osios, skaitiniai

Pokalbis su vienuole seserimi Pranciška apie moteriškumą. Evangelikų reformatų bažnyčios Lietuvoje generalinio superintendento Tomo Šerno komentaras apie stabmeldystę. Rašytojas Tomas Vaiseta – apie šiandienę lietuvių literatūrą, kultūrą ir visuomenę.

Pirmadienio, liepos 23-iosios, skaitiniai

Klaipėdos jaunimo teatro aktorė Marija Žemaitytė – apie savo degančius pomėgius: aktorystę, keliones ir meilę ugnies stichijai. Apie vieną gražiausių Senosios Lietuvos paveldo perlų – ilgus amžius klestėjusią pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai tradiciją. Apie Europos kultūros paveldo metus Lietuvoje, ir lietuvių domėjimąsi kultūra – pokalbyje su Alfredu Jomantu. Ištrauka iš Denniso Okholmo knygos „Pavojingos aistros, mirtinos nuodėmės“, kurią neseniai išleido „Katalikų pasaulio leidiniai“.

Sekmadienio, liepos 22-osios, skaitiniai

Jėzus pamatė: Jėzaus žvilgsnis apčiuopia nuovargį, sutrikimą, gyvenimo naštą. Ir susigraudina. Jam žiūrėti ir mylėti yra vienas ir tas pats. Meditacijos autorius Ermesas Ronchi komentuoja šio sekmadienio evangelijos ištrauką. Šeštoji ištrauka iš popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo „Būkite linksmi ir džiūgaukite“. Romo Treinio romano „Dziedas“ recenzija. 91-ų metų sulaukusi V. Žilinskienė Salako Jūrų muziejuje su šypsena pasitinka lankytojus ir pristato savo gyvenimo kolekciją iš daugiau nei 4500 eksponatų.

Šeštadienio, liepos 21-osios, skaitiniai

Tekstas apie Pietų Amerikos mokslininko Eduardo Gudyno gero gyvenimo koncepciją. Videoreportažas apie Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčios istoriją, įžymybes ir relikvijas. Per tris aukštus nusidriekusi ir įvairius užkaborius atgaivinusi Erikos paveikslų kolekcija leidžia artimai susipažinti su šios išskirtinės autorės braižu ir vidiniu pasauliu. Interviu su Jacku Valero apie popiežiaus Pranciškaus veikimo būdą – kodėl jo veiksmai susilaukia kontroversiškų vertinimų.

Penktadienio, liepos 20-osios, skaitiniai

Šeimų atstovės pristato keletą (ne)palankumo šeimai pavyzdžių, liudijančių šeimos politikos Lietuvoje silpnumą. Pokalbis su pogrindžio spaudos platintoju, buvusiu Šiaulių miesto Karių savanorių vadu, žmogumi, kuris nepabijojo pasipriešinti sovietų valdžiai Albertu Špoku. Ištrauka iš mirties bausme nuteisto Jacqueso Fescho knygos „Šviesa virš ešafoto“. Danutės Kalinauskaitės Šimtmečio anketa – apmąstymai apie mūsų kultūros raidą.

Ketvirtadienio, liepos 19-osios, skaitiniai

Prestižinė Templetono premija šiemet skirta Jordanijos karaliui Abdullah II. Teigiama, kad laureatas, siekdamas sutarimo tarp musulmonų ir tarp islamo bei kitų religijų, padarė daugiau nei kuris kitas gyvas politikas. Cikle „Jaunieji menininkai“ – šiuolaikinio cirko artistės Monikos Neverauskaitės kelias į cirko pasaulį. Psichologė Dalia Kiesaitė pristato kelionės atleidimo link „stoteles“. Artėjant popiežiaus Pranciškaus vizitui į Lietuvą kviečiame praskleisti Vatikano valstybės šydą.

Trečiadienio, liepos 18-osios, skaitiniai

Šiandien Šv. Petro tradicinės liturgijos kunigų brolija švenčia savo įkūrimo trisdešimtmetį. Milda Vitkutė klausia, kodėl dalis jaunimo grįžta prie Bažnyčios tradicijos – dvasinio peno ieško ne inovacijose, bet nekintančiuose dalykuose. „Magnificat leidiniai“ išleido pirmąją lietuvišką knygą apie Maurice‘ą Zundelį, ją aptaria Povilas Aleksandravičius. Videoreportažas apie prestižiniame sostinės rajone iškilusį šiuolaikinės architektūros verslo centrą „Quadrum“. Tapytojos Dalios Kirkutienės proveržis pro kvadratėlių sienas trykšta įvairiausiais atspalviais, tonais, formomis ir gyliu.

Antradienio, liepos 17-osios, skaitiniai

Kodėl blogis traukia? Kodėl kartais jis net patrauklesnis už gėrį? Kodėl tenka sunkiai kovoti, renkantis gėrį? Saulenos Žiugždaitės komentaras. Rosita Garškaitė kelia klausimą, kodėl nederėtų suglumti, sužinojus, kad žemės ūkio ministras dalyvauja atlaiduose. Mariaus Povilo Elijo Martynenko knygos „Be penkių pasaulio pradžia“ recenzija. Jaunos mamos istorija apie gyvenimą po skyrybų.

Pirmadienio, liepos 16-osios, skaitiniai

Pokalbis su Vidu Pinkevičiumi – vargonų profesijos pašauktiniu. Pristatome naujos leidyklos „Magnificat leidiniai“ knygos „Atgimstanti poros meilė. Tobijo ir Saros kelionė“ ištraukas. Pirmoji kunigų seminarija sostinėje buvo įkurta XVI a. pabaigoje. Šiais metais švenčiame atkurtos Vilniaus kunigų seminarijos 25-metį. Ar muziejus XXI a. turėtų keisti lankytojų nuostatas? Pokalbis su naujo Estijos nacionalinio muziejaus Tartu mieste kuratore.

Sekmadienio, liepos 15-osios, skaitiniai

„Kaskart kai Dievas pašaukia, ragina iškeliauti“, – sako kun. Ermes Ronchi komentuodamas sekmadienio Evangelijos ištrauką ir aptardamas, ko išties reikia, norint evangelizuoti. Tariamos doktrininio bei drausminio tikrumo formos duoda pradžią „narciziškam ir autoritariškam elitiškumui, kai kiti, užuot juos evangelizavus, analizuojami bei klasifikuojami, o energija švaistoma pastangoms kontroliuoti. Pokalbis su po Europą keliaujančios parodos „Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas 1918–1940 m.“ kuratoriais Giedre Jankevičiūte, Vaidu Petruliu, Marija Drėmaite. Tikriausiai esate girdėję, kad Bažnyčia Lietuvoje nemoka mokesčių, nors klebonai važinėja Teslomis ir kalėdodami išvilioja iš bobučių visą jų pensiją, nes grasina jų nelaidoti, rašo Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė.

Šeštadienio, liepos 14-osios, skaitiniai

Kodėl popiežiaus Pauliaus VI enciklika „Humane vitae“ susilaukė aršaus nepritarimo 1968 m. ir kodėl jaunimas ją palaiko šiandien. Pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“. „Ekskursijos, kelionės, gyvas paveldo pažinimas vaikams yra labai svarbu“, – interviu tikina Seimo narys Arūnas Gelūnas. Ryškiausi Vanago gyvenimo ir jo kovos puslapiai buvo parašyti Merkinės krašte, kurį jis išvaikščiojo pėsčiomis su bendražygių palyda ir vienas. Su mūšiais ir vienatvės apmąstymuose.

Penktadienio, liepos 13-osios, skaitiniai

Kodėl „Laisvės kario“ skulptūra patinka žmonėms? Kauno miesto muziejaus muziejininko S. Jazavitos ir prof. L. Mažylio komentarai. Šiųmetinis „futbolo“ maskaradas bematant pasibaigs, Rusija plės karines agresijas, rašo Ramūnas Trimakas. Algės Andriulytės monografijos „Ferdynandas Ruszczycas: Civis Vilnensis sum“ recenzija. Gyvenimo patirtys gali pateikti daugybę įrodymų, kad neveikia Kristus mūsų gyvenimuose, arba bent jau ne tokiu būdu, kaip mes norėtume.

Ketvirtadienio, liepos 12-osios, skaitiniai

Simona Merkinaitė rašo apie Antrojo pasaulinio karo muziejų Gdanske. Praėjusią savaitę iš Vatikano sulaukėme žinios, kad popiežius Pranciškus Lietuvai paskyrė naują vyskupą. Pokalbis su vyskupu nominantu Algirdu Jurevičiumi. Pokalbyje su režisieriumi Oskaru Koršunovu – apie Avinjono festivalį tada, kai OKT teatras į jį buvo pakviestas pirmą kartą, ir dabar, kai į jį grįžta po ilgo laiko. Profesorės Brigitos Speičytės paskaita Filologijos fakulteto magistrantams, kurią ji skaitė birželio 25 d. Šv. Jonų bažnyčioje prieš jiems įteikiant diplomus.

Trečiadienio, liepos 11-osios, skaitiniai

Šiandien Vilniuje perlaidojamas nepriklausomybės akto signataras Mykolas Biržiška. Ta proga – Donato Puslio tekstas, pristatantis signataro asmenybę. Ona Šimaitė, pasaulio tautų teisuolė, savo gyvenimą paskyrė kitų žmonių gėriui. Pokalbis su Gerojo Ganytojo katechezės mokymų vadovėmis ir dalyviais apie vaiko religinį potencialą bei metodą, padedantį jam išsiskleisti. Šiuolaikinė tapyba neturi vienos dominuojančios tendencijos. Atsisakę tęsti lietuviško ekspresionizmo tradiciją, jaunieji autoriai įsiklauso į savo poreikius ir patiria globalaus meno pasaulio įtaką.

Antradienio, liepos 10-osios, skaitiniai

Gintautas Vaitoška rašo apie J. P. Sartre’ui skirtą skulptūrą ir šio mąstytojo asmenybę. Rimantas Gučas klausia, kas nutiks su Lietuvos edukologijos universiteto rūmais. Aurimas Švedas ir Donatas Puslys kalbina politikos filosofą Ivaną Krasevą apie Europos ir liberaliosios demokratijos perspektyvas. Pokalbis su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu apie popiežiaus Pranciškaus pontifikatą.

Pirmadienio, liepos 9-osios, skaitiniai

Šiais laikais tarptautinė futbolo federacija (FIFA) veikiau asocijuojasi su korupcija ir komercija nei tautų vienybe ir žmonių lygybe, tačiau ilgametis jos vadovas Jules Rimet manė, kad futbolas moko krikščioniškų vertybių. Guronių rekolekcijų namai – tai vieta, kur galima sustoti ir pabūti čia ir dabar. „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“ – šiomis temomis kalbėsis pasaulio vyskupai, spalį susirinkę į Sinodą Romoje. Mano nuomone, netinkliniai knygynai turi milžinišką potencialą sužibėti ir sudominti netgi tuo, ko tarsi nenorima, teigia sostinės knygyno „Juodas šuo“ įkūrėjas Tomas Lučiūnas.

Sekmadienio, liepos 8-osios, skaitiniai

Žmonės labai greitai pereina nuo susižavėjimo prie įtarumo bei atstūmimo. Iš kur Jam visa tai? Tikrai ne iš Nazareto. Ne iš čia. Sekmadienio meditacijos autorius - italas kunigas Ermes Ronchi. Kartais kyla pagunda pastoracinį atsidavimą ar pastangas pasaulyje nuvertinti kaip antraeilius dalykus, tarsi tai būtų „trukdžiai“ šventėjimo ir vidinės ramybės kelyje. Apie tai popiežiaus Pranciškaus dokumente apie mūsų laikų šventumą. Trumpi dienoraštiški V. Sventicko užrašai atskleidžia literatūros kritiko reagavimus į socialinius reiškinius, gyvenimo pokyčius, aktualius literatūros ir kitų menų raidos procesus. Keliautojas Martynas Vingrys aprašo savo kelionės per Izraelį įspūdžius.

Šeštadienio, liepos 7-osios, skaitiniai

Bernardinai.lt redakcija rekomenduoja savo vasaros skaitinius. „Kaime per vasarą galima gyventi ir viską suspėti, reikia tik vieną valandą anksčiau atsikelti ir vieną valandą vėliau atsigulti“, – savo dienoraštyje rašo H. Gudavičius. Dažnas, būdamas Radviliškio centre, nežino, kad šio miesto varpinė – tai sudėtinė medinio komplekso drauge su bažnyčia, kuri išgyveno iki Antrojo pasaulinio karo, dalis. Gabijos Surdokaitės-Vitienės monografijos „Susimąstęs Kristus: Nuo religinio atvaizdo iki tautos simbolio Rūpintojėlio“ recenzija.

Valstybės dienos, liepos 6-osios, skaitiniai

Apie Lietuvos istorijos prarastas raidos galimybes, nutrūkus karaliaus Mindaugo pradėtajai karališkajai dinastijai, kalbamės su istoriku Liudu Jovaiša. Videoreportažas apie jaunosios kartos kompozitorių Dominyką Digimą iš ciklo „Jaunieji menininkai“. Popiežiaus Pranciškaus pontifikatas padovanojo pasauliui ir Bažnyčiai senokai prarastą dalyką, kuris krikščionijai iš esmės svarbiausias – susidomėjimą žodžiu. Donatas Puslys rašo apie tautiškumo ir valstybingumo santykį.

Ketvirtadienio, liepos 5-osios, skaitiniai

Išaušo laikas pastebėti ir tinkamai įvertinti dar du lietuvių fotografijos mokyklos fotomenininkus – Maleckus. Justinas Daugmaudis rašo, kad judėjimo #metoo pergalė reikštų žengimą anapus to, ką mes suprantame kaip Vakarų visuomenę. Ieva Lukauskaitė pristato Gilberto Keitho Chestertono kūrybą ir asmenybę. Milda Vitkutė rašo apie tris dalykus, kurių kontekste mums galėtų atsiverti atlaidų esmė.

Trečiadienio, liepos 4-osios, skaitiniai

Apie tai, kiek dabartinei kartai ir moderniai valstybei yra aktualus tokios Dainų šventės, kokią ją turime, turinys. Apie popierių eros pabaigą sveikatos apsaugos sistemoje kalbamės su ministru A. Veryga. Dalijamės ištrauka iš naujos knygos „Panikos priepuoliai. Išsivaduok iš nerimo ir baimių“, kurioje psichiatrė Aušra Stankūnienė pasakoja apie tai, kas yra nerimo priepuoliai. Jamesas Hannamas rašo apie mokslą viduramžiais.

Antradienio, liepos 3-iosios, skaitiniai

Pokalbis su poetu, filosofu ir kultūrologu dr. Vytautu Rubavičiumi, teigiančiu, kad Sąjūdis būtų buvęs kitoks, jei mūsų tauta nebūtų turėjusi Dainų švenčių patirties. Klausiame Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, kas įkvepia skelbti Evangeliją ir kas padeda nenuleisti rankų, kai nepasiseka ar nematyti vaisių. Interviu su keturiomis kūrybinį kelią pradedančiomis diplomuotomis kompozitorėmis. Simona Merkinaitė klausia, kaip mąstyti apie istoriją moderniame pasaulyje.

Pirmadienio, liepos 2-osios, skaitiniai

Ketvirtasis mąstymas, skirtas pasiruošti popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Filosofinių knygų vaikams seriją sumaniusį Jeaną Paulį Monginą kalbina Laurynas Peluritis. Kas yra krikščioniškoji pasiuntinybė, koks siuntimas vyksta kiekvienų šv. Mišių pabaigoje? Pokalbis su baleto soliste, pedagoge Aušra Gineityte.

Sekmadienio, liepos 1-osios, skaitiniai

Jėzus eina namų link, kuriuose mirtimi vaduojasi dvylikametė. Eina greta tėvo skausmo. Sekmadienio Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ermes Ronchi. Kiekvienas šventasis yra žinia, kurią Šventoji Dvasia semia iš Jėzaus Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai. Vytautas Raškauskas savo klaidžiojimus Barselonos gatvėmis, jos istorija ir kultūra, sudėjo į tekstą. Kiekvieno vaiko akyse galime pamatyti beribių galimybių.

Šeštadienio, birželio 30-osios, skaitiniai

Interviu su neseniai savo kunigiškąją kelionę pradėjusiu kun. Gabrieliumi Satkausku. Stasys Katauskas dalijasi užrašais iš provincijos. Sekmadienio Evangelijos meditacija apie gydantį, išlaisvinantį ir apvalantį Jėzaus prisilietimą. Donatas Puslys apžvelgia knygą apie kupiškėnus – Patagonijos kolonistus.

Paskutiniojo birželio penktadienio skaitiniai

Pokalbis su garso ir vaizdo dizaineriu Tomu Dabašinsku, sukūrusiu penkių minučių vaizdo įrašą, kuriame matomos ir girdimos vienuolika Vilniaus cerkvių. Camille Riquier rašo apie Europos atvirumą ir krikščionybę. Augant jaunuolių savižudybių skaičiui mokytojams organizuojami mokymai padėti užkirsti joms kelią. Švenčiame dviejų šventųjų iškilmę: Petras mums – tikėjimo vadas, o Paulius – jo tiesų aiškintojas ir gynėjas.

Ketvirtadienio, brželio 20-osios, skaitiniai

Katalikų terpėje susiformavę judėjimai „Už gyvybę“ jau kuris laikas sulaukdavo kritikos. Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas komentuoja neseniai nuskambėjusį Lietuvos vyskupų priminimą, jog santuoka neįmanoma be Sutvirtinimo sakramento. Unikalus liudijimas iš prof. Vytauto Landsbergio archyvo, liudijantis apie Lietuvos kario ir Prezidentūros sargybinio Vinco Kubertavičiaus patirtis pirmomis sovietinės okupacijos dienomis. 1941-ųjų tremtinio Henriko Vilko istorija.

Trečiadienio, birželio 27-osios, skaitiniai

Vakar Vatikane su popiežiumi Pranciškumi susitiko Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Donatas Puslys apmąsto „Santaros-Šviesos“ savaitgalio suvažiavimą. Tibeto dvasinio lyderio Dalai Lamos XIV mintys apie tai, kaip būti laimingam ir siekti vidinės ramybės bei taikos. Politikos mokslų bakalaurės Emilijos Karčevskos kalba, pasakyta per Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto diplomų teikimo šventę.

Antradienio, birželio 26-osios, skaitiniai

Lieka neaišku, kurį valstybiškai svarbų „dvasinį, kultūrinį ir socialinį palikimą“ valstybė įsipareigotų saugoti, judėjimą „Romuva“ teisiškai pripažindama, rašo Tomas Daugirdas. Kunigas Antanas Saulaitis SJ dalijasi prisiminimais apie savo tėvą. Stebint Pasaulio futbolo čempionatą, prisimename, ką apie sportą kalba Bažnyčia. Birželio 30 dieną Elektrėnų savivaldybėje, Abromiškių kaime, septintą kartą vyks pėsčiųjų ir dviratininkų žygis „Žalio Velnio takais“, skirtas Lietuvos partizanams atminti. Kalbiname jo organizatorę.

Pirmadienio, birželio 25-osios, skaitiniai

XFM radijo stoties laidoje „Lyderystės klubas“ viešėjo Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Jis dalinosi savo įžvalgomis ir patirtimi apie krikščionišką lyderystę. Rogeris Scrutonas teigia, kad liberalizmo krizė egzistuoja ir jos priežastis yra liberalai. Algis Ramanauskas skolina savo balsą žmogui, užsikrėtusiam ŽIV. Šiemet Kauno šv. apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedros bazilikai – 605 metai. Pasakojimas apie reikšmingiausius pastarųjų dešimtmečių įvykius, susijusius su šia šventove.

Sekmadienio, birželio 24-osios, skaitiniai

Evangelija šiandien pasakoja apie tai, kaip vardas buvo suteiktas Jonui. Zacharijas ir Elžbieta nustebina visus aplinkinius, nes neatsižvelgia į giminės tradiciją, pavadindami savo sūnų visiškai naujai. Sekmadienio homilijos autorius – kun. Arūnas Peškaitis OFM. Svarbu tai, kad kiekvienas tikintysis įžvelgtų savo kelią ir išgautų iš savęs geriausia, ką Viešpats asmeniškai į jį įdėjo, ir nešvaistytų jėgų mėgindamas pamėgdžioti tai, kas buvo sumanyta ne jam. Marijos ir Jurgio Šlapelių knygynas buvo lietuviškos kultūros sala visų Vilniaus okupacijų metu. Pokalbis su žurnaliste ir rašytoja Loreta Jastramskiene tremties tema.

Šeštadienio, birželio 23-iosios, skaitiniai

Pokalbis su kultūros istoriku, Vilniaus universiteto profesoriumi Vytautu Ališausku apie valstybės pripažinimo siekiančią Senovės baltų religinę bendriją „Romuva“. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kryžių kalno vienuolyno istorija ir su juo susijusios legendos. Arūno Brazausko mintys, kilusios perskaičius Linos Vėželienės knygą „Septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete“. Pokalbis su naujos knygos „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 m.” autoriumi prof. Juozu Skiriumi.

Penktadienio, birželio 22-osios, skaitiniai

Kiekvienas žmogus ieško gyvenimo prasmės, stengiasi pasiekti svajones, įgyvendinti planus ir viltis, tačiau laimės paslaptis, pasak popiežiaus Pranciškaus – tapti laisvais ir išlaisvintais žmonėmis. Ar dera baimintis laisvų apsisprendimo metų po vidurinės mokyklos baigimo? Donatas Puslys rašo apie globalios Lietuvos idėją. Justinas Žilinskas kalbina politologę Rimą Urbonaitę.

Ketvirtadienio, birželio 21-osios, skaitiniai

Bažnytinio paveldo muziejuje – šv. Kazimierui, Lietuvos karalaičiui ir globėjui, skirta ypatinga paroda. Ką mums skelbia unikalus istorinis palikimas? Konferencijoje „Popiežiaus belaukiant. Žmogaus orumas Lietuvoje“ pranešimą apie gydytojo orumą skaitė LSMU Vaikų klinikos vadovas prof. dr. Rimantas Kėvalas. Elena Baliutytė apžvelgia Vytauto Toleikio knygą „Pasakojimai prabudus“. Santuokos priesaika – tvirtas poros apsisprendimas vienam prieš kitą, prieš visuomenę ir prieš Dievą.

Trečiadienio, birželio 20-osios, skaitiniai

Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra kasmetinėje ataskaitoje „Pasaulinės tendencijos“ skelbia, kad 2017-ųjų pabaigoje pasaulyje perkeltųjų asmenų skaičius siekė 68,5 mln. Simona Merkinaitė rašo apie privatumą, viešumą ir totalitarizmą.Ne visi mėgsta filmus „su dainomis“, ne visiems priimtina labiau asociatyvi dramos spektaklio logika. Bet į liepomis kvepiantį prospektą pasibaigus „Lokiui“ išėjau gavusi ne ką menkesnę estetinio nuskausminimo porciją nei balandį žydint sakuroms.“ Gabija Verbaitė analizuoja lygiavertės tėvystės modelį.

Antradienio, birželio 19-osios, skaitiniai

Reikia džiaugtis, kad Sąjūdis buvo prieš 30 metų, bet reikia bijoti, jei jam yra 30 metų. Nemirštantis Sąjūdžio kalbėjimas persekioja mus, po-sąjūdininkus. Rašo Justinas Dementavičius. Jonas Paulius II, 1993 m. susitikęs su Lietuvos vyskupais, kalbėjo apie būtinybę rūpintis kunigų sielovada ir pasauliečių ugdymu, jų misija Bažnyčioje ir visuomenėje. Aktorius Giedrius Savickas skolina savo balsą žmogui, gyvenančiam su ŽIV. Rabinas Jonathanas Sacksas rašo apie pirmąjį populistą istorijoje – Biblijoje aprašomą Korahą.

Pirmadienio, birželio 18-osios, skaitiniai

„Piktnaudžiavimas nebūtų buvęs įmanomas be politinio, socialinio ir religinės galios tinklo, veikusio ištisus 50 metų“, – sako analitikai komentuodami Vatikano pastangas atkurti pasitikėjimą Čilės katalikų hierarchais. Apie tai, kaip paprastas pokalbis padeda įveikti sunkiausius išgyvenimus, pasakoja „Vilties linijos“ psichologės. Trečiasis „Kataliko balso“ iniciatyvos paruoštas mąstymas, skirtas pasiruošti popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Apie Kybartuose leistą paslaptingąją Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką vaikams pasakojo Eucharistinio Jėzaus kongregacijos sesuo Bernadeta Mališkaitė.

Sekmadienio, birželio 17-osios, skaitiniai

„Reikia tų, kurie nekreiptų dėmesio į sėklos mažumą ir ją nuolat sėtų kitų žmonių gyvenimuose“, – sako šio sekmadienio homilijos autorius kun. Mykolas Sotničenka. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė rašo apie palaimintąjį su „fufaike“. Skaitytojams siūlome keletą šio puikaus teksto ištraukų. Islandija švenčia savo Nepriklausomybės dieną. Birželio 17 d. balandžio pradžioje publikuotas dokumentas, apaštališkasis paraginimas „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ („Gaudete et exsultate“) aiškina, ką reiškia būti šventam šiuolaikiniame pasaulyje.

Šeštadienio, birželio 16-osios, skaitiniai

Trakų Dievo Motinos atvaizdui skirtą parodą Bažnytinio paveldo muziejuje gaubia slėpininga prigesintų šviesų lobyno atmosfera. Tai lobynas visomis prasmėmis – ir tikėjimo, ir estetikos, ir meistrystės. Apie socialinio darbuotojo patiriamus sunkumus ir džiaugsmus pasakoja Prūdiškių socialinės globos namų darbuotoja Galina Judkinienė. Dalinamės ištrauka iš Romano Guardini knygos „Šventieji ženklai“. Apie Lenkijoje gyvenantį misijonierių, borlį dominikoną Adamą Szustaką pasakoja jį sutikę ir jo misijos atgaivinti tikintieji.