Šiandien

Antradienio, gegužės 29-osios, skaitiniai

Neseniai pasirodęs Vatikano dokumentas ekonomikos ir finansų klausimais vertinamas kaip rimtas bei konstruktyvus indėlis į šiuo metu visuomenėje vykstančius debatus. XFM radijo stoties laidoje „Nauja diena“ viešėjo pastorius, kariuomenės kapelionas, buvęs karininkas, majoras Džefas Striukeris iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos VRM Policijos departamento generalinis komisaras Petras Liubertas, pasakoja apie popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje 1993 metais. Gabrielius Zaveckas rašo apie „vištos ir kiaušinio“ ginčus – Dievo egzistavimą.

Pirmadienio, gegužės 28-osios, skaitiniai

Apie tai, kaip Lietuvos gyventojams įkvėpti viltį tikėti savo valstybe ir jos ateitimi kalbamės su Darbo rinkos tyrimų instituto vadovu prof. Boguslavu Gruževskiu. Roma gimė ant 7 kalvų ir būtent skaičius 7 nuo seniausiųjų laikų daugeliui simbolizuoja tai, kas yra užbaigta ir tobula. Simona Merkinaitė rašo apie demokratiją iššūkių laikais. Bernardinų socialinių paslaugų centro psichologas Giedrius Markevičius svarsto, kad gyvenimą ryškiausiai įprasmina tos svajonės, kuriomis patys labiausiai tikime ir kurias nuolat kurstome veiksmingos meilės ugnimi.

Sekmadienio, gegužės 27-osios, skaitiniai

Švenčiame švč. Trejybės šventę. Įsiskaitydami į šiandienos Evangeliją, pamatysime, kad Trejybės samprata nėra jau tokia labai neįprasta ar nutolusi nuo mūsų realybės, teigia Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero parapijos administratorius, pranciškonas konventualas Piotras Strocen. Tvanksta slepia istoriją, apie kurią turbūt jau niekad nepagalvojate. Apie Dievo ir žmogaus susitikimą: „Šv. Trejybės slėpinys talpina savyje begalybę, kur aš, ribota ir maža, esu pakviesta švęsti savo sielos išgelbėjimo istoriją.“ Vandos Ibianskos pasakojimas apie Kauno Žaliakalnyje nuo tarpukario laikų iki pokario metų veikusį vyrų pranciškonų vienuolyną.

Šeštadienio, gegužės 26-osios, skaitiniai

Pokalbis su švedų rašytoja Ingrid Carlberg apie švedų diplomato Raulio Valenbergo, išgelbėjusio nuo Holokausto tūkstančius Budapešto žydų, likimą. Policininkas ar profesorius? Štai kokį klausimą kelia Kazys Bradūnas. Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo, darbų ir kančios istorija. Alfonso Motuzos tekste supažindinama su bene labiausiai paplitusia katalikiška liaudies pamaldumo Švč. Mergelei Marijai praktika – rožiniu.

Paskutinio pavasario penktadienio skaitiniai

„Vilnius social club“ darbuotojai Kasparas ir Margarita pasakoja apie darbą su jaunimu gatvėje. Airija gali sulaukti „labai liberalaus abortų režimo“, jei šalies gyventojai gegužės 25 d. balsuos už Konstitucija ginamos negimusių kūdikių apsaugos panaikinimą. Kartu ruoštis popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje, apmąstant popiežiaus katechezes apie viltį, kviečia pasauliečių iniciatyva „Kataliko balsas“. Pasirengimo Sinodui kelionė yra puiki proga Bažnyčiai iš tiesų susitikti ir išgirsti jauną žmogų ten, kur jis yra.

Ketvirtadienio, gegužės 24-osios, skaitiniai

Viktoras Bahmejevas dalinasi mintimis apie tai, koks turėtų būti kultūrinės spaudos finansavimo modelis. Julius Barzdaitis klausia, kodėl reikia skaityti A. Solženicyno „Gulago archipelagą“? Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie svarbiausią išganymo istorijos paslaptį – kryžių. Istorikas Simonas Jazavita rašo apie trėmimo operaciją „Pavasaris“ ir tai, kodėl negalime jos pamiršti.

Trečiadienio, gegužės 23-iosios, skaitiniai

„Liuteronybė. Kas tai?“ – knyga ir liuteronams, ir smalsaujantiems, kuo gi jie tiki. Tai tarsi vadovėlis, tikrai neišgąsdinsiantis menkai apie liuteronybę nutuokiančius. „Vaikų žemės“ kūrėjų įsitikinimu, skaitymas yra kiekvienos išsilavinusios tautos pamatas. „Šiandien pasaulis vis labiau mato, kokiu greičiu technologijos pinga ir kokiu greičiu idėjos brangsta. Miestai jau nustojo būti sandėliai ir didžiųjų konvejerių koncentracijos vieta. Miestai yra idėjų, metaforų, simbolių, ženklų, prasmių generavimo lizdai“, – teigia istorikas E. Aleksandravičius. Rengiantis 9-ajam Pasaulio šeimų susitikimui Dubline pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu Amoris laetitia.

Antradienio, gegužės 22-osios, skaitiniai

Laukdami popiežiaus Pranciškaus, prisimename pirmojo Lietuvą aplankiusio popiežiaus kalbas. Jonas Paulius II jaunimą drąsino atidaryti duris Kristui. Ar darbas apsaugo nuo skurdo? Atsako Lietuvos socialinių tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Miežienė. Pasirodė nauja profesoriaus kunigo Romualdo Dulskio knyga „Konfucijus ir Kristus“. Rašytojos Janinos Survilaitės atsiminimai ir pamąstymai pagerbiant Lietuvos partizanus.

Pirmadienio, gegužės 21-osios, skaitiniai

XFM eteryje viešėjo „Good News Jail & Prison Ministry“ viceprezidentas Gary Franzas ir Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos narys Arnoldas Matijošius. Svečiai kalbėjo apie savo ir asociacijų veiklą, kurių pagrindinė misija skleisti Evangeliją įkalinimo įstaigose. Donatas Puslys rašo apie savo gimtąjį Panevėžio miestą. Apie Dievo įkvėptą charizminį atsinaujinimą „Artuma“ kalbina katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatorę Rūtą Šalaševičienę. Apie redaktoriaus darbo ypatybes ir kasdienybę klausiame Giedrę Kmitienę.

Sekmadienio, gegužės 20-osios, skaitiniai

Ko trokšta Šventoji Dvasia mano gyvenime ir ko aš trokštu? Sutampa šie troškimai ar skiriasi? Sekminių homilijos autorius, jėzuitų kunigas Algimantas Gudaitis, atkreipia dėmesį į tai, kad visiems bendras ramybės, pilnatvės, prasmės troškimas yra kaip tik tai, ką mums nori dovanoti Šv. Dvasia. 1963 m. sugriautų Vilniaus Kalvarijų atstatymą lydėjo stebuklai. Apie juos pasakoja Aloyzas Domarkas. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė Sekminių proga rašo apie laimę susikalbėti. Šiltesnis oras ir bundanti gamta skatina mokinius ištrūkti iš jiems įprastos klasės ir tikriausiai dažnai jau patys mokiniai prašo keisti mokymosi aplinką. Ką daryti?

Šeštadienio, gegužės 19-osios, skaitiniai

Henrikas Gudavičius toliau tęsia savo laiškus iš kaimo. Laikraščiai klykauja apie nerimą keliančias naujienas: korupciją, piktnaudžiavimą padėtimi, žlungančius aljansus, skandalų audros nušluojamus pareigūnus, įtarimo rūdžių pagraužtas amžinas institucijas. Ką rodo šie ženklai? Laukiame Sekminių – mūsų išganymo viršūnės, nes Šventoji Dvasia apvainikavo Išganytojo gimimą, mirtį, prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų. Žymaus antropologo T. H. Erikseno mintys apie perkaitusį, iš inercijos be jokio tikslo lekiantį pasaulį.

Penktadienio, gegužės 18-osios, skaitiniai

Tęsiame pažintį su įvairiomis pamaldumo Marijai praktikomis. Apie Trakų Dievo Motinos stebuklingą paveikslą pasakoja Vilniaus piligrimų centras. Povilas Aleksandravičius ir Jeanas-Marcas Ferry kalbasi apie dvasinį Europos uždavinį ir krikščionybės bei liberalizmo santykį. Remdamasis ilgamete darbo su šeimomis patirtimi, V. Albisetti išskyrė 10 žalingiausių santuokinių iliuzijų, ir patarė, kaip jas įveikti. Tarptautinės muziejų dienos proga - pokalbis su Birštono sakralinio muziejaus vadove dr. Roma Zajančkauskiene.

Ketvirtadienio, gegužės 17-osios, skaitiniai

Pokalbis apie pagalbą, kurią su smurtu ir žalingomis priklausomybėmis susiduriantiems vaikams teikia Kauno Senamiesčio vaikų dienos centras. Donatas Puslys rašo apie tai, kaip mes reaguojame į tragiškus įvykius Gazos ruože. Kun. Ramūnas Mizgiris OFM primena Sekminių prasmę ir padeda joms pasiruošti. Gegužinių pamaldų pagrindinė dalis yra Švč. Mergelės Marijos litanija. Autorius trumpai apžvelgia šios maldos istorinę kilmę bei jos plitimą Lietuvoje.

Trečiadienio, gegužės 16-osios, skaitiniai

Povilas Aleksandravičius analizuoja Stasio Šalkauskio mintis apie Lietuvą ir jos misiją pasaulyje. Trakų Dievo Motinos karūnavimas – visos Lietuvos triumfas, rašo istorikas Darius Baronas. Arkivyskupas G. Grušas apie Jono Pauliaus II vizitą: „Tai buvo popiežius, atkeliavęs sustiprinti tikinčiuosius bei padrąsinti visą Bažnyčią, išgyvenusią ilgą okupaciją“. Simona Survilaitė apžvelgia Giedros Radvilavičiūtės knygą „Tekstų persekiojimas“.

Antradienio, gegužės 15-osios, skaitiniai

Rengiantis Pasaulio šeimų susitikimui Dubline pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“. Teodoras Žukas rašo apie Kinijos imperinę ekonominę politiką Europoje. Filosofas Alvydas Jokubaitis rašo apie politiką ir žmogaus kvailumą. Lankyti kalinius – kiekvieno krikščionio pareiga, teigia Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos vadovas Gintaras Vėbras.

Pirmadienio, gegužės 14-osios, skaitiniai

Pokalbis su Švedijos nacionalinio vyrų prievartos prieš moteris tyrimų centro Upsalos universiteto eksperte Ulla Albért apie vyrų smurto prieš moteris priežastis ir būdus jį stabdyti. Laukiant susitikimų su popiežiumi Pranciškumi, kviečiame prisiminti popiežiaus Jono Pauliaus II pasakytas kalbas, kai prieš 25 metus jis lankėsi Lietuvoje. Daina Valentinavičienė rašo apie Winstoną Churchillį Lietuvoje. Ar pakankamai žinome apie šį genialų XX amžiaus politiką? Dalinamės ištrauka iš naujos knygos „Maurice Zundel. Šiuolaikinis mistikas“, kurią išleido „Magnificat leidiniai“.

Sekmadienio, gegužės 13-osios, skaitiniai

1998 m. gegužės 13-ąją per šv. Mišias Kretingos bažnyčioje Telšių vyskupas Antanas Vaičius pašventino kertinį Šv. Klaros seserų vienuolyno akmenį. Jėzaus žengimo į dangų šventė suteikia progą pamąstyti apie tai, ką Jėzus mums apreiškia apie dangų, ką kalba apie save, savo ryšį su Tėvu. Popiežiaus Pranciškaus žinia 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga. Fatimos Marijos minėjimas: „Dievo Motina palinkusi prie besikreipiančio žmogaus, o jos rankos pasiruošusios apkabinti ir laiminti.“

Šeštadienio, gegužės 12-osios, skaitiniai

Pokalbis su fantastikos rašytoju, literatūrologu, Tolkieno kūrybos žinovu Adamu Robertsu. Elektroninio žurnalo anglų kalba apie lietuvių literatūrą videoklipe – Vytauto Stankaus poezija. Titrų anglų kalba autorius – Rimas Užgiris. Būtų naivu prašyti, kad pasaulis staiga sustotų ar sugrįžtų prie gyvenimo būdo, egzistavusio prieš šimtmetį. Tačiau sunku paneigti, kad skubėjimas priveda prie paviršutiniškumo. Ypač kai bėgama be sustojimo. Deja, neturime veiksmingų saugos mechanizmų, kurie leistų užtikrinti, kad globos namus palikęs jaunuolis pinigų neišleistų vėjais.

Gegužės 11-osios, penktadienio, skaitiniai

Vakar Metropoliteno muziejuje Niujorke oficialiai atidaryta paroda „Dangiški kūnai: mada ir katalikiška vaizduotė“, skirta aukštosios mados ir katalikybės ryšiui. Užuot džiaugęsi Marksu ir jo darbais, jo 200-ąsias gimimo metines turėtume išnaudoti nukentėjusiųjų atminimui pagerbti. Tėvo Juozo Vaišnoro MIC (1905–1987) tekstas apie gegužinių pamaldų istoriją – kilmę, paplitimą pasaulyje bei Lietuvoje. „MG Baltic“ skandalas daužo žurnalistų reputaciją. Dainius Radzevičius rašo, kad patys žurnalistai ją turės ir atkurti. Tiesa, kaip?

Gegužės 10-osios, ketvirtadienio, skaitiniai

Dievo Motinos pagalbos kovose su priešais būdavo prašoma jau nuo V amžiaus. Visi penki Foreli vaikai pasižymi ypač puikiais talentais meno, mokslo ir kultūros srityse, todėl moteris dalinasi aktualiomis įžvalgomis darnaus ir sėkmingo ugdymo klausimais. Viktorija Daujotytė klausia, ar Lietuvai yra reikalingi humanitarai. Simona Merkinaitė apžvelgia istoriko Timothy Snyderio naujausią knygą „The Road to Unfreedom“.

Gegužės 9-osios, trečiadienio, skaitiniai

Diskriminacija pagal amžių Lietuvoje atsirado jau nuo pat tų laikų, kai Lietuvoje atsirado laisva rinka – svarsto žurnalistas Valentinas Mitė. Maz Evans – garsi britų dramaturgė, žurnalistė – apie ką tik lietuviškai pasirodžiusią savo knygą paaugliams: „Dažnai man šauna į galvą ištisos komiškos scenos su dialogais.“ Rabinas Jonathanas Sacksas perspėja, kad ten, kur įsivyrauja neapykanta, miršta laisvė. Prieš 150 metų Tilžėje buvo išleistas Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus parašytas pirmas Lietuvoje vaikams skirtas kūrinys „Vaikų knygelė“.

Antradienio, gegužės 8-osios, skaitiniai

Povilas Aleksandravičius svarsto, kuo reikšminga prezidento E. Macrono kalba Prancūzijos vyskupams. Marijus Šidlauskas apie gimtąją kalbą rašo kaip apie gimtuosius namus, kurių netekę tampame benamiais. Meditacija apie meilę ir kryžiaus mirtį: ką Tėvui reiškia Sūnaus mirtis? Ar kas nors išdrįstų atsakyti? Apie krizes, kylančias dėl nėštumo ar jo nutraukimo, ir Krizinio nėštumo centro veiklą Valdonė Miliuvienė kalbina šios organizacijos savanorę psichologę dr. Giedrę Širvinskienę.

Pirmadienio, gegužės 7-osios, skaitiniai

Skaitykite ištrauką iš naujausios knygos apie popiežių Pranciškų „Kitoks Pranciškus“. Savo mintimis apie kultūrinę žiniasklaidą dalinasi 7md redaktorė Monika Krištopaitytė. Netrukus minėsime šiuolaikinės Lietuvos visuomenės raidos pradžią – Lietuvos Sąjūdžio gimimo 30 metų jubiliejų. V. Šlapausko tekste svarstymai apie mūsų visuomenės nueitą kelią ir jo ypatumus. Apie sostinės Bernardinų kapines: „Jau dešimt metų vaikštau po Užupį, jį fotografuoju. Kažkas nesuprantama traukia lyg magnetas. Iš Bernardinų kapinių kiekvieną kartą išeinu kaip iš savotiškos Jeruzalės.“

Sekmadienio, gegužės 6-osios, skaitiniai

Kas slypi žodžiuose: aš tave myliu, esi man brangus, negaliu be tavęs gyventi? Sekmadienio Evangelijos skaitinį komentuoja kun. V. Solovej. Stefaniją Ladigienę savo antrąja Mama vadina išgelbėta žydaitė Irena Veisaitė ir Sibiro lagerių mergaitės. Donatas Puslys dalinasi skaitinių rekomendacijomis. Švenčiant Motinos dieną verta prisiminti moteris, kurios yra dorybingo gyvenimo pavyzdžiai visiems tikintiesiems ir įkvepia siekti šventumo.

Šeštadienio, gegužės 5-osios, skaitiniai

Knygoje „Kai Dievas tyli“ arkivyskupas Luisas M. Martínezas rašo, kad Dievas ir tylėdamas moko mus, kaip juo pasitikėti net ir tada, kai atrodo, kad yra nutolęs. Sužinosime, kada Dievas yra arčiausiai mūsų, ir kodėl Jis dažnai su mumis kalbasi tik tyliai. Viktorija Samarinaitė pasakoja apie savo romaną su plastmasės gabalu. Pradedame videolaidų ciklą „Jaunieji menininkai“, skirtą į kūrybos kelią įžengiantiems mūsų menininkams. Pirmoji pažintis – su tapytoju Petru Lincevičiumi. Šventasis Ambraziejus kalba apie viltį: „Išbandymo metas ir yra mūsų sielos nužeminimo laikas. Tačiau šiuose išbandymuose ji gaivinama Dievo žodžiu.“

Gegužės 4-osios, penktadienio, skaitiniai

„Man svarbiausia išgryninta festivalio programos kokybė, – tikina G. Masteikaitė. – Bet kartu noriu ir rizikuoti – pasinaudoti savo jaunyste ir galbūt padaryti klaidų. Bet tuo pat metu ir atidaryti kitokius vartus.“ Pajamų nelygybė Lietuvoje – viena didžiausių ES. Originalų socialinės atskirties sumažinimo būdą yra pasiūliusi katalikiško Fokoliarų judėjimo vadovė Chiara Lubich. Tai bendrystės ekonomika. Italijos katalikų vyskupai drauge su kitų šalių hierarchais jau kurį laiką stebi nerimą keliantį reiškinį: vis dažniau žmonės kreipiasi pagalbos, manydami, jog asmenį kamuoja apsėdimas.

Gegužės 3-iosios, ketvirtadienio, skaitiniai

Savo gyvenimo ir kovos istorija dalinasi Dainavos apygardos partizanas Antanas Petrikonis-Laivas. Kiekvienais metais apie 6000 žmonių Nyderlanduose pasirenka mirtį aktyvios eutanazijos būdu. Visgi dabar kyla protestas. Apie jautrius vaikus ir jų ugdymą – pagal Elaine N. Aron knygą „Itin jautrus vaikas: Kaip padėti mūsų vaikams gyvuoti, kai pasaulis juos stelbia“. Pokalbis su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu apie naują Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarką, kai ruošiamasi santuokai, sakramentų prasmę ir praktinius pakeitimų padarinius.

Gegužės 2-osios, trečiadienio, skaitiniai

Kaip Bažnyčiai neprarasti savo veido ir misijos šiuolaikinės komunikacijos džiunglėse? Pasirodo, statant Lygumų Švč. Trejybės bažnyčią 1906–1914 metais trūko cemento. Ir visi lygumiečiai turėjo pristatyti bažnyčios statybai naminių paukščių kiaušinių. Kam – žiūrėkite videoreportaže. Kodėl senatvė pasitinkama taip skirtingai – komentare svarsto psichologas Giedrius Markevičius. Jau dešimtus metus vykstanti programa „Renkuosi mokyti” vis daugiau jaunų žmonių sudomina mokytojo profesija.

Gegužės pirmosios dienos skaitiniai

Sociologai, filosofai, žurnalistai ir futurologai nuolat mums kartoja, jog darbo bus vis mažiau. Apie tai, kaip galėtų atrodyti rytojaus darbas – italų ekonomisto komentaras. Šiuo metu Vilniuje gyvenančiam muzikologui Edmundui Gedgaudui jo pirmieji atmintyje išlikę namai Kretingoje visam gyvenimui paliko neišdildomą įspūdį. Žymaus Žemaitijos pedagogo Juozo Gedgaudo šeimos istorija. Sesuo Benedikta Rollin iš Marijos Dangun Ėmimo (arba asumpcionisčių) vienuolijos. Ji dalijasi, kaip vienuolis(-ė) ir kiekvienas iš mūsų gali teikti pasauliui gyvybę. Dalinamės pokalbiu apie pogrindinę leidyklą, veikusią sovietmečiu.

Pirmadienio, balandžio 30-osios, skaitiniai

Mąstymas apie Jėzaus klausimą – „Ar myli mane?“ Būtent tam, kuris pirmas į mus šiuo klausimu kreipiasi, priklauso kiekvieno žmogaus ketinimus ir tikrąjį veidą atskleidžiantis žinojimas. Apie depresijos po gimdymo atsiradimo priežastis, gydymo būdus, kaip galima šios ligos išvengti, pasakoja psichologė Marija Bagdonienė. Dvasingumo raiška medicinoje – kas tai? Pilnų namų bendruomenės įkūrėją kun. Valerijų Rudzinską Panaros kaime, Varėnos rajone, kalbino pirmo kurso žurnalistikos studentas Šarūnas Dvareckas.

Sekmadienio, balandžio 29-osios, skaitiniai

„Tenka pripažinti, kad šiuolaikiniam žmogui kvietimas pasilikti vynmedyje skamba beveik kaip raginimas pasilikti kalėjime“, – sako sekmadienio homilijos autorius kun. Arūnas Peškaitis, komentuodamas šiandienos Evangelijos ištrauką. Minint Pasaulinę gyvybės dieną: turime nustoti kovoti ideologines kovas ir atsigręžti į asmenį, esantį įvairiose, dažnai jo kilnumą paneigiančiose situacijose. Psichologo Remigijaus Stripeikio komentare – apie dienoraščio naudą asmenybės formavimuisi ir žmogaus psichinei sveikatai. Ką reiškia kilnūs žodžiai apie prigimtinį kiekvieno žmogaus orumą, kai neįgalumą turintiems vaikams neleidžiama gimti, remiantis prielaida, kad jų gyvenimas bus nepakeliamas ir bevertis jiems patiems ir jų artimiesiems?

Paskutinio balandžio šeštadienio skaitiniai

Nuo XVII a. Šiaurės Lietuvos ir Latvijos krašto tikintieji garbina mergelę Barborą Žagarietę. Žilvinas Kempinas, vienas svarbiausių šiuolaikinio meno atstovų, Indianos universiteto „Herrono“ meno ir dizaino mokykloje surengė vienuolikos darbų parodą „V formation“. Elvinos Baužaitės recenzija. Festivalio „Mėnuo Juodaragis“ glaustųjų, arba mažųjų, festivalių istorija ir šiųmečio „Juodaragio“ staigmenos. Pilnų namų bendruomenės įkūrėją kun. Valerijų Rudzinską Panaros kaime, Varėnos rajone, kalbino pirmo kurso žurnalistikos studentas Šarūnas Dvareckas.

Penktadienio, balandžio 27-osios, skaitiniai

Džiaugsmas yra ne tik praktikuojamų dorybių vaisius, bet ir kovos su nuodėme priemonė. Ar kelionės padeda atrasti save? Ar rašymas vaikams keičia žmones? Apie tai – interviu su rašytoja Vaiva Rykštaite. Minint lietuvių literatūros klasiko kan. J. Tumo-Vaižganto mirties 85-ąsias metines, istorinė apybraiža apie šio kunigo ir pal. Jurgio Matulaičio bendradarbiavimą. Donatas Puslys pristato skaitinių rekomendacijas savaitgaliui.

Ketvirtadienio, balandžio 26-osios, skaitiniai

„Šitame kely, kuriame dabar esu, aš randu paguodą. Dar vienuolyne man yra sakę: mąstyk apie kelią, kuris tau teikia paguodą. Vien tai, kaip jautiesi būdamas tame kelyje, gali būti tavo atsakymas“, – sako vienas ryškiausių Lietuvos slemo poezijos atlikėjų. Mirusi ir pavojinga tampa tradicija, kai ją suvokiame tik kaip praeities kartotę. Dr. Povilo Aleksandravičiaus komentaras. Lietuviškoje interneto žiniasklaidoje kuriamas neigiamas pabėgėlių įvaizdis. Kokios to pasekmės? Pokalbis su Užsienio reikalų ministerijos ambasadoriumi ypatingiems pavedimams, rašytoju, istoriku Alfonsu Eidintu.

Trečiadienio, balandžio 25-osios, skaitiniai

Apie inovacijas politikoje Donatas Puslys kalbina Inovacinės politikos apdovanojimų iniciatyvą pradėjusį austrą Edwardą Strasserį. Ar humanitariniam ugdymui svarbi antika, Biblija, pasaulio literatūros klasika? Mokytojų diskusija. Balandžio 24 d. popietę iš JAV sugrįžo išeivijos lietuvių vyskupas emeritas J. E. Paulius Antanas Baltakis OFM – ištikimybės Bažnyčiai ir lietuvybei pavyzdys. Ligos ar negalios akivaizdoje tenka priimti sunkius sprendimus: tęsti gydymą ar nutraukti, palaikyti žmogaus gyvybę ar atsitraukti. Svarbiausias klausimas – kas šiuos sprendimus turi priimti? Alfie Evanso istorija.

Antradienio, balandžio 24-osios, skaitiniai

Małgorzata Żuławnik pasakoja Maksimilijano Kolbės gyvenimo istoriją. Kodėl Katalikų Bažnyčia krikštija kūdikius ir vaikus, kurie patys dar negali nei suprasti, ką šis tikėjimas reiškia, nei jo laisvai pasirinkti? Klinikinės psichologės Aušros Mockuvienės komentaras apie psichologinius sunkumus pavasarį. Globos namai yra atsakingi už jaunuolius, kuriuos išleidžia, tačiau kur apgyvendinti jauną žmogų ir kaip jam padėti, kai tam nėra sąlygų?

Pirmadienio, balandžio 23-iosios, skaitiniai

Čiurlionio namų pokalbių-susitikimų ciklo su aukščiausiai įvertintais Lietuvos kūrėjais pirmasis svečias – režisierius Audrius Stonys. „Kurti bendrą gerovę, prisidėti prie visuomenės pažangos – čia aš matau didžiausią vertę, ir tai mane nuoširdžiai „veža“, – sako programos „Kurk Lietuvai“ dalyvis, Alytaus vicemeras Tautvydas Tamulevičius. Sutuoktinių grįžimo istorija – šeštojoje laidų ciklo „Grįžtantys“ laidoje. Nuo kovo Lenkijoje įsigaliojo įstatymas, ribojantis prekybą sekmadieniais ir švenčių dienomis. Ar kaip krikščionys turėtume teigiamai jį vertinti? Kuo filosofės ir mistikės Simone Weil mintys praturtina diskusiją apie žmogaus teises?

Sekmadienio, balandžio 22-osios, skaitiniai

Minime Gerojo Ganytojo sekmadienį. „Šiandien, jei norime ką nors sužinoti apie aveles, apie kurias kalbama Šventojo Rašto ištraukoje, tereikia užeiti, pavyzdžiui, į Bernardinų sodą“, – sako homilijos autorius kun. A. Saulaitis SJ. Dalijamės ištrauka iš Raymondo Lloydo Richmondo knygos „Pyktis ir atleidimas“. Meditacija apie gyvenimą be Dievo – negyvenimą, kurį pasirenkame patys neieškodami savo Kūrėjo ir neatpažindami savęs kaip kūrinio. Vanda Ibianska apžvelgia Vasario 16-osios akto signataro kunigo Vlado Mirono gyvenimą.

Šeštadienio, balandžio 21-osios, skaitiniai

Maistui brangstant mūsų požiūris į jį darosi vis atsainesnis. Apie tai – Rasa Baškienė. Dailininkės Vilmos Staniulienės pavasariškoje parodoje – tulpės koncepcija. Tai atkaklių autorės paieškų vaisius – atrasti savo pašaukimą, net kai jis yra toks specifinis. Pokalbis su dailininke Egle Gelažiūte-Petrauskiene apie kūrybinius ir svetimoje šalyje gyvenant kylančius iššūkius. Elektroninio žurnalo anglų kalba apie lietuvių literatūrą videoklipe – Nerijaus Cibulsko poezija. Titrų anglų kalba autorius – Rimas Užgiris.

Penktadienio, balandžio 20-osios, skaitiniai

Šią savaitę Katalikų Bažnyčia meldžiasi už pašaukimus. Popiežius kalba apie tris pašaukimo aspektus – išgirdimą, įžvelgimą ir gyvenimą. Nuo priklausomybės neapsaugotas nė vienas. Pokalbis su kun. Aušvydu Belicku apie alkoholizmo ligą ir ką daryti, kai nuo jos kenčia artimieji ar kunigai. Net 53 proc. Lietuvos medikų yra perdegę, o ES įmonės kasmet patiria daugiau nei 20 mlrd. nuostolių, nes jų darbuotojai dėl perdegimo neatvyksta į darbą. Stresas yra antra pagal dažnumą pravaikštų priežastis. Ką daryti, kad ši statistika pasikeistų? Minint modernios Izraelio valstybės sukūrimą, yra tinkama akimirka prisiminti slėpinį, glūdintį pačioje judaizmo šerdyje.

Ketvirtadienio, balandžio 19-osios, skaitiniai

Savo gyvenimo ir kovos istorija dalinasi Tauro apygardos partizanų ryšininkė Naktibalda. Šiuolaikiniam cirkui, palyginti su kitais scenos menais, skintis kelią į pripažinimą sekasi gana sunkiai. Vis dar pasigirsta klausimų: o kam mums reikia to šiuolaikinio cirko? Ar išvis verta šiuolaikinį cirką laikyti meno rūšimi? Zita Vasiliauskaitė svarsto, ar tikrai tarp žmonių vyksta kova dėl asmeninio išlikimo ir pagelbėti kitiems yra neprotinga? Kodėl Katalikų Bažnyčia krikštija kūdikius ir vaikus, kurie patys dar negali nei suprasti, ką šis tikėjimas reiškia, nei jo laisvai pasirinkti?

Trečiadienio, balandžio 18-osios, skaitiniai

Architektas Rolandas Palekas dalinasi mintimis apie tai, kas yra kokybiška architektūra. Kuo mes skiriamės ar bent privalome skirtis nuo šiandienės Rusijos, kad netaptume tik veidrodiniu Putino atspindžiu, klausia Donatas Puslys. Kaune įvyko devintasis Jaunimo sielovados forumas, šiemet puoselėjęs temą „Sinodas 2018. Jaunimas. Tikėjimas. Pašaukimas“. Videoreportažas apie vieną gražiausių Šiaurės Lietuvos išlikusių architektūros paminklų iš 19 šimtmečio pabaigos – Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčią.

Antradienio, balandžio 17-osios, skaitiniai

Graikų ortodoksų, sirų ortodoksų ir graikų melkitų patriarchai pasmerkė „brutalią JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos agresiją“. „Pataikūniškumo metraščiai yra pilni pavyzdžių, kai Bažnyčios žmonės lankstosi politinei galiai. Čia, JAV, mes pastaruoju metu regėjome pernelyg daug to pavyzdžių tam tikrų evangelikų lyderių gretose. Tačiau šiandien kalbant apie pataikūniškumą yra sunku pralenkti Maskvos ir visos Rusios patriarchą Kirilą“, – savo tekste svetainėje „First Things“ rašo popiežiaus Jono Pauliaus II biografas George’as Weigelis. Pokalbis su meno istorike Laura Petrauskaite, tyrinėjančia Lietuvos dailininkus, tarpukariu emigravusius į Pietų Ameriką. Monika Jašinskaitė spektaklio „Nežinoma žemė. Šalčia“ recenzijoje klausia: apie kokią atrastą Lietuvą spektaklio autoriai kalbėjo, jei Šalčininkų rajone absoliuti dauguma gyventojų yra lenkai?

Pirmadienio, balandžio 16-osios, skaitiniai

Dideli pinigai yra linkę nutildyti sunerimusiuosius dėl senojo Vilniaus paveldo išsaugojimo. Apie jam kylančias grėsmes kalbamės su dailės istorike dr. B. R. Vitkauskiene. Jurgis Kraujalis teigia, kad Mariaus Povilo Elijaus Martynenko knyga „Be penkių pasaulio pradžia: Tekstai malonumui sužadinti“ verta dėmesio, bet ne dėl meninės vertės, o fenomeno, kuris gerai apibrėžia jaunąją skaitytojų kartą. Ar kitose planetose gali būti Jėzaus įsikūnijimų? Pokalbis su Vatikano observatorijos direktoriumi br. Guy Consolmagno SJ. Kalbamės su Linu Švirinu apie muziką, pomėgius ir darbą su jaunaisiais atlikėjais, kurių ne vienas pasirodys Klaipėdos dramos teatre gegužės 6 d. 17 val., „Vilties koncerte“, skirtame Mamos dienai.

Sekmadienio, balandžio 15-osios, skaitiniai

Kristus prisikėlė iš mirusiųjų. Patikėti šia stulbinama žinia iš tiesų sunku. Du Jėzaus mokiniai, kurie keliauja iš Jeruzalės, nesugebėjo patikėti. Neringa Rekašiūtė pasakoja apie savo naują parodą, nagrinėjančią Visagino tapatybės klausimą. Mintys po „Kino pavasario“. Apie ką būtų prasminga kalbėti: apie filmus ar apie tai, ką jie atvėrė, pajudino, kuo ir dėl ko sujaudino? Enrikos Striogaitės filmų apžvalga. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė rašo apie tai, kodėl reikia nesileisti gąsdinamiems.

Šeštadienio, balandžio 14-osios, skaitiniai

Jau ketvirtį amžiaus sostinės Antakalnio rajone įsikūrę šv. Jono broliai padeda žmonėms ieškoti Dievo dažnio, teikia dvasinę oazę. Paprastos kasdienės situacijos, tolimi prisiminimai yra Dievo artumo, jo vedimo ženklai, atsidavimo liudytojai. Videoreportaže – apie tai, kaip Vilniaus Grigiškių meno mokyklos smuiko mokytoja vaikus moko meilės muzikai ir vienas kitam. Iš H. Gudavičiaus dienoraščio: „Kodėl senieji lieka ištikimi savo kiemui ir savo kaimui? Juos kažkas laiko būtent tose vietose, kurias iš jaunumės pasirinko. Sulaiko juos tikriausiai meilė ir prisiminimai, bet yra ir toks keistas savarankiškumo užgaidas.“

Penktadienio, balandžio 13-osios, skaitiniai

„Man kūryba – skaitymas, klausymas, rašymas, abejonės, savęs sureikšminimas ir savęs sumenkinimas, akimirka išsipildymo – yra viskas, ką turiu, bet ko niekada neturėsiu“, – sako dramaturgas M. Nastaravičius. Istorinė apybraiža, minint Vargdienių seserų kongregacijos įkūrimo šimtmeį bei vienuolijos įkūrėjo pal. Jurgio Matulaičio gimtadienį. „Atrodo, tiek nedaug dar padariau, kad gaučiau apdovanojimą. Bet ne dėl kryžiaus dirbi – dirbi dėl to, kad patinka“, – sako pokalbyje aktorė K. Petruškevičiūtė, šių metų Auksinio scenos kryžiaus savininkė. Kuo ypatinga Prancūzijos prezidento E. Macrono kalba katalikams Bernardinų kolegijoje, dėl kurios užvirė visa Prancūzija?

Ketvirtadienio, balandžio 12-osios, skaitiniai

Atlikėjas Vidas Bareikis važinėja po Lietuvos miestus ir miestelius, ir mokyklose kalbasi su moksleiviais apie patyčias. Interviu klausiame, kokie tų susitikimų įspūdžiai. Teatro istoriko Aleksandro Guobio naujausioje knygoje „Ilgesio dainos“ aprašomi XX a. įvykiai sovietų okupuotoje Lietuvoje, kai po dešimties ir po dvidešimt penkerių metų tremties žmonės sugrįžta į gimtinę. Apie tai, kuo ir kaip dabar gyvena kultūrinė žiniasklaida, pasakoja „Šiaurės Atėnų“ vyr. redaktorė Giedrė Kazlauskaitė. Šiandien iš mokslininko reikalaujama ne ieškoti tiesos ir ginti ją visomis išgalėmis. Mokslo sistema yra tapusi didžiai biurokratine, paverčiančia biurokratu ir spontaniškai kūrybišką žmogų, rašo Guoda Azguridienė.

Trečiadienio, balandžio 11-osios, skaitiniai

Režisierius M. Survila prisipažįsta filmuodamas „Sengirę“ suvokęs, koks žmogus yra ribotas: „Atrodo, koks talentingas jis gali būti – „pafotošopinti“, parašyti scenarijų, bet kai pamatai, kokia yra gamtos įvairovė, stebiesi: oho, kaip čia stebuklingai viskas.“ Pokalbis su Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytoju dr. Vaidotu Vaičaičiu. Kyla daug klausimų ir nerimo, kad šalia pozityvių dalykų ilgalaikėje perspektyvoje neapgalvotas visos dienos mokyklos koncepcijos įgyvendinimas gali turėti ir liūdnų pasekmių, rašo Algis Lankelis. Istorinė apybraiža apie parodomąjį Mogiliavo arkiv. J. Ciepliako ir kunigų teismą, kuriame buvo teisiamas dabar jau palaimintasis Teofilius Matulionis.

Antradienio, balandžio 10-osios, skaitiniai

Pirmieji įspūdžiai apie vakar paskelbtą popiežiaus Pranciškaus Apaštališkąjį paraginimą – tai ilgas popiežiaus laiškas kiekvienam, ieškančiam Dievo kasdienybėje. Pokalbis su dr. Adomu Pūru apie Europos Sąjungos tėvą – kūrėją Jeaną Monnet. Knygos „Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940“ (sud. Marija Drėmaitė) recenzija. Katalikišką tradiciją šalyje nėra lengva suprasti, su kokiais sunkumais susiduria mišrią santuoką sudarę dviejų skirtingų konfesijų krikščionys. Vokietijos vyskupai vėl grįžta prie šios subtilios temos.