Šiandien

Pirmadienio, gruodžio 9-osios, skaitiniai

JAV vyskupas Robertas Barronas aiškina Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmą. Ištrauka iš autoriaus knygos „Katalikybė“. Darius Indrišionis pristato versiją, kad partizanų vado Lukšos-Daumanto palaikus būtų galima rasti Kauno Petrašiūnų kapinėse. Skaitančiam „Išpažinimus“ atsiskleidžia begaliniai įvairiapusis Dievas, į kurį Augustinas kreipiasi, sako Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas. Nobelio premijos laureatė Olga Tokarczuk yra žinoma savo šalyje ir užsienyje ne tik kaip rašytoja, bet ir kaip maištaujanti lenkų intelektualė su dredais.

Sekmadienio, gruodžio 8-osios, skaitiniai

Nors mūsų širdims mieliau girdėti apie Jėzų – Avinėlį, gailestingąjį ir neatstumiantį nė vieno, tačiau jis yra ir Judo Liūtas. Gabrielės Gailiūtės komentaras apie susimąstymo metą adventą. Tik apie ką susimąstyti? „Tai, ar teigiamai, ar neigiamai žmonės įvertins spektaklį, man darosi vis mažiau įdomu“, – sako režisierius Agnius Jankevičius. Pagavęs tokį žvilgsnį prie altoriaus, antrąkart pasirinktum kunigystę.

Šeštadienio, gruodžio 7-osios, skaitiniai

Redakcija dalijasi mintimis apie laisvalaikio skaitinius. Romualdas Kriaučiūnas rašo apie empatijos svarbą. „Dievas duoda daug nuorodų, kur Jį rasti. Dievas žymi kelią pas Save, kol pradeda šviesti mano širdis. Iki tol turiu ruoštis. O rengti savo širdį man padeda nuolatinė malda.“ Režisierė Dalia Ibelhauptaitė teigia, kad reikėjo stipriai dirbti, kad sugrąžintų į operą žmones, kurie mokyklos laikais per prievartą buvo atitempti į LNOBT ir galbūt pataikė į jiems neįdomų spektaklį.

Penktadienio, gruodžio 6-osios, skaitiniai

Donatas Puslys analizuoja, kodėl Vyriausybė nesimoko iš savo pačios klaidų. aip atsakyti į Czesławo Miłoszo klausimą, ką Lietuva padarė, kad integruotų į savo kultūrą jo alma mater – Stepono Batoro universitetą? „Taip ir artėjame prie šių kalendorinių metų pabaigos. Nelabai linksmi. Neretai mitinguojantys. Matyt, iš tikrųjų nebesugebame valdyti tos aršios buldozerinės pažangos“, – rašo Henrikas Gudavičius.

Ketvirtadienio, gruodžio 5-osios, skaitiniai

Ką reiškia apaštalo Pauliaus pasakymas apie tai, kad kiekviena valdžia yra „iš Dievo“? Pokalbis su bibliste Ingrida Gudauskiene. Psichologas, kognityvinių mokslų specialistas D. Willinghamas klausia, kaip galima paaiškinti, kodėl vaikai nemėgsta mokyklos, naudojantis naujausiais moksliniais atradimais apie žmogaus smegenis. Trečioji laidos „Jūs esate pašaukti laisvei. Mažesniųjų brolių išėjimas iš pogrindžio“ dalis. Pokalbis su rašytoja, vertėja Ieva Toleikyte, savanoriaujančia Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centre „Vilties angelas“.

Trečiadienio, gruodžio 4-osios, skaitiniai

Literatūros kritika prasideda ne tada, kai visus teksto sumanymus ir lygmenis transliuoji, bet kai juos vertini ir esi laisvas savarankiškai bei profesionaliai juos kvestionuoti viešumoje. Valdovų rūmuose veikiančios parodos „Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas“ veidu pasirinktas M. K. Radvila Našlaitėlis yra išgarsėjęs bestseleriu „Kelionė į Jeruzalę“. Skaitykite režisieriaus Oskaro Koršunovo mintis, nuskambėjusias tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Eimunto Nekrošiaus kūrybai.

Antradienio, gruodžio 3-iosios, skaitiniai

Šarūno Barto „Sutemose“ – filmas, kuriame partizanai – tiesiog žmonės: su savo silpnybėmis ir klaidomis. Ne demonai, bet ir ne angelai. Žmonės. Apie Vaižgantą: „Šnekus, greitakalbis, smarkiai gestikuliuojantis. Jo dikcija buvo ypatinga, kietai kir­čiuodavo, balsą kaitaliodavo, vaizdus skardžiu juoku perpindavo.“ Kun. Roberto Urbonavičiaus meditacija pirmajai advento savaitei. Kai gydytojai nebegali padėti, žmonės savo sužalotas širdis patiki Kauno arkivyskupijos šeimos centro darbuotojams.

Pirmadienio, gruodžio 2-osios, skaitiniai

Pokalbis su doc. dr. Kęstu Kirtikliu apie akademinės bendruomenės protestus Lietuvoje. Šv. Augustinas neabejotinai turėjo būti muzikalus žmogus, sako melomanas Paulius Garbačiauskas. Pokalbis su žurnalo „Tapati“ redaktore Aušrine Šečkuviene. Ši maža nuotraukėlė aukcione pristatyta kaip vermachto kariškio darbas. Kitoje pusėje paskubomis pakeverzotas žodis Wilna ir dar kažin kas vokiškai.

Advento pradžios, gruodžio 1-osios, skaitiniai

Kaip galime „būti pasirengę“? Advento rytais, prieš prašvintant, skubama į šv. Mišias, aukojamas Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos garbei. Antroji pasakojimo dalis apie Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją ir jos pirmąją vadovę Joaną Juozapaitytę – sesę Paulę. Kodėl teatre kartais įvyksta „nesusikalbėjimų“ su publika?

Šeštadienio, lapkričio 30-osios, skaitiniai

Neseniai popiežius užsiminė, kad galvojama „ekologinę nuodėmę“ įtraukti į Katalikų Bažnyčios katekizmą. Rositos Garškaitės komentaras. Kiek ir iš kokiais aspektais savo žiūrovais domisi Lietuvos teatrai? Ar teatrai siekia tenkinti publikos lūkesčius, ar vis dėlto juos formuoti? Pasakojimas apie Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos pradžią ir pirmąją vienuolijos vadovę Joaną Juozapaitytę – seserį Paulę. Naujausi duomenys apie katalikų demografiją pasaulyje, pašaukimų skaičių ir su tuo susijusius iššūkius.

Penktadienio, lapkričio 29-osios, skaitiniai

Pokalbis su italų vatikanistu Andrea Gagliarducci apie Šventojo Sosto finansinį skaidrumą – ir rimtas problemas, kurias sukėlė spalio 1 d. pareigūnų atliktos kratos Vatikane. „Čia kalbama apie kiekvieno žmogaus mirtį – tokią, kuri nėra didvyriška ar kuo nors ypatinga“, – apie Philipo Rotho „Kiekvieną žmogų“ teigia vertėjas. Pasakojimas apie brolius Antaną ir Joną Juškas. Vilniaus „Carito“ Motinos ir vaiko namuose per metus paprastai glaudžiasi apie 20 besilaukiančių ar mažus vaikus auginančių moterų.

Ketvirtadienio, lapkričio 28-osios, skaitiniai

Suicidologės Heidi Hjelmelad pranešimas „Įsitvirtinusios tiesos suicidologijoje: ar jos tikrai teisingos?“, skaitytas 4-ojoje Vilniaus savižudybių intervencijos metodų konferencijoje, vykusioje š. m. lapkričio 15 d. Antra laidos „Jūs esate pašaukti laisvei. Mažesniųjų brolių išėjimas iš pogrindžio“ dalis. Pokalbis su dr. Justinu Dementavičiumi apie Lietuvos idėją, lietuvio tautinį charakterį, utopijos sąvoką. „Šiemet rašytojai Vandai Juknaitei nenusikalsime. Nes nebus jokių visuotinių susiėjimų ir viešųjų oracijų jos jubiliejaus proga“, – rašo Donatas Petrošius „Šiaurės Atėnuose“.

Trečiadienio, lapkričio 27-osios, skaitiniai

Pokalbis su žymiu amerikiečių istoriku, profesoriumi Timothy Snyderiu apie atminties politiką, istoriją ir apie ateitį politikoje. Tailandas ir Japonija lapkričio 19-26 dienomis suteikė progą Pranciškui išsakyti ligšiol stipriausius žodžius, įspėjančius apie tragiškus vien ekonominiu gerbūviu besirūpinančios kultūros padarinius, atvedančius iki realaus pavojaus taikai. Pasak Rusų dramos teatre dirbančių kūrėjų komandos, tai bus savita penkių persipinančių pasaulio pasakų interpretacija, skirta susitikimui su pačiu savimi. Vaizdoįraše Marija Keršanskienė pasakoja, kaip pradėjo kurti tinkalaidę „Kalba mamos“.

Antradienio, lapkričio 26-osios, skaitiniai

Apie savo pašaukimą vaizdo įraše pasakoja gitaristas Robertas Semenkiukas. Pateikiamos įvairių kūrinių ištraukos, kuriose aprašomi Lietuvos dvarai, trumpam nukels į praeitį. Pokalbis su Pranciškonų gimnazijos Kretingoje direktoriumi broliu Alvydu Virbalu OFM. Ateitininkų ses. Dr. D. Kuzmickaitės ir teisininko dr. V. Malinausko prisiminimai apie prieš 30-metį įvykusį Ateitininkų federacijos atkūrimą.

Pirmadienio, lapkričio 25-osios, skaitiniai

Diskutuoti, ar Bažnyčia gali būti internetinė, į „XFM“ radijo laidą „Apologetika.lt“ pakviesti 1,5 metų Vilniuje gyvuojančios 180° Bažnyčios pastorius G. Dailydė ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto absolventė, studijavusi Kūrybines industrijas, K. Kubertavičiūtė. Ką Augustino „Išpažinimai“ šiandien reiškia filosofui? Atsako Saulius Geniušas. Penki patarimai, kaip suderinti darbą ir poilsį. Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choro vadovas pasakoja apie grigališkąjį choralą ir kuo šis giedojimas jį patraukė.

Sekmadienio, lapkričio 24-osios, skaitiniai

„Gelbėkis, galvok apie save!“ – su tokiu piktojo gundymu neretai susiduriame kiekvienas. Ištrauka iš dailės istorikės Giedrės Jankevičiūtės baigiamos rengti knygos „Nekenčiu sumaišties. Rimantas Sakalauskas: skulptūros, objektai, indai“. Lapkričio 21 d. Vilniuje įvyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos posėdis. Apie tai pasakoja konferencijos sekretorius kun. Domingo Avellaneda Cabanillas. Pokalbis su Denise Wilson, kuri nuo 1996 m. padeda vaikams ir suaugusiesiems, turintiems autizmo spektro sutrikimą, mokymosi sutrikimų ar dispraksiją.

Šeštadienio, lapkričio 23-iosios, skaitiniai

Teologas Gabrielius E. Klimenka OPs pristato Katalikų Bažnyčios požiūrį į karo veiksmus ir valstybės gynybą. Audronis Liuga: „Apima dvejopas jausmas, – ir kai įeisite, tai pajusite. Nes tie daiktai, tie objektai – tai, kas yra parodoje, – tie, kurie žino Nekrošiaus teatrą, – jie tiesiogine ir perkeltine prasme degė scenoje.“ Lietuvos kariuomenė tarpukariu turėjo 4 vyriausiuosius kapelionus. Tarp jų buvo ir Vasario 16-osios akto signataras, ir palaimintuoju paskelbtas vyskupas. „Artumos“ pokalbis apie šių laikų gnosticizmą ir pelagijonybę – mokymus, kurie iškreipia krikščioniškąją žinią, ir kurie gan populiarūs net tarp pačių katalikų.

Penktadienio, lapkričio 22-osios, skaitiniai

Autentiški kun. Antano Mackevičiaus liudijimai apie 1863 m. sukilimo priežastis, to meto neteisybę ir lietuvių ryžtą išsivaduoti iš carinės Rusijos priespaudos. Pretekstas lietuviškam plakatui su perlaužtu kryžiumi atsirasti – 1861 m. kruvinų Varšuvos įvykių aukų metinės. Vilniaus arkivyskupo G. Grušo pamokslas, sakytas šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, laidojant 1863–1864 m. sukilimo vadus ir dalyvius. Ko siekė 1863-1864 m. sukilimo dalyviai? Dėl ko jie sutarė, o dėl ko buvo nesutarimų? Kodėl sukilimo atminimas mums svarbus šiandien?

Ketvirtadienio, lapkričio 21-osios, skaitiniai

„Kalinys nuolat ujamas, spaudžiamas, vejamas, nuolat jaučiantis nepriteklių, gaunantis blogą maistą. Galvoju, tik žiauresnis žmogus iš ten iš tikrųjų išeina. Neturiu nė vieno pavyzdžio, kad įkalinimo įstaiga būtų pataisiusi žmogų.“ Nuo mirties praėjęs dešimtmetis patvirtina, kad J. Strielkūno kūryba reikalinga, jo eilėraščiai skaitomi, pagal jų tekstus kuriamos dainos, prisimenamas ir pats poetas. Lapkričio 21-oji – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo šventė. Kokia jos kilmė ir prasmė? Antanas Terleckas aptaria Rasos Antanavičiūtės knygą „Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse“.

Trečiadienio, lapkričio 20-osios, skaitiniai

Eimuntas Nekrošius niekada nesirinkdavo stereotipinio kelio, teigia Viktorija Kuodytė: „Iš kiekvieno norėjo ištraukti autentiką, o jeigu nori būti autentiškas, turi atmesti stereotipinius teatrinius ėjimus. Atmesti ir jaustis nesaugus.“ Pokalbis su dviem jaunomis sutuoktinių poromis – Šereikomis ir Zybartais – apie santuoką, santykius ir šeimą. Pirma laidos „Jūs esate pašaukti laisvei. Mažesniųjų brolių išėjimas iš pogrindžio“ dalis. Pastarojo laiko atradimai, prie kurių labai prisidėjo ilgametė, nuosekli ir kryptinga LGGRTC darbuotojų veikla, įpareigoja pabandyti dar sykį prabilti apie tragišką centro padėtį, rašo Darius Indrišionis.

Antradienio, lapkričio 19-osios, skaitiniai

Prieš 30 metų pranciškonai Lietuvoje oficialiai sugrįžo iš pogrindžio ir atgavo sovietų okupacijos metu prarastą Kretingos parapiją. Ką apie tai prisimena kun. Astijus Kungys OFM? Filosofo Rimo Čuplinsko kalba, pasakyta atidarant XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą. „Šeimos paslaugos“ - filmas apie Japonijoje vis labiau populiarėjančią agentūrą, kurioje pagal pageidavimą galima užsisakyti artimus žmones. Zita vasiliauskaitė rašo apie tai, kas būdinga save pervertinantiems žmonėms.

Pirmadienio, lapkričio 18-osios, skaitiniai

„Thomas Mertonas mane išmokė, kad pati svarbiausia gyvenimo kelionė yra vidinė“, – sako rašytoja iš Aliaskos Kethleen Witkowska Tarr. Antikinės filosofinės tradicijos tyrėja Tatjana Aleknienė aptaria Augustino „Išpažinimų“ reikšmę ir svarbą šiandien. Lietuvoje apsilankęs prof. Robertas Cheaibas pasakoja, ką daryti, kad Geroji Naujiena pasiektų ne tik vaikų ausis, bet ir širdis.

Sekmadienio, lapkričio 17-osios, skaitiniai

Popiežiaus Pranciškaus žinia 3-iosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga. Šiandien Evangelijoje Jėzus kalba apie dideles nelaimes, realias grėsmes, svarbių dalykų sunaikinimą. Gabrielės Gailiūtės-Bernotienės komentaras apie laimę vartoti. Literatūrologas Virginijus Gasiliūnas pasakoja apie poetą partizaną Bronių Krivicką.

Šeštadienio, lapkričio 16-osios, skaitiniai

Lapkritis į Vilnių ir vėl atnešė nuo seno ne tik šio miesto gyventojams vieną svarbiausių ir brangiausių švenčių – Aušros Vartų Dievo Motinos Globos atlaidus. Šiame straipsnyje atskleidžiama nedidelė ir labai konkreti spalvingo veikėjo darbų sritis – Vaižganto leidybinė veikla Žemaitijoje. Saulena Žiugždaitė rašo apie Zagrebo arkivyskupą pal. Alojzije’ą Stepinacą. Tomas Taškauskas rašo apie Broniaus Krivicko lyriką iš kūno teologijos perspektyvos.

Penktadienio, lapkričio 15-osios, skaitiniai

Kol režisierius Šarūnas Bartas Prancūzijoje atlieka galutines savo naujo vaidybinio, istorinio filmo „Sutemose“ spalvų ir garso korekcijas – pokalbis su juo. Videopasakojimas apie „Betzatos“ namus. Patricijos Jurkšaitytės Palaimintasis šventumu spinduliuoja ne dėl šventiesiems įprastai priskiriamų atributų, bet dėl šilto žmogiškumo, kuriuo dvelkia kūrinys. „Jis mirė kaip popiežininkas“, – taip apie Williamą Shakespeare’ą rašė jo amžininkas, XVII a. gyvenęs anglikonų dvasininkas Richardas Daviesas.

Ketvirtadienio, lapkričio 14-osios, skaitiniai

Galima ar negalima politikams bei kitiems visuomenėje gerai žinomiems asmenims neduoti Komunijos, jeigu jų viešai deklaruojamos pažiūros ar veiksmai prieštarauja Bažnyčios mokymui? Interviu su politologe, ateitininke, diplomate Emilija Pundiūte-Gallois. Lapkričio 7 d. Lietuvos nacionalinis muziejus surengė Apolonijos Dalevskytės-Sierakauskienės, Zigmanto Sierakausko, vieno iš 1863-iųjų metų sukilimo vadų žmonos, „Atsiminimų“ pristatymą. Liturginiame kalendoriuje lapkričio 13 d. pažymėti visi benediktinų ordino šventieji, o lapkričio 14 d. prisimenami visi šio seniausiojo katalikų vienuolių ordino mirusieji.

Trečiadienio, lapkričio 13-osios, skaitiniai

Architektūros istorikė Marija Drėmaitė rašo apie Le Corbusier. Dariaus Indrišionio komentaras apie tendenciją kitokią nuomonę turinčius asmenis išvadinti stribais. Dirbate su jaunimu ir ieškote pagalbos? Kvieskite Lietuvos jaunimo dienų Misijų komandą! Gegužės 1-ąją gražiai dekoruotu automobiliu Vaižganto palaikai buvo atlydėti į Vytauto bažnyčią. Visas liūdnos eisenos kelias buvo nubarstytas eglių šakomis. Grojo keli orkestrai.

Antradienio, lapkričio 12-osios, skaitiniai

Pokalbis su kunigu Javier Luzón Peña, kuris teigia parašęs pirmąjį pasaulyje egzorcisto vadovėlį. Fotomenininkė Monika Požerskytė pasakoja apie savo pašaukimą. Apie protestus Bolivijoje ir prezidento Evo Moraleso atsistatydinimą rašo Donata Špokaitė. Ramūno Aušroto komentaras apie teisinę vaikų ugdymo namuose pusę.

Pirmadienio, lapkričio 11-osios, skaitiniai

Lapkričio 7-ąją literatūros festivalio „Vilniaus lapai“ metu rašytoją Kristiną Sabaliauskaitę Šv. Kotrynos bažnyčioje kalbino teatro režisierius Gintaras Varnas. Siūlome paskaityti keletą jųdviejų pokalbio dialogų. Vaikų ir paauglių psichologės Dovilės Prižginės pranešimas: „Tyliai kenčiantys vaikai: nukentėjusiųjų nuo seksualinės prievartos atsiskleidimas” IX Traumų psichologijos konferencijoje. Profesorių Alvydo Jokubaičio ir Andriaus Bielskio diskusija apie tai, ar religija yra ideologija. Būtų gerai, kad užsiimti turizmu, kuris būtų sąmoningas tiek aplinkos, tiek asmeniniu požiūriu, taptų kiekvieno keliaujančio žmogaus tikslu.

Sekmadienio, lapkričio 10-osios, skaitiniai

Pagrindinė šio sekmadienio Evangelijos žinia – Dievas yra gyvųjų, o ne mirusiųjų Dievas. Pokalbis su lamzdelininku, dumplinių instrumentų žinovu, Lietuvos nacionalinio kultūros centro folklorininku instrumentininku Arūnu Luniu. Povilas Aleksandravičius rašo apie Europos Sąjungos kūrėją Robertą Schumaną, kuris Bažnyčios yra paskelbtas „Dievo tarnu“. „Šventieji vienuoliai“ – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikos ir vizualiųjų menų skyriaus fonduose saugomi XIX a. grafikos kūriniai – 32 graviūrų ciklas.

Šeštadienio, lapkričio 9-osios, skaitiniai

Kaip 1989-ieji metai susiję su šiuolaikinėmis tendencijomis Rytų Europoje? Teatro „mechanizmas“ šiame spektaklyje ryškiausiai šifruoja žiūrovą: teatras – tai jausmų bordelis, į kurį kaskart einama patirti iliuzijos bei jos teikiamų emocijų. Lapai krinta po vieną, ir tas jų kritimas bobų vasaros dienomis – lyg laikrodžio tiksėjimas: niekaip nesustabdysi. Laikas ir tuomet eina, kai to ėjimo nejauti, kai regis, kad to niūraus, vėlyvojo rudens nė nebus. „Pasislėpti Dievo širdyje – tai pasislėpti Jo meilėje. Nuodėmė ten įžengti negali. Ji miršta prie meilės durų.“

Penktadienio, lapkričio 8-osios, skaitiniai

Negalime pasitenkinti žmogiškumu, bandome būti dievais vieni kitiems, pusdieviais, draskomės, įrodinėjame ir užgyvename įvairių ligų – tiek psichinių, tiek dvasinių, tiek fizinių, sako kunigas Kęstutis Dvareckas. Žvilgsnis į Trakų (Kaišiadorių) apskrities 1918–1940 metų valdžią ir savivaldą. Stepo Eitminavičiaus mintys apie rudenį, mokytojo profesiją, literatūrą. Liuteronė Vilma Sabutienė pristato šios krikščioniškosios konfesijos požiūrį į lytinį sutuoktinių gyvenimą ir kontracepciją.

Ketvirtadienio, lapkričio 7-osios, skaitiniai

„Jeigu norime įsivesti chaosą – užsirašyti vardus, kaip pageidaujame, nepaisydami lietuvių kalbos taisyklių – tai čia jau bus ne Lietuva. Čia bus kažkas“, – svarsto VU Filologijos fakulteto prof. Irena Smetonienė. Jungtinių Valstijų katalikiškos organizacijos išplatino pareiškimus, kuriuose smerkia D. Trumpo inicijuotą JAV išstojimą iš Paryžiaus klimato kaitos susitarimo. Pokalbis su istorike dr. Monika Šipelyte apie Šveicarijos lietuvių indėlį atkuriant Lietuvos valstybę. Pokalbis su su trijų vaikų mama, laisvai samdoma rašytoja Viktorija Poviliene.

Trečiadienio, lapkričio 6-osios, skaitiniai

Pokalbis su Norvegijos smurto bei trauminio streso tyrimų centro psichologe prof. Siri Thorensen. Vilius Šimkus rašo apie užmirštą Vilniaus kavinę „Vaiva“. Kartu su D. Christodoulou klausiame, ar mokykloje mokyti žinių iš tiesų reiškia indokrinuoti pagal savo politinę darbotvarkę? Kitaip tariant, ar žinios mokykloje tėra „smegenų plovimas“?

Antradienio, lapkričio 5-osios, skaitiniai

Pokalbis su Kristina Sabaliauskaite apie naująjį jos romaną, meno kūrinių patirtį, skirtumus tarp „genialaus“ ir „vidutinio“ meno. Apie savo pašaukimą pasakoja aktorė, pedagogė Viktorija Kuodytė. Pokalbis su pirmąja „Bernardinai.lt“ vyr. redaktore Elvyra Kučinskaite. Komunistinis režimas Kinijoje užsiima milžiniško masto eksperimentu, rašo Mantas Adomėnas.

Pirmadienio, lapkričio 4-osios, skaitiniai

Apie išpažinties paslaptį, jos saugojimą bei bausmes šią paslaptį išdavusiems kalbamės su kanonų teisės specialistu kun. Mindaugu Bernotavičiumi. Rimantas Jokimaitis rašo apie štandartenfiurerį Karlą Jägerį, kuris vadovavo 3-iajam operatyviniam būriui, vykdžiusiam Lietuvos žydų žudynes. Profesoriaus Alvydo Jokubaičio komentaras apie tai, kad religija nėra ideologija. Kaip pastebėjo vienas pirmųjų šalies vietovardžių tyrinėtojų kalbininkas Kazimieras Būga, vietovardžiais kalba pati žemė.

Sekmadienio, lapkričio 3-iosios, skaitiniai

Vaizdingai Evangelijoje atpasakotas muitininko Zachiejaus ir Jėzaus susitikimas atskleidžia dvi tiesas. Šiandien Šeinių šeimos nariai negali nurodyti tikslios datos, kada Ignas Šeinius įsigijo fotoaparatą, tačiau žinoma, kad jis tą padarė Stokholme tarp 1920 ir 1922-ųjų. „Čia savadarbis tarybinių laikų maldynėlis. Pusė mokyklinio sąsiuvinio, kainavusio 8 kapeikas. “Kuo Evangelijos skleidimas elektroninėje ervėje skiriasi nuo gyvo apaštalavimo? Pokalbis su kun. Kęstučiu Briliumi MIC.

Šeštadienio, Vėlinių, skaitiniai

Mirtis – neišvengiama, ir jai reikia ruoštis, sako kun. R. Urbonavičius. Tačiau kaip nebijoti ir su viltimi pasitikti šį Didįjį egzaminą? Ištrauka iš Jean-Miguelio Garrigueso knygos „Mūsų mirties valandą. Priimti amžinąjį gyvenimą“. Apie mirtį nesinori galvoti, kai ji kažkur toli. Bet kartais ji ateina nekviesta, slankioja aplink. Dabar mirtis savomis akimis nebematoma, ilgos giesmės nebegiedamos, o ir senųjų mūsų giedotojų tik saujos likusios. Kokia gedulinių giesmių ateitis?

Penktadienio, Visų šventųjų dienos, skaitiniai

Pokalbis su Telšių vyskupu Kęstučiu Kėvalu apie Visų Šventųjų iškilmės prasmę. Monika Šipelytė aptaria Davido E. Fishmano knygą „Knygų gelbėtojai Vilniaus gete: Partizanai, poetai ir lenktynės su laikus gelbstint žydų kultūros vertybes nuo nacių“. Kristinos Alšauskienės kuriamos urnos – šviesių, natūralių, gamtiškų spalvų, jų formos ir faktūros griežtumo nesuvaržytos. „Man norisi įnešti kuo daugiau šviesos“, – teigia urnų kūrėja. Savaime stato ir kuria tik gamta. Pirminė gamtos architektūra – vaizdai, kraštovaizdžiai, ypač tie, kur veikia iškilios ir įdubios linijos, kur kalnai, akmenys, medžiai.

Ketvirtadienio, spalio 31-osios, skaitiniai

Apie patyčių kultūrą, klestinčią sveikatos įstaigose, kalbamės su Suicidologijos centro atstove psichologe Jurgita Rimkevičiene. „Žilaplaukis, iškelta galva, giedriu veidu, ei­davo dideliais skubiais žingsniais. Be jo neapsieidavo joks susi­rinkimas, joks minėjimas ar spektaklis, jokios iškilmės.“ Pokalbis su Reformatų sinodo direktore dr. Renata Bareikiene. Brolis pranciškonas Astijus Kungys, vienas iš „Bernadinai.lt“ įkūrėjų, prisimena dienraščio pradžią prieš 15 metų.

Trečiadienio, spalio 30-osios, skaitiniai

Amazonijos Sinodo tėvai šiame regione siūlo įvesti nuolatinę moterų diakonystę. Ar ši idėja neprieštarauja Bažnyčios mokymui ir istoriniams faktams? Jei norime suprasti Krymo aneksiją, turime žvelgti žymiai giliau į praeitį, nei vadinamųjų žaliųjų žmogeliukų pasirodymas. Taip teigia istorikas, knygos „#KrymasYraMūsų: rusiško mito istorija“ autorius Serhijus Hromenka. Švęsdami ypatingąjį Misijų mėnesį, sukluskime – kada liturgija labiausiai prabyla apie mūsų misiją? Jeigu Lietuvos valstybė neprisidės prie mečetės statybų, tikėtina, kad pinigai ateis iš kokios nors islamiškos šalies, todėl verta paklausti: o ką tai reiškia?

Antradienio, spalio 29-osios, skaitiniai

Vaizdo pasakojimas apie savanorį Kazimierą Aleliūną, pamirštą Lietuvos šimtmečio herojų. Kodėl Arvydo Šliogerio filosofiniuose tekstuose, nutolusiuose per daugiau nei tris dešimtmečius, pasikartoja kelios Rainerio Marijos Rilke's eilutės? Ar mokykloje populiarėjanti projektinė veikla yra vienintelis geras būdas mokytis ir paruošti vaiką „tikrajam gyvenimui“? Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras tikisi, kad mobilioji programėlė „VAJC“ jaunam žmogui padės iš naujo atrasti maldą ir jausti Bažnyčios pulsą.

Pirmadienio, spalio 28-osios, skaitiniai

Pokalbis su islamo kultūros tyrėju profesoriumi Egdūnu Račiumi apie Lietuvos musulmonų bendruomenės skilimą. Istorikas Liudas Jovaiša rašo apie tai, ką jėzuitai Lietuvoje nuveikė per 450 m. Nuo seksualinės priklausomybės kenčiantiems žmonėms seksas tampa pagalba, slopinant stresą, liūdesį, neigiamus jausmus. Pokalbis su Londono universiteto koledžo doktorante, odontologe, ateitininke, mama Egle Petrauskiene.

Sekmadienio, spalio 27-osios, skaitiniai

Rimvydas Laužikas svarsto apie skirtingus muziejų tipus – Jėzaus ir sokratiškąjį. Kas turi atsitikti žmogui, kad jis artėjant senatvei neprisimintų (ir nenorėtų prisiminti) savo gyvenimo? Apie tai yra naujausia Vilniaus mažojo teatro premjera. Moterys yra geresnės menininkės, bet vyrai padaro geresnius paveikslus. Kol kas. Muitininkas ir fariziejus - du asmenybės tipai, dvi laikysenos Dievo, savęs ir žmonių atžvilgiu.

Šeštadienio, spalio 26-osios, skaitiniai

Pranciškonai kapucinai renka parašus, kad būtų pradėta tėvo Stanislovo beatifikacijos byla. „Bernardinai.lt“ pašnekovai tikina – lengva nebus. Kaunas yra perlas. Kaunas net galėtų būti mažąja Ryga. Kaunas galėtų būti perlu, bet vis užsispiria toks netapti. Peteris Handke – ryškus, įdomus. Išskyrus Jugoslavijos istoriją, jo darbai ne publicistiniai, o filosofiniai – tai bandymas kontempliatyviai, sąmoningai priimti pasaulį, gamtą, poeziją, dailę. Pokalbis su gydytoja misioniere Viktorija Čirvinskaite, kuri gyvena ir dirba Talimo saloje, Filipinuose.

Penktadienio, spalio 25-osios, skaitiniai

Visais metų laikais Henrikas Gudavičius turi ką papasakoti svečiams Sode prie Krūčiaus. Ir tie pasakojimai kupini artumo gamtai, stebint jos atradimus ir praradimus puikybės prieš Gamtą netekusio žmogaus akimis. Pokalbis su dviem Vilniaus universiteto istorikais – Norbertu Černiausku ir Valdemaru Klumbiu apie kiek neįprastą temą: seksualinių normų ir elgesio kaitą XX a. Lietuvoje. Pokalbis su doc. dr. Deimantu Jastramskiu apie naują monografiją „Žiniasklaidos politika Lietuvoje“.

Ketvirtadienio, spalio 24-osios, skaitiniai

Išmintingas laiko ženklų skaitymas patvirtina, kad kvietimas atsiversti dažnai ateina iš „periferijų“, taip pat ir geografinių. Kaip ugdyti piliečių atsparumą melagienoms? Apie tai buvo diskutuojama diskusijų festivalio „Būtent“ diskusijoje. Neseniai pasirodžiusi „Lietuvos humanitarinių mokslų raudonoji knyga“ kelia klausimus apie tai, kaip humanitariniams mokslams išlikti pasaulyje, kuriame galioja ekonominės grąžos dėsniai. XFM radijo laidoje „Būk sveikas“ gimdymo tema kalbėjo Santaros klinikų akušerijos skyriaus akušerė ir Lietuvos akušerių sąjungos valdybos narė Inga Drūteikienė bei Dulų asociacijos valdybos narė dula Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė.

Trečiadienio, spalio 23-iosios, skaitiniai

Rytų krikščionys į lytinius santykius žiūri šiek tiek kitaip negu katalikai. Apie tai pasakoja ortodoksų diakonas G. Sungaila. Apaštališkasis ir misijinis vaisingumas nėra pirmiausia protingai parengtų ir veiksmingų sielovados programų bei metodų rezultatas – tai nepaliaujamos bendruomeninės maldos vaisius, rašo brolis pranciškonas Ramūnas Mizgiris. Architektas Vladas Švipas – tikroji Lietuvos jungtis su Bauhauzo mokykla. Jos tarptautiškumas, matyt, buvo susijęs su demokratiškumu, atvirumu visiems. Ekonomistai dažnai kaltinami, esą jiems rūpi tik abstraktūs modeliai, rodikliai, grafikai, formulės ir skaičiai. Tačiau tai netinka šių metų Nobelio ekonomikos premijos laureatams.

Antradienio, spalio 22-osios, skaitiniai

Amazonijos regione labai trūksta kunigų. Vienas iš galimų šios problemos sprendimų – vadinamojo viri probati įsteigimas. Kun. Robertas Urbonavičius klausia: ar kunigai be celibato – tikrai tinkamas kelias? Ar tikrai gebėjimai gali būti perkeliami ir ugdomi taip, kad būtų taikomi visiškai skirtingose srityse? Kardinolas S. Tamkevičius - apie savo titulą, pogrindžio veiklą sovietmečiu ir naujus raudonus drabužius. Penkios Karolinos Sadauskaitės mintys apie Vilnių ir jo atmintį.

Pirmadienio, spalio 21-osios, skaitiniai

„Nepatogaus kino“ festivalio dokumentinis filmas „El Padre Medico“ apie iškilų misionierių A. F. Bendoraitį sukėlė diskusijų ir prieštaravimų bangą tarp filmo herojų pažinojusių žmonių. Valdas Kilpys svarsto apie tai, kaip ekologijos judėjimas įgauna totalitarizmo priemaišų. Pokalbis su broliu pranciškonu Arūnu Peškaičiu apie dienraščio „Bernardinai.lt“ pradžių pradžią. Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijoje, kuri svarstys Petro Cvirkos paminklo sostinėje likimą, teks aptarti visuomenei nežinomus rašytojo gyvenimo faktus.