Viktoras Miliūnas. Evalduko metai: apsakymai. Vilnius: Versus aureus, 2007. – 237 p.

Dramaturgas, prozininkas, vertėjas ir aktorius Viktoras Miliūnas gimė 1916 m. vasario 16 d. Blantaire (Škotija), angliakasio ir namų šeimininkės šeimoje. 1921 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilkaviškyje.

Pirmasis eilėraštis žurnale išspausdintas dar 1930 m., o pirma autorinė knygelė „Šešios verpėjos“ – 1935 m.Baigęs Vilkaviškio gimnaziją, 1935–1941 m. studijavo prancūzų kalbą bei literatūrą Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Taip pat lankė B.Sruogos teatro seminarą, spaudoje spausdino eilėraščius, apsakymus, apybraižas, išvertė keletą knygų jaunimui. 1940 m. persikėlęs į Vilnių, vaidino Vaidilos, vėliau Vilniaus dramos teatre.

V.Miliūnas blaškėsi tarp kūrėjo ir kritiko pozicijų. Yra išspausdinęs daug straipsnių ir recenzijų apie respublikos teatrus bei juose pastatytus spektaklius. Taip pat, sukūrė nemažai pjesių mažajai scenai (tarp jų – „Sienlaikraštis“,  „Neramūs žmonės“,  „Savininkėliai“ , „Į pakalnę“ ) bei originalių daugiaveiksmių pjesių („Še tau, kad nori!“, „Vidurdienio debesys", „Žuvėdros palydi", „Pasivaikščiojimas mėnesienoje“, „Karuselė“, etc.).

1968 m. pasirodė pirmasis V.Miliūno apsakymų rinkinys „Pirmoji meilė, arba Nusikaltimas“. Vėliau išleisti dar šeši rinkiniai – „Juoda upė“ (1970), „Vestuvės Paryžiuje“ (1973), „Meilė ir neapykanta“ (1976), „Žaidimas be taisyklių“ (1981), „Piknikas Grabšto rage“ (1985), „Koncertas muziejuje“ (1986). Apsakymams būdingi spalvingi Neringos žvejų buities bei sunkaus darbo vaizdai, nesudėtingos, bet dramatiškos istorijos, subtilus humoras ir talentingo pasakotojo intonacijos. Veiksmas centruotas į Žmogų, jo jausmus, kasdienybę ir likimą.

1953 m. V.Miliūnas su kūriniu „Tvirti kaip geležis“ debiutuoja vaikų literatūroje. Rašytojo tekstai vaikams pasižymi poetika, pedagogišku jautrumu. Kiti kūriniai pasirodo po 21 metų pertraukos: „Evalduko vasara“ (1974), „Skrisk, žuvėdra“ (1980), „Vienas iš trijų“ (1983), „Evalduko metai“ (1986). Pastaroji knyga – brandžiausias autoriaus kūrinys vaikams.

Viktoras Miliūnas mirė 1986 metų lapkričio 9 dieną Vilniuje. Nidos metraštininko V.Miliūno vardas 2005 m. gruodžio mėnesį suteiktas Neringos savivaldybės bibliotekai.

„Evalduko metai“ – puiki apsakymų knyga jauniesiems skaitytojams. Evaldukas gyvena nuostabiame Lietuvos kampelyje, Kuršių nerijoje, kur aplinkui tyvuliuoja marių vanduo, siačia vėjai, kvepia žuvimi, kur Nidą supa auksinės kopos ir gražūs miškai. Berniukas su draugais mėgsta žaisti, ieškoti nuotykių, kurie niekada nestinga: sugalvoja, keliauja žvejoti patys ar žvalgosi, kaip sekasi pamario žvejams, užsimano – klajoja po smėlynus, miškelius, gėrėdamiesi nuostabia gamta.

Bernardinai.lt