Žurnalistas, kolekcininkas Leonas Adomas Kiauleikis padavė į teismą Liustracijos komisiją, kuri nustatė, kad jis buvo KGB slaptasis informatorius.

Kaip pranešė Lietuvos televizijos žinių laida "Panorama", su L.A.Kiauleikio byloje yra duomenų, kad vykdamas į Vokietijos Federacinę Respubliką jis turėjo KGB 5-osios tarnybos užduotį pasidomėti kai kuriais asmenimis.

Yra išlikę agentūrinių pranešimų apie L.A,Kiauleikio susitikimus su vietos lietuviais ir radijo stoties "Svoboda" žurnalistais.

Anot "Panoramos", remdamasi archyviniais dokumentais Liustracijos komisija nustatė, kad L.A.Kiauleikis veikė kaip agentas "Vladas". Nors ypatingajame archyve nėra išlikusio jo raštiško pasižadėjimo bendradarbiauti su KGB, tačiau bendradarbiavimo faktą komisijai patvirtino buvęs KGB darbuotojas.

Pats L.A.Kiauleikis neigia bendradarbiavęs su KGB.

Tačiau tai jau buvo nustačiusi ir ankstesniojo vadovo Vytauto Damulio vadovaujama Liustracijos komisija. Tačiau tada, atsižvelgdama į blogą įtariamojo sveikatos būklę, nutarė pavardės viešai neskelbti.

Pats L.A.Kiauleikis tokį Liustracijos komisijos sprendimą apskundė teismui, kuris ir spręs, ar buvęs gamyklos laikraščio redaktorius, rašytojas ir kolekcininkas buvo slaptasis KGB agentas.

1999 metais įsteigta Liustracijos komisija po vadinamojo KGB rezervininkų skandalo iš esmės buvo atnaujinta. Iš pareigų atsistatydinusį komisijos pirmininką Valstybės saugumo departamento Kontržvalgybos valdybos viršininką Vytautą Damulį pakeitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovė Dalia Kuodytė. Pasikeitė dar keturi nariai.

Per keturis mėnesius Liustracijos komisija išnagrinėjo 44 asmenų bylas. Pusė šių asmenų pripažinti bendradarbiavę su okupacinės valstybės slaptosiomis tarnybomis. 5 asmenys Liustracijos komisijos nutarimą yra apskundę teismams.