"Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: 'Einu jums vietos paruošti!?' Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią".

Tomas jam sako: "Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią?"

Jėzus jam sako: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane".

Kiti skaitiniai: Apd 13, 26–33


Evangelijos skaitinį komentuoja Vincas Kolyčius

„Tegul neišsigąsta jūsų širdys!” Jėzus sakė savo mokiniams, kad Judas Jį išduos, Petras - išsigins. Kodėl jų širdys išsigando? Jie visas savo viltis buvo sudėję į Jėzų, o dabar  viskas tarsi apsivertė aukštyn kojom. Kiekvienas iš mūsų yra ką nors panašaus patyręs. Kai viskas ima krypti kita linkme nei tikėjomės, užplūsta liūdesys bei nerimas. Ar teisingą kelią pasirinkome? Ar kada nors išsipildys tai, ko trokštame?

Jėzaus žodžiai: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikėkite Dievą, tikėkite ir mane!” – tai didžiulis pažadas mums. Neužtenka tik tikėti, svarbu yra pasitikėti. Pasitikėti! Kai visiškai pasitikime, tada ateina ramybė. „Ramybė ir pasitikėjimas yra jūsų jėga” ( Iz.30,15)

„Mano Tėvo namuose daug buveinių… einu jums vietos paruošti”. Jis laukia mūsų. Dangus niekada nebus perpildytas, ne taip, kaip kuriuose viešbučiuose, kai  pasako, kad jau nebėra tuščių kambarių. Vieta paruošta, jeigu sekame Jį ir priimame Jį kaip savo Viešpatį ir Išganytoją. Aš kas antrą savaitę lankau senelių prieglaudą, kurioje daugiausia yra lietuvių, visi jau per 90 metų. Susirenka apie 20, ir aš kalbu apie tai, kas jų laukia, jog vieta jau yra paruošta, kad nebijotų mirties, kad tikėtų Jėzaus pažadais. Dažnai kartoju  popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius apie mirtį. Jis sakė: „Mirtis yra lyg tiltas - perėjimas iš gyvenimo, kuris teikia laikiną džiaugsmą į gyvenimą, kuris teikia amžiną džiaugsmą”.

„Aš esu kelias, tiesa  ir gyvenimas”.  Mahometas sakė: „Aš žinau kelią”, Buda sakė: „Aš parodysiu kelią”, o Jėzus – „Aš esu kelias.”  Kai paklystame ir klausiame kelio, dažnai mums pasako, kad reikia eiti tiesiai, tada pasukti į dešinę, prie kampo, vėl pasukti į kairę ir tada eiti tiesiog. Klaidžiojame ir tie nurodymai ne visada padeda. Tačiau Jėzus paima mus už rankos ir veda, eina kartu. Jis yra kelias! Jis yra tiesa, Šventoji Dvasia mums parodo tiesą, kuri veda į gyvenimą. „Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume - džiaugsmo pilnatvė” (Ps.16,11).

Jėzau, aš tikiu  ir pasitikiu Tavimi, atiduodu Tau savo gyvenimą. Žinau, kad manęs nenuvilsi, nes esi vienintelis patikimas kelias pas Tėvą.

Bernardinai.lt