„Kiekvienas tavo geras darbas veikia kitus, tavo ištikimybė – tai stiprybė tų, kuriuos tu myli, tavo šventoji Komunija stiprina ne tik tave, bet yra maistas ir tavo sutuoktiniui, vaikams, broliams, bičiuliams, parapijai, Bažnyčiai, pasauliui. Taigi pradėk nuo savęs, pats atsiverk Kristui. Dievas nori, kad šventėtum ir kad per tą šventėjimą šventėtų tavo aplinka, tavo artimieji, Bažnyčia, pasaulis.“
Iš kun. Tadeuszo Dajczerio knygos „Tikėjimo įžvalgos“

Jau metai, kai keliauju Dievo link ir Dieve kartu su Nazareto šeimų judėjimu. Dalydamasi savo patirtimi pirmiausia ištariu, kad tai bendruomenė, kuri rūpinasi mano asmeniniu išganymu, mano kelione į Dangų, į susitikimą su Kristumi amžinybėje.

Ar daug turime bendruomenių, žmonių, kunigų, vienuolių, kurie būtų skirti mūsų asmeniniam palydėjimui? Atsakykime drąsiai: „Ar aš turiu, kas rūpinasi mano asmeniniu išganymu?“ Ar paklausia: „O kokie tavo santykiai su Dievu? Jei neturėsi tikėjimo gyvybės savyje, nieko negalėsi duoti kitiems“. Mane šios mintys parklupdė, nes per 16-ka intensyvaus darbo Bažnyčioje metų buvau pripratusi prie klausimų apie veiklą, struktūros, kurioje dirbu, efektyvumą, savanorių rengimą ir panašiai. Bandydavome susirengti rekolekcijas, kaskart ieškodami naujų, mums įdomių jų vadovų, bet tai tik trupiniai, kuriuos susirenkame nuo pagrindinio Kristaus puotos stalo. O jis taip arti mūsų kasdienybės, tai – sakramentinis gyvenimas, kuris tampa toks artimas ir gyvas, kai kunigas neįsivaizduoja savęs be šeimos, o šeima savęs – be kunigo. Kai Dievo mums skirtos sakramentinės malonės teka per kunigo rankas į mūsų širdis, protus, kūnus, o jis, matydamas gyvą tikėjimo išpažinimą, pats auga kunigiškoje tarnystėje. Dvasinis vadovavimas, palydėjimas užaugina pasauliečius, ir jie tampa Bažnyčios apaštalais, šaukliais ne tik savo bendruomenėje, bet ir svečioje šalyje.

Nazareto šeimų judėjimas, kun. Tadeuszo Dajczerio įkurtas Varšuvoje 1985 m., išplito keliose dešimtyse šalių visuose pasaulio žemynuose. Prieš kelias savaites buvau rekolekcijose merginoms, kurios ieško savo pašaukimo. Į rekolekcijas Varšuvoje atvyko merginos iš Filipinų, Portugalijos, Lenkijos. Klausiamai žvelgiau negalėdama patikėti, kad ir Filipinuose yra Nazareto bendruomenės. Dalyvaudama kasmetinėse vasaros rekolekcijose Tatrų kalnuose ir lankydama Jono Pauliaus II išvaikščiotus takus, žavėjausi lenkų tautos pagarba kunigo tarnystei ir kunigų pasiaukojimu tarnystėje dėl kiekvieno žmogaus išganymo.

Nazareto šeimų judėjime prioritetas yra žmogus, o ne veikla. Kiekvienas, kuris nori eiti kartu su šia bendruomene ir jai įsipareigoti, gali padaryti tai tik turėdamas dvasios tėvą. Jisai tave lydėdamas siunčia į rekolekcijas, patiki tave pasauliečiams, kurie tave taip pat palydi, ir kai atrandi Dievo tau duotas dovanas, tada jomis pradedi dalytis su kitais. Lenkijoje jau užaugo ne viena Nazareto šeimų karta, Bažnyčia praturtėjo tvirtomis apaštalaujančiomis šeimomis, išaugino ne vieną kunigų ir vienuolių pašaukimą, o kiek dar esama pasauliečių, gyvenančių slaptoje su Kristumi ir tarnaujančių Bažnyčios bendruomenėje.

Bendraudama su Nazareto šeimų bendruomenės nariais Lenkijoje, visada paklausiu, kuo jiems brangus Nazaretas. Jau dešimtis metų pragyvenę kartu su šiuo judėjimu žmonės pasako, kad esmė visai ne bendruomenė, netgi ne žmonės, kurie tave lydi, o Dievas. Viskas mus turi vesti į susitikimą su Dievu. O geriausiai kelią žino ir mums saugiausią kryptį gali parodyti Motina Marija. Tik būdami vienybėje, bendrystėje su Kristaus Motina, mes galime būti saugūs savo išganymo kelionėje. Marija visada rodo į Kristų, ji visur ESANTI – Šiluvoje, Čenstachavoje, Gvadelupėje, mūsų kasdienybėje. Atrasti Mariją kaip mamą ir jausti jos kasdienį rūpestį, mokytis jai patikėti savo gyvenimą – tai dar viena dovana, kurią man padovanojo Nazareto šeimų bendruomenė.

Lietuvoje mes taip pat glaudžiamės prie Šiluvos Marijos, jos globojamose rekolekcijose bręsta mūsų asmeninis tikėjimas, bręsta nauji pašaukimai. Dėkojame kunigams, atsiliepiantiems į mūsų kvietimą ir augantiems kunigiškoje tarnystėje kartu su mūsų bendruomene. Šlovė Viešpačiui ir padėka Marijai už bendruomenę, kuri rūpinasi mano asmeniniu išganymu.

Nazareto maldos grupės yra Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Telšiuose. Rekolekcijos šeimoms vyksta Šiluvoje ir Lenkijoje.

Lietuvoje atsakinga Eugenijaus ir Violetos Mačiukų šeima: mob. tel. 8~699 157 55; el. p. eugenijusmaciukas@mail.lt

„Artuma“ Nr. 7/8, 2008 m. liepa- rugpjūtis