Lietuvos Ornitologų Draugija vykdo juodųjų gandrų lizdų tvarkymo projektą, finansuojamą BirdLife International. Numatyta specialiomis priemonėmis sutvirtinti 15 juodųjų gandrų lizdų, parengti ir publikuoti šių paukščių apsaugai svarbią informaciją, sukurti ir reguliariai atnaujinti juodųjų gandrų apsaugai skirtą interneto puslapį. Vaizo įraše iliustruojama pirmoji projekto dalis, kurios metu vykdoma juodųjų gandrų lizdaviečių stebėseną, būklės įvertinimas, trumpai aptariami esminiai šių paukščių gyvenamosios aplinkos poreikiai ir apsaugos problemos.

Mindaugo Survilos reportažas