Spaudoje gana plataus atgarsio, kurio aidas pasiekė ir kai kuriuos interneto portalus Lietuvoje, sulaukė 143 katalikų teologų Vokietijoje paskelbtas memorandumas „Bažnyčia 2011. Reikalingos permainos“. Jame, be kita ko, kritiškai vertinami kai kurie dabartiniai Bažnyčios gyvenimo aspektai, pasisakoma prieš kunigų celibato normą.

Vokietijos vyskupų konferencija penktadienį paskelbė pareiškimą, kuriuo reagavo į memorandumą. Katalikų teologijos dėstytojos ir dėstytojai paskelbę memorandumą nori dalyvauti dialoge apie Bažnyčios Vokietijoje ateitį, - sakoma komunikate. Pareikšti savo nuomonę juos paragino patys Vokietijos vyskupai, tikėdamiesi, kad pasisakymai bus konstruktyvūs ir skatins bendras diskusijas. Tad memorandumo autorių norą dalyvauti diskusijoje vyskupai vertina kaip labai pozityvų reiškinį. Pagaliau, toks keitimasis nuomonėmis tarp Vokietijos vyskupų ir įvairių teologijos sričių ekspertų vyksta jau daugiau kaip du dešimtmečius ir jis yra naudingas visiems diskusijų dalyviams.

Pastarajame memorandume dar kartą iškeltos šiuo metu dažnai diskutuojamos temos, tačiau kai kuriais klausimais užimta pozicija nesiderina su teologinėmis normomis ir bažnytiniais apibrėžimais, kurių Bažnyčia privalo laikytis. Tad tikimasi, kad memorandumo autoriai pateiks papildomų paaiškinimų, kad būtų galima iškeltas problemas svarstyti suderinamai su vyskupų geranorišku nusistatymu kartu spręsti svarbiausias Vokietijos Bažnyčios problemas.

Vokietijos Bažnyčia stengiasi gyvai analizuoti savąją piligrimystę. Tam reikalinga atvira diskusija, praeities klaidų ir dabartinių trūkumų bei atsinaujinimo būtinumo suvokimas. Nevalia vengti ir sudėtingų temų. Nereikia bijoti, nes baimė yra bloga patarėja. Tačiau dialoge visada būtinas akademinis toliaregiškumas ir intelektinis įžvalgumas, tai yra savybės, kuriomis pasižymi akademinė teologija, - rašo Vokietijos vyskupų konferencija.