Lietuvos tremtinių chorų ir pasipriešinimo kovų dainos yra atskira tautinio paveldo sritis. Tremtinių ir politinių kalinių chorai, susitelkę pirmosiomis Atgimimo Sąjūdžio dienomis, dainavo mitinguose ir susibūrimuose. Šis reiškinys mums rodo tautinės savimonės išsaugojimo pavyzdį, kartais atrodo, neįtikėtinomis sąlygomis. Dabarties ir ateities kartos turi saugoti ir puoselėti šį palikimą, šias vertybės, kurios anuomet stiprino ir vienytis telkė lietuvių tautą.

Nuo 1991 metų, kas dvejus, metus chorai renkasi į respublikines dainų šventes, kurios vyksta vis kituose Lietuvos miestuose bei rajonuose. Šiemet, birželio 16 dieną, 11-oji respublikinė politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventė "Leiskit į Tėvynę" vyks Ukmergėje.

Renginyje pasirodys 33 politinių kalinių ir tremtinių chorai iš visos Lietuvos. Choristams talkins Lietuvos kariuomenės orkestras vadovaujamas kapitono Egidijaus Ališausko. Šventės metu skambės V. Kudirkos, J. Naujalio, B. Gorbulskio, G. Savinienės, V. Naraškevičiaus, L. Abariaus, J. Lyguto, V. Saikausko, P. Vaičekonio, A. Paulavičiaus, A. Staponkaus, A. Driuko, G. Tautkaus, P. Pilkos ir kitų autorių giesmės ir dainos. Operos solistas Dainius Puišys atliks jauno bajoro ariją iš J. Karnavičiaus operos „Gražina“.

Savo pasirodomais, šventės metu, susirinkusius džiugins Ukmergės kultūros centro vaikų tautinių šokių kolektyvas bei merginų tautinių šokių kolektyvas „Vilkmergė“, Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Volungė“ ir Želvos vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Želvelė“ vadovaujami Reginos Zabielienės, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos tautinių šokių kolektyvas, vadovaujamas Virginijos Butvilavičienės, Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos tautinių šokių kolektyvas, vadovaujamas Jolantos Gražulevičienės. Renginyje taip pat pasirodys Ukmergės kultūros centro linijinių šokių kolektyvas ,,Visada“ vadovaujamas Egidijos Merenanu, Ukmergės kultūros centro Vidiškių filialo folkloro ansamblis ,,Ulyčia“, vadovaujamas Stasės Navickienės, Šventutės romansinio dainavimo ansamblis ,,Šermukšnėlė“, kurio vadovai Daiva ir Kazimieras Šermukšniai, Ukmergės kanklių trio, vadovaujamas Audronės Baronienės. Dainų ir poezijos šventę ves aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venclovas.

Pasibaigus dainų šventei koncertuos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“, vadovaujamas Antano Bernatonio. Šis folkloro ansamblis yra išleidęs kompaktinę plokštelę „Lietuvos partizanų linksmos dainos“. Joje sudėtos lietuvių sodžiuose gyvai dainuotos, ansamblio tautosakos žygiuose paliudytos, linksmos 1944 – 1954 metų karo atminties dainos.

Kviečiame visus į 11-ąją respublikinę politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventę "Leiskit į Tėvynę".