Tęsiame pasakojimą apie sesės Nijolės Sadūnaitės siekį išlikti krikščione sovietmečiu. Šis siekis skatino padėti tiems, kurie kentė valdžios terorą, kuriuos  bandyta įbauginti ir palaužti. Kaip pasakoja s. Nijolė, ateistinė valdžia labai suklydo, galvodama, kad teismai prieš aktyvius  kunigus įbaugins tikinčiuosius. Priešingai, jie pažadino net ir tuos, kurie iki to laiko snaudė. Sugėdino, kad kiti kenčia už tikėjimą, o tu pats ramiai gyveni.

Nuo 1970-ųjų metų Nijolė Sadūnaitė buvo sekama kėgėbistų. Nepaisydama to, ji ne tik darbavosi vaikų religinio ugdymo srityje, bet ir buvo aktyvi Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos talkininkė. Talkinti LKBK s. Nijolę pakvietė kunigas J. Zdebskis, iš karto perspėjęs, kad tai tiesiausias kelias į kalėjimą. Laidoje s. Nijolė pasakoja apie konspiraciją, kurios buvo būtina laikytis, talkinant pogrindžio leidiniui.

1974 metų rugpjūtį sesė Nijolė buvo suimta kaip viena iš pavojingiausių sovietinės santvarkos priešių. Valdžiai paslaugūs kaimynai pranešė, kad s. Nijolės bute kaukšti spausdinimo mašinėlės klavišai, netrukus į butą įsiveržė saugumiečiai. Jie jautėsi nugalėję, tačiau net kratos metu s. Nijolė sugebėjo juos pergudrauti.

Tai antroji laidų ciklo apie s. Nijolę ir XX amžiaus II pusės laisvės kovas Lietuvoje dalis. Jau parengta ir trečioji laida, skirta išskirtinai pasakojimui apie gyvenimą KGB požemiuose. Dar kitose laidose planuojame pasakoti apie sovietinį teismą, gyvenimą lageryje ir tremtyje, apie grįžimą į sovietinio režimo nualintą Lietuvą bei naujas kovas su KGB, apie nelegalės gyvenimą, naujus suėmimus, mitingą prie A. Mickevičiaus paminklo, užsieniui nerodomą "perestroikos" veidą ir tai, jog iki paskutinių dienų režimas laikėsi teroro politikos.

Turime planų visas šias laidas paskelbti DVD laikmenoje, kaip nuostabią medžiagą istorijos mokytojams bei mokiniams. Tačiau šiuo atveju tai negalėsi padaryti be Jūsų pagalbos. Jei turite galimybę padėti, rašykite - andrius@bernardinai.lt.

Ši laida priklauso ciklui "IŠ PRAEITIES TAVO SŪNŪS TE STIPRYBĖS SEMIAS", kuris skirtas Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos 40 metų sukakčiai paminėti. Laidų ciklą iš dalies remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. 

 

Bernardinai.TV