Įsileidome kiaulę į barščius: nuo praėjusių metų per Pirmojo Baltijos kanalo žinias Lietuvos žiūrovams kone kasdien pudruojamos smegenys. Nelabai taisyklinga rusų kalba Lietuvoje gudriai skleidžiama prorusiška propaganda. Per Kremliaus kontroliuojamą Pirmąjį Rusijos kanalą, kurio populiarumas Lietuvoje nemenkas, vakarais rodomos specialiai Lietuvos auditorijai skirtos laidos. Nors jas pateikiantis Rygoje registruotas Pirmasis Baltijos kanalas nesieja savęs su Pirmuoju Rusijos kanalu ir dedasi esąs savarankiškas, tas jo savarankiškumas atrodo toks pat, kaip ėriuko kailio, kuriame tūno vilkas. Šio kanalo žinių reportažuose peršamos nuostatos maždaug tiek pat skiriasi nuo Kremliaus pozicijos, kiek dabartinio Rusijos himno melodija - nuo Sovietų Sąjungos himno.

Praėjusiais metais jau buvo kilęs skandalas, Pirmojo Baltijos kanalo laidoje mėginus klastoti su SSRS okupacija susijusią Lietuvos istoriją. Susirūpinęs dėl šio atvejo užsienio reikalų ministras Antanas Valionis paprašė Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išnagrinėti, ar tikslinga Lietuvoje transliuoti kaimyninių šalių valstybinės valdžios kontroliuojamus kanalus, tampančius prieš Lietuvą nukreiptos propagandos įrankiais. Ministro nuomone, Pirmojo Baltijos kanalo parodytoje laidoje "Amžiaus paslaptys" buvo iškreipiama istorinė tiesa apie Molotovo-Ribentropo paktą ir jo padarinius. Pasak A. Valionio, galima buvo įžvelgti, kad šioje laidoje iš esmės teisinama Lietuvos okupacija, abejojama Lietuvos nepriklausomybės ir teritorinio vientisumo teisiniais pagrindais.

Tačiau tiek A. Valionio, tiek kitų pareigūnų pastangos tramdyti Rusijos propagandos skleidėjus Lietuvoje nedavė apčiuopiamų rezultatų. Pirmasis Baltijos kanalas ir toliau leidžia sau klaidinti Lietuvos žmones, pateikdamas pranešimuose bei tendencingai parenkamuose komentaruose iškreiptus su Lietuvos ir Rusijos santykiais susijusius dabarties ir praeities vaizdus. Tie vaizdai nesigėdijant iškraipomi tiek dabartinio, tiek sovietinio Kremliaus naudai. Štai kad ir vasario 4-osios žinių laidoje Pirmasis Baltijos kanalas itin vienpusiškai - reportažuose pasitelkęs vienos pakraipos vertintojus - nušvietė SSRS įvykdytą Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupaciją bei II pasaulinio karo padarinius Baltijos valstybėms. Komentuoti šias istorines aplinkybes buvo pasiūlyta oficialiems ir neoficialiems Maskvos pozicijos atstovams, kurių nuomone, okupacijos apskritai nebūta, o SSRS pergalė prieš Vokietiją esą išgelbėjusi Baltijos šalis nuo nepalyginamai didesnio blogio.

Pirmojo Baltijos kanalo pašnekovai bei kalbintojai piršte piršo nuostatą, kad praeitį galima vertinti įvairiai, kad istorinės tiesos apskritai nėra, ir kad ne tiesa daro mus laisvus, o Maskva. Kaip keturiasdešimtaisiais ir keturiasdešimt ketvirtaisiais. Todėl Baltijos valstybių vadovai turį važiuoti į Maskvą, dėkoti Vladimirui Putinui už draugo Stalino atneštą "laisvę" ir šiukštu nepriminti pasauliui apie sovietinę okupaciją.

Suįžūlėjusių Kremliaus propagandininkų mintis vienpusiškai skleidžiantis Pirmasis Baltijos kanalas nesivaržydamas bei kažkodėl nevaržomas tyčiojasi iš Lietuvos ir užsipuldinėja pastabas šiam kanalui drįstančius pasakyti valstybės pareigūnus. Iš krašto apsaugos ministro Gedimino Kirkilo reikalaujama pasiaiškinti, kodėl jis manąs, kad Pirmasis Baltijos kanalas yra tendencingas. Atrodo, priėjome liepto galą: ne mes iš Kremliaus klapčiukų reikalaujame atsakyti už melagystes ir patyčias, o jie verčia teisintis mūsų valdžios atstovus. Ar dar ilgai tęsis tokia padėtis? Gal jau laikas išmesti kiaulę iš barščių?

Priešiškos propagandos skleidėjai gali kiek nori zaunyti apie tariamą rusofobiją ir kultūros saitus, dėl kurių esą Lietuvą, kad ir ką manytų politikai, nuo Rusijos neatskiriama. Sako - kultūros saitai, ir transliuoja Rusijos estrados stabų dainuškas. Suprask - jeigu alpčiojate iš laimės klausydamiesi Kirkorovo, "Tatu" ar Kobzono, tai klausykitės ir Kremliaus Kurantų, ir Kremliaus nurodymų, mylėkite Rusiją visa širdimi ir tą savio meilę išpažinkite jos vadovams. Ne be reikalo į Lietuvą plūste plūsta populiarūs estrados atlikėjai iš Rusijos, eteryje dainuoja ir pliurpia "Russkoje radio", televizijos mirga rusiškais serialais. Kartu su šiuo (pseudo)kultūriniu anplūdžiu daroma ir politika, kalbamu atveju - Pirmojo Baltijos kanalo pastangomis, atspindinčiomis anaiptol ne geranoriškus svetimos valstybės interesus. Kodėl žodžio laisvė Lietuvoje turi tarnauti Rusijos politinei propagandai? Klausimas lieka neatsakytas.

Autorius yra Eltos politikos skyriaus redaktorius.

www.lrt.lt