Įrašo idėjos autoriai – Veronika Povilionienė ir Giedrius Litvinas.

Įrašyta 1996-2004 metais Lazdijų r. Kapčiamiesčio ir Šakių r. miškuose.

Šioje plokštelėje sudėtos dainos pažįstamos ne tik folkloro žinovams, mėgėjams, kompozitoriams, radusiems jose inspiracijos šaltinį, bet ir daugeliui Lietuvos bei užsienio klausytojų. „Beauštančioj aušrela“, „Vai žydėk žydėk“, „Teka teka šviesi saulė“, „Rūta žalioj“ – tai tikroji dzūkiškos dainos, ne vienam tapusios ir lietuvių liaudies dainos sinonimu, klasika. Vienbalsės dzūkų dainos ypatingos nepaprastu melodikos grožiu, dermių, intonacijų išraiškingumu, ritmo laisvumu bei iškalbingumu. Jose juntama įtampa tarp melodijos emocinio krūvio ir žodinės išraiškos santūrumo. Poetiniame šių dainų pasaulyje regimi tampa protėvių gyvenimo ir pasaulėvaizdžio atšvaitai. Čia susipina tai, kas idealu, intymu, mistiška ir drauge rūsčiai būtiška.

Vida Šatkauskienė muzikologė

Seniesiems kaimo dainininkams šios dainos buvo brangios ne tik dėl melodijos ar žodžių gražumo, bet ir dėl suderėjimo su asmenišku gyvenimu, reikšmingu įvykiu ar žmogumi. Dainos turtino, skaidrino kasdienybę, ramino sielą. Veronika iš senųjų dainininkų perėmė ne tik dainas. Ji sugėrė jų gyvenimus, sklidinus sunkiausių, nežmoniškiausių karo, pokario patirčių. Sugėrė ir jų viltis, ir gebėjimą spinduliuoti begalinį gerumą kitiems. Nedaug kitoks ir jos gyvenimas. Ankstyva mamytės netektis, našlaitės dalia, vėliau – tėvulio, kurio dėka gražiausiai pamatyta, išvaikščiota dainų giria. Sovietmečiu dėl politinių represijų su šeima buvo išstumta į visuomenės užribį. Tačiau pasirinko laisvę giedot. Su begaliniu atsidavimu – kiekvienam iš savųjų, aplinkinių, besiklausančiųjų.

Albume įdainuotos gražiausios dzūkų dainos iš Veronikos Povilionienės repertuaro. Unikalūs garso įrašai daryti miške. Dainos skamba susiliedamos su gamtos garsais – paukščių čiulbesiu ir medžių ošimu.

1.Paukščiukai
2. Beauštančioj aušrela (vestuvnė)
3. Ak, tu saula sauliula (šeimos)
4. Vai žydėk žydėk (vestuvinė)
5.Ucia lylia (lopšinė)
6. Pūtė vėjas (rugiapjūtės)
7. Rauda motinai (rauda)
8. Žalion girion (karinė)
9. Rūta žalioj (rugiapjūtės)
10. Vai tai nugriūkit (rauda)
11. Čiulba ulba karvelėlis (karinė)
12. Liūliai dukrelį (lopšinė)
13. Pabėk baralia (rugiapjūtės)
14. Akmuoj be kraujo (jaunimo-meilės)
15. Dai an marių (karinė)
16. Čiūčia liūlia mažas (lopšinė)
17. Teka teka (jaunimo-meilės)
18. Vai gaidzy gaidzy ((jaunimo)
19. Nebile lankom (karinė)
20. Joj bernelis (karinė)
21. Pralėkdamas (grikių rovimo)
22. Kad jau saulukė (darbo)

Beauštančioj aušrela (vestuvnė)

Bernardinai.lt