Lietuvos muzikų sąjunga, 2003

Rimvydas Žigaitis gimė 1933 m. spalio 9 d. Kazlų Rūdos miestelyje (Marijampolės apskr.), ilgamečio Kazlų Rūdos bažnyčios vargonininko šeimoje.

Tėvo pamokomas, anksti susipažino su natomis, pradėjo skambinti fortepijonu. 1946 m. sausio mėnesį tėvas sunkiai susirgo ir dvylikamečiam sūnui teko bažnyčioje atlikti visas vargonininko pareigas. Po tėvo Aleksandro Žigaičio mirties 1946 m. rugsėjį R. Žigaitis įstojo į Vilniaus muzikos mokyklą – buvo priimtas į tėvo bendramokslio J. Naujalio vargonininkų kursuose mokyklos direktoriaus Konrado Kavecko vargonų bei fortepijono klasę. 1949 m., mokykloje atidarius Teorijos ir kompozicijos skyrių, pradėjo mokytis kompozicijos pas Povilą Tamuliūną. 1947-1948 m. vargonininkavo Jėzaus širdies ir Šv. Jokūbo bažnyčiose. 1950-1952 m. dirbo akompaniatoriumi vaikų muzikos mokykloje.

1951  m.  R. Žigaitis įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją,  kurioje vienerius metus

studijavo kompoziciją pas prof. Antaną Račiūną. Po metų sėkmingai įstojo į Maskvos R Čaikovskio valstybinę konservatoriją, kur pradėjo kompozicijos studijas prof. Anatolijaus Aleksandrovo klasėje. 1953-1957 m. gabus studentas buvo įvertintas vardine N. Rimskio-Korsakovo stipendija. Studijų metais (1952-1955) R. Žigaitis vadovavo Maskvoje studijuojančių lietuvių studentų dainų ir šokių ansambliui. 1957 m. R. Žigaičio diplominius darbus (šeštąjį operos „Konradas Valenrodas“ paveikslą, Simfonijetę bei Trio fortepijonui, smuikui ir violončelei) aukščiausiu balu įvertino valstybinių egzaminų komisija.

Baigęs konservatoriją, 45-erius metus R. Žigaitis dirbo įvairių muzikos mokymo įstaigų pedagogu (J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje, Vilniaus pedagoginiame institute). Nuo 1969 iki 2001 m. - Lietuvos muzikos akademijos dėstytojas: nuo 1979 m. – docentas, nuo 1988 m. – profesorius; 1999-2002 m. – kviestinis Klaipėdos universiteto Menų fakulteto profesorius.

R. Žigaitis – daugiau kaip 200 įvairių žanrų kūrinių autorius. Tai – šešios kantatos, oratorija-misterija, kūriniai simfoniniam ir kameriniam, pučiamųjų instrumentų ir liaudies instrumentų, estradiniam orkestrams, vokaliniai ciklai, kūriniai vargonams, fortepijonui, kitiems instrumentams, kūriniai chorui, originalios solo dainos, dainelės vaikams, išplėtotos, harmonizuotos liaudies dainos.

Kompozitoriaus kūriniai melodingi, jaučiamos sąsajos su liaudies dainų intonacijomis. Savita, įdomiomis akordų slinktimis, skaidrių ir sodrių sąskambių gretinimu, kontrastais pasižyminti harmonija, spalvinga, išraiškinga instrumentuotė. Raiški, aiški ir vaizdinga muzikinė kalba.

R. Žigaičio kūriniai ne kartą skambėjo respublikinėse dainų ir šokių šventėse, moksleivių dainų šventėse, respublikiniuose liaudies ansamblių, pučiamųjų orkestrų, vyrų chorų sąskrydžiuose, kamerinės muzikos ir vargonų muzikos festivaliuose, įvairiuose kituose reikšminguose renginiuose. Jo kūrinių atlikėjai – žymiausi Lietuvos kolektyvai (tarp jų – Nacionalinis simfoninis orkestras, Lietuvos kamerinis orkestras, Kauno valstybinis choras), kameriniai ansambliai bei solistai. Nemažai autorinių koncertų R. Žigaitis surengė Lietuvos miestuose ir miesteliuose, vidurinėse mokyklose. Akompanuodamas savo kūrinių atlikimui, dalyvavo Lietuvos meno meistrų koncertuose Kanadoje, Norvegijoje, Maskvoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Tadžikijoje.

Išleista 1 8 autorinių R. Žigaičio kūrinių leidinių. Nemažai smulkesnės formos kūrinių išleista įvairiose rinktinėse. Surengti trys R. Žigaičio kūrybos vakarai Lietuvos televizijoje.

1974 m. R. Žigaičiui suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas, 2003 m. jis apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi.

 1. Iškilminga muzika (1970)
 2. I dalis Vivace
 3. II dalis Lento
 4. III dalis Moderato
 5. Neturiu aš namelių, ž. liaudies
 6. Oi, tu sakal, sakale, ž. liaudies
 7. Sonatina (1959)
 8. Išjojo, jojo, ž. liaudies
 9. Tyla, ž. B. Mackevičius
 10. Vaisių dainelė, ž. K. Kubilinsko
 11. Ežiukas serga, ž. P. Stunžėno
 12. 4 preliudai fortepijonui (1961). Trys Ramutės Skučaitės eilėraščiai (1983)
 13. Kai pradės rugiai byrėti...
 14. Akmuo
 15. Žiedas
 16. Poema „Prie paminklo (1968)
 17. Einant su tavo vardu, ž. Just. Marcinkevičiaus
 18. Vaikystė, ž. B. Mackevičiaus
 19. dar neskaičiuoju, ž. J. Macevičaius
 20. Nuosprendis, ž. J. Nekrošiaus
 21. Gyvenimas gražus paprastumu, ž. J. Nekrošiaus
 22. Per Vilniaus miestą, ž. liaudies
 23. Baltos akacijos, ž. J. Jakšto
 24. Pavasarinės nuotaikos (1979)

Rimvydas Žigaitis I dalis Vivace

 

Bernardinai.lt