Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė: Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai. – Vilniaus dailės akademija, „Petro ofsetas“, 2004. – 212 p. 

Kelių tomų veikalo „Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė“ pirmoji knyga. Šioje įspūdingos apimties, gausiai iliustruotoje ir bene pirmojoje lietuvių dailėtyroje tokio pobūdžio kolektyvinėje monografijoje siekiama nušviesti visą sakralinės architektūros ir dailės paveldą viename konkrečiame regione – dekanate.

Knygoje pristatomus Plungės dekanato sakralinės architektūros ir dailės paminklus šiandien mes aptinkame dviejų savivaldybių – Plungės ir Rietavo – bažnyčiose ir koplyčiose. Šios parapijos turi gilias istorines, kultūrines ir švietėjiškas tradicijas, savo šaknimis siekiančias XV a.

Dekanato sakralinės dailės tyrinėjimai Žemaičių akademijos pradėti prieš dešimtmetį - pirmoji ekspedicija įvyko Plateliuose 1995 m. Tačiau galimybė kompleksiškai dirbti dideliam beveik 20 mokslininkų tyrinėtojų būriui iš Vilniaus dailės akademijos ir jos Telšių fakulteto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Mažeikių krašto muziejaus Žemaičių akademijos atsirado tik 2000 m., Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui patvirtinus ir finansavus kompleksinę mokslo programą „Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje per pastaruosius 5000 metų“.

Šios programos darbo rezultatų dalis ir pristatoma kolektyvinėje monografijoje „Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė“. Ji sudaryta iš trijų tomų. Kiekviename iš jų, remiantis senuoju bažnytiniu administraciniu suskirstymu, pristatomi vis kiti Plungės dekanato paminklai.

Mūsų visų tikslas tas pats – kad savasis kraštas dar labiau priartėtų prie mūsų, kad pažintume ilgą ir įdomią parapijos praeitį, paslėptą prabėgusių šimtmečių, bažnyčią, kurioje meldžiamės kiekvieną sekmadienį ar tik pasigėrime pravažiuodami žemaičių keliais, talentingų jos statytojų, meistrų – kartais vis dar bevardžių – kūrybiškumą, altorių ir šventųjų paveikslų atsiradimo istoriją ar varpų gaudesio kilmę statytose ir perstatytose varpinėse. Atskleisti šiuos slėpinius, tikimės, ir padės šis vadovas.

Adomas Butrimas Laima Spelskienė

Bernardinai.lt