Judith Lewis Herman. Trauma ir išgijimas: prievartos pasekmės – nuo buitinio smurto iki politinio teroro. – Vilnius: Vaga, 2006. – 376 p.

Tai vienos žymiausių pasaulyje traumų tyrėjų, Harvardo universiteto psichiatrijos profesorės J. L. Herman klasikinis veikalas apie psichologinės traumos prigimtį, padarinius ir įveikos būdus, skirtas psichologinės ir socialinės pagalbos specialistams ir studijuojantiems, traumas patyrusiems bei jų artimiesiems.

Ši knyga yra apie ryšio atkūrimą: tarp viešojo ir asmeninio pasaulio, tarp individo ir bendruomenės, tarp vyrų ir moterų. Tai knyga apie bendrumą: tarp prievartavimo aukų ir karo veteranų, tarp mušamų moterų ir politinių kalinių; tarp išlikusiųjų, kurie pergyveno didžiules koncentracijos stovyklas, sukurtas tautas valdančių tironų, ir tų, kurie ištvėrė mažas, slaptas koncentracijos stovyklas, įkurtas namuose viešpataujančių tironų.

Pačios sunkiausios traukos – ne tos, kurias patiria žmonės, užklupti gamtos katastrofų ar techninių avarijų, - tokių įvykių tyčia niekas nesukelia, juose nėra piktos intencijos, jie išgyvenami kaip nelaimingi atsitikimai. Baisiausios mums – kitų žmonių sukeltos kančios. Jos palieka skaudžiausius pėdsakus, nes tuomet susiduriame su kitų žmonių pikta valia ir brutalia jėga., kurią jie naudoja prieš mus. Ši knyga – apie ištvėrusius tokias kančias. Apie sunkius ir ilgalaikius smurto padarinius. Apie daug kantrybės ir profesionalumo reikalaujantį traumų aukų gydymą.

Prof. Danutė Gailienė

Tikrai, šios knygos paantraštė galėtų būti Pačių sunkiausių traumų psichologija. Judith Lewis Herman, Harvardo universiteto psichiatrijos profesorė, viena žymiausių pasaulyje traumų tyrinėtojų, joje nagrinėja baisiausius žmogų ištinkančius trauminius įvykius ir jų ilgalaikius psichologinius padarinius. Pačios baisiausios traumos – ne gamtinės katastrofos ir ne techninės avarijos. Jų tyčia niekas nesukėlė, jose nėra piktos intencijos, žmonės priima jas kaip nelaimingus atsitikimus. Pačios baisiausios mums yra kitų žmonių sukeltos kančios. Smurtas, kankinimai, įkalinimai daug sunkiau pakeliami ir palieka daug skaudesnius pėdsakus, nes čia susiduriame su kitų žmonių pikta valia ir brutalia jėga, kurią jie naudoja prieš mus. Pačios baisiausios traumos – tai kančios, kurias patiria fiziškai ir seksualiai kankinami vaikai ir moterys, karo, tremčių ir koncentracijos stovyklų, politinių persekiojimų aukos, pagrobėjų įkaitai, į pornografijos ir prostitucijos ar religinių sektų tinklus pakliuvę žmonės. Apie juos ši knyga. Apie sunkius ir ilgalaikius smurto padarinius. Apie daug kantrybės ir profesionalumo reikalaujantį traumų aukų gydymą.

Bernardinai.lt