Thomas Merton. Naujosios kontempliacijos sėklos. Iš anglų kalbos vertė Asta PetraitytėVilnius: katalikų pasaulio leidiniai, 2008. - 272 p.

Ši knyga yra viena labiausiai skaitomų bei mėgstamų tėvo Thomo Mertono knygų. Autorius, savo apmąstymus grįsdamas Evangelija ir Katalikų Bažnyčios askezės tradicija, ypač šv. Kryžiaus Jono ir šv. Bernardo Klerviečio mokymu, siekia tiesiog paprastai išskleisti krikščioniškąjį malonės gyvenimą, tad visa, kas joje rašoma galima pritaikyti kiekvienam ne tik vienuolyne, bet ir pasaulyje.

Thomas Mertonas skaitytojo sielon sėja daugybę sėklų – nepaprastai brandžių minčių apie žmogaus dvasinio gyvenimo esmę ir prasmę. Autorius stengiasi išjudinti snaudžiančias žmogaus dvasios gelmes, moko atsiverti didžiai Dievo dovanai – kontempliacijai. Pro įdėmų autoriaus žvilgsnį nepraslysta, rodos, nė viena kliūtis, trukdanti pasiekti dvasios gyvenimo pilnatvę. Ši knyga – tai penas išalkusiam tikro gyvenimo Kristuje, dėl Jo ir su Juo.

Thomas Merton (1915–1968) – plačiai ne tik krikščioniškame pasaulyje žinomas mūsų laikų rašytojas ir poetas (vienuolis trapistas), vadinamas skaitomiausiu pasaulio vienuoliu. Vienas iškiliausių XX a. tarpkultūrinio ir tarpreliginio dialogo plėtotojų sugebėjo ne tik savo kūryba naujai atsiliepti į šio istorinio meto, Bažnyčios, visuomenės keliamus klausimus, bet ir socialiai aktyviu gyvenimu įkūnyti svarbiausius žmogiškumo bruožus.

Bernardinai.lt