Stefanas Cveigas. Širdies nerimas: romanas. Iš vokiečių kalbos vertė Adomas Druktenis. Vilnius: Vaga, 2008. – 384 p.

Garsaus austrų rašytojo Stefano Cveigo (Stefan Zweig, 1881–1942) psichologinis romanas „Širdies nerimas“, kaip ir geriausios šio autoriaus novelės, nagrinėja painų žmogaus jausmų ir minčių pasaulį bei dvasiniame gyvenime iškylančias moralines dilemas.

Pagrindinis romano veikėjas – jaunas leitenantas patenka į aukštuomenės vakarėlį ir pakviečia  namų šeimininko dukterį šokiui, nepastebėjęs, jog ji negali vaikščioti. Skaudi merginos reakcija taip sukrečia jaunuolį, kad jis ryžtasi žūtbūt užglaistyti savo netaktišką poelgį ir atlyginti merginai už moralinę skriaudą. Vedinas altruistiško noro pralinksminti merginą ir įkvėpti jai kuo daugiau gyvenimo džiaugsmo, jis vis labiau įsitraukia į jos šeimos gyvenimą, atranda daugybę meilės atspalvių ir tarsi „apsinuodija“ užuojauta. Ne veltui sakoma, kad gerais norais pragaras grįstas – jaunasis leitenantas taip stengiasi dėl merginos gerovės, kad galiausiai pakenkia ir jai, ir jos šeimai, o pats yra priverstas iki gyvenimo galo gyventi su sunkia kaltės našta.

S. Cveigo romanas „Širdies nerimas“ žavi daugiaplaniais monologais, subtiliu ir tykiu pasakojimu, už kurio slypi audringi veikėjų išgyvenimai. Rašytojas tarsi chirurgo skalpeliu tiksliai ir estetiškai daro žmogaus psichologijos pjūvius, atverdamas giliausiai paslėptus jausmus ir emocijas.