Jau keletą metų Kauno miesto Šilainių mikrorajonų pašonėje esantis Linkuvos dvaras ir Veršvų kraštovaizdžio draustinis kelia Kauno miesto valdžios, Linkuvos dvaro pastatuose gyvenančių žmonių, šalia dvaro esančių ūkinių pastatų savininkų ir miestiečių diskusijas dėl kultūros paveldo objekto Linkuvos dvaro pastatų paskirties ir aplinkos pritaikymo rekreacijai. Norėtųsi čia matyti ne nuniokotus, apgriuvusius pastatus, šiukšlių kalnus parko teritorijoje, daugiaaukščius gyvenamuosius namus ar restoranus, o kultūrai ir poilsiui skirtą erdvę: vietą koncertams, suoliukų poilsiui, takų pasivaikščiojimui ar dviračiams.

Kauno Juozo Grušo mokykla yra viena iš Šilainiuose veikiančių ugdymo įstaigų. Mokykloje veikia neformalaus meninio ugdymo skyrius, kuriame mokosi beveik septyni šimtai mokinių. Suprantama, kūrybai reikia įkvėpimo, tinkamo nusiteikimo, peno vaizduotei. Gali atrodyti, kad Šilainiai įrėmina mus urbanistinėje  aplinkoje, tačiau mokiniai ir mokytojai randa būdų ugdyti kūrybiškumą net ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Viena tokių galimybių yra Linkuvos dvaras.

Jau antrus metus iš eilės mokiniai, vadovaujami mokytojų, dirba Linkuvos dvaro parke, šį unikalų kultūros paveldą vaizduodami savo kūrybiniuose darbuose, eksponuodami juos parodose, pristatydami respublikiniams konkursams, kviesdami miesto moksleivius ir mokytojus į kūrybinius projektus-akcijas, dalyvaudami aplinkos tvarkymo darbuose.

Šiais metais Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla inicijavo ir koordinuoja  projektą „Linkuvos dvaro kultūrinis paveldas“. Įgyvendinant projekto veiklas, aktyviai dalyvauta visuotinėje švarinimosi akcijoje „Darom09“. Balandžio 18 d. apie devyniasdešimt 3, 5-12 klasių mokinių ir vienuolika Kauno Juozo Grušo mokyklos mokytojų patraukė į Linkuvos dvarą, vieną iš akcijos taškų. Į akis krito kontrastai: jau sutvarkyta Veršvų upelio pakrantė, išvalytas tvenkinys ir apleisti, siaubą keliantys, ūkiniai pastatai, aplink kuriuos ir metėsi gausybė šiukšlių. Apie 130 akcijoje dalyvavusių talkininkų, negalutiniais duomenimis, surinko 4,3 tonų šiukšlių ir galybę padangų, kurias išvežant, kaip ir visame mieste, vėliau kilo sunkumų. Po šios akcijos Linkuvos dvaro aplinka pastebimai pagražėjo, nors į neviltį stumiantys griūvančių sandėlių vaizdai vis dar tebebado kiekvieno, prie dvaro atvykstančio akis.

Šių metų gegužės 13 d. Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla pakvietė Kauno mokyklų moksleivius dalyvauti kūrybiniame projekte-akcijoje „Menų sintezė“, kurios organizatoriai Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius, Šilainių seniūnija bei M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas.

Septyniasdešimt septyni mokiniai iš dešimties Kauno miesto mokyklų susirinko Linkuvos dvare. Kartu su mokiniais atvyko ir dailės mokytojai. Meninės akcijos dalyvius pasveikino Šilainių seniūnas Gintautas Sinkevičius ir Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonas Emilis Jotkus. Akcija pradėta Juozo Grušo vidurinės mokyklos mokinių Šatrijos Raganos apysakos „Sename dvare“, skaitymais. Tai padėjo sukurti dvarų aplinkos nuotaiką. Dailės mokytojas metodininkas Ričardas Venskūnas paaiškino mokiniams renginio meninę idėją. Darbas vyko keturias valandas ir buvo sukurti dvidešimt šeši didelio formato darbai. Linkuvos dvare sklandė mūza, mokiniai lavino kūrybines kompetencijas, kūrė netradicinėje erdvėje.

Šia meno akcija buvo siekiama atgaivinti istorinę atmintį, ugdyti tautinį sąmoningumą, norima atkreipti dėmesį į tautos kultūros paveldo išsaugojimą. Visi akcijos dalyviai buvo paskatinti domėtis lietuvių kultūros paveldu ir šiuolaikinio meno formomis, ieškant jų sintezės galimybių. Linkuvos dvaras dar kartą tapo traukos centru, autentiškos aplinkos išsiilgusiems miestiečiams.

Dalis mokinių darbų gegužės 31 d. jau buvo eksponuota po atviru dangumi mobilioje parodoje Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčios šventoriuje, kur švenčiant „Tūkstantmečio sekmines“ buvo minima ir Evangelinės žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejus bei pašventinta M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo ir UAB „Fedona“ šiai parapijai padovanota Šv. Marijos skulptūra.

Dar viena darbų ekspozicija vyko tradiciniame renginyje, skirtame Linkuvos dvaro išsaugojimui visuomenės reikmėms, kurį kasmet, Pasaulinę aplinkosaugos dieną, birželio 5d., rengia Šilainių bendruomenės centras.

O Birželio 14 d. 13 val., Linkuvos dvare (Mоsėdžio g. 62, Kaunas),  M.K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondas tęsdamas labdaringų, edukacinių, meninių renginių ciklą „Nacionalinio paveldo išsaugojimui - aktyvi pilietinė iniciatyva“, ir šiais metais vykdantis Naują projektą „Šeima – unikali auklėjimo sistema : istorinių šeimų istorijos“, kartu su Nacionaline UNESCO komisija ir Kauno Juozo Grušo vidurine mokykla minės Gedulo ir Vilties dieną. Veiks moksleivių sukurtų darbų ekspozicija, taip pat Fondo kaupiama paroda „Aplankyti paveldo objektai“. Fondas dar pristatys ir muzikinę-literatūrinę kompoziciją  „ESAME“ (dienoraščio,  laiškų,  prisiminimų  fragmentai  iš  knygų:  V. Jankauskas ,,Kario kelias. Gen. K.Ladiga nepriklausomybės kovose“ ir St. Ladigienė ,,Esame“ ), kurią atliks aktoriai – Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, solistai – Rita Preikšaitė ir  Tomas Ladiga (generolo vaikaitis) bei pianistė, tarptautinių konkursų laureatė, – Rūta Blaškytė.

Į šį nemokamą renginį kviečiama seniūnijos bendruomenė, miesto visuomenė bei svečiai.

Visa minėta veikla atliepia M. K. Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo renginių idėją: „Nacionalinio paveldo išsaugojimui - aktyvi pilietinė iniciatyva“. Linkuvos dvaras, senosios kultūros sala, apsupta masinės kultūros, beveidžių pastatų, dalies žmonių abejingumo, stokojanti nuolatinio rūpesčio ir investicijų, savininkų priežiūros ir niokojama šiuolaikinių barbarų, vis dažniau atkreipia visuomenės dėmesį ir palaipsniui tampa traukos centru kuriantiems, besiilsintiems ir istorijai neabejingiems žmonėms. Tikimės, kad renginiai ir akcijos ne tik atves į dvarą Šilainių žmones, bet ir pritrauks tinkamą miesto valdžios dėmesį.

Bernardinai.lt