Birželio 21 d. minime šv. Aloyzą Gonzagą (1568-1591).
Jis gimė kovo 9 d. Lombardijoje. Castiglione markizo Ferrante ir Martos Tanos Santena (abu tarnavo Ispanijos karaliui Filipui II) vyriausias sūnus buvo auklėjamas karaliaus dvare ir kariuomenės stovyklose.
Nuo 9 metų paimtas auklėjimui į Florenciją. Būdamas 11 metų Aloyzas mokė katekizmo vargingus Castiglione vaikus, 3 dienas per savaitę pasninkaudavo, praktikuodavo ypatingą asketiškumą ir ilgai melsdavosi. Po ketverius metus trukusio tėvo pasipriešinimo, Aloyzas leido perkelti savo įpėdinystės teisę broliui, o pats 1585 m. įstojo į jėzuitus. Jis mirė Romoje maro metu, dirbdamas jėzuitų ligoninėje.
Kanonizuotas 1726 m.
Benediktas XIII jį paskelbė globojančiu jaunus studentus, o popiežius Pijus XI - katalikiškojo jaunimo globėju.
"Šventųjų gyvenimai"