Artūras Chalikovas. Sąžinė ir tikėjimas. – Vilnius: VšĮ Bernardinai.lt, 2009. – 112 p.

Artūras Chalikovas – žinomas gitaristas, įvairių džiazo projektų dalyvis, dainininkas, šiuolaikiniais muzikos ritmais giedantis Senojo Testamento psalmes, įrašęs ne vieną kompaktinę plokštelę. Šiandien jis mums pateikia staigmeną – savo knygą. Gimusią iš gyvenimo liudijimo. Gyvenimo, kuriame pačiam žmogui tenka eiti pro skaistyklos žaizdrą, skaistyklos šioje Žemėje tikrovę.

Ne, tai ne memuarai. Tai – teologinė knyga, nors ją rašo ne kunigas ir ne profesionalas teologas. Drąsu? Taip. Lietuvoje dar nematyta, negirdėta. Bet pasaulyje tokie dalykai žinomi. Turbūt pats garsiausias atvejis – C. S. Lewis, krikščioniškasis autorius, kurio knygos populiarios visame pasaulyje, kurio teologinėmis įžvalgomis stebisi profesionalai. C. S. Lewis nebuvo teologas, jis buvo tiesiog krikščionis. Jo teologija neatsiejama nuo gyvenimo ir savos patirties refleksijos.

Tiems, kurie kelia panašius klausimus, Artūro Chalikovo knyga turėtų būti svarbi. Autorius nuosekliai, gana metodiškai (jis ne tik žinomas atlikėjas, bet ir pedagogas) parodo, jog biblinėje perspektyvoje visi esame reikalingi Viešpačiui, visokius gyvenimus gyvenantys, įvairiausius darbus dirbantys, savo godas godojantys. Jis įsikūnijo ne dėl keleto išrinktųjų (taip teigti tai ir reikštų susirgti „krikščioniškojo gnosticizmo“ liga), o dėl mūsų visų. Jam nėra nei svetimo skausmo, nei svetimo džiaugsmo. Arba, kitaip pasakius – Dievui rūpi mūsų gyvenimų tikrovė. Kartais šiurkšti, rupi, nuobodi, išalkusi malonės arba nesugebanti tosios malonės priimti.

Žinoma, preciziškai tyrinėjant knygos tekstą, galima ten rasti priekabių terminams ar ginčytinų Šventraščio interpretacijų (tarkime, aš, kalbėdamas apie dalinius pašaukimus, kai kur mieliau vartočiau „misijos“ terminą), bet juk, kaip sakiau, tai teologija, pirmiausia paremta autoriaus gyvenimo liudijimu. Tokia ji ir bus visiems šios knygos skaitytojams. Tad linkiu Jums atviros širdies ir proto skaidros, o svarbiausia – Dievo malonės, pasitinkant drąsų Artūro Chalikovo tekstą.

Kun. Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM,