Sočiai gyventi įpratę valdininkai raginimus veržtis diržus praleidžia pro ausis. Taupyti jie ne itin nusiteikę ir kitąmet.

Seimo Audito komitetas mano, kad vykdomosios valdžios institucijos, ypač ministerijos, šiemet gyveno gana plačiai ir biudžeto pinigus leido be didesnio sąžinės graužimo.

Negailėta lėšų reprezentacijai, transportui, komandiruotėms, vadovams įtinkantiems klerkams pamaloninti.

Su ministerijų parengtais taupymo planais Audito komitetas vakar supažindino Seimo valdybos narius, taip pat šį klausimą svarstė per savo posėdį.

"Atsakingai galiu pareikšti, kad šiemet daugiausia taupė prezidentūra ir Seimas. Apie ministerijas to pasakyti tikrai negalėčiau", - sakė Audito komiteto pirmininkė Loreta Graužinienė.

Šiemet ministerijos reprezentacijai planavo išleisti 8,9 mln. litų. Gyvendamos taupiau per tris šių metų ketvirčius šiam tikslui jos panaudojo 3,3 mln. litų.

2010 metais reprezentacijai ministerijos planuoja skirti 5,5 mln. litų - 34 proc. mažiau nei šiemet. Audito komitetas atkreipė dėmesį, kad liūto dalis - 4,3 mln. litų - šios sumos atitenka Užsienio reikalų ministerijai (URM).

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) reprezentacijai ketina panaudoti 349 tūkst. litų, Ūkio - 253 tūkst. litų. Komiteto nariai suabejojo, ar pagrįstai kai kurios ministerijos reprezentacijai planuoja leisti ir Europos Sąjungos (ES) lėšas.

"Ministerijų reprezentacinės lėšos sumažintos nepakankamai. Esame įsitikinę, kad sunkmečio sąlygomis jos turėtų būti minimalios", - sakė L.Graužinienė.

Nagrinėdamas ministrų reprezentacinių fondų išlaidas komitetas atkreipė dėmesį, kad kitąmet kai kurie jų gerokai išaugs.

Štai energetikos ministro fondas didės 47 proc., susisiekimo - 20 procentų. Sveikatos apsaugos ministro fondas mažės 54 procentais.

Transportui ministerijos šiemet planavo skirti 6,8 mln. litų (iki šiol panaudota 4,4 mln. litų).

Kitąmet ši suma turėtų siekti 3,8 mln. litų. Daugiausia transporto išlaidų turi URM ir ŽŪM. Atkreiptas dėmesys, kad valstybinės institucijos planuoja labai skirtingas vieno automobilio išlaikymo išlaidas.

Pavyzdžiui, 2010 metais Valstybės kontrolė vieną tarnybinę mašiną žada išlaikyti už 506 litus per mėnesį, Aplinkos ministerija - už 3833 litus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija - už 2917 litų.

Audito komitetas siūlo įsteigti vieną automobilių parką, kuriuo galėtų naudotis visos ministerijos. Tai leistų racionaliau ir skaidriau naudoti biudžeto lėšas.

Daug taupymo rezervą atsirastų ribojant ministerijų klerkų užsienio komandiruotes. Šiemet joms buvo numatyta 17,2 mln. litų, kitąmet - 12 mln. litų.

Dauguma tokių komandiruočių susijusios su Lietuvos naryste ES, todėl didžiausias srautas valdininkų keliauja į Briuselį. Pažymėtina, kad neretai ten vykstama net tada, kai svarstomi su mūsų šalimi nesusiję klausimai.

Būta ir itin brangių kolektyvinių komandiruočių - Aplinkos ministerijos delegacija vyko į Keniją, Energetikos - į Egiptą, Kanadą, JAV. URM komandiruotėmis rekomenduota pasidomėti Seimo Užsienio reikalų komitetui.

Šiemet ministerijose išmokėta 2,5 mln. litų įvairių priemokų. Daugiausia - URM (1,4 mln. litų), ŽŪM (276 tūkst. litų) ir Teisingumo ministerijoje (190 tūkst. litų). Atkreiptinas dėmesys, kad nemaža dalis tokių priemokų atiteko ministerijų vadovams.

Daugiausia jomis mėgavosi Aplinkos ministerijos (111 tūkst. litų), ŽŪM (60 tūkst. litų) ir Ūkio ministerijos (36,9 tūkst. litų) vadovai. Audito komitetas konstatavo, kad sunkmečiu netoleruotinos bet kokios išmokos ir darbuotojų skatinimas.

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojams ministerijos šiemet jau išmokėjo 500 tūkst. litų priemokų. 2010 metais šios kategorijos valdininkų laukia dar viena maloni staigmena - jų darbo užmokestį planuojama didinti 12 procentų.

Daugiausia augs Energetikos (32,14 proc.), Švietimo ir mokslo (30,7 proc.), Finansų ir Teisingumo (po 21 proc.) ministerijų politinio pasitikėjimo tarnautojams skirtas darbo užmokesčio fondas.

Pasak L.Graužinienės, valdančiųjų pareiškimai, kad ministerijų ir kitų valdžios institucijų reorganizacija nepareikalaus papildomų biudžeto lėšų, tebuvo tušti žodžiai. "Šiandien aiškiai matyti, kiek daug lėšų reikia naujajai Energetikos ministerijai. Jokio realaus taupymo po reorganizacijos tikrai nėra", - pabrėžė komiteto pirmininkė.

L.Graužinienės teigimu, kaip mažinti išlaidas, turi nuspręsti pačios ministerijos. "Kiekvienas ministras turi įvertinti situaciją. Tada ir atsiskleis visas jų sąžiningumas", - sakė jis.

Raimonda Ramelienė