Lietuva turi kuo džiaugtis. „Leo LT“ bus galutinai sunaikinta sparčiai, be bylų ir teismų bei už absoliučiai minimalią kainą.

Vyriausybė ir „NDX energija“ pasirašė sutartį, pagal kurią „NDX energija“ gaus 680 mln. litų, o valstybė įsipareigojo teisiškai nebesiaiškinti įmonės veiklos „Leo LT“. Grįžtama į padėtį, kuri egzistavo ne 2008 metais, kai „Leo LT“ buvo sukurta, o 2003-iaisiais, kai „NDX energija“ privatizavo „VST“ už tą pačią 680 mln. litų sumą. Geresnio sprendimo beveik neįmanoma įsivaizduoti.

Dažnai rašoma, kad paprasti piliečiai neturi jokios galios. Galingi verslo klanai ir jų talkininkai valdžioje bei žiniasklaidoje esą gali Lietuvos žmonėms primesti savo valią, prastumti tik sau naudingus nutarimus, nepaisydami žmonių nepasitenkinimo ir pasipiktinimo. O jeigu kiltų protestų banga, jie žino, kad ji greit išseks nieko nepasiekusi.

„Leo LT“ buvo įžūliausias valdžios ir verslo klano projektas. Neklydo tie, kurie vadino „Leo LT“ kūrimą „šimtmečio afera“. Tuometis premjeras Gediminas Kirkilas pripažino, kad įstatymo projektą parengė jame dalyvaujanti „NDX energija“. Vyriausybė taip dažnai nusileisdavo „NDX energijos“ spaudimui, kad susidarė įspūdis, jog pelno siekiantis projekto dalyvis, o ne pati Vyriausybė buvo įstatymo rengimo varomoji jėga. „NDX energija“ išsikovojo geresnes sąlygas ir didesnį akcijų paketą. Per derybas buvo pažeidžiami galiojantys įstatymai, kurie tik vėliau patikslinti, kad atitiktų jau sukurtą tikrovę. Prezidentas Valdas Adamkus ne tik nemėgino sustabdyti šios neskaidrios aferos, bet ją net palaimino.

„Leo LT“ likimas rodo, jog protestai ne visada būna bevaisiai, galima ištaisyti klaidas ir pakeisti nevykusius politinius sprendimus, kad piliečiai nėra tokie bejėgiai, kaip kartais vaizduojami ar patys įsivaizduoja. Akivaizdus žmonių nepasitenkinimas suvaidino didelį vaidmenį, lemiant „Leo LT“ žlugimą. Nors neįmanoma konkrečiai nustatyti, kiek rinkėjų nusigręžė nuo socdemų ir šios koalicijos partnerių dėl „Leo LT“ kūrimo, manyčiau, kad gana daug. Bent tiek, kad Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai galėjo sudaryti valdančiąją koaliciją be socdemų, kurie niekada nebūtų sutikę naikinti „Leo LT“.

„NDX energijos“ valdybos pirmininkas Ignas Staškevičius tvirtino, kad „dalyvavimas projekte buvo didelė klaida, atnešusi milžiniškų materialinių ir didžiulių neturtinių nuostolių, kuriuos sunku išmatuoti“. Apie materialinius nuostolius šiek tiek vėliau. Tie neturtiniai nuostoliai buvo „Maximos“ gero vardo netekimas. „Maxima“ visada turėjo savo kritikus, bet daugelis ją laikė gera ir veiksminga bendrove, gal net didžiavosi, kad naujai sukurta įmonė gebėjo sėkmingai varžytis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

reklama

 „Leo LT“ kūrimas pakeitė „Maximos“ įvaizdį. Jos pagrindiniai akcininkai buvo vaizduojami kaip savanaudžiai plėšikai, kurie beatodairiškai siekė praturtėti Lietuvos žmonių ir valstybės sąskaita. Mažmeninės prekybos bendrovei geras jos vardas ir švarus munduras turi neįkainojamą vertę. „Maximai“ svarbu juos susigrąžinti net finansiškai nuostolingomis sąlygomis. Prieita prie išvados, kad pinigai yra ne tokie svarbūs negu Vyriausybės pripažinimas, jog „NDX energija“ nepažeidė kokių nors įstatymų, teisės aktų ir apskritai elgėsi sąžiningai steigdama „Leo LT“ ir dalyvaudama jos valdyme.

Pergalės laurais gali dalytis „Leo LT“ kūrimo kritikai, dabartinė Vyriausybė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kritikai pirmieji atkreipė dėmesį į „Leo LT“ kūrimo neskaidrumą, atkakliai argumentavo, kad naujasis gigantas naudingas privačiam investuotojui, o ne valstybei, ir nenuleido rankų, kai opozicinės partijos buvo linkusios susitaikyti su esama padėtimi. Prezidentė D.Grybauskaitė nuosekliai ir nedviprasmiškai siekė sutarties panaikinimo, dramatiškai reikalaudama, kad po dviejų mėnesių, kai ji perims prezidento postą, „visi sprendimai (dėl „Leo LT“ naikinimo) būtų ant mano stalo.“

 

Vyriausybė sužaidė puikiai. Jei ji būtų pasidavusi radikalų raginimams nedelsiant „išardyti“ bendrovę arba primesti kitą vienašališką sprendimą, „NDX energija“ būtų galėjusi kreiptis į tarptautinį arbitražą ir veikiausiai laimėti. Priekaištai, kad sumokėta suma yra per didelė, iš piršto laužti. I.Staškevičius netirštino spalvų, kalbėdamas apie milžiniškus materialinius nuostolius. Nors ir grąžinta tiek pat pinigų, kiek įmokėta, reikia prisiminti, kad per tuos šešerius metus dėl infliacijos pinigų vertė smuko gal net 30 procentų. Tad grąžinta gerokai mažiau. Nereikia užmiršti ir investicijos galimybių sąnaudų (angl. opportunity costs) - būtų buvę galima kitur ir pelningiau panaudoti pinigus, kurie buvo bergždžiai investuoti į „NDX energiją“.

Kai kurių netenkina Vyriausybės nutarimas pripažinti, kad kurdama „Leo LT“ įmonė nepažeidė jokių teisės aktų ir elgėsi sąžiningai. Atseit, tokio neliečiamumo suteikimas nesiderina su teisinės valstybės normomis. Verta prisiminti du dalykus. Pirma, vargu ar „NDX energija“ ryžtųsi praryti tokius milžiniškus nuostolius be šios garantijos. Antra, neužmirškime stulbinamo Lietuvos teisėsaugos organų neveiksmingumo. Jei teismai negali galutinai nustatyti, ar Artūras Zuokas buvo Abonentas, ar Darbo partija vedė juodą buhalteriją, o šimtai neskaidrių privatizacijų lieka neišaiškintos, naivu tikėtis, kad šiuo atveju įvyks stebuklas ir teisėsaugos organai dirbs veiksmingai? Dabar svarbu galutinai baigti visą šį reikalą.

Reikia teigiamai įvertinti ir „NDX energijos“ nutarimą nusileisti, nesibylinėti ir susitaikyti su dideliais nuostoliais.

Taip liūdnai prasidėjusi „šimtmečio afera“ negalėjo baigtis geriau.