2010 m. sausio 11- 15 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Šv. M. Marijai pranciškonų vienuolyne vyksta tarpinė Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kapitula (provincijai priklausančių brolių susirinkimas).

Kapitula skirtas apžvelgti praėjusių trijų metų ordino provincijos, atskirų jos bendruomenių gyvenimas, numatomos pagrindinės gyvenimo ir veiklos gairės ateičiai, renkami definitoriai (provincijolo patarėjai).

Primename, kad Lietuvos šv. Kazimiero pranciškonų provincijai priklauso 8 brolijos Vilniaus, Kauno, Kretingos, Kryžių kalno, Pakutuvėnų, Kennebunkporto (JAV), Toronto (Kanada), Hamiltono (Kanada).

Kretinga kapitula

Kretinga kapitula

Kretinga kapitula

Kretinga kapitula

Kretinga kapitula

Kretinga kapitula

Kretinga kapitula

Kretinga kapitula

Kretinga kapitula

Kretinga kapitula

Algirdo Darongausko nuotraukos.