Leidykla „Šviesa“ Vilniaus knygų mugėje pristatys dvi išskirtines knygas apie Lietuvos istoriją ir kultūrą. Norintys geriau pažinti skirtingų šalies regionų kultūrinį paveldą kviečiami apsilankyti enciklopedijos „Lietuvos etnografiniai regionai“ pristatyme, o besidomintys Lietuvos istorija – knygos „Kelias į Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos sąjūdis 1988–1991“.

Šeštadienį, vasario 20 dieną, 13 valandą Rašytojų kampe apsilankiusiems knygosLietuvos etnografiniai regionai“ pristatyme docentas Arūnas Vaicekauskas papasakos apie skirtingų Lietuvos regionų savitumą, humanitarinių mokslų daktarė Rita Repšienė – apie tautosakos skirtumus, o Laimos Proškutės vadovaujamas Vytauto Didžiojo universiteto studentų folkloro ansamblis „Linago“ gyvai pademonstruos kostiumų skirtumus bei padainuos skirtingiems regionams būdingas liaudies dainas. Po renginio „Alma litteros“ stende kiekvienas norintis galės nusifotografuoti su pasirinkto regiono tautiniais drabužiais apsirengusiais atlikėjais.

Mugėje pristatomame leidinyje apžvelgiama Lietuvos etnografinių tyrinėjimų istorija, apibūdinami etnografinių regionų ir jų tarmių savitumai, aprašomos tradicinės kalendorinės šventės, apeigos, šeimos šventimų ir jaunimo papročiai, atskirų regionų tautiniai kostiumai ir muzikos instrumentai.

Tą pačią dieną 17 valandą 5.2 salėje bus pristatoma Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui dedikuota knyga „Kelias į Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos sąjūdis 1988-1991“, kurią sudarė Bronius Genzelis ir Angonita Rupšytė. Renginyje dalyvaus knygos autoriai, įvadinį žodį parašęs buvęs Sąjūdžio Seimo Tarybos primininkas Vytautas Landsbergis, Alvydas Medalinskas ir Romualdas Ozolas.

Pirmojoje leidinio dalyje publikuojami straipsniai, analizuojantys laikotarpį nuo pirmosios Sąjūdžio iniciatyvinės grupės įsikūrimo iki tarptautinio  nepriklausomos Lietuvos pripažinimo, taip pat detali politinių įvykių 1988–1991-aisiais chronologija. Antrojoje, dokumentinėje, knygos dalyje pateikiama Sąjūdžio organizacinė struktūra miestuose ir rajonuose, abėcėlinis aktyvių Sąjūdžio dalyvių ir talkininkų sąvadas, rinktiniai Sąjūdžio dokumentai ir bibliografija. Leidinys gausiai iliustruotas istorinių įvykių nuotraukomis, publikuojami slaptųjų archyvų dokumentai. Knygos leidimą parėmė LR Kultūros ministerija.

Tarp knygos autorių – Sąjūdžio dalyviai, politikai, valstybės veikėjai, žinomi ir jauni istorijos mokslininkai: doc. dr. Arvydas Anušauskas, Kęstutis Bartkevičius, Virgilijus Čepaitis, prof. habil. dr. Bronislovas Genzelis, prof. habil. dr. Bronislovas Kuzmickas, Angonita Rupšytė, Romualdas Ozolas, dr. Linas Saldukas, akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, Petras Vaitiekūnas, doc. dr. Dainius Žalimas.