Gegužės 11 d., antradienį, 10 val. iškilminga Eucharistijos liturgija Kauno arkikatedroje bazilikoje prasidės visų Kauno metropolijos vyskupijų kunigų simpoziumas, rengiamas Kunigų metų proga.

Po šv. Mišių renginys bus tęsiamas arkivyskupijos konferencijų salėje. Dvasininkus sveikins Apaštališkasis nuncijus, vėliau žodį tars visų keturių diecezijų – Kauno, Šiaulių, Telšių ir Vilkaviškio – ganytojai.