Eidamas 72-uosius metus sekmadienį mirė Nacionalinės premijos laureatas, poetas Jonas Strielkūnas, skelbia Lietuvos rašytojų sąjunga.

Užuojautą dėl lietuvių literatūros klasiko mirties pareiškė Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Ji sako netekties valandą mintimis esanti su visais žmonėmis, kurių gyvenimą J.Strielkūno asmenybė ir kūryba "nušvietė gimtojo žodžio grožiu ir tikrąja išmintimi".

"Velionis buvo iš tų Lietuvos šviesuolių, kurie, tarsi vengdami viešumos, vengdami savo vardo ir atvaizdo žiniasklaidoje, ištisus dešimtmečius kantriai dirbo tautos kultūrai, gyveno labai intensyvų kūrybinį gyvenimą, rūpinosi ne vienadienėmis, o tikromis vertybėmis mūsų literatūroje ir gyvenime", - parlamento vadovės užuojautą cituoja jos sekretoriatas.

Poetas, vertėjas J.Strielkūnas gimė 1939 metais Putauskuose, Panevėžio rajone.

J.Strielkūnas dirbo Vabalninko ir Biržų rajonų laikraščiuose, nuo 1967 metų su pertraukomis buvo "Literatūros ir meno" redakcijos darbuotojas.

Išleisti jo eilėraščių rinkiniai "Raudoni šermukšniai", "Vėjas rugiuos", "Po tylinčiom žvaigždėm", "Lapkričio medis", "Tamsūs buvo žiedai", "Trečias brolis", "Žirgo maudymas", "Tamsos varpai, šviesos varpai", "Iš vieversio žemės: eilėraščiai Julijai, Povilui, Kostui ir kitiems geriems vaikams", "Praėjęs amžius", "Ligi dvyliktos, eilėraščių poema "Naktiniai sodai" ir kiti.

1996-aisiais jis tapo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu, taip pat yra gavęs V.Tamulaičio I-ąją premiją, Jotvingių premiją už poezijos rinktinę "Praėjęs amžius", A.Miškinio premiją už eilėraščių knygą "Ligi dvyliktos", apdovanotas Taraso Ševčenkos fondo premija už poezijos vertimus iš ukrainiečių kalbos.

Jono Strielkūno poezija – tai gyva lietuvių poezijos tradicija, todėl be jo kūrybos neįmanomos nei XX a. lietuvių poezijos apžvalgos, nei mokyklų programos, nei lietuvių poezijos antologijos. K. Navako žodžiais tariant, „J. Strielkūnas yra pati lietuvių poezijos siela, jos širdis. Širdis juk iš esmės plaka labai vienodai, nuobodžiai, neatsinaujindama, tačiau joje telpa visa žmogaus gyvybė“.

Velionis pašarvotas šv. Jonų bažnyčios koplyčioje Vilniuje. Lankymas gegužės 11 d. (antradienį) nuo 11val. iki 20 val. ir gegužės 12 d. (trečiadienį) nuo 9 val. Karstas išnešamas 13 val. Laidojamas bus Vilniuje, Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. 

BNS, Bernardinai.lt