Tęsiame pokalbių ciklą apie santuoką ir šeimą, apie šeimai palankios aplinkos kūrimą. Šiame cikle įvairiais aspektais svarstomos šeimos instituto stiprinimo galimybės, taip pat akcentuojama atsakingo pasirengimo šeimai svarba. Pirmosiuose ciklo pokalbiuose kalbinome psichoterapeutą Gintautą Vaitošką. Dabar gi siūlome pokalbius su žmonėmis, kurie aktyviai darbuojasi organizacijoje, telkiančioje tuos, kuriems svarbu šeima. Bernardinai.lt parengė dviejų pokalbių ciklą su Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininku Tomu Šalkausku ir  projektų vadove Egle Tendyte.

Pirmajame pokalbyje plačiau pristatoma Asociacijos veikla, antrajame – įdėmiau žvelgiama į  Lietuvoje įgyvendinamą valstybės paramos šeimai politiką.

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacijos steigiamoji konferencija vyko Kaune 2004 metų lapkričio 27 dieną. Konferencijoje buvo įvardinta ir esminė asociacijos misija: šeimai palankios aplinkos puoselėjimas. Aplinka šiuo atveju suvokiama tiek kaip šeimai palankūs teisės aktai, šeimą gerbianti žiniasklaida, šeimos vertybes propaguojanti švietimo sistema, plačios socialinės ir psichologinės paslaugų šeimai infrastruktūros sukūrimas.

Asociacija tapo įtakingiausia skėtine organizacija, vienijančia šeimų, tėvų bei šeimomis besirūpinančias formalias ir neformalias nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes; analizuoti. Ji analizuoja, skleidžia ir keičiasi informacija apie šeimos ir tėvų problemas šalies viduje ir užsienyje, aktyviai dalyvauja valstybės paramos šeimai politicos formavimui.

Per šešerius gyvavimo metus Asociacija inicijavo visuomenėje plataus atgarsio sulaukusias iniciatyvas. Žymiausia – 2007 metų balandį surengta šeimų eisena Vilniuje “Šeima – gyvybės lopšys”. Asociacija taip pat aktyviai dalyvavo rengiant Valostybinę šeimos politicos koncepciją,  nuolat vykdo reklamos stebėseną, inicijavo parodą “Mano šeima”, dalyvauja projektuose “Darni šeima” ir Šeimos universitetas. NŠTA aktyviai kovojo prieš “Gender  Loops” programos diegimą Lietuvos ikimokyklinėse įstaigose.

Reportažas remiamas iš  lėšų, skirtų Nacionalinės demografinės politikos strategijos šeimos gerovės 2010 m. priemonių plano įgyvendinimui.