Tęsiame pokalbių ciklą apie santuoką ir šeimą, apie šeimai palankios aplinkos kūrimą. Šiame cikle įvairiais aspektais svarstomos šeimos instituto stiprinimo galimybės, taip pat akcentuojama atsakingo pasirengimo šeimai svarba. Pirmosiuose ciklo pokalbiuose kalbinome psichoterapeutą Gintautą Vaitošką. Dabar gi siūlome pokalbius su žmonėmis, kurie aktyviai darbuojasi organizacijoje, telkiančioje tuos, kuriems svarbu šeima. Bernardinai.lt parengė dviejų pokalbių ciklą su Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininku Tomu Šalkausku ir  projektų vadove Egle Tendyte.

Pirmajame pokalbyje plačiau pristatėme Asociacijos veikla, antrajame – įdėmiau žvelgiama į  Lietuvoje įgyvendinamą valstybės paramos šeimai politiką. Tikimės, kad T. Šalkausko ir E. Tendytės svarstymai bus įdomūs ne tik kitų šeima besirūpinančių organizacijų atstovams, bet ir politikams, taip pat ir jauniems žmonėms, galvojantiems apie šeimos kūrimą.

Reportažas remiamas iš  lėšų, skirtų Nacionalinės demografinės politikos strategijos šeimos gerovės 2010 m. priemonių plano įgyvendinimui.