Liepos 29 dieną Jeruzalėje buvo surengta „Gay Pride“ manifestacija. Tokie renginiai Jeruzalėje kasmet vyksta jau nuo 2002 metų. Izraelio valdžios institucijos nė kartą neatsižvelgė į religinių lyderių – žydų, krikščionių, musulmonų ir drūzų bendruomenių vadovų prašymus nerengti tokių manifestacijų Jeruzalės mieste, kuris visoms šioms religijoms yra miestas simbolis, o gėjų paradai visada, greta homoseksualių asmenų teisių gynimo, turi taip pat ir provokacinių, su Jeruzalės miesto simboliškumu minėtoms religijoms nesuderinamų elementų.

Dar kartą nepritarimą šitam renginiui viešai išsakė Jeruzalės lotynų patriarchas Fouad Twal. Jo paskelbtame pareiškime pirmiausia ir pažymima, kad šitie renginiai ne tik gina homoseksualų teises, bet ir yra provokacija, nukreipta prieš šeimą ir santuoką, kuri yra Dievo palaiminta vyro ir moters sąjunga. Šito parado dalyviams ir organizatoriam, o taip pat leidimą davusioms valdžios institucijoms visai nerūpi nei šeimos gerovė, nei Jeruzalės miesto šventumas.

Homoseksualai savo paradus tegul rengia kur nori, bet Jeruzalę jie tepalieka piligrimams ir tikintiesiems. Šitas miestas jau daug kartų kentėjo pažeminimus. Ir šį kartą su skausmu konstatuojame kaip milijonams Jeruzalės gyventojų arabų, taip pat Palestiniečių savivaldos gyventojams, draudžiama lankyti miesto šventąsias vietas „dėl saugumo“, o tuo pat metu be jokių apribojimų leidžiama rengti šitą paradą.

Jausdami atsakomybę už šio miesto šventumo saugojimą, bendradarbiaudami su visai geros valios žmonėmis – musulmonais, žydais ir drūzais – gyvenančiais šiame mieste, iš kurio „išėjo įstatymas ir Viešpaties žodis“ (plg Iz 2,3), mes reiškiame apgailestavimą kad buvo leista šią manifestaciją surengti. Šitos demonstracijos yra sąmoningai nutaikytos prieš mūsų šventuosius miestus ir prieš Šventojo Rašto mokymą apie santuoką, kuri yra laisva vyro ir moters sąjunga, Dievo palaiminta motinystės ir tėvystės malone. Mes reiškiame gilią pagarbą visiems žmonėms, tačiau tuo pat metu kartojame tiesą, kurią skelbia Dievo Įsakymai, vienintelis tikras žmogaus laimės pagrindas, kaip paties Viešpaties pasakyta: „jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų“ (Mt 19,17), – rašoma Jeruzalės Lotynų patriarcho pareiškime.