Tęsdamas didiesiems šventiesiems ir svarbioms Bažnyčios istorijos asmenybėms skirtą katechezių ciklą, Popiežius ruošiasi pristatyti viduramžių šventąsias moteris. Rugsėjo 1 d. katechezė buvo skirta Vokietijoje dvyliktajame amžiuje gyvenusiai šventajai Hildegardai Bingenietei.

„Hildegarda savo dvasines dovanas panaudojo Bažnyčios atnaujinimui ir autentiško krikščioniškojo gyvenimo skleidimui. Hildegarda mums primena apie įnašą, kurį yra pašauktos duoti moterys Bažnyčios gyvenime ir mūsų laikais“, – sakė popiežius.

Ji gimė Bermensheime, Reino krašte, 1098 m. ir nepaisant silpnos sveikatos nugyveno 81 metus. Turtingi ir pamaldūs tėvai nuo pat Hildegardos gimimo numatė jai vienuolės gyvenimą. Aštuonerių metų mergaitė buvo atiduota auklėti ir mokslinti klauzūroje gyvenusiai vienuolei benediktinei Juditai Spanheimietei. Šiame vienuolyne benediktine tapo ir Hildegarda. O vėliau, po sesers Juditos mirties, Hildegarda buvo išrinkta bendruomenės vadove. Vis didėjant seserų skaičiui, Hildegarda Bingeno miestely įkūrė kitą seserų bendruomenę. Šiame vienuolyne ji praleido visą likusį savo gyvenimą, duodama pavyzdingą šventumo liudijimą kitoms bendruomenės seserims.

Dar būdama pirmojo vienuolyno vyresniąja Hildegarda turėjo mistinių regėjimų, kurie ilgainiui vis dažnėjo. Hildegarda tuoj pat pasirūpino išsiaiškinti ar jos regėjimai tikrai iš Dievo. Jinai kreipėsi į vieną didžiausių to metų autoritetų – Bernardą Klervietį. Jis išsklaidė Hildegardos abejones ir ją padrąsino. Tačiau dar svarbesnio padrąsinimo ir savo regėjimų patvirtinimo jinai susilaukė 1147 metais. Tryre tuo metu vyko Sinodas, kuriame dalyvavo ir popiežius Eugenijus III. Hildegardos regėjimų aprašymą popiežiui įteikė Mainco vyskupas Henrikas. Susipažinęs su tekstu, popiežius leido Hildegardai išsamiai aprašyti savo regėjimus ir apie juos viešai kalbėti. Nuo to meto garsas apie Hildegardos šventumą plačiai sklido po visas vokiečių žemes ir už jų ribų, o pačią Hildegardą imta vadinti „vokiečių pranaše“.

Šios didžios šventosios pavyzdys, - sakė Popiežius bendrosios audiencijos dalyviams, - puikiai byloja, kad Šventoji Dvasia yra visų charizmų autorė, o charizmomis apdovanotas žmogus neturi nei girtis, nei puikuotis, bet privalo gautas malones naudoti bendram visos bažnytinės bendruomenės labui.

Visos charizmos yra skirtos Bažnyčios augimui ir Bažnyčia, per savo ganytojus, pripažįsta jų autentiškumą.

Baigdamas bendrosios audiencijos katechezę, Popiežius pranešė, kad apie šv. Hildegardą Bingenietę bus kalbama ir ateinantį trečiadienį.