„Bičiulystės“ 2010-ųjų Metų žmogumi išrinktas lietuvių meno ansamblio ,,Dainava” meno vadovas, ateitininkas Darius Polikaitis.

Treti metai, kai ,,Bičiulystė“ – JAV lietuvių interneto laikraštis, renka ,,Metų žmogų“. Mūsų kriterijai tie patys – lietuvybės puoselėjimas Amerikoje – be asmeninės naudos, nesiekiant pelno, apdovanojimų ar tuščios pompastikos.

,,Bičiulystė“ neapglėbia visos Amerikos mastu daugiau ar mažiau nusipelniusių šio vardo. Čikagoje, kur, tikime, gyvena per 100 tūkstančių lietuvių, ,,Bičiulystės“ 2010 ,,Metų žmogumi“ išrinkome lietuvių meno ansamblio ,,Dainava“ ilgametį (nuo 1988 m.) meno vadovą DARIŲ POLIKAITĮ. Šis ansamblis žinomas ne tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje.

Šiandien, kai išeivijos lietuviai gyvena anglokalbių apsuptyje, kai nededant jokių pastangų mūsų kalba lengvai prarandama, tiesiog nustembi ir žaviesi tais antros bangos lietuviais, kurių atžalos, nūnai jau suaugę žmonės, patys, išlaikydami savo tėvų tradiciją ir meilę istorinei tėvynei, puoselėja lietuvybę. Nėra jų per daug, tik vienetai. Toks tvirtas ąžuolas yra ir D. Polikaitis, sugebėjęs ,,Dainavai“ suteikti lietuvišką skambesį ir garsą, kad jį išgirdę ir trečiabangiai mielai prisijungė.

Tėvų skatinamas, Darius nuo vaikystės privačiai mokėsi muzikos. Nors įgijęs elektrotechnikos magistro laipsnį dirba inžinieriumi, tačiau meilė muzikai užpildo visą likusį jo gyvenimą. D. Polikaitis jau 1991 m. diriguoja jungtiniam JAV ir Kanados lietuvių chorui Dainų šventėje, 1992 m. Šokių šventėje Čikagoje – vyriausiasis vadovas ir dirigentas. Jam patikėta diriguoti ir Lietuvoje rengtose Pasaulio lietuvių Dainų šventėse.

,,Dainavoje“ dainuoja ne tik tėtis Juozas, sesė Rima, broliai Audrius ir Marius, bet ir žmona Lidija, o jo įkurtame vaikų chore ,,Vyturys“ – Dariaus ir Lidijos Polikaičių vaikai (šių metų vasarą Čikagos Daley Plaza rengtose ,,Lietuvių dienose“ dalyvavo šio choro dainorėliai.)

2010 metai ypač turiningi ,,Dainavai” – 65-erių metų sukakčiai pažymėti buvo surengtas koncertas „Sąskambiai“. Specialiai šiai datai užsakytą kūrinį ,,Švilpynė“ (komp. Nijolė Sinkevičiūtė) pirmą kartą scenoje atliko birbynininkas iš Lietuvos Darius Klišys. Dirigentui artima ir kūryba – IX JAV ir Kanados dainų šventėje (Toronte) buvo atlikta D. Polikaičio sukurta daina ,,Esi, dangau”. Menininkas nebijo eksperimentuoti – prieš keletą metų su ,,Dainava“ koncertavo Veronika Povilionienė, o šiais metais Willowbrook’o Ballroom salėje – kartu su roko žvaigžde Andriumi Mamontovu.

Ateitininkų federacijos 100-mečio proga Čikagos Švento Vardo katedroje ,,Dainava“ giedojo iškilmingose šv. Mišiose.

Gyvenant išeivijoje labai lengva pamiršti savo kalbą, tradicijas. Tik pasiaukojančių žmonių dėka šiandien lietuvybė išsilaikė. Tai nėra tik žodžio, kalbos, rašybos mokymas. Lietuvybė – su kalba perteikiamas dvasingumas, meilė istorinei Tėvynei. Ir šioje veikloje išskirtinė vieta tenka D. Polikaičiui, kaip ir visai Polikaičių šeimai, išlaikiusiai lietuviškumą.

Sveikindami Darių Polikaitį, gavusį 20I0 m. ,,Bičiulystės“ Metų žmogaus titulą, linkime jam naujų, įdomių kūrybinių planų ir jų įgyvendinimo, o ,,Dainavai“ – skambių lietuviškų dainų.

*********

2008 Metų žmogus – Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Regina Narušienė;

2009 Metų žmogus – dailininkė Magdalena Stankūnienė.

Ligija Tautkuvienė

www.biciulyste.com