Šį sekmadienį minime Kristaus Krikšto šventę. Ką ji mums kalba? Kokia šios šventės esmė? Kodėl Jėzus, būdamas be nuodėmės, leidosi Jono krikštijamas? Apie tai šios dienos homilijoje pasakoja pranciškonų kunigas Algirdas Malakauskis OFM.