Vilniaus Jeruzalės mikrorajone kylančio naujo vaikų darželio pastatas rugsėjo pradžioje atvers duris katalikiško ugdymo siekiančių šeimų vaikams. „Mažutėliams“ šeimininkės – Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos seserys – iki vasario 5 d. dar laukia visų norinčiųjų paraiškų. Plačiau apie patį sumanymą ir specifines ugdymo gaires pasakoja ses. Viktorija Voidogaitė CC.

Katalikiškas darželis – daugelio Lietuvos šeimų svajonė. Kaip nutiko, kad būtent jūsų kongregacija ėmėsi šio darbo? Kas remia ir palaiko šį projektą? 

Ne vienus metu jaunos katalikų  šeimos su apgailestavimu klausinėjo Vilniaus arkivyskupą kardinolą  Audrį Juozą Bačkį, kodėl Vilniuje nėra katalikiško vaikų darželio, kur saugioje ir dvasingoje aplinkoje galėtų priglausti savo mažutėlius. Ganytojui šis klausimas rūpėjo, jis norėjo, kad darželio steigimo imtųsi mylintys, sielovadinę patirtį ir deramą pedagoginę kvalifikaciją turintys auklėtojai.

Taigi šis projektas prasidėjo pamažu. Prieš penkerius metus J.E. kardinolas pakvietė Nukryžiuotojo Kristaus Kongregaciją (tuo metu dar visai jauną mūsų bendruomenę) imtis įgyvendinti šią  krikščioniškų šeimų svajonę. Dvi mūsų bendruomenės seserys pradėjo nuodugnias vaikystės studijas Vilniaus pedagoginiame universitete. Įsigilinome į vaikystės fenomeną, pažinome įdomias ir kryptingas ikimokyklinuko ugdymo programas, aplankėme katalikiškus vaikų darželius Airijoje ir Vokietijoje, atlikome darbo su  mažučiais vaikais praktiką ir meldėmės, kad Dievas duotų malonę šią tarnystę pradėti su didele meile.

Tuo pat metu Vilniaus arkivyskupijos rūpesčiu buvo pradėtas statyti dailus darželio pastatas. Šiuo metu darželis jau turi stogą virš galvos ir naują visuminio krikščioniško ikimokyklinio ugdymo programą „Mažutėliams“. 

Kuo ypatinga  Jūsų  darželio ugdymo programa? Kas yra jos centrinis taškas ir koks ugdymo tikslas keliamas? Kodėl pasirikote būtent šią? 

Programą kūrėme ilgai, prie jos dirbo įvairių specializacijų pedagogų komanda, konsultavo ikimokyklinio ugdymo žinovai. Daug meldėmės prašydamos Šventosios Dvasios šviesos, gilinomės į skirtingus ugdymo modelius ir (pagaliau) po įtempto ieškojimo parengėme pirmąją mūsų darželio visuminio ugdymo programą.

Esminis jos tikslas: kurti krikščionišką vaikų, jų šeimų ir įstaigos darbuotojų  bendruomenę, kuri teiktų visuminį vaiko ugdymą, atliepantį  visuomenės poreikius ir padedantį atskleisti vaiko, jo šeimos ir Bažnyčios pašaukimą.

Ugdymo organizavimas grindžiamas santykiu — vaiko ir jo šeimos, darželio bendruomenės ir Bažnyčios, darželio bendruomenės ir pasaulio. Per santykį vaikas atranda Dievą, artimą, visą jį supantį pasaulį. Programa daug dėmesio skiria vaiko ir šeimos santykiui, dvasiniam augimui, tobulėjimui.

Ugdysime vaikus mišraus amžiaus grupėse atsižvelgiant į skirtingų vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus. Tuo būdu grupė yra panaši į natūralią bendruomenę. Išskirti penki santykiai (sąveikos) su ugdomąja sritimi: vaiko, pedagogo, šeimos, darželio bendruomenės ir Bažnyčios, darželio bendruomenės ir pasaulio.
Per santykį ugdome: tikėjimą, kalbą, erdvinį mąstymą ir matavimą (kiekio ir tūrio supratimą), gyvenimo praktikos įgūdžius, komunikaciją, saviraišką (muzika, šokis, dailė).

Plačiau galime aptarti tikėjimo sritį. Šis santykis yra grindžiamas nuoširdumu, švelnumu ir kantrybe. Pirmiausia yra pokalbis apie Dievą (Kūrėją ir Tėvą, Jo Sūnų Jėzų Kristų, Šventąją Dvasią) – tai yra žodžio metas. Po to vaikai kviečiami asmeniškai būti su Dievu, ir tai yra maldos metas. Remiantis į šiuos du esminius turinio elementus, vaikai auga tikėjimo santykyje. Šioje srityje daug mokėmės iš prancūzų pedagogės Noelle Le Duc.

Mūsų programos tikslas – ugdyti žmogų, žmogų pagal Dievo paveikslą, Dievo vaiką, kuris nuolatos auga pažinime, tiesoje ir meilėje. Meilės priėmimo ir perdavimo principas yra kertinis akmuo mūsų ugdyme. Kiekvienas darželio bendruomenės narys priima ir perduoda meilę. Jis tampa meilės „laidininku“.

Kokiomis ugdymo mokyklomis ar mokytojais remiatės?

Sėmėmės idėjų ir ugdymo patirties iš įvairių krikščioniškos ir šiuolaikinės pedagogikos šaltinių. Pasitikėjimo vaiku ir atsidavimo jam mokėmės iš šv. kun. Jono Bosko.  Pedagogo pagarbaus santykio su vaiku ir darnios aplinkos kūrimą perėmėme  iš Marijos Montessori, tikėjimo tikrovės atskleidimo iš Noelle Le Duc; šiuolaikinė pedagogika mums atskleidė visuminio ir vientiso ikimokyklinio ugdymo vertę.

Kas bus jūsų bendradarbiai? Ar jau turite suformavę auklėtojų komandą? 

Mūsų bendradarbiai augo kartu su darželio svajonės įgyvendinimu, nes būsimosios auklėtojos yra iš Emauso jaunimo grupės, kurią jau septintus  metus lydime tikėjimo kelyje. Joje subrendo gražių dvasinių pašaukimų į mūsų Kongregaciją, taip pat kelios pasaulietės pasirinko pedagogių kelią. Tokiu būdu susiformavo kolektyvo branduolys, kuris nuo pavasario intensyviai įsitraukė į  darželio steigimo, kūrimo procesą.

Kartu su mumis dirba šauni savanorių komanda, kuri padeda ir konsultuoja teisiniais, buhalteriniais, vadybiniais, projektavimo, meniniais klausimais.

Taip pat kurdamos programą į ugdymo procesą įtraukėme būsimų darželinukų tėvelius, su kuriais numatome įvairius smagius projektus ir veiklas. Tiesiog kartu su ugdytinio šeima patirsime bendravimo džiaugsmą, augimą per santykį ir tobulėjimą bendradarbiavimo dėka.  

Trumpai apie praktinius dalykus: koks bus mėnesinis mokestis? Kaip vykdoma atranka? Kokiu atveju socialiai remtinos šeimos gali tikėtis lengvatų? Kaip bus vaikai maitinami?  

Neturėdamas galimybių  priimti visų norinčiųjų, darželis rengia dviejų etapų  atranką. Vaikų tėvai nuo sausio 6 d. iki vasario 5 d. pareiškia norą registruotis atrankai, užpildo anketą  ir kartu su motyvaciniu laišku atsiunčia ją į darželio raštinę. Atrinkti  kandidatai bei jų tėvai kviečiami pokalbio su priėmimo komisija.

Kol kas numatomas mėnesinis mokestis už ugdymą ir vaiko maitinimą yra 1200 litų. Viliamės, kad  realiai įvedus vadinamąjį ikimokyklinį krepšelį, kurio principus valstybė yra patvirtinusi, mokestį galėsime sumažinti. Tam dedamos visos pastangos.

Į dabartinį mokestį įskaičiuota ir vaikų bendrojo ugdymo, ir muzikinio ugdymo, choreografijos valandėlių, meninės (keramika, dailė...) veiklos, ir puikaus maitinimo išlaidos. Tai reiškia, kad tėvams nereiks papildomai leisti pinigų būreliams, kelionėms, šventėms. Galvojame apie savitarpio pagalbos formas ir ieškome rėmėjų, idant kukliau gyvenančios, tačiau aktyviai įsitraukti į darželio bendruomenės veiklą labai norinčios šeimos tai galėtų padaryti. 

Susirašinėjo Saulena Žiugždaitė

Nuotraukos iš Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos archyvų