Įtaigus evangelinis pasakojimas (Jn 4, 5-42) apie Jėzaus, žydų mokytojo, susitikimą su moterimi prie Jokūbo šulinio viename iš Samarijos miestų perteikia daugiariopą žinią. Šis epizodas yra laikomas Evangelijos skelbimo paradigma. Kalba apie susitikimą, nuo kurio viskas ir prasideda. Susitikimą, kuris yra nepaprastas jau vien tuo, kad radikaliai perkeičia gyvenimą. Bet ar taip lengva susitikti? Kada susitikimas tikrai tampa gyvenimo perteikimu?

Homilijos autorius – Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas.


Bernardinai.TV