29-ojoje Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjoje priimta daug svarbių dokumentų: rezoliucijos Dėl valstybės tabako kontrolės politikos, Dėl valstybės alkoholio kontrolės politikos, Dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio reglamentavimo, Dėl už jaunimo politiką atsakingos ministerijos kūrimo bei pozicijos Dėl Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas” ateities ir Dėl už jaunimo politiką atsakingos ministerijos kūrimo.

„Jaunimas Lietuvoje yra labiausiai rūkanti amžiaus grupė: net trečdalis 20 – 24 m. jaunų žmonių rūko kasdien, o nuo rūkymo sukeltų ligų Lietuvoje kasmet miršta daugiau nei 7000 žmonių, tai sudaro 20 proc. bendrojo mirtingumo”, - tokią statistiką Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 29-ojoje Asamblėjoje šį savaitgalį pateikė Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) atstovai.

Lietuvos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų suvažiavime Druskininkuose susirinkusiems jauniems žmonėms pristatyta ir jų bendraamžių alkoholio vartojimo statistika. Per daugiau nei dešimt metų (nuo 1994 m. iki 2006 m.) reguliarus alkoholio vartojimas tarp Lietuvos moksleivių padvigubėjo, o penkiolikmečių mergaičių alkoholio vartojimas tais pačiais metais išaugo beveik keturis kartus – nuo 5,5 iki 19,8 proc.

„Statistika parodė, kad rūkymas ir piktnaudžiavimas alkoholiu tebėra didelės mūsų augančios kartos silpnybės. Dėl šios priežasties šį savaitgalį priėmę du faktais pagrįstus ir siūlymais užpildytus dokumentus ketiname kreiptis į atsakingas institucijas ir raginti jas imtis veiksmingesnių priemonių spręsti šias opias problemas”, - sako LiJOT prezidentas Šarūnas Frolenko. Jo teigimu, aktyvus ir iniciatyvus jaunimas turi ne mažiau rūpintis savo bendraamžių sveikata, todėl LiJOT vienijančių organizacijų atstovai nesiginčijo dėl būtinybės imtis veiksmų situacijai keisti.

Antrąją renginio dieną išrinkti nauji LiJOT jaunimo politikos formavimo ir valdymo organų – LiJOT Valdybos, LiJOT Kontrolės komisijos bei Jaunimo reikalų tarybos – nariai. Prie LiJOT Valdybos narių – Aušrinės Armonaitės, Loretos Pivoriūnaitės ir Vytauto Zulono prisijungė Jonas Ignatavičius, Martynas Pilkis, Marija Šaraitė, dviejų metų kadencijai perrinkta Aurelija Trimonytė ir vienerių metų kadencijai – Mantas Jurgutis. LiJOT Valdyboje kadenciją baigė Paulius Mieželis ir Julius Pagojus.

LiJOT Kontrolės komisijoje metų kadenciją eis Irma Gudžiūnaitė, Mindaugas Guščius, Dovydas Kinderys, Kipras Krasauskas bei antrajai metų kadencijai perrinkta Rima Kondrataitė. Kadenciją baigė Antanas Jonikaitis, Kamilė Džiovalaitė, Mantas Simanavičius ir Jovita Valatkaitė.

Naujaisiais Jaunimo reikalų tarybos (JRT) nariais tapo Nerijus Buivydas, Paulius Mieželis, Vytautas Mitalas, Elena Sinkevičiūtė ir antrajai kadencijai perrinktas Andrius Stasiukynas. Jie pakeitė Vaidą Augūną, Laurą Liubinaitę, Audrių Makauską ir Vainių Šarmavičių.

„Po šioje Asamblėjoje priimtų dokumentų LiJOT turi dar daugiau ambicijų ir įrankių jaunimo politikai formuoti ir prisidėti prie mūsų šalies gerovės kūrimo, tuo labiau, kad Asamblėja vienbalsiai patvirtino naująją septynerių metų (2011 – 2018 m.) LiJOT strategiją. Laukia daug iššūkių, kuriuos, akivaizdu, po tokios neeilinės Asamblėjos, įgyvendinti galime tik būdami vieningi ir drąsūs”, - teigia LiJOT prezidentas Š.Frolenko.

Daugumos susirinkusiųjų Asamblėjoje pritarimu į LiJOT stebėtojų gretas šį savaitgalį priimta VšĮ „Kitas variantas”, o tikraisiais Nariais tapo Jaunimo organizacija DARBAS. Nuo šiol Lietuvos jaunimo organizacijų taryba jungia 63 didžiausias nevyriausybines jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

Asamblėja yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narių susirinkimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Joje priimami nauji nariai, tvirtinami įstatai, svarstomos rezoliucijos ir pozicijos. Ji vyksta du kartus per metus – rudenį ir pavasarį.

LiJOT informacija