Ketvirtasis Velykų sekmadienis yra ir Maldų už dvasinius pašaukimus diena. Evangelijos pagal Joną ištraukoje Jėzus pristato save kaip Gerąjį avių Ganytoją, kaip vartus, užtikrinančius ganyklą ir apsaugą.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas kunigas Arūnas Peškaitis OFM homilijoje atskleidžia, kokiu būdu Jėzus tapatina save ir su avinėliu, tapdamas pavyzdžiu mums visiems.

Bernardinai.TV