Penktojo Velykų sekmadienio Evangelijos pagal Joną ištraukoje Jėzus išprovokuoja savo mokinius dar labiau pasigilinti į Dieviškosios Būties slėpinį, Dievo ir Sūnaus vienybę. Kristus įvardija save, Amžinojo Tėvo Sūnų, kaip Tą, kuris yra kelias pas Tėvą, taigi kelias į amžinąjį gyvenimą, į amžinąjį išsipildymą.

„Mūsų keliai ir gyvenimai turi būti perpildyti Dievo meilės“ – homilijoje sako brolis dominikonas kun. Mindaugas Slapšinskas OP.

Bernardinai.TV