Dievo Kūno ir Kraujo šventė – proga su dėkingumu širdyje atsigręžti į didžią mūsų gyvenimo kelionei skirtą dovaną – Eucharistijos sakramentą. Duonos ir vyno pavidalai, slepiantys Kristaus asmens tikrovę, yra mūsų bendrystės su Dievu ir vienų su kitais šaltinis.

Šio sekamdienio homilijos autorius marijonas kun. Pawel Chudzik, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Žvėryno) parapijos vikaras.

Bernardinai.TV