Pranas Gailius, „Mergaitės aktas“

Rugpjūčio 21 d. (sekmadienį) 17 val. „Ramybės galerijoje“ (Vytauto g. 35, Palanga) – susitikimas su vyresnės kartos išeivijos dailininku, Lietuvos ir Prancūzijos tapytoju bei grafiku Pranu Gailiumi, jo personalinės parodos „Metamorfozės“ atidarymas. Renginyje dalyvaus ir rašytojai Valdas Papievis bei Rolandas Rastauskas.

Tris savaites veiksiančioje retrospektyvinėje P. Gailiaus abstrakčiosios tapybos ir grafikos darbų parodoje „Metamorfozės“ – ne tik žinomi, bet ir Lietuvoje dar neeksponuoti autoriaus kūriniai.

Trumpos viešnagės metu Lietuvos visuomenė turės išskirtinę galimybę tiesiogiai pabendrauti su vienu ryškiausių pasaulyje modernizmo atstovu (paskutinis išsamesnis jo kūrybos pristatymas buvo 2005 m. LDM Radvilų rūmuose (Vilnius). Trečią kartą po karo Lietuvoje apsilankantis menininkas išreiškė norą pailsėti ir pabraidyti po Baltijos jūrą. Susitikimo su visuomene metu jis pažadėjo atskleisti tolimesnius savo kūrybos planus, kurie šįkart yra tampriai susiję su Lietuva ir jos tautosaka. „Į Lietuvą mane veda noras išgirsti lietuviškai apie Eglę žalčių karalienę pasakojančią Baltijos jūrą, būsimo mano projekto preliudą. Aš noriu fiziškai priartėti prie to projekto šaltinio.“ (P. Gailius)

Pranas Gailius gimė 1928 m. Mažeikiuose. Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė iš Lietuvos. 1945 m. apsigyveno Strasbūre, piešimo mokėsi Taikomosios dailės mokykloje. 1950 m. studijavo F. Ležė (Fernand Léger) meno akademijoje, nuo 1953 m. – Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje Paryžiuje. Dalyvavo daugelyje parodų užsienyje (Berlyne, Miunchene, Štutgarte, Čikagoje, Tokijuje, Ženevoje ir kt.

Šiandien P. Gailius – vienas kūrybingiausių lietuvių išeivijos dailininkų, išaugęs ir subrendęs kaip menininkas garsiojo Léger pamokose, muziejų salėse, nuolat sūkuriuojančioje Paryžiaus dailės apsuptyje. Savo kūryboje įkūnijęs pačią lietuviškosios pasaulėjautos dvasią, Gailius suteikė jai modernistinę raiškos formą. Ankstyvojoje tapyboje siekta abstrakčios formos plastinio raiškumo (ciklas „Intrauros“ 1965), vėliau išryškėjo japonų kaligrafijos įtaka, minimalistinė raiška („Šešėliuotos aukštumos“ 1985). Grafikos kūriniai pasižymi kontūro ekspresija, jie aiškių siluetų, dinamiškų linijų. Menininko ieškojimai atvedė į abstrakčias tapybos, akvarelės, grafikos formas.

P. Gailius taip pat sukūrė unikalių dailininko knygų, nuliejo akvarelių, sukūrė taupia, spontaniška raiška išsiskiriančių piešinių. Kūryba turi abstrakčiojo ekspresionizmo bruožų, vyrauja poetinė nuotaika, yra tautodailės įtakos.

Informacija parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę, R. Urbonienės straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (t 5., Vilnius, 2004) ir retrospektyvinės Prano Gailiaus kūrybos parodos katalogą „Pranas: vaizdinės abstrakcijos).

„Ramybės“ galerijos pranešimas spaudai