Aštriai skamba mūsų ausims, labiau pratusioms prie švelnių ir atjaučiančių Jėzaus žodžių, griežtas Jo atsakas Petrui, nenorinčiam, kad jo mylimas Mokytojas kentėtų: „Eik šalin šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis.“

Kaip puikiai suprantame Petro nerimą! Ir kaip mums nelengva ištarti tiesos žodžius, kurie, žinome, smigs kaip aštrus kalavijas į artimojo širdį. Tačiau Jėzus yra nuoseklus, nes išsižadėti kryžiaus, reikštų išsižadėti savęs. Pasukti lengvesniu keliu reikštų visai išsižadėti savo misijos.

„Nemokėk per brangiai už vienadienį švilupką“, – ir mus kviečia brolis Juozapas Marija OFM, šiuo metu patarnaujantis Kanados lietuvių parapijai Toronte.

Bernardinai.TV