Sekmadienį Biržų evangelikų reformatų parapijos tikinčiuosius pasveikino ir pamaldų metu pamokslą sakė Lietuvos evangelikų reformatų vyriausiasis kunigas – generalinis superintendentas Tomas Šernas.

Tądien buvo jau 79 para, kai bendruomenės tikintieji nepertraukimai saugojo Biržų evangelikų reformatų bažnyčios pastatą. Pamaldų metu specialiame stende išdėlioti skaičiai skelbė, kad maldos namuose tikintieji budi dieną ir naktį jau 1870 valandų. Pamaldos laikomos kasdien – ryte ir vakare.

Maldos namų uždaryti neleido

Birželio 24-osios vakare prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios atvyko samdytos saugos firmos darbuotojai. Jie į bažnyčios Sinodą susirinkusiems kunigams ir bendruomenės nariams pareiškė į bažnyčią nieko nebeleisiantys, nes ji neva uždaroma remontui.

Saugos firmos darbuotojai tokius veiksmus grindė sutartimi su Lietuvos evangelikų reformatų sinodo kolegija, kuriai vadovauja Dalia Liaukevičienė ir dvasinis vadovas – Algimantas Kvedaravičius.

Šiuo metu Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia yra atsidūrusi paradoksalioje situacijoje, kai valstybinėse institucijose įregistruoti du juridiniai asmenys. Vienas iš jų – minėta Kolegija, kitas – Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodas. Jos vadovas – kunigas Tomas Šernas.

Po bandymo uždaryti maldos namus, į Biržų evangelikų reformatų bažnyčią susirinkę parapijiečiai ir kunigai paskelbė nepertraukiamą maldos akciją. Jie tvirtino bažnyčią saugosiantys tiek, kiek reikės.

Biržų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl trukdymo atlikti religines apeigas. O rajono apylinkės teismas patenkino Biržų evangelikų reformatų parapijos prašymą skirti laikinas teisines apsaugos priemones. Tiesa, Biržų teismo sprendimas buvo apskųstas.

Svarbiausia – vidinis susitarimas

Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas parapijai linkėjo stiprybės ir dėkojo žmonėms, kurie „grumiasi dienomis ir naktimis, būna bažnyčioje ir jos nepalieka“. Dėkojo visiems, kurie palaiko kunigus ir Sinodo sprendimus, nes „reikia saugoti tai, kas yra visų mūsų“.

„Į jus žiūri visa reformatiška Lietuva. Jūs mūsų širdys ir galbūt net galva“, – kreipdamasis į susirinkusius parapijiečius kalbėjo T. Šernas.

Mūsų Bažnyčioje vykstantį košmarą Dievas gali paversti malone.

Pasak generalinio superintendento, kad ir kokie būtų teismo sprendimai, parapija ir Bažnyčia ne valstybės įkurta. Ir joks pasaulietinio teismo sprendimas nepaveiks Bažnyčios dvasios. Viskas turi būti sprendžiama bažnytinėmis priemonėmis, turi būti vidinis susitarimas.

„Kaip žmogus gali būti neįgalus, taip ir bažnyčia gali būti neįgali. Kartu ji irgi turi būti gydoma Dievo žodžiu. Mūsų Bažnyčioje vykstantį košmarą Dievas gali paversti malone. Jei mes vertinsime, ką turime, jei grumsimės be kraujo, jei išmoksime atsiverti, mylėsime artimą, jei visą laiką abejosime savimi ir klausime kelio į tiesą – sulauksime Viešpaties malonės. Dienos ir valandos, kada tai įvyks, nežinau. Bet svarbiausia yra mylėti, grumtis, atsiverti ir abejoti“, – kalbėjo kunigas Tomas Šernas.

Jurgita Vitkauskienė

Šiaurės rytai