Popiežius Benediktas XVI sekmadienį paskelbė Tikėjimo metus, kurie prasidės 2012 spalio 11 dieną, minint Vatikano II Susirinkimo, kuris pritarė svarbioms Katalikų Bažnyčios reformoms, pradžios 50-ąsias metines.

"Norėčiau pranešti, jog nusprendžiau paskelbti tikėjimo metus", - per homiliją sakė popiežius maždaug 8-iems tūkst. Vatikano konferencijos dėl evangelizacijos delegatų, atėjusių į mišias Šv.Petro bazilikoje.

Pasak popiežiaus, tai suteiks "didesnį impulsą visos Bažnyčios misijai išvesti žmones iš dvasinės dykvietės, kurioje jie dažnai atsiduria, kad palydėtų juos į gyvybės vietas ir atvertų draugystei su Kristumi, kuris vienintelis dovanoja gyvenimo pilnatvę".

2012 metų spalio 11-ąją prasidėję Tikėjimo metai baigsis 2013-ųjų lapkričio 24-ąją, Kristaus Visatos Valdovo iškilmių dieną.

"Tai bus malonės ir įsipareigojimo metas, leisiantis atsiverti visaverčiam atsivertimui į Dievą, sustiprinti mūsų tikėjimą Juo ir Jį džiaugsmingai skelbti mūsų laikų žmonėms", - sakė Benediktas XVI.

Panašius „Tikėjimo metus“ buvo paskelbęs Dievo tarnas popiežius Paulius VI 1967 metais, kuomet buvo prisimintos apaštalų Petro ir Pauliaus kankinystės tūkstantis devynišimtosios metinės.

Anot Šventojo Tėvo, praėjus penkiems dešimtmečiams nuo Vatikano II susirinkimo verta prisiminti tikėjimo grožį ir svarbą, stengtis jį sutvirtinti ir pagilinti tiek individualiai, tiek bendruomenėse, tačiau ne tiek šventine, kiek misijine perspektyva, būtent misijos „ad gentes“ ir naujojo evangelizavimo perspektyvoje, kalbėjo sekmadienį popiežius Benediktas XVI.

Apaštalo Pauliaus žodžiai iš šio sekmadienio Žodžio liturgijos „Mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su giliu įsitikinimu“ tebūna palinkėjimas ir programa nūdienos misionieriams – kunigams, vienuoliams, pasauliečiams – įsipareigojusiems skelbti Kristų tiems, kurie jo nepažįsta, arba jį pavertė tik eiliniu istoriniu asmeniu. Mergelė Marija tepadeda kiekvienam krikščioniui būti tikru Evangelijos liudytoju.

Benediktas XVI pažymėjo, kad būsimuosius Tikėjimo metus pristatys Apaštališkajame laiške.

BNS, Vatikano radijas