Ši Evangelijos ištrauka skirta visų laikų krikščionims. Jėzui rūpi, kad fariziejiškas raugas neprasiskverbtų į mano gyvenimą. Koks jis?

Jėzus pamini penkis fariziejiškumo bruožus, kuriuos pravartu žinoti, kad nepastebimai neprarastume savo krikščioniškosios tapatybės, primena Vilniaus Šv. Onos bažnyčios rektorius mons. Kęstutis Latoža.

Bernardinai.TV