Nuotrauka: rte.ie

Siekdama sustabdyti masinį žmonių vykimą į Vakarus, 1961 metų rugpjūčio 13 dieną komunistų valdžia nusprendė pastatyti sieną. Ji buvo atverta tik po 28 metų – 1989 metų lapkričio 9 dieną. Tądien „Šaltasis karas“ pasibaigė.

1945 m. gegužės 8 d.

Berlynas padalinamas į keturis sektorius – amerikiečių, britų, prancūzų Vakaruose ir Sovietų Sąjungos Rytuose.

1946 m. spalio 29 d.

Įdiegiamas 30 dienų galiojantis vidaus pasas, kuris reikalingas norint patekti iš vieno miesto sektoriaus į kitą.

1948 m. birželio 23 d.

Vakarų zonoje įvedama nauja valiuta.

– birželio 24 d.

Sovietų Sąjunga blokuoja Berlyną.

– birželio 25 d.

Atidaromas Berlyno oro koridorius.

1949 m. gegužės 12 d.

Berlyno blokados pabaiga.

– gegužės 24 d.

Įsteigiama Vokietijos Federacinė Respublika (VFR).

– rugsėjo 30 d.

Oro koridorius uždaromas.

– spalio 30 d.

Įkuriama Vokietijos Demokratinė Respublika (VDR).

1952 m. gegužės 26 d.

Uždaroma siena tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos ir Rytų Vokietijos ir Vakarų Berlyno. Siena tarp Rytų ir Vakarų Berlyno lieka atvira.

1953 m. birželio 17 d.

Rytų Vokietijos darbininkų sukilimas, kurį nuslopina Sovietų Sąjungos tankai.

– lapkričio 14 d.

Vakarų valstybės atsisako vidaus pasų. Sovietų Sąjunga – taip pat, tačiau Rytų vokiečiams reikia vizų norint išvykti į Vakarų Vokietiją.

1957 m. gruodžio 11 d.

Išvažiavimas iš Rytų į Vakarų Vokietiją be leidimo baudžiamas 3 metų laisvės atėmimo bausme.

1961 m. rugpjūčio 13 d.

Tarp Rytų ir Vakarų Berlyno pradedami statyti užtvarai.

– rugpjūčio 14

Uždaromi Brandenburgo vartai.

– rugpjūčio 26 d.

Rytų Vokietija uždaro visus perėjimo punktus.

1963 m. birželio 26 d.

Vakarų Berlyną aplanko JAV prezidendras J. F. Kenedis ir ištaria savo garsiuosius žodžius: „Ich bin ein Berliner“ („Aš esu berlynietis“).

1987 m. birželio 12 d.

Berlyną aplanko Ronaldas Reaganas ir paragina Sovietų Sąjungos prezidentą Michailą Gorbačiovą nugriauti šią sieną („Mr. Gorbatchev, tear down this wall“).

1989 rugsėjo 10

Vengrijos vyriausybė atveria sieną pabėgėliams iš Rytų Vokietijos.

1989 m. lapkričio 9 d.

Berlyno siena atveriama.

1989 m. gruodžio 22 d.

– Brandenburgo vartai.

1990 m. spalio 3 d.

Abi Vokietijos susivienija.

 

Skaičiai

 

Bandymų pabėgti – apie 100000

Sėkmingų bandymų pabėgti – 5000

Žuvusiųjų ar mirusiųjų bandant pereiti sieną – 136

Sienos ilgis – 155 km

Sienos tarp Rytų ir Vakarų Berlyno – 43 km

Sienos tarp Vakarų Berlyno ir VDR („išorinis žiedas“) – 112 km

Sienos perėjimo punktai tarp Rytų ir Vakarų Berlyno – 8

Sienos perėjimo punktai tarp VDR ir Vakarų Berlyno – 6

Stebėjimo bokštai – 302

Bunkeriai – 20

Pasieniečių šunų trasos – 259

Tranšėjos – 105,5 km

Spygliuota viela – 66,5 km.