Pirmąjį advento sekmadienį Evangelijos pagal Morkų ištraukoje girdime raginimą budėti. Ar sugebėsime išlaikyti laukimo testą? Nuostabiausia mūsų tikėjime tai, kad Dievas taip mumis tiki, kad išeina ir palieka paprastą užduotį sakydamas: gražiai elkitės, neišdykaukit, atlikit Jums pavestus darbus.

Jėzus ištesės pažadą sugrįžti ir įžengs kaip mokytojas į klasę. Ir kiekvienas iš mūsų turės duoti apyskaitą apie užduotį, kurią buvo gavęs iš Viešpaties.

Homilijos autorius kun. Juozapas Marija OFM, šiuo metu tarnaujantis Kanados lietuvių parapijoje, Toronte.

Bernardinai.TV